Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2006

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • GÖDDECKE-STELLMANN, Jürgen
  European urban knowledge network - EUKN.
  Evropská síť informací o městech - EUKN.
  Raumforsch. und Raumordn. 2006,č.1,s.46-48,1 tab.,1 gr.
  EUKN je nová organizace s cílem informovat z centrální databáze dobrých zkušeností z (urbanistické) praxe prostřednictvím propojení sítěmi ty subjekty, jimž by byly prospěšné.
 • KORBEL, Petr
  Spát chtějí nejen medvědi.
  Ekonom 2006,č.5,s.26-27,4 fot.
  Ve středočeském Berouně se báli, aby jim dálniční mýtné nevrátilo do centra tisíce náklaďáků. Beroun se výrazně zmodernizoval a nyní město plní 4. plán obnovy historického jádra.
 • KYNČL, Jakub
  39 Bydlení ve městě.
  39 Living in the City.
  Brno,ERA 2005.243 s.,obr.,půd.,pohl.,text též angl.
  39 příkladů realizací bydlení z různých evropských měst. Kapitoly: Dům - město, Dům - vila, Dům - dvůr, Vesnice ve městě, Kompaktní bydlení. Příklady s charakteristikou architektonického návrhu.
  14 164
 • POKLUDOVÁ,Petra - ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra (eds.)
  Public Spaces and Quality of Life in Cities. Conference Proceedings.
  Veřejné prostory a kvalita života ve městech. Příspěvky z konference.
  Brno,Technical University 2005.195 s.,fot.,obr.,náčrt.,pl.,tab.
  Příspěvky z konference v září 2004 v Brně na téma kvality, úspěšnosti, využívání a role veřejných prostor v širším kontextu struktury města.
  14 165
 • SADÍLKOVÁ, Eva
  Jak na to jdou ve "Valmezu".
  Moderní obec 2006,č.2,s.20,1 fot.
  Ve Valašském Meziříčí si město ponechá 30 % obecních bytů pro sociální bydlení a zbytek ještě před opravami prodá do osobního vlastnictví. Plán regenerace 4 sídlišť.
 • SCHINDLER, Susanne
  Le Community Design aux États-Unis.
  Projektování obce ve Spojených státech.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.104-111,15 obr.,3 pl.
  Na několika městech v USA se ukazuje aplikace programu Community Design jako alternativy k hierarchizovaným programům jako reakce na zhoršující se ekonomické a sociální poměry a lhostejnost veřejné správy.
 • TYM, Antonín
  Jak měřit kvalitu ve městech a obcích?
  Veř. správa 2006,č.7,příl.,s.I-III,čet.fot.,5 tab.
  Průběh, zúčastněné municipality a dosavadní výsledky projektu "Testování kritérií místních Agend 21 - pilotní ukázky v ČR".

7. Územní plánování částí měst

 • Rénovation de l'ilot de l'Arc-de-triomphe, Saintes, Charente-Maritime.
  Obnova obytného bloku Vítězného oblouku v městě Saintes, departement Charente-Maritime.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.68-71,7 obr.,3 pl.
  Část města Saintes, která byla nezdravá, byla obnovena se zachováním jejího charakteru - s výstavbou nových uliček pro veřejnost i pro pocit soukromí.
 • ATKINSON, Rowland aj.
  Gated cities of today? Barricaded residential development in England.
  Dnešní města opatřená vraty? Bytová výstavba v Anglii, uzavřená branou na ochranu.
  Town Plan. Review 2005,č.4,s.401-422,lit.,4 obr.,3 tab.
  Bytová výstavba - komplexy opatřené vraty - vede k segregaci, ale i k jakési samosprávě okrsku. Není ovšem společenská rozdílnost a nepodporuje se udržitelnost obce.
 • BACOT, Martin
  Paris, quartier de la Réunion. La longue marche du renouvellement urbain.
  Paříž, čtvrť Réunion. Dlouhá cesta obnovy města.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.86-95,17 obr.,9 pl.
  Čtvrť Réunion se vyvinula z malé vinařské osady. Pak to byla průmyslová čtvrť, kde nyní bydlí hlavně imigranti v nepříznivé sociální situaci. Bylo rozhodnuto obnovit čtvrť podle moderních urbanistických zásad.
 • DOKOUPIL, Jaroslav
  Přestavba důležitého železničního uzlu.
  Stavitel 2006,č.2,s.24-26,2 tab.,1 obr.,6 sch.
  Brno je součástí euroregionu CENTROPE s městy Vídeň-Bratislava-Brno. Evropské souvislosti a soulad zájmů projektu. Základní pojetí projektu, urbanistická koncepce a charakter stavby.
 • SCHINDLER, Susanne
  Le Community Design aux États-Unis.
  Projektování obce ve Spojených státech.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.104-111,15 obr.,3 pl.
  Na několika městech v USA se ukazuje aplikace programu Community Design jako alternativy k hierarchizovaným programům jako reakce na zhoršující se ekonomické a sociální poměry a lhostejnost veřejné správy.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Vlastnictví bytů nově.
  ASB 2006,č.2,s.64-65,1 fot.
  Návrh zákona o vlastnictví bytů prochází schvalovacím procesem. Nově upravuje právní vztahy plynoucí z vlastnictví bytů a nebytových prostorů. Na téma s ministrem pro místní rozvoj R. Martínkem.
 • ATKINSON, Rowland aj.
  Gated cities of today? Barricaded residential development in England.
  Dnešní města opatřená vraty? Bytová výstavba v Anglii, uzavřená branou na ochranu.
  Town Plan. Review 2005,č.4,s.401-422,lit.,4 obr.,3 tab.
  Bytová výstavba - komplexy opatřené vraty - vede k segregaci, ale i k jakési samosprávě okrsku. Není ovšem společenská rozdílnost a nepodporuje se udržitelnost obce.
 • CHARBURSKÝ, Miloš - STEJSKAL, Jan
  Co vyžaduje příprava kvalitního projektu.
  Moderní obec 2006,č.2,s.18-19,2 tab.,3 fot.
  Zkušenosti z měst Pardubice a Moravská Třebová s přípravou projektů regenerace sídlišť. První byly Pardubice II - Polabiny.
 • KYNČL, Jakub
  39 Bydlení ve městě.
  39 Living in the City.
  Brno,ERA 2005.243 s.,obr.,půd.,pohl.,text též angl.
  39 příkladů realizací bydlení z různých evropských měst. Kapitoly: Dům - město, Dům - vila, Dům - dvůr, Vesnice ve městě, Kompaktní bydlení. Příklady s charakteristikou architektonického návrhu.
  14 164
 • LINHOVÁ, Jitka
  Pomoc slibovaná nejen panelákům.
  ASB 2006,č.2,s.13
  Špatný technický stav starších bytových domů. Vznik Sdružení pro regeneraci bytového fondu. Novinkou je program Bydlení+, určený pro komplexní rekonstrukci panelových i nepanelových domů.
 • MACHOLDA, František
  Energeticky úsporné budovy a způsoby jejich hodnocení.
  Stavba 2006,č.1,s.20-21,3 obr.
  Důvody proč stavět úsporné domy - provozní náklady , tržní cena a ekologické dopady. Co je to nízkoenergetický dům a jak jej postavit. Další pohledy na hodnocení budov např. energetický štítek, vyhláška č. 291.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Evropská unie pootevřela dvířka k finanční podpoře.
  Moderní obec 2006,č.2,s.13-14,2 fot.
  Rozhovor s Danielou Grabmüllerovou, ředitelkou odboru bytové politiky MMR, o finanční podpoře oprav panelových domů a regeneraci sídlišť.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Městská část Praha 11 se inspirovala státními programy.
  Moderní obec 2006,č.2,s.16-17,1 tab.,1 fot.
  Změnit pražské Jižní Město, panelový obytný soubor o velikosti krajského města, v normální funkční městskou část se daří jen pomalu a s obtížemi.
 • SADÍLKOVÁ, Eva
  Jak na to jdou ve "Valmezu".
  Moderní obec 2006,č.2,s.20,1 fot.
  Ve Valašském Meziříčí si město ponechá 30 % obecních bytů pro sociální bydlení a zbytek ještě před opravami prodá do osobního vlastnictví. Plán regenerace 4 sídlišť.
 • SOWA, Axel
  Immeuble de logements et hotel, Nantes, Loire-Atlantique.
  Bytový činžovní dům a hotel v Nantes, departement Loire-Atlantique (Francie).
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.78-85,11 obr., 9 pl.
  Starší budovy v Nantes naproti sobě byly rozšířeny a zmodernizovány. Sjednocuje je barva fasády a odvážné řešení horizontálních oken v sousedství starších vertikálních linií průčelí.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Byty v Brně.
  ASB 2006,č.2,s.68-69
  Brno a jihomoravský region zažívají boom nové bytové výstavby. Letos má být dokončena výstavba 500 bytů v Medlánkách a 1 500 bytů v lokalitě Kamechy. V různém stupni rozpracovanosti je 4 000 bytů.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Domov pro solventní seniory.
  ASB 2006,č.2,s.36-39,7 obr.
  Residence Classis je nezávislé bydlení pro starší dobře situované občany se zajištěnou zdravotní a pečovatelskou službou a širokou nabídkou společenských aktivit. Nachází se v Průhonicích u Prahy.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Paneláky musejí počkat.
  ASB 2006,č.2,s.70
  Snaha získat peníze z programu Panel na opravu panelových domů nevyšla. Po vstupu ČR do EU lze čerpat necelé 3 miliony pro 1 žadatele v období 3 let. U družstev vyjde na l byt sotva tisícikoruna.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Všechny byty budou sociální.
  ASB 2006,č.2,s.60-63,3 obr.,1 tab.
  Definice sociálního bydlení. Pro účely snížené sazby DPH tím rozumíme: stavby sociální, nájemní byty pořízené z veřejných prostředků, rodinné domy do 150 m2 či byty do 90 m2.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Centre catholique paroissial Saint-Antoine, Stuttgart-Zuffenhausen.
  Katolické farní centrum sv. Antonína ve Stuttgartu-Zuffenhausenu.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.40-41,4 obr.,4 pl.
  Památkově chráněný cihlový kostel byl doplněn cihlovým farním centrem, které nabízí možnosti setkávání a příležitostného ubytování.
 • Centre de conférences, Tenerife, Canaries.
  Konferenční středisko, Tenerifa, Kanárské ostrovy.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.22-25,12 obr.,5 pl.
  Konferenční centrum na Tenerifě vyrůstá jakoby ze skály. Přednáškový sál může měnit kapacitu. Stavební materiály také barevně podtrhují integraci stavby do okolní krajiny.
 • Extension du musée Reina-Sofia, Madrid, Espagne.
  Rozšíření muzea Královny Sofie v Madridu, Španělsko.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.18-20,7 obr.,7 pl.
  Jean Nouvel rozšířil moderní přístavbou budovu muzea současného moderního umění Reina-Sofia.
 • Horská ubytovna Schiestelhaus (Rakousko).
  Stavba 2006,č.1,s.54-57,13 obr.
  Koncept zohledňuje výškovou polohu a užití objektu jako alpské základny, tzv. dům budoucnosti. Orientace na jih, "aktivní" prostor budovy lze měnit, k vytápěné středové zóně lze připojit další prostory.
 • Sportovní stavby a zařízení.
  Stavitel 2006,č.2,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.I-XVI,čet.obr.
  Série článků: Praha a olympiáda, stavby pro sport a volný čas, dětské hřiště, golfová hřiště, squashové kurty, funkčnost a bezpečnost sportovních ploch, nafukovací haly, víceúčelové centrum atd.
 • BACHMANN, Wolfgang
  Politik leuchtet. Neugestaltung des Plenarsaals im Maxmilianeum Bayerischer Landtag in München.
  Politika září. Nové uspořádání sálu pro plenární zasedání v Maxmilianeu, Bavorský zemský sněm v Mnichově.
  Baumeister 2006,č.3,s.42-48,7 obr.,5 pl.
  Bavorský zemský sněm v Mnichově byl opatřen novým sálem pro plenární zasedání, jehož střecha je skleněná. Osvětlení denním světlem je lepší.
 • CAVIEZEL, Nott
  Unité d'éducation. GYB Gymnase intercantonal de la Broye, Payerne.
  Vzdělávací zařízení. Gymnázium GYB pro dva kantony - La Broye a Payerne.
  Werk, Bauen + Wohnen 2006,č.3,s.18-25,9 obr.,7 pl.
  Gymnázium ve Švýcarsku pro 2 kantony a 1000 žáků tvoří jádro nové čtvrti. Stavba je atypická, lokalizovaná na okraj obce. Zahrnuje 34 tříd, některé v suterénu.
 • DREWES, Frank F.
  Untergraben. Privatschule in San Francisco/USA.
  Podkopáno. Soukromá škola v San Franciscu/USA.
  DBZ 2006,č.3,s.56-59,6 obr.,3 pl.
  Vzhledem k parkovišti u školy muselo být její rozšíření realizováno zabudováním nových výukových prostor do terénu a přemostěním vjezdu a vstupu do školy širokou plochou.
 • FISCHER, Sabine von
  Erlebnis und Ruhe. Alters- und Pflegeheim Santa Rita in Ried-Brig.
  Prožívání a klid. Dům s pečovatelskou službou pro seniory Santa Rita v obci Ried-Brig.
  Werk, Bauen + Wohnen 2006,č.3,s.66-68,5 obr.
  Hovoří se o dvou ubytovnách pro seniory ve Švýcarsku. Vyhovují zasazením do pěkné krajiny, snaží se zpříjemnit vnitřním řešením život lidem s různými zdravotními omezeními.
 • FREI, Hans
  Erfundene Landschaften. Das Science Center "Phaeno" in Wolfsburg von Zaha Hadid.
  Vymyšlené krajiny. Vědecké centrum "Phaeno ve Wolfsburgu. Autorka Zaha Hadid.
  Werk, Bauen + Wohnen 2006,č.3.s.34-43,11 obr.,6 pl.
  Severoněmecké centrum výroby aut bylo obohaceno o muzeum vědy. Rukopis Zahy Hadid, zde poněkud roztřesený, se nezapře.
 • HOLL, Steven
  Vysoká škola architektury a krajinářství.
  ERA 2006,č.1,s.12-17,8 obr.,3 půd.,2 řezy
  První ze série článků (s.12-41) o vzdělávání architektů , o vysokých školách a nejen pro architekty. Příspěvky z USA, SRN, Nizozemí a ČR (FA ČVUT, VŠUP a Výukové centrum LF UK v Hradci Králové).
 • KÄPPLINGER, Claus
  Silberdrachenwelt. Umbau einer Grundschule, Berlin.
  Svět stříbrného draka. Přestavba základní školy v Berlíně.
  DBZ 2006,č.3,s.40-45,11 obr.,4 pl.
  Ze dvou koncepcí škol se zde uplatnilo originální řešení interiéru. Každé patro školy má chodby odlišné. Svět stříbrného draka, plný barev a fantazie.
 • KOČ, Břetislav
  Smilovy Hory: Kotelna na biomasu pomůže rozvoji obce.
  Veř. správa 2006,č.8,s.22,1 fot.
  Kotelna v budově uzavřené školy v obci Smilovy Hory (okr. Tábor) byla rekonstruována na spalování dřevní štěpky. Objekt bude přestavěn na turistický penzion.
 • MAKOVEC, Jiří
  Solarcity - Linec, Rakousko.
  Stavba 2006,č.1,s.50-53,15 obr.
  Postavení solárního městečka v Pichlingu, jižním okraji Lince v Rakousku. Plán až 6000 bytů s komplexní infrastrukturou. Zatím přes 1300 bytů, staví se školka, škola a komerční centrum.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Azylové zařízení může být pro obec i přínosem.
  Moderní obec 2006,č.2,s.32
  Mít na svém území uprchlické zařízení asi nepokládá většina obcí za příliš velkou výhru. Situace je však dnes stabilizovaná a k výraznějším střetům nedochází. Druhy azylových zařízení v ČR.
 • ROGULJIČ, Hana
  Dřevěné domy pro pět kruhů.
  ASB 2006,č.1,s.31-33,3 obr.,1 půd.
  Výstavba vesničky pro sportovce při příležitosti olympijských her v Itálii. Přes 80 dřevěných domků, 4-5 objektů se shlukuje, tvoří náměstí, v jednom je kotelna. Domy mají pavlače přístupné z ulice.
 • ROGULJIČ, Hana - VOLMAN, Zdeněk
  Odkud se létá.
  ASB 2006,č.2,s.40-43,6 obr.,1 řez,1 sit.
  Komplex nového ruzyňského Terminálu Sever 2 obsahuje 3 základní objekty: spojovací halu (včetně konferenčního centra a zázemí pro zaměstnance), odbavovací halu (ročně pro 10 miliónů cestujících)a prst C.
 • SANTIFALLER, Enrico
  Das Schulhof. Hahnenkamm-Schule, Alzenau.
  Školní dvůr. Hahnenkammova škola v Alzenau (SRN).
  DBZ 2006,č.3,s.28-33,11 obr.,7 pl.
  Škola pro žáky s poruchami chování má půdorys Y, je zasazena do svahu. Zapadá koncepcí do charakteru obce s převahou rodinných domů a dominantou hradu.
 • SCHNEIDER, Sabine
  Innere Erleuchtung. Vier Einsiedeleien in Tipperary, Irland.
  Vnitřní prozáření. Čtyři poustevny v Tipperary, Irsko.
  Baumeister 2006,č.3,s.70-75,9 obr.,3 pl.
  V Irsku byly zbudovány čtyři poustevny pro mnichy - svobodárny vzájemně izolované, sloužící k soustředění. Jsou ze dřeva, skla a kamene, moderně vybavené, s velkým oknem do krajiny.
 • SOWA, Axel
  Immeuble de logements et hotel, Nantes, Loire-Atlantique.
  Bytový činžovní dům a hotel v Nantes, departement Loire-Atlantique (Francie).
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.362,s.78-85,11 obr., 9 pl.
  Starší budovy v Nantes naproti sobě byly rozšířeny a zmodernizovány. Sjednocuje je barva fasády a odvážné řešení horizontálních oken v sousedství starších vertikálních linií průčelí.
 • TAUSCH, Gunnar
  Architektur der Pixel. Licht- und Medienfassade SPOTS am Potsdamer Platz in Berlin.
  Architektura pixelů. Světelná a mediální fasáda SPOTS na Postupimském náměstí v Berlíně.
  Baumeister 2006,č.3,s.66-69,7 obr.,2 pl.
  V Berlíně se postavilo mnoho zajímavých moderních, také administrativních budov, jejichž fasády jsou řešeny tak, že v noci svítí. Budova je tak zároveň uměleckým dílem.
 • VIDLÁKOVÁ, Olga
  Od tradiční státní správy ke službě občanům.
  Veř. správa 2006,č.5,s.24-25,1 fot.
  Otázky manažerského řízení v procesu změn, model excelence EFQM a moderní technologie ve státní správě. Regulace partnerství veřejného a soukromého sektoru.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022