Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • BRANZI, Andrea
  Une modernité faible et diffuse.
  Slabá a roztříštěná modernost.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.367,s.46-53,33 obr.
  Andrea Branzi, člen italské architektonické avantgardy, proklamuje vytváření architektury pro nové podmínky v metropolích, které se permanentně mění proudem informací, služeb a zboží.
 • CLIFFORD, Ben
  Only a town planner would run a toxic-waste pipeline through a recreational area. Planning and planners in the British press.
  Jedině urbanista by dovolil, aby potrubí s toxickým odpadem procházelo rekreační oblastí. Plánování a plánovači v britském tisku.
  Town Plan. Review 2006,č.4,s.423-455,lit.,3 tab.,1 gr.,1 obr.
  Profese plánovače nemá u britské veřejnosti dobrý zvuk. Zásluhu na tom mají i média, která tuto profesi staví obvykle do negativního světla.
 • CHARRE, Alain
  Hans-Walter Müller, architecte sans gravité.
  Hans-Walter Müller je architekt, který nezná tíži.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.367,s.84-91,23 obr.
  H.-W. Müller pracuje s nafukovacími prvky, jichž lze využít k nejrůznějším účelům. V jeho práci se tradicí zakořeněné architektonické zásady otřásají v základech. Jeho řešení jsou nová a originální.
 • LACOSTE, Gérard
  1990-2006: principales évolutions.
  1990-2006: hlavní směry vývoje.
  Urbanisme 2006,zvl.č.29,s.13-17,4 mp.
  S politickými změnami na konci 20. století je nutno změnit podle nové situace v Evropě, ekonomických, ekologických, demografických a dopravních aspektů i územní plán Ile-de-France.
 • MARTIN, Corinne - PAQUOT, Thierry
  L'invité Pierre Veltz.
  Náš host: Pierre Veltz.
  Urbanisme 2006,č.351,s.66-74,7 obr.
  Pierre Veltz je osobností francouzské architektury a urbanismu, jejíž profesní záběr se rozšiřuje na techniku, ekonomii a kulturu.
 • NELSON, Arthur C.
  Leadership in a New Era.
  Vedoucí úloha v Nové Éře.
  APA Journal 2006,č.4,s.393-409,lit.,2 gr.,7 tab.
  V roce 2025 bude třeba přetransformovat umělé životní prostředí USA. Pro plánovače je to velká výzva. Preferuje se nízká hustota zástavby a rozvoj jednoúčelový (pouze bytová výstavba).
 • SOWA, Axel
  Frei Otto, l'invention de la légereté.
  Frei Otto, objevení lehkosti.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.367,s.70-79,25 obr.
  Frei Otto propaguje lehkou, přizpůsobivou architekturu řídící se přáním obyvatel. Odpovídá to tendencím pružnosti využití a forem. Byl za to vyznamenán Císařskou prémii Japonska.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Nová dimenze bydlení.
  Stavitel 2006,č.12,s.13,2 obr.
  V areálu Národního stavebního centra EDEN byl otevřen vzorový dům ELK-ARTE, který je zajímavý designem, velkou variabilitou obytných modulů, prostorovou vzdušností, osobitým stylem a kvalitou.
 • Příroda jako dominantní prvek.
  Stavitel 2006,č.12,s.14,2 obr.
  Výjimečné projekty pro bydlení 21. století. Prague Marina bude bytové centrum v bývalém přístavu v Holešovicích. Zelené Město - Jarov bude rozsáhlá bytová výstavba se zelení (zahrádky, aleje, keře a park).
 • Push Button House, installation.
  Dům na stisknutí tlačítka, jeho instalace.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.367,s.106-107,9 obr.
  Architekt využívá kontejneru jako rozkládacího obydlí. Stisknutím tlačítka vznikne třípokojový byt. Ovšem se složitou hydraulikou, elektřinou a obsluhou. Kde však jsou jeho obvodové stěny?
 • BOLAY, Jean-Claude
  Le bidonville ou le maldéveloppement urbain.
  Slumový čili špatný urbanistický rozvoj.
  Urbanisme 2006,č.351,s.75-80,4 obr.
  Slumy jsou problémem velkých měst, hlavně na jihu. Tyto provizorní čtvrtě beze vší základní infrastruktury musí být odstraněny a nahrazeny důstojným dostupným bydlením.
 • CROIZÉ, Jean-Claude
  Quand les archives racontent une autre histoire du logement aidé.
  Když archivy vyprávějí jiný příběh o bytech se státním příspěvkem.
  Urbanisme 2006,č.351,s.87-90,1 obr.,5 pl.
  Na začátku 1. světové války došlo k prvním vládním zásahům do bydlení. Vždy jde o nájemné, financování a stavební techniky. Je třeba mít na zřeteli ekonomiku, ale i globální vizi komfortu občanů.
 • DAZIO, Giovan Luigi
  Sanierung und Umbau Casa Rocco, Casa al Forn, Casa La Vendola in Fusio/Tessin.
  Sanace a přestavba tří objektů v obci Fusio, kanton Ticino (Švýcarsko).
  Baumeister 2007,č.1,s.56-64,19 obr.,9 pl.
  Dvě stě let staré selské kamenné dvory uprostřed vsi tvoří celek. Architekt zachoval exteriér (ale udělal velká okna) a vybavil pro letní byt moderním zařízením a organizací interiéru.
 • DRIANT, Jean-Claude
  Le logement dans la révision du SDRIF.
  Bytová problematika v revizi generálního územního plánu regionu Ile-de-France.
  Urbanisme 2006,zvl.č.29,s.49-51,2 obr.
  Revize generálního územního plánu ukazuje problém bydlení. Je nutná nová bytová výstavba, dostupná rodinám se středními a nižšími příjmy. Existují však překážky v oblasti financování.
 • EBERSTADT, Stefan
  Rucksack House, maison sac a dos Leipzig (2004), Cologne (2006).
  Dům s batohem, Lipsko (2004) a Kolín nad Rýnem (2006).
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.367,s.66-69,10 obr.,2 pl.
  Obytný prvek, který lze zavěsit na jakýkoli dům, může zvětšit obytnou plochu libovolného bytu. Obsahuje sklápěcí nábytkové prvky a při stěhování lze i tento "batoh" odstěhovat. Zajímavý nápad.
 • GROOK, A. D. H. aj.
  Planning gain and the supply of new affordable housing in England. Understanding the numbers.
  Zisky z plánování a opatřování nového dostupného bydlení v Anglii.
  Town Plan. Review 2006,č.3,s.353-373,lit.,5 tab.3 gr.
  Systém plánování využití ploch za účelem nalezení pozemků a financování dostupného bydlení funguje v Anglii 15 let. Článek hodnotí dosažené výsledky.
 • GUNN, Susannah
  The changing meaning of urban capacity. A need to reflect on planning for infrastructure.
  Změněný význam kapacity města. Potřeba přemýšlet o plánování, pokud jde o infrastrukturu.
  Town Plan. Review 2006,č.4,s.403-421,lit.,2 obr.
  Obnova měst ve Velké Británii má za cíl přilákat obyvatelstvo zpět. Studuje se kapacita měst a jejich infrastruktura, což je významný faktor, jak ukazuje i nově vypracovaná studie.
 • KHALILI, Nader
  Habitat d'urgence, camp de réfugiés de Baninajar, province du Khuzestan, Iran.
  Nouzové ubytování, utečenecký tábor v Banunažáru, provincie Chúzestán, Írán.
  Archit. d'Aujourd'hui 2006,č.367,s.80-83,6 obr.,3 pl.
  Uprchlický tábor v Íránu je prototypem odpovídajícím požadavkům OSN. Polokulovité stavby jsou z pytlů naplněných zeminou a mohou být rozšířeny na několik místností.
 • KŘEČEK, Stanislav
  Změny v bytovém právu po 1. 1. 2007 podle novel občanského zákoníku. Zákony č. 107/2006 Sb., a č. 115/2006 Sb.
  Praha,Linde 2006.186 s.
  Souhrn změn v občanském zákoníku, v nájemném, zánik práv z nájmu bytu, bytové náhrady, stěhovací náklady a pronájem bytu.
  SPK 5974
 • KUČERA, Jiří
  Byt - nebyt, toť otázka.
  Stavitel 2007,č.1,příl.Průmyslové zóny. Greenfields versus Brownfields,s.V-VII,4 obr.
  Zájem o loftové byty nejen v evropských velkoměstech. Když zrekonstruované prostory nelze schválit jako bytové, nabízí se nemovitost k bydlení (luxusní prostory) i podnikání. Příklady loftů v Praze a okolí.
 • KUČERA, Jiří
  Maringotky bez koleček.
  Stavitel 2006,č.12,s.33,2 obr.,1 půd.
  Vyřešení problému s neplatiči ve Vsetíně postavením domů kontejnerového typu. Všechny parametry buňky jsou variabilní. Obytné domy byly realizovány včetně komplexního řešení okolí.
 • NOVÁ, Kateřina
  Chvála loftového bydlení.
  Domov 2007,č.1,s.6-12,13 obr.
  Loft je moderní a osobitý způsob bydlení, těší se stále větší oblibě. Uchovává staré tovární prvky. Interiér bytu (172 m2) má jednotný styl s důrazem na jednoduchost, čistotu tvarů a zároveň účelnost.
 • SEDLÁK, Jan (ed.) a kol.
  Slavné brněnské vily.
  Praha,Foibos 2006.176 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Chronologicky koncipovaný průvodce po 50 brněnských vilách a rodinných domcích známých architektů s pasáží o české, zvláště pak o brněnské architektuře, architektech, stavebnících a stavitelích.
  14 239
 • VEVERKA, Přemysl a kol.
  Slavné pražské vily.
  Praha,Foibos 2006.204 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Chronologicky koncipovaný průvodce po 56 pražských vilách a rodinných domcích známých architektů, postavených od konce 19. do začátku 20. století je doplněn pasáží o kulturním dění tohoto období.
  14 240
 • WELZBACHER, Christian - THURN UND TAXIS, Lilli
  Die "Townhouses" in Berlin-Mitte.
  "Městské domy" v centru Berlína.
  Baumeister 2007,č.1,s.84-86,2 obr.1 pl.
  V současnosti je obytný řadový dům v centru města problém. Někteří architekti upozorňují na obtíže s pozemky, jiní ukazují zdařilé řešení. Domy obsahuji i mezonetové byty. Je uvedeno 5 konkrétních realizací.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Rekonstrukce a dostavba bývalých kasáren. Moderní justiční areál.
  Stavitel 2006,č.12,s.22-23,5 obr.
  Rekonstrukcí historických budov v areálu kasáren v Praze - Vršovicích a novostavbou uprostřed vznikl justiční areál s veškerým potřebným zázemím.
 • KUČERA, Jiří
  Brownfields, tikající bomba.
  Stavitel 2007,č.1,příl.Průmyslové zóny. Greenfields versus Brownfields,s.III.,1 obr.
  Investoři stále dávají přednost stavění na zelené louce. Poměr nově budovaných průmyslových zón ku regeneraci brownfields se snižuje. Příklady problémů revitalizace zón z Pardubic, Brna a Jeseníku.
 • KUČERA, Jiří
  Byt - nebyt, toť otázka.
  Stavitel 2007,č.1,příl.Průmyslové zóny. Greenfields versus Brownfields,s.V-VII,4 obr.
  Zájem o loftové byty nejen v evropských velkoměstech. Když zrekonstruované prostory nelze schválit jako bytové, nabízí se nemovitost k bydlení (luxusní prostory) i podnikání. Příklady loftů v Praze a okolí.
 • KULHÁNEK, František
  Městský úřad v Semilech. Citlivá přestavba průmyslového objektu.
  Stavitel 2006,č.12,s.8-11,10 obr.,4 pohl.,1 půd.,1 řez
  Přestavba výrobního areálu (původně Riegrův mlýn) na budovu městského úřadu. Historie objektu, tři etapy rekonstrukce, snaha o zachování původního vzhledu, dispoziční řešení. Recenze Radomíra Sedláková.
 • NOVÁ, Kateřina
  Chvála loftového bydlení.
  Domov 2007,č.1,s.6-12,13 obr.
  Loft je moderní a osobitý způsob bydlení, těší se stále větší oblibě. Uchovává staré tovární prvky. Interiér bytu (172 m2) má jednotný styl s důrazem na jednoduchost, čistotu tvarů a zároveň účelnost.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022