Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • Vplyv zmeny klímy na zložky životného prostredia.
  Enviromagazin 2007,č.2,s.26-29,3 obr.,1 gr. a příl.s.12-15,4 tab.,7 gr.
  Očekávané důsledky změny klimatu, odhad zranitelnosti a adaptační opatření pro složky životního prostředí. Rámcová adaptační opatření na zmírnění důsledků změny klimatu. Změny v zemědělství a v lesích.
 • KŘÍŽEK, Marek a kol.
  Floodplain and its delimitation.
  Údolní niva a její vymezení.
  Geografie 2006,č.3,s.260-273,2 obr.,3 tab.,lit.,čes.res.
  Úvod do studia údolní nivy; její vymezení a charakteristika z fyzickogeografického hlediska. Popis jejich základních geomorfologických forem a procesů, které ji formují a jsou součástí systému údolní nivy.
 • LANGHAMMER, Jakub - VILÍMEK, Vít
  Present approaches to evaluation of anthropogenous changes in landscape as a factor of flood risk.
  Současné přístupy k hodnocení antropogenních změn v krajině jako faktoru povodňového rizika.
  Geografie 2006,č.3,s.233-246,4 obr.,lit.,čes.res.
  Systémový pohled na hodnocení povodňového rizika ve vztahu k antropogenním změnám v krajině; komplexní efekt antropogenních změn v krajině je hodnocen v kontextu procesního modelu povodňového rizika.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Architektonická studie Údolní 53.
  Stavba 2007,č.2,s.45-47,6 obr.,1 sit.,2 půd.,2 řezy,text také angl.
  Předmětem soutěže bylo řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně. Předpokladem úspěšné regenerace území je propojení kampusu VUT s městem. Důraz je kladen na velkorysost a transparenci společných prostor.
 • Za regenerací měst nejsou jen panelová sídliště.
  Stavitel 2007,č.4,příl.Obnova bytového fondu,s.III-IV,1 obr.,1 gr.,2 tab.
  Podněty vzešly z mezinárodní konference Regenerace měst. Je žádoucí, aby se do centra pozornosti dostala výstavba urbanistických celků, revitalizace brownfields a důležitá je i regenerace panelových sídlišť.
 • RYSKOVÁ, Světlana
  Bitva o satelity.
  Ekonom 2007,č.12,s.42-43,1 fot
  Některé obce v okolí Prahy vyhlásily plošnou stavební uzávěru. Chtějí tak čelit neřízené výstavbě, kterou si vynucují developeři a spekulanti se stavebními pozemky. Spor rozhodne ústavní soud.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Liberecký kraj má přehled o svých brownfields.
  Moderní obec 2007,č.4,s.11,1 fot.
  Liberecký kraj společně s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest zmapoval 364 brownfileds. Výsledkem této práce je Vyhledávací studie pro lokalizaci brownfields na území Libereckého kraje.
 • KUČERA, Jiří
  Moduly domů z beden.
  Stavitel 2007,č.4,s.58,2 obr.
  Netradiční, funkční, levný, originální způsob stavby ze dřeva, to jsou domy postavené z dřevomodulů, vyrobených z vojenských přepravních beden. 1 dům = 350 beden. Překvapivě dobrá požární odolnost.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Sportovní centrum 007. U Dolu, Harrachov.
  Architekt 2007,č.4,s.18-23,7 obr.,2 půd.,5 fot.,angl.res.
  Na svahu bývalé výsypky hlubinného dolu v Harrachově vznikl halový dvoupatrový prostor určený pro aktivity sportovního centra. Podlaha haly sleduje stupňovitě původní svah až do 2. podlaží.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Domek na pláži? Radost i starost.
  Ekonom 2007,č.14,s.74-75,2 fot.
  Nemovitost u moře může stát "jen" pár set tisíc. Přesto nemusí jít o výhodnou investici. Faktory pro výběr: dostupnost nemovitosti, místní legislativa, překážky pro koupi, správa nemovitosti, místní zvyklosti.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022