Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Návrh úpravy nábřeží v Třešti získal ocenění.
  Moderní obec 2007,č.2,s.12,1 obr.
  V soutěži o originální řešení veřejných prostranství a budov ve veřejné správě získali Cenu společnosti HOCHTIEF CZ brněnští architekti Ludvík Křenek a Katarína Luciaková.
 • Problématique: Concertation.
  Problém: Harmonizace.
  Urbanisme 2007,zvl.č.30,s.32-33
  Při obnově problematických městských částí a zajištění dlouhodobé slušné životní úrovně jejich obyvatel musí dojít k harmonizaci dohod a prací mezi všemi aktéry.
 • Problématique: Conduite du projet.
  Problém: Realizace projektu.
  Urbanisme 2007,zvl.č.30,s.21-22
  Při obnově měst je nutná hloubková transformace problematických čtvrtí. Musejí být reorganizovány, nabízet smíšené funkce včetně bydlení. Při koordinaci soukromého a veřejného sektoru je to obtížné.
 • Problématique: Contenu du projet.
  Problém: Obsah projektu.
  Urbanisme 2007,zvl.č.30,s.12-13
  Francouzský Národní program obnovy měst má za úkol trvalou transformaci problematické městské zóny. Má také řešit problémy smíšené společnosti a sociální otázky.
 • Problématique: Rénovation urbaine et politique de la Ville.
  Problém: Obnova města a městská politika.
  Urbanisme 2007,zvl.č.30,s.44-45
  Projekty obnovy měst vyžadují množství práce a k tomu náležité smlouvy mezi jednotlivými aktéry. Také finanční krytí musí být zajištěno smluvně.
 • Trend bydlení v příměstské lokalitě.
  Stavitel 2007,č.2,s.33,1 obr.,1 řez
  Příměstské části Prahy se pro výstavbu rodinných domků stávají velmi vyhledávané. Jsou snadno dopravně dostupné, mají dostatečnou občanskou vybavenost a nabízejí řadu příležitostí k trávení volného času.
 • ARPAGAUS, Roland - STALDER, Pius
  Ausbau Bahnhof Chur: Grossbaustelle mit komplexen Schnittstellen.
  Modernizace nádraží ve městě Chur: obrovské staveniště a budoucí uzel mnoha druhů dopravy.
  Strasse und Verkehr 2006,č.10,s.6-10,11 obr.,franc.res.
  Přestavba železničního nádraží a přednádražního prostoru ve švýcarském Churu s důrazem na MHD, chodce a cyklodopravu představuje významný rozvojový projekt města a regionu.
 • GYURKOWICH, Mateusz
  Znaczenie wspólczesnych muzeów w przestrzeni miasta.
  Současné budovy muzeí a jejich význam v městském prostoru.
  Kwart. archit. i urban. 2004,č.1/4,s.55-67,21 obr.,1 tab.
  V současnosti jsou nová muzea situována v zástavbě nebo volně, v centrech nebo na okraji měst. Jsou to často polyfunkční budovy, zajímavé řešením. To přispívá k atraktivnosti a ekonomickému přínosu.
 • CHMIELEWSKI, Jan Maciej
  Place miejskie w rejonie založenia saskiego w Warszawie.
  Městská náměstí v oblasti saského osídlení ve Varšavě.
  Kwart. archit. i urban. 2004,č.1/4,s.3-11,3 pl.,8 obr.
  Varšavské městské centrum ztratilo svou přirozenou strukturu v důsledku 2. světové války a komunistické vlády. Nyní je snaha obnovit oblast na původním půdorysu.
 • KIVIRINTA, Hiroko
  Der Westhafenpark von Helsinki.
  Park v helsinském Západním přístavu.
  Garten + Landschaft 2007,č.2,s.30-33,2 pl.,3 obr.
  V Západním přístavu mají Helsinky území k rozšíření města v blízkosti centra. Soutěž proběhla, zatím však je osud území nejasný. Veřejnost se plánování neúčastní.
 • KLOPF, Peter
  Waterfront Wien, eine "bricolage" zum Thema rechtes Donauufer.
  Vídeň a voda, "kutilství" na téma pravý břeh Dunaje.
  Perspektiven 2006,č.10,s.28-30,3 obr.
  Voda hraje ve Vídni pozitivní úlohu. Dunaj nabízí mnoho inspirací pro urbanistické řešení úprav a výstavby na pravém břehu.
 • KREPPENHOFER, Andrea - SOKOL, Katharina
  "Immer Erinnern" - eine Gedenkstätte für den deportierten Nachbarn.
  "Vždy si vzpomeňme" - památník na počest deportovaných sousedů.
  Perspektiven 2006,č.10,s.38-44,8 obr.
  V letech 1939-1942 bylo z nádraží Aspang deportováno 50 000 lidí do koncentračních táborů. Podle vítězného soutěžního návrhu se na tomto místě vybuduje velký památník.
 • KRÖGER, Susanne Isabel
  Bahnhof Südkreuz, Berlin.
  Nádraží Jižní kříž, Berlín.
  Garten + Landschaft 2007,č.1,s.15-17,4 obr.,1 pl.
  Plocha před nádražím Jižní kříž slouží autobusům, autům a chodcům. Architekt-krajinář ji rozdělil na různé oblasti, ale řešil ji jako jednotný celek. Další plochy budou realizovány v dohledné době.
 • LANDGRAF, Thomas
  Neues Wohnen in Kasernen.
  Nové bydlení v kasárnách.
  Perspektiven 2006,č.10,s.32-35,1 obr.
  V bývalých Vilémových a Karlových kasárnách vznikne 750 bytů. Jedná se o dvě atraktivní lokality uvnitř města Vídně.
 • MOLL, Claudia
  Ein neues Stück Stadt.
  Nový kousek města.
  Garten + Landschaft 2007,č.2,s.15-19,6 pl.,8 obr.
  V roce 2008 vznikne kolem hlavního nádraží v Curychu na místě nehezkých skladišť, kůlen a remíz nová část města s obchody, restauracemi a jinými službami.
 • MÜLLER, Zdeněk
  Zrcadlo moderní architektury.
  ASB 2007,č.1,s.74-76,8 obr.
  Brněnské výstaviště je oceňováno jako unikátní urbanistický a architektonický celek i jako dokument o vývoji českého stavitelství. Příklady vývoje na několika objektech (pavilony A, G, Z a jiné).
 • RYAN, Brent D. - WEBER, Rachel
  Valuing new development in distressed urban neighborhoods. Does design matter?
  Ocenění nového rozvoje v nuzných městských částech. Vadí projekt?
  APA Journal 2007,č.1,s.100-111,lit.,4 tab. 1 mp.,3 obr.
  V chudých částech Chicaga nastal v důsledku výhodných finančních podmínek rozvoj bytové výstavby různých typů. Zde se hodnotí urbanistické řešení.
 • SLEEGERS, Frank
  Wettbewerb HafenCity Hamburg.
  Urbanistická soutěž: HafenCity Hamburk.
  Garten + Landschaft 2007,č.2,s.10-14,4 pl.,9 obr.
  Pro realizaci nové zástavby na neužívaných přístavních plochách byl zvolen vítězný návrh španělského atelieru, který řeší terénní nerovnosti pomocí ramp a schodišť.
 • WALTHER, Monika
  Angriff auf die Innestadt.
  Útok na městské centrum.
  Garten + Landschaft 2007,č.1,s.35-38,10 obr.
  I přes stagnující maloobchod budují developeři a investoři v SRN stále nová nákupní centra. První výsledky výzkumného projektu ukazují, jaké to má důsledky pro městská centra (zde Saská Kamenice).

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • CHARBURSKÝ, Miloš - STEJSKAL, Jan
  Cíle projektů: Podpora cestovního ruchu.
  Moderní obec 2007,č.2,s.34,1 fot.
  Podle statistických šetření nejen zahraniční, ale i domácí turisté vyhledávají jen některé lokality. Tím také výhody i zisky využívá jen omezený počet regionů. Turistické produkty v Pardubickém kraji.
 • KUČERA, Jiří
  Vize, projekty a realita relaxačních center.
  Stavitel 2007,č.2,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.X-XII,2 obr.,1 pohl.,1 řez
  Důvody omezené výstavby sportovních a relaxačních zařízení. Situace v Praze. Na Barandově byl částečně zprovozněn aquapark. Dokončí nový majitel Aquapark Čestlice? Sportovní centrum Brumlovka od dubna.
 • KULHÁNEK, František
  Tipsport Aréna Liberec.
  Stavitel 2007,č.2,příl.Sportovní stavby a zařízení,s.II-V,4 obr.,1 půd.,1 sit.
  Rekonstrukce a dostavba areálu Městského stadionu v Liberci. Vznikl sportovní komplex s mimořádnou koncentrací výrazně rozdílných sportovních aktivit. Charakteristika novostavby víceúčelové sportovní haly.
 • PEKAŘ, Jan
  Slavná Ladronka povstala z rozvalin.
  ASB 2007,č.1,s.42-46,8 obr.,2 řezy,1 půd.
  Původně barokní statek a zájezdní hostinec, později squatt v dezolátním stavu. Dnes luxusní restaurace, bowling, půjčovna sportovních potřeb. V parku jsou pěší cesty, cyklistické a bruslařské stezky.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022