Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Kindergarten in Ennsdorf.
  Mateřská škola v Ennnsdorfu.
  NÖ gestalten 2007,č.117,s.45,3 fot.
  Záměry přestavby a rozšíření mateřské školy v Ennsdorfu v Rakousku.
 • Program rozvoje venkova - komplexní přístup a zlepšení kvality života na venkově.
  Obec a finance 2007,č.4,s.36-38,2 gr.,1 obr.
  Podrobnosti k ose 3 programu rozvoje venkova (zlepšit kvalitu života na venkově): obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, ochrana a rozvoj kulturního dědictví, vzdělávání a informace.
 • Vesnice roku 2007.
  Obec a finance 2007,č.4,s.8-10,7 obr.,1 tab.
  Výsledky letošního ročníku soutěže Vesnice roku a představení vítězů krajských kol; 1. Havlovice (okres Trutnov) 2. Kondrac (okres Benešov) 3. Suchá Loz (okres Uherské Hradiště).
 • ENGLERT, Klaus
  Schaumschlagen.
  Šlehání šlehačky.
  Baumeister 2007,č.10,s.70-77,5 fot.,3 pl.
  Nový vzhled vinařské oblasti nedaleko španělského Bilbaa díky architektonickému ztvárnění mohutných vln.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Dům zvaný Meandr. A House Called the Meandr.
  ASB 2007,č.7,s.20-21,2 obr.,4 půd.,3 sch.,text též angl.
  V brněnské čtvrti Komín na místě pastvin bude postaven bytový dům s tekoucím půdorysem a zelenou střechou. Atraktivní bydlení s ekologickými prvky jsou dosud u bytových domů výjimkou.
 • Pasivní domy 2007.
  Brno,Centrum pasivního domu 2007.339 s.,obr.,fot.,pl.,gr.,tab.
  Třicet osm příspěvků českých a zahraničních odborníků na téma pasivních domů od obecné problematiky po jejich architektonická a technická řešení, rekonstrukce, občanské vybavení a technická řešení.
  14 333
 • V Berlíně nestavějí.
  Ekonom 2007,č.41,s.79
  V Německu se staví stále méně bytů. Nejhůře je na tom hlavní město Berlín. Důvodem je pokles zájmu v důsledku nasycení trhu.
 • FRKAL, Luděk
  Domy chráněné zemí.
  Brno,ERA 2007.87 s.,fot.,obr.
  Nová technologie a varianty výstavby objektů s nízkou spotřebou energie, způsoby provádění staveb, výhody jednotlivých technologií i možná rizika, vybavení a příklady realizací v ČR i v zahraničí.
  14 335
 • GOLLER, Stanislav
  Mají senioři kde bydlet?
  Byt magazín 2007,č.10,s.34
  Lidé se dožívají stále vyššího věku. Péče o seniory je nedostatečná. Chybí služby i lůžka v domovech důchodců. Řešením by mohlo být budování malometrážních, tzv. ústupových bytů.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  V souladu s přírodou.
  Byt magazín 2007,č.10,s.46-47,3 fot.
  Na území Finska je téměř dvě stě tisíc jezer. Je jednou z nejřidčeji osídlených zemí. Byty jsou zde většinou ve vlastnictví těch, kdo v nich žijí. Finsko nabízí návštěvníkům mnohé pamětihodnosti.
 • MARTINEK, Pavel
  Terasové domy Jižní Chlum.
  Stavba 2007,č.5,s.10-11,3 obr.,1 půd.,1 řez,1 sit.
  Tři terasové domy u Zlína realizuje sdružení Zelené Domy - propagátor ochrany objektů od vnějšího prostředí zemním materiálem. Domy nejsou v rozporu s trendy bydlení, moderní architekturou ani s cenou stavby.
 • MIKESZOVÁ, Martina
  Socio-Economic Research on Housing in the Czech Republic.
  Socio-ekonomický výzkum o bydlení v České Republice.
  Sociol. čas. 2007,č.3,s.637-646
  Studie studentky sociologie o vývoji bydlení po roce 1989, mezinárodní srovnání bytových politik a sociálních systémů bydlení, deregulace, sociální bydlení, financování bydlení.
 • SLOBODA, Igor
  Malý byt.
  Brno,ERA 2007.107 s.,fot.,pl.
  Obecné principy i konkrétní rady pro zařizování malých bytů, vývoj, sociální hlediska, zásady plánovaného výběru zařízení a tipy pro úsporu prostoru i jeho rozšíření.
  14 336
 • SOPŮŠEK, Zdeněk
  Družstevní princip zachovávají.
  Byt magazín 2007,č.10.s.10-11,3 fot.
  Bytová družstva v Německu jsou sektorem neziskového nájemního bydlení a byty do osobního vlastnictví nepřevádějí. Bytové družstvo v Drážďanech vlastní 7200 bytů, jesle, školku a další objekty.
 • TEMELOVÁ, Jana - NOVÁK, Jakub
  Rezidenční segregace Romů v ČR.
  Obec a finance 2007,č.4,s.32-33,2 fot.,2 obr.
  Koncentrované bydlení Romů v některých částech měst a obcí. Příčiny vzniku těchto lokalit. Změny po roce 1989. Příklad Ostrava - Přední Přívoz a Most - sídliště Chánov. Důsledky segregovaného bydlení.
 • VINŠOVÁ, Hana
  Červený a modrý. The Red and the Blue Houses.
  ASB 2007,č.7,s.47-50,5 obr.,2 půd.,1 řez,text též angl.
  Záměrem bylo postavit dva poměrně levné domy, které by se svými parametry blížily stavbám s pasivním způsobem vytápění, tedy s minimální spotřebou energie.
 • VLASÁK, Oldřich
  Obce čekají na spravedlivé příjmy.
  Ekonom 2007,č.38,s.46-49,obr.
  U Evropského soudu pro lidská práva leží zhruba 5000 žalob z České republiky. Soukromí majitelé bytů a domů uplatňují nárok na odškodnění kvůli pomalé deregulaci nájemného.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Standpunkt II: Nutzer. Dipl. Ing. Architekt Thorsten Schmidt zum Thema "Metall"
  Stanovisko II. Dipl.-Ing. Arch. Thorstena Schmidta jako uživatele k tématu "kov".
  DBZ 2007,č.10,s.28-29,1 fot.
  Zkušenosti ze stavby výzkumného střediska při Technické univerzitě Darmstadt. Inovační postupy stříhání, řezání, spojování, profilové válcování a svařování. Formování plechu jako součást architektury.
 • Tanec kolem Karoliny. Dancing around Karolina.
  ASB 2007,č.7,s.16-17,6 obr.,text též angl.
  Projekt výstavby Nové Karoliny místo bývalé koksovny tvoří obchodně zábavní centrum, kancelářský objekt, obytný blok, centrální náměstí s podzemním parkovištěm; rekonstrukce 2 průmyslových historických budov.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Platí všichni.
  Ekonom 2007,č.41,s.70-73,2 fot.
  Každé město či vesnice má alespoň jednu nepoužívanou budovu nebo pozemek ležící ladem. Obojí patří do kategorie tzv. brownfields. Návrat těchto brownfields k původním účelům je takřka vyloučený.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Zpátky do centra.
  Ekonom 2007,č.42,s.70-73,4 obr.
  Obchodní centra se začínají dělit nejen podle cen zboží, ale i podle toho, pro jaký typ zákazníků jsou určena. Začínají se vracet do středu měst. Nová se stavějí i v menších městech.
 • KLÍMA, Jiří
  Deprimující zóna nebo brownfields?
  Obec a finance 2007,č.4,s.34-35,2 obr.
  Cíl projektu: snížení výskytu deprimujících neprůmyslových objektů a ploch ve městech a urbanizovaných územích, zlepšení vzhledu okrajových částí města a obcí a zlepšení stavu obytného a životního prostředí.
 • KORBEL, Petr
  Japonci mění severní Čechy.
  Ekonom 2007,č.39,s.36-39,3 obr.
  Průmyslová zóna Triangle, která vznikla na území bývalého vojenského letiště Žatec, mění život v okresech Louny, Most a Chomutov. V regionu, který měl problémy s nezaměstnaností, začal boj o pracovníky.
 • VINŠOVÁ, Hana
  Osm pater pro padesát vagónů obilí. Eight Floors for 50 Wagons of Corn.
  ASB 2007,č.7,s.22-23,3 obr.,text též angl.
  Osmipodlažní silo v centru Uherského Hradiště z roku 1932 bude přestavěno na víceúčelovou budovu (zdravotnické zařízení, bazén a bowling) určenou především pro hotelové bydlení.
 • WONKA, Martin - HOUDKOVÁ, Andrea
  Vznešené vertikály.
  Stavba 2007,č.5,s.78-83,28 obr.
  ČR disponuje bohatstvím vertikál, tedy komíny, které byly součástí každé továrny. Typické rysy komínů u cihelen, pivovarů, sladoven a cukrovarů. Výjimečné staré komíny dalších průmyslových areálů.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Glashimmel II.
  Skleněné nebe II.
  Baumeister 2007,č.10,s.51-55,4 fot.,3 pl.
  Proměna bývalého Odeonu v Mnichově v sídlo bavorského státního ministerstva.
 • Glashimmel.
  Skleněné nebe.
  Baumeister 2007,č.10,s.46-50,4 fot.,3 pl.
  Proměna staré menzy v centru Drážďan v moderní jídelnu.
 • K olympiádě v Praze.
  Architekt 2007,č.10,s.74-77,2 fot.
  Kulatý stůl na téma: jak se uspořádání olympijských her dotkne Prahy jako historického hlavního města země - a to z nejrůznějších úhlů. Zkušenosti z olympiády 1976 v Kanadě na straně 79.
 • Kindergarten in Ennsdorf.
  Mateřská škola v Ennnsdorfu.
  NÖ gestalten 2007,č.117,s.45,3 fot.
  Záměry přestavby a rozšíření mateřské školy v Ennsdorfu v Rakousku.
 • Stadion Wembley, Londýn, Anglie.
  Architekt 2007,č.10,s.10-15,8 obr.,1 sit.,2 řezy,1 půd.
  Projekt rekonstrukce stadionu Wembley od arch. N. Fostera. Místo vybavené pro sport a kulturu 21. století. Klíčovým rysem stadionu je částečně zasouvatelná střecha. Kapacita pro fotbal je 90 000 diváků.
 • Tanec kolem Karoliny. Dancing around Karolina.
  ASB 2007,č.7,s.16-17,6 obr.,text též angl.
  Projekt výstavby Nové Karoliny místo bývalé koksovny tvoří obchodně zábavní centrum, kancelářský objekt, obytný blok, centrální náměstí s podzemním parkovištěm; rekonstrukce 2 průmyslových historických budov.
 • BACHMANN, Wolfgang
  Kulissenschieben.
  Posouvání kulis.
  Baumeister 2007,č.10,s.78-85,12 fot.,5 pl.
  Nově postavený, s letištěm spojený nákupní komplex aut, v blízkosti letiště v Salzburgu. Myšlenka vychází z časové zaneprázdněnosti manažerů.
 • BLISS, Simone
  Ein Botanischer Garten für Kinder.
  Botanická zahrada pro děti.
  Garten + Landschaft 2007,č.9,s.34-35,1 mp.,5 fot.
  Nadace Royal Botanic Gardens vybudovala v Melbourne botanickou zahradu pro děti, která vzhledem připomíná australskou krajinu. Má četná malebná zákoutí s domácími i cizokrajnými rostlinami.
 • BOGE, Jürgen
  Materialspiel. Casino Esplanade, Hamburg.
  Hra materiálu. Kasino Esplanade v Hamburku.
  DBZ 2007,č.9,s.58-65,čet.výkr.,fot.
  Přestavba luxusního hotelu z roku 1907 na kasino dokončená v roce 2006. Stavební náklady 12 milionů Euro.
 • DELL´ANTONIO, Alberto
  Doppelte Wirklichkeit.
  Dvojnásobná skutečnost.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.10,s.34-39,4 fot.,5 výkr.,1 pl.
  Popis nově rekonstruované budovy školy uvnitř městečka ve Švýcarsku včetně sportovních prostor.
 • FRITSCH, Angela
  Gesundwerden: ein Kinderspiel Bettenhaus der Kinderkliniken Prinzessin Margaret, Darmstadt.
  Uzdravení je hra. Dětská klinika princezny Margaret v Darmstadtu.
  DBZ 2007,č.9,s.42-49,čet.fot.,půd.,řezy
  Novostavba dětské kliniky v Darmstadtu má v půdorysu tvar čtyřlístku a navenek i v interiéru působí veselým dojmem, který je umocněn hrou barev a světel. I nábytek je navržen tak, aby nepřipomínal nemocnici.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Zpátky do centra.
  Ekonom 2007,č.42,s.70-73,4 obr.
  Obchodní centra se začínají dělit nejen podle cen zboží, ale i podle toho, pro jaký typ zákazníků jsou určena. Začínají se vracet do středu měst. Nová se stavějí i v menších městech.
 • MUDRA, Václav
  Fotbalové stadiony - hledání vývojových tendencí.
  Architekt 2007,č.10,s.4-9,7 obr.
  Vývoj fotbalu a fotbalových stadionů od začátku jeho vzniku až do současnosti ve světě i v České republice. Fotbalový stadion a jeho vhodnost i pro ostatní sporty, bezpečnost návštěvníků. Situace v ČR.
 • NICOLAU, Alberto
  Der Chlorbrilleneffekt Schwimmbad in Valdemoro / E.
  Kryté koupaliště ve Valdemoro (Španělsko) se střechou napodobující tvar vln rozrážených sklem potápěčských brýlí.
  DBZ 2007,č.10,s.30-37,8 fot,1 mp.,7 řezů
  Kryté plovárny chrání návštěvníky v létě před horkým sluncem, v zimě před nepohodou. Ocelová střešní konstrukce o rozpětí 44 m, užitková plocha plovárny 5256 m2, sklo, hliníkové opláštění, keramické dlaždice.
 • NIEMAN, Christiane
  Sehen und nicht gesehen werden. Appartementgebäude Bet Safafa, Jerusalem/IL.
  Vidět neviděn. Dům hotelového typu, Bet Safafa v Jeruzalému, Izrael.
  DBZ 2007,č.9,s.50-57,čet.výkr.,fot.
  Bytový dům s dílnou, galerií a ateliérem. Oddálená fasáda z kamene s otvory. Nosným prvkem je "létající koberec", který odděluje suterén s kancelářemi a výstavními prostory od ostatních pater s byty.
 • PETROVÁ, Adéla
  Ekologicky šetrné ubytovací služby.
  Zprav. MŽP 2007,č.10,s.27-29,6 fot.
  Udílení ekoznaček se již několik let zaměřuje především na spotřební zboží. Evropská komise rozhodla, že je vhodné zaměřit se i na služby, a to konkrétně v oblasti turismu.
 • RAGETTLI, Jürg
  Alte Gestaltung, neue Gestalt.
  Staré ztvárnění, nový vzhled.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.10,s.28-33,7 fot.,1 výkr.
  Nově zvětšená škola ve švýcarském podhůří z roku 1981.
 • SCHLÄPPI, Christoph
  Robust, elementar, schimmernd.
  Robustní, elementární, třpytící se.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.10,s.12-19,9 fot.,6 výkr,2 pl.
  Popis nově rozšířeného komplexu školy s velkou tělocvičnou a přízemní školkou (Švýcarsko). Objekt je zajímavý velkou architektonickou otevřeností.
 • VÁCLAVÍK, Radim
  Sportovní aréna Vítkovice - přístavba.
  Architekt 2007,č.10,s.22-29,16 obr.,2 půd.,1 řez
  Dostavba tréninkové haly od Radima Václavíka v sousedství ČEZ Arény v Ostravě. Přistavovaná sportovní hala je multifunkční, schopná poskytnout prostor pro jakoukoliv sportovní činnost.
 • VINŠOVÁ, Hana
  Osm pater pro padesát vagónů obilí. Eight Floors for 50 Wagons of Corn.
  ASB 2007,č.7,s.22-23,3 obr.,text též angl.
  Osmipodlažní silo v centru Uherského Hradiště z roku 1932 bude přestavěno na víceúčelovou budovu (zdravotnické zařízení, bazén a bowling) určenou především pro hotelové bydlení.

19. Rekreace a volný čas

 • K olympiádě v Praze.
  Architekt 2007,č.10,s.74-77,2 fot.
  Kulatý stůl na téma: jak se uspořádání olympijských her dotkne Prahy jako historického hlavního města země - a to z nejrůznějších úhlů. Zkušenosti z olympiády 1976 v Kanadě na straně 79.
 • Sjakket, Kodaň.
  Stavba 2007,č.5,s.20-21,6 obr.,3 půd.,1 řez
  Sjakket je odpověď na přistěhovalectví. Objekt bývalé tovární haly změněn na centrum smysluplného trávení volného času: sportovní vyžití, kulturní vyžití, servisní zázemí a nahrávací studio.
 • Stadion Wembley, Londýn, Anglie.
  Architekt 2007,č.10,s.10-15,8 obr.,1 sit.,2 řezy,1 půd.
  Projekt rekonstrukce stadionu Wembley od arch. N. Fostera. Místo vybavené pro sport a kulturu 21. století. Klíčovým rysem stadionu je částečně zasouvatelná střecha. Kapacita pro fotbal je 90 000 diváků.
 • APEL, Peter
  Spielleitplanung - ein neues Instrument zur Entwicklung von Städten und Gemeinden.
  Plánování ploch pro dětské hry - nový nástroj k rozvoji měst a obcí.
  Garten + Landschaft 2007,č.9,s.14-18,2 gr.,3 mp.,6 fot.
  V Porýní-Falcku byl učiněn důležitý krok v novém způsobu plánování ploch pro děti a mládež. Lze očekávat, že se tento nástroj do 10 let stane součástí územního plánování obcí v celé SRN.
 • BLISS, Simone
  Ein Botanischer Garten für Kinder.
  Botanická zahrada pro děti.
  Garten + Landschaft 2007,č.9,s.34-35,1 mp.,5 fot.
  Nadace Royal Botanic Gardens vybudovala v Melbourne botanickou zahradu pro děti, která vzhledem připomíná australskou krajinu. Má četná malebná zákoutí s domácími i cizokrajnými rostlinami.
 • MÍŠKOVÁ, Zuzana
  Anglicko-český a česko-anglický slovník cestovního ruchu.
  Praha,Ekopress 2007.194 s.
  Odborný jazykový slovník s terminologií z oblasti cestovního ruchu včetně termínů z pojišťovnictví, bankovnictví a zdravotnictví.
  14 343
 • MUDRA, Václav
  Fotbalové stadiony - hledání vývojových tendencí.
  Architekt 2007,č.10,s.4-9,7 obr.
  Vývoj fotbalu a fotbalových stadionů od začátku jeho vzniku až do současnosti ve světě i v České republice. Fotbalový stadion a jeho vhodnost i pro ostatní sporty, bezpečnost návštěvníků. Situace v ČR.
 • NICOLAU, Alberto
  Der Chlorbrilleneffekt Schwimmbad in Valdemoro / E.
  Kryté koupaliště ve Valdemoro (Španělsko) se střechou napodobující tvar vln rozrážených sklem potápěčských brýlí.
  DBZ 2007,č.10,s.30-37,8 fot,1 mp.,7 řezů
  Kryté plovárny chrání návštěvníky v létě před horkým sluncem, v zimě před nepohodou. Ocelová střešní konstrukce o rozpětí 44 m, užitková plocha plovárny 5256 m2, sklo, hliníkové opláštění, keramické dlaždice.
 • PETROVÁ, Adéla
  Ekologicky šetrné ubytovací služby.
  Zprav. MŽP 2007,č.10,s.27-29,6 fot.
  Udílení ekoznaček se již několik let zaměřuje především na spotřební zboží. Evropská komise rozhodla, že je vhodné zaměřit se i na služby, a to konkrétně v oblasti turismu.
 • RÁC, Milan
  Zlaté Hory. Sportovně rekreační lyžařský areál Příčná.
  Obec a finance 2007,č.4,s.42-43,1 obr.
  Oblast Zlatých Hor (okres Jeseník) je místem turistiky a cestovního ruchu v létě. Záměrem bylo zatraktivnit region i v zimní sezoně. 1. etapa realizace areálu je hotová, druhá se připravuje. Financování z EU.
 • SCHELHORN, Dirk
  Spielplätze heute - Qualität durch Rückbesinnung.
  Jak dnes navrhovat místa pro dětské hry v přírodě městské krajiny.
  Garten + Landschaft 2007,č.9,s.10-13,6 obr.
  Vytváření míst pro hry dětí ve volné městské krajině, kde mohou děti svobodně rozvíjet své schopnosti při různých hrách, překonávání překážek, šplhu, objevování skrýší, tajných chodeb atd.
 • ŠENITKOVÁ, Jaroslava
  Cestovní ruch v Karlovarském kraji v letech 2000 - 2006.
  Zprav. ČSÚ 2007,č.10,s.236-238,kart.,tab.,2 gr.
  V Karlovarském kraji je podíl cestovního ruchu vzhledem ke zbytku ČR dvojnásobný. Počtem ubytovaných hostů na obyvatele je kraj druhý po Hl. m. Praze. Velmi významné postavení v cestovním ruchu má lázeňství.
 • TUČEK, Jan
  Kde jsou turisté?
  Ekonom 2007,č.38,s.50-51,obr.,2 tab.
  Ve statistikách o cestovním ruchu se zapomíná na návštěvníky ubytované v soukromí a také na ty, kteří do České republiky jezdí nakupovat.
 • VÁCLAVÍK, Radim
  Sportovní aréna Vítkovice - přístavba.
  Architekt 2007,č.10,s.22-29,16 obr.,2 půd.,1 řez
  Dostavba tréninkové haly od Radima Václavíka v sousedství ČEZ Arény v Ostravě. Přistavovaná sportovní hala je multifunkční, schopná poskytnout prostor pro jakoukoliv sportovní činnost.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022