Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2005

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • 465. Nařízení vlády vydané na základě zmocnění uvedeného v zákoně o podpoře výstavby družstevních bytů.
  Sb. zákonů 2005,č.163
 • Stát chce podpořit výstavbu i opravy.
  ASB 2005,č.7,s.51
  Vláda schválila koncepci bytové politiky do roku 2010. Rozhovor s ředitelkou obdobu bytové politiky D. Grabmüllerovou o principech koncepce, podpoře výstavby bytů i důsledcích deregulace nájemného.
 • Volá Londýn.
  Domov 2005,č.11,s.90-95,15 obr.
  Rychlý pohled na stylové byty 3 londýnských designerů. Byt v minimalistickém stylu s prázdnotou prostoru; studentský ležérní styl s vtipnými detaily a byt bez zbytečností, čistý, průzračný.
 • ALEXY, Andrej - KLIMKOVÁ, Andrea
  MONDRIAN. Bytový dům.
  Projekt 2005,č.4,s.18-23,7 obr.,4 půd.,45 řezů
  Novostavba 9 podlažního bytového domu v Bratislavě. Parter tj. občanská vybavenost, 2-7 patro byty různých velikostí a typů, 8-9 patro luxusní terasové a mezonetové byty. Systém různých balkonů ve 3 barvách.
 • BUFKA, Aja
  Perníková chaloupka v L.A.
  Domov 2005,č.11,s.96-100,8 obr.,1 fot.
  Čarodějnická chaloupka v Los Angeles z roku 1921 je prohlášena za památku. Obydlí tvoří 2 pokojový byt, garáže a 7 apartmánů k pronajímání. Má všechny technické vymoženosti a interiér v pohádkovém stylu.
 • DUPAL,Jaroslav
  Bydlení ve světle vyvážené sociálně-tržní bytové politiky.
  ASB 2005,č.7,s.52-55,4 obr.,2 gr.
  Zamyšlení na podkladě údajů o bytovém fondu - jaká by měla být bytová politika, má být trh zcela liberalizován, co přinese přechod na tržní nájemné, kolik bytů se bude stavět? Nutnost prognózy do 2015.
 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Z tkalcovny luxusní Vitalcentrum.
  ASB 2005,č.7,s.22,3 obr.
  Na podzim 2005 má začít přestavba staré továrny v Podkrkonoší na byty. Pozemek se nachází v národním parku. Malé byty i luxusní apartmány budou doplněny rozsáhlým relaxačním střediskem.
 • KADLECOVÁ, Milada - POLEDNÍK, Milan
  Cenový růst se zpomalil.
  ASB 2005,č.7,s.58-59,3 tab.
  Vývoj cen na trhu bydlení v ČR jako celku či dle jednotlivých měst v počtu 335 tj. 90% reálného trhu s byty. Výzkum neprokázal v roce 2004 pokles cen bytů a nájemného. Ceny starších bytů a vývoj nájemného.
 • KLUPÁK, M. - POHANKOVÁ, Jitka
  Hypoteční trh ještě není nasycen.
  ASB 2005,č.7,s.60-61,4 gr.
  Trh v ČR je poznamenán přetlakem peněz na financování bytové výstavby a trend se stále prohlubuje. Na trhu s byty je zájem o kvalitní projekty, trh se mění na trh kupujících a nájemců.
 • PAVLÍKOVÁ, Daniela
  Dobrá čtvrť rozhoduje.
  ASB 2005,č.7,s.56-57,1 obr.
  Nabídka nových bytů je široká a pestrá, ale nelze hovořit o převýšení nabídky nad poptávkou. Dříve prodej bytů před zahájením stavby. Dnes lidé pečlivě posuzují dispozici bytu, podlaží, výhled a lokalitu.
 • SEISS, Reinhard
  Als Harlem an der Donau lag.
  Když Harlem ležel na Dunaji.
  Perspektiven 2005,č.7/8,s.16-20,1 obr.
  Vídeň měla 1/3 domů s velmi nekomfortními byty. Počítalo se s jejich demolicí. Nyní byly modernizovány, čímž nabývají na hodnotě a jsou nabízeny bohatým obyvatelům.
 • ŠMÍDOVÁ, Marta
  Lofty aneb nový způsob bydlení.
  Ekonom 2005,č.43,příl.Industry Journal,s.7,3 fot.
  Loftové bydlení vzniká pracnou rekonstrukcí starých továrních objektů. Nabídka je v ČR zatím nízká vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům a neinformovanosti.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Konec zlatých časů?
  ASB 2005,č.7,s.50,1 obr.
  Stavět byty je v posledních letech dobrý obchod. Roste tlak na kvalitu, výstavba se z Prahy a okolí přesouvá do velkých měst. Zvolnění tempa výstavby bytů. Problém jsou paneláky i bydlení pro chudší.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Roste zájem o kvalitnější bydlení.
  ASB 2005,č.7,s.62-63,6 fot.
  Rezidenční trh se postupně nasycuje hlavně v Praze. Zvyšují se nároky na bydlení, je zájem i v jiných městech, jak dál nájemní bydlení tj. otázky pro developery a odborníky na realitní trh.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • GOMOLOVÁ, Michaela
  Z tkalcovny luxusní Vitalcentrum.
  ASB 2005,č.7,s.22,3 obr.
  Na podzim 2005 má začít přestavba staré továrny v Podkrkonoší na byty. Pozemek se nachází v národním parku. Malé byty i luxusní apartmány budou doplněny rozsáhlým relaxačním střediskem.
 • ŠMÍDOVÁ, Marta
  Podpora brownfields v ČR.
  Ekonom 2005,č.43,příl.Industry Journal,s.3,1 tab.,4 fot.
  "Program reality" je program agentury Czechinvest, který definuje pravidla a podmínky pro poskytování podpory rozvoje a regenerace podnikatelských nemovitostí.
 • ŠMÍDOVÁ, Marta
  Skrytý potenciál brownfields.
  Ekonom 2005,č.43,příl.Industry Journal,s.10-11,5 fot.
  Nástin problematiky brownfields v ČR a zahraničí. Současný stav a využitelnost brownfields. Jednou z mála společností realizujících prodej průmyslových nemovitostí na českém trhu je AAAINDUSTRY.CZ.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Liberecká aréna pro sport i kulturu.
  ASB 2005,č.7,s.28-31,3 obr.,1 řez,1 půd.
  Přestavbou Městského stadionu v Liberci vznikla víceúčelová hala vyhovující předpisům pro mezinárodní utkání a soutěže. Kapacita je 7 000 diváků.
 • Rekonstrukce divadla Reduta v Brně.
  ERA 2005,č.5,s.21-25,9 obr.,6 půd.
  Historie budovy divadla sahá do 16. století. V roce 1999 proběhla soutěž na rekonstrukci. Zadáním bylo využít objekt jako divadlo a navrátit mu jeho společenskou a reprezentativní funkci.
 • ALEXY, Andrej - KLIMKOVÁ, Andrea
  MONDRIAN. Bytový dům.
  Projekt 2005,č.4,s.18-23,7 obr.,4 půd.,45 řezů
  Novostavba 9 podlažního bytového domu v Bratislavě. Parter tj. občanská vybavenost, 2-7 patro byty různých velikostí a typů, 8-9 patro luxusní terasové a mezonetové byty. Systém různých balkonů ve 3 barvách.
 • BUFKA, Aja
  Perníková chaloupka v L.A.
  Domov 2005,č.11,s.96-100,8 obr.,1 fot.
  Čarodějnická chaloupka v Los Angeles z roku 1921 je prohlášena za památku. Obydlí tvoří 2 pokojový byt, garáže a 7 apartmánů k pronajímání. Má všechny technické vymoženosti a interiér v pohádkovém stylu.
 • KEHNE, Nadia
  Farbliche Einheit, Kollegschule, Herford.
  Barevná jednota. Internátní škola v Herfordu.
  DBZ 2005,č.10,s.60-63,5 obr.,5 pl.
  Kvůli spojení několika obcí byl nyní zbytečný Obecní dům přebudován na školu pro zdravotní a sociální pracovníky. Použitím skla a kamene bylo dosaženo barevné jednoty fasády.
 • RAYHRER, Andrea
  Ein Dorf für Studenten. Studentenwohnen am Saalepark in Hof.
  Vesnice pro studenty. Bydlení studentů v parku u Sály v Hofu.
  DBZ 2005,č.10,s.54-59,7 obr.,14 pl.
  Ve dvou-a třípatrových cihlových, téměř šachovnicovitě uspořádaných budovách, a tím nabývajících téměř vesnického charakteru, v parku na břehu Sály v Hofu budou bydlet studenti vysokých škol.
 • WEBER, Ada
  Nové dielo architekta Renza Piana vo Švajčiarsku.
  Projekt 2005,č.3,s.38-44,15 obr.
  V létě 2005 bylo v Bernu ve Švýcarsku otevřeno nové kulturní centrum "Zentrum Paul Klee". Za zvlněnou fasádou se skrývá muzeum architekta Renza Piana, věnované malíři Paulu Klee.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Uvnitř, a přesto v parku.
  ASB 2005,č.7,s.32-35,6 obr.,1 sit.,1 řez
  Administrativní komplex 12 budov v Praze (7 hotových) je uspořádán do 2 řad objektů. Mezi nimi je 22 metrů široká ulice. Interiéry tj. otevřený prostor. Budovy jsou odděleny zelení a vodními plochami.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Hannover. Plán města. Měř. 1:20 000.
  München,ADAC 2002.1 pl.,mp.,fot.
  Plán města s volně loženým rejstříkem ulic, mapou centra a souborem praktických informací.
  SPK 5847
 • Jihomoravský kraj na kole. Měř. 1:185 000.
  Praha,Freytag and Berndt (2005?).23 s.,1 mapa,fot.,text též něm. a angl.
  Soubor mapy a brožurky s přehledem mezinárodních a regionálních cyklotras, s informacemi o zajímavých přírodních lokalitách a památkových objektech na trasách.
  SPK 5849
 • Kobenhavn. Plán města. Měř. 1:15 000.
  Kodaň.
  Ostfildern,Falk Verlag 2000.1 pl.,mp.
  Plán města s rejstříkem ulic a souborem praktických informací.
  SPK 5845
 • Lyon. Villeurbanne et son agglomération 1/10 000.
  Lyon. Plán města a okolí. Měř. 1:10 000.
  Paris,Michelin Services de Tourisme 1999.1 pl.,mp.
  Plán města s rejstříkem ulic, vyznačenými památkami, plánkem metra a parkovišť.
  SPK 5848
 • Manchester.
  Kent,Geographers‘ A-Z Map Company 2002.264 s.,mp.
  Plán města ve formě atlasu s rejstříkem ulic, mapou metra a souborem praktických informací.
  SPK 5850
 • Zürich. Plán města. Měř. 1:15 000.
  Ostfildern,Falk Verlag 2001.1 pl.,mp.
  Plán města s rejstříkem ulic a souborem praktických informací.
  SPK 5846
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022