Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Centre ville, Almere, Pays-Bas.
  Městské centrum, Almere, Nizozemí.
  Archit. d'Aujourd'hui 2007,č.368,s.18-21,9 obr.,1 pl.
  Mladé město Almere se zdárně rozvíjí. K výstavbě centra přispívají osobnosti světové architektury. Klade se důraz na kvalitu bydlení a dostatečně bohaté zelené plochy.
 • Concours international pour la rénovation du quartier Monteluce a Pérouse, Ombrie, Italie.
  Mezinárodní soutěž na renovaci čtvrtě Monteluce v Peruggii, Umbrie, Itálie.
  Archit. d'Aujourd'hui 2007,č.368,s.36-39,11 obr.,14 pl.
  Skála nad Peruggií, obydlená už za Etrusků, bude na základě soutěže renovována. Nemocnice bude přestěhována do údolí a na hřebeni vznikne nová moderní obytná čtvrť.
 • Park Fiction, Sankt-Pauli, Hambourg, Allemagne.
  Park Fiction, Sankt-Pauli, Hamburk, Německo.
  Archit. d'Aujourd'hui 2007,č.368,s.82-85,8 obr.,1 pl.,1 gr.
  Nejznámější a nejchudší hamburská čtvrť Sankt-Pauli zažívá pomalou, ale jistou gentrifikaci. K tomu má pomoci originálně řešený park.
 • BERGER, Bernhard - EGLI, Dominik - ZÜST, Yvonne
  Einfluss von Markierungen auf das subjektive Sicherheitsempfinden.
  Vliv značek na subjektivní pocit bezpečnosti.
  Strasse und Verkehr 2006,č.11,s.22-27,7 tab.,2 gr.,3 fot.,res.franc.
  Bílé obloukovité pruhy označující plochy mezi kolejemi na náměstí Centralbahnplatz v Basileji přispívají k subjektivními pocitu bezpečnosti chodců. Žádné přechody typu zebra, žádné podchody, žádná auta.
 • BERNHARDSGRÜTTER, Andreas
  Bahnhofplätze: Eine Bühne für den Fussverkehr.
  Přednádražní prostor: jeviště pro pěší.
  Strasse und Verkehr 2006,č.10,s.16-19,8 obr.,franc.res.
  Přednádražní prostory či náměstí jsou významným místem pro pohyb chodců či setkávání lidí s návazností na další druhy dopravy, místem s náročnými požadavky na uspořádání prostoru; švýcarské příklady.
 • BOHUSLAVOVÁ, Dana
  Pařížská Défense - symbióza včerejška a dneška.
  Fórum ABF 2006,č.6,s.37-41,7 obr.
  Nejvýznamnější architektonické stavby Paříže. Nejnovější část Paříže - La Défense poskytuje možnost bydlení pro 20 000 Pařížanů, ale i fontány, zahrady, můstky, schodiště, kina a obchody v supermoderním stylu.
 • HABADOVÁ, Iveta
  Projekty města Jablonce nad Nisou spolufinancované z fondů EU.
  Urban. a územní rozvoj 2006,č.6,s.23-25,7 obr.,angl.res.
  Informace o projektech realizovaných v Jablonci nad Nisou od roku 1998, spolufinancovaných ze zdrojů EU - Phare a strukturálních fondů (projekty SROP a Interreg IIIA). Přeshraniční spolupráce se SRN a Polskem.
 • HUBER, Ilse
  Miniaturlandschaft aus Stein.
  Miniaturní krajina z kamene.
  Garten + Landschaft 2007,č.3,s.20-22,4 obr.,1 pl.
  Modelem pro dekoraci okolí budovy služeb v Linci byla hornorakouská krajina, symbolizovaná různými typy kamene a rostlinstva.
 • KOKEŠ, Přemysl
  Revitalizace pivovaru a podměstí v Lanškrouně.
  Stavba 2007,č.1,s.42-47,6 obr.,3 pl.,angl.res.
  Nový městský prostor v místě pivovaru má navázat na staré centrum a umožnit pěším průchod přes bývalý průmyslový areál. Dokončeno je Pivovarské náměstí a 3 objekty (administrativní, sportovní a bytový).
 • MACEK, Lubomír
  Cheong Gye Cheon - příklad obnovy městského centra Soul, Jižní Korea.
  Vod. hospod. 2007,č.2,s.58-59,7 obr.
  Revitalizace říčky přes střed Soulu změnila vzhled centra, které je teď zelenější, příjemnější a oživenější. Zároveň došlo i ke zlepšení dopravy, obnově kulturních památek a zapojení veřejnosti na projektu.
 • OVERMEYER, Klaus
  Lieux incertains, incubateurs d'urbanisme informel.
  Neurčité lokality jako inkubátory neformálního urbanismu.
  Archit. d'Aujourd'hui 2007,č.368,s.66-71,11 obr.,2 mp
  Změny prostorové struktury měst probíhají často nekoordinovaně v neurčitých lokalitách. Otázkou je, jak jsou charakterizovány, je-li jejich rozvoj ponechán náhodě. Vliv na veřejné prostory a jejich využití.
 • RÜSCH, Ueli
  Schnittstellenprobleme zwischen Bahn und Veloverkehr.
  Problémy propojovacích míst (uzlů) mezi železniční a cyklistickou dopravou.
  Strasse und Verkehr 2006,č.10,s.11-13,4 obr.,franc.res.
  Kombinovaná mobilita je zcela závislá na dobrém fungování míst propojení dvou a více druhů dopravy. Příklad města Winterthur nabízí zajímavé poznatky v propojení železniční a cyklistické dopravy.
 • SCHÄFER, Robert
  St. Petersburg: Gazprom-City bedroht Welterbestatus.
  Sankt Peterburg: Gazprom-City ohrožuje stav světového dědictví.
  Garten + Landschaft 2007,č.3,s.7,1 obr.,1 mp.
  Mrakodrap Gazpromu (anglický návrh) se nehodí do St. Peterburgu, protože nebere ohled na charakter města a jeho dějiny. Diskuse teprve začala.
 • SCHEGK, Ingrid
  Naturstein für den Freiraum.
  Přírodní kámen pro volné plochy.
  Garten + Landschaft 2007,č.3,s.8-11,12 obr.
  Znalost vzniku jednotlivých kamenů nese s sebou znalost jejich vlastností, a tím také jejich nejvhodnějšího praktického a estetického použití.
 • SKÁCELOVÁ, Olga
  Jak se do Brna volá... o zahrádkách.
  Veronica 2007,č.1,s.29-30
  Diskuse o zahrádkářských koloniích v připravovaném územním plánu města Brna, nové přehodnocení na základě průzkumu firmou AGERIS.
 • WHITE, Jill - THOMAS, Carol
  Shared surfaces or "no-go" area?
  Plocha, kterou užívají všichni, nebo oblast "nevstupovat"?
  Green Places 2007,č.33,s.28-31,3 obr.
  Prostory pro chodce i auta mají být přátelské k chodcům a rychlost dopravy má být snížena, aby nebezpečí pro handicapované osoby bylo menší.
 • WIDMER, Paul
  Ermittlung des Parkraum-angebots auf Basis von Normen.
  Zjištění nabídky potřebné parkovací plochy na základě norem.
  Strasse und Verkehr 2007,č.1/2,s.22-26,1 fot.,1 gr.,1 sch.,lit.,res.franc.
  Potřeba parkovacích míst vyplývá hlavně z využití obsluhovaných ploch, podílu aut v závislosti na nabídce MHD a dostupnosti pro cyklisty a pěší. Schéma stanovení a kontroly potřebných parkovacích míst.
 • WINKIN, Yves
  Le centre commercical: une cathédrale?
  Obchodní centrum: katedrála?
  Urbanisme 2007,č.353,s.83-86,5 obr.
  Podobnost katedrály s novodobým obchodním centrem spočívá ve vyhledávání kontaktů, v akcích podobných náboženským. Nákupní centra jsou chrámy moderní konzumní společnosti.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Případové studie regenerace brownfieldů.
  Brno,Jihomoravský kraj 2006.36 s.,fot.
  Příklady úspěšně realizovaných projektů v Brně: Technické muzeum, Polyfunkční objekty Aeskulap a Moravan, venkovská podnikatelská zóna Třanovice, bývalý cukrovar, průmyslový areál Šternberk a kasárna Hodonín.
  SPK 5993
 • KARÁSEK, Jan
  Svědkové industriální minulosti: brownfields na území Jihomoravského kraje.
  Veř. správa 2007,č.9,s.26-28,3 fot.,1 gr.
  Na území Jihomoravského kraje bylo evidováno 3096 lokalit brownfields o celkové rozloze 11 060 ha. Řešení spočívá buď v obnovení jejich původní funkce, nebo v nahrazení novým typem využití.
 • KOKEŠ, Přemysl
  Revitalizace pivovaru a podměstí v Lanškrouně.
  Stavba 2007,č.1,s.42-47,6 obr.,3 pl.,angl.res.
  Nový městský prostor v místě pivovaru má navázat na staré centrum a umožnit pěším průchod přes bývalý průmyslový areál. Dokončeno je Pivovarské náměstí a 3 objekty (administrativní, sportovní a bytový).
 • KUZEMENSKÝ, Michal
  Obytný dům Pecha. Proměna s povýšením.
  Stavba 2007,č.1,s.32-37,21 obr.,1 pl.,4 půd.,4 řezy,angl.res.
  Původně výměníková stanice, která slouží pro čtvrť. Zbourat tedy nešla. Nově navržený bytový dům využívá původní konstrukce, zvyšuje kubaturu domu. Snaha o jednoduchost a nenápadnost.
 • PASKOVSKÁ, Markéta
  Průmyslová zóna Nošovice.
  Urban. a územní rozvoj 2006,č.6,s.21-22,2 obr.,lit.,angl.res.
  Příchod jihokorejské automobilky Hyundai do strategické průmyslové zóny v Nošovicích napomůže socio-ekonomickému a infrastrukturnímu rozvoji Ostravska a je velkou výzvou pro veřejnou správu i územní plánování.

16. Doprava

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022