Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Polná - historickým městem roku 2006.
  Obec a finance 2007,č.3,s.55,3 fot.
  Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ, spojenou s vyhlášením Historického města roku 2006, získalo město Polná.
 • VYBÍRALOVÁ, Alice
  Program ESPON 2013.
  Veř. správa 2007,č.26,s.27
  Zaměření programu ESPON, jeho cíl, řídící struktury, cílové skupiny, projektoví partneři a výběr projektů. Projektovým partnerům z vybrané realizační skupiny je hrazeno 100 % uznatelných nákladů na projekt.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Není satelit jako satelit.
  Domov 2007,č.6,s.135,2 obr.
  V Česku se dnes staví jako málokdy předtím a pořídit nový dům nebo byt není nijak složité. Lze vybírat v různých cenových kategoriích, standardech vybavení, velikostech i lokalitách. Příklad Nový Jenštejn.
 • FRITH, Mathew
  The Cinderella of green space.
  Zanedbávané plochy zeleně v zónách nájemního bydlení.
  Green Places 2007,č.36,s.24-27,13 fot.,
  Okolí nájemních domů je v Anglii většinou ve špatném stavu. Dobře navržené a pěstěné plochy zeleně v zónách sociálního bydlení jsou spíše výjimkou. Jak současnou situaci zlepšit?
 • KUČERA, Jiří
  Rekonstrukce stovky nádraží.
  Stavitel 2007,č.7,s.26-27,2 obr.
  Vznikl projekt Českých drah "Živá nádraží", jehož cílem je revitalizace významných železničních stanic po celé republice. Během 10 let se ve většině měst nad 20 000 obyvatel budou modernizovat nádraží.
 • MOJŽÍŠ, Vlastislav - BULÍČEK, Josef
  Úloha železniční dopravy v městských aglomeracích.
  Doprava 2007,č.3,s.9-10,1 tab.
  Přednosti železniční dopravy. Systém berlínské železniční dopravy od 1924. Situace v dalších německy mluvících městech a státech. Příměstská železniční doprava v ČR - její rozvoj a předpoklady pro využití.
 • NOVOTNÝ, František - TIKMAN,Pavel
  Role nádražních ploch v organismu města.
  Doprava 2007,č.3,s.7-8,1 tab.,příl.F-H
  Již železniční projekt z roku 1927 předpokládal podstatné omezení rozsahu Masarykova nádraží. Dnes existuje projekt k jeho realizaci - 3 varianty řešení, etapové řešení.
 • OUŘEDNÍČEK, Martin
  Segregace sociálně slabých.
  Obec a finance 2007,č.3,s.28-29,3 fot.
  Narůstající koncentrace sociálně slabých obyvatel se v mnoha lokalitách vyvíjí směrem k sociálnímu vyloučení části místní komunity a k segregaci vůči okolnímu prostředí.
 • ROBEŠ, Martin - LEJČAR, Ivan
  Brno - nádraží v centru.
  Doprava 2007,č.3,s.4-6,1 obr.,v příl.B-D mp.,sch.
  Modernizace železničního uzlu Brno s ponecháním hlavního osobního nádraží v uživatelsky atraktivní poloze. Urbanisticko-architektonické řešení, technické řešení etapizace výstavby a investiční náklady.
 • SPOUSTA, Jan
  Pěší zóna a MHD - příklad z Belgie.
  Doprava 2007,č.3,s.37,1 obr.
  Vzájemný vztah mezi pěšími zónami a veřejnou dopravou v Belgii. Konkrétní řešení dopravy na příkladu středně velkého města Lovaně (Leuven). Preference MHD v centru, potřeby řidičů ind. dopravy a obchodů.

8. Venkovská sídla

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • DE MAGISTERIS, Alessandro
  École des biotechnologies de l´université de Turin, Italie.
  Škola biotechnologií při univerzitě v Turíně, Itálie.
  Archit. d´Aujourd´hui 2007,č.370,s.10-13,8 fot.,7 výkr.
  Zdařilé spojení tradice a současných trendů v originálním projektu přestavby školy biotechnologií v Turíně. Působivý kontrast hmot, objemů a barev.
 • GROSSMAN, Vanessa
  1935. École de plein air, Suresnes, France.
  1935. Škola v přírodě u města Suresnes ve Francii.
  Archit. d´Aujourd´hui 2007,č.370,s.60-67,čet. fot.,text také angl.
  V zájmu zlepšení zdraví populace se v minulém století začaly objevovat školy v přírodě mimo dosah znečišťování ovzduší, původně za účelem prevence tuberkulózy. Spojení péče o zdraví, výuky a architektury.

19. Rekreace a volný čas

 • Green space walks help lift depression.
  Procházka zelenou krajinou zvedne náladu.
  Green Places 2007,č.36,s.6,1 fot.
  Výzkum potvrdil, že pobyt v přírodním parku pomáhá zbavit se deprese, zatímco pobyt v uzavřených prostorách nákupních středisek depresi zvyšuje.
 • On location in ... Cranbourne, Australia.
  Dojmy z prohlídky Australian Garden v Cranbourne, Austrálie.
  Green Places 2007,č.36,s.10,2 fot.
  Australská zahrada zprostředkuje návštěvníkům panoramatický pohled na pravidelně, citlivě uspořádané ukázky aridních typů australské krajiny.
 • ROZSYPAL, Vladislav
  Jak připravit funkční generel cyklistické dopravy pro obce a města.
  Moderní obec 2007,č.7,s.13-14,2 fot.,lit.
  Generel cyklistické dopravy je dokument, jehož cílem je stanovit koncepci rozvoje cyklistické dopravy jako součásti dopravního systému města nebo obce. Slouží jako podklad při přípravě a realizaci staveb.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Francie - Partner České republiky v Evropské unii.
  Ekonom 2007,č.27,příl.Francie,s.3-30,čet. fot.
  Připravovaná spolupráce Francie a České republiky v rámci Francouzsko-českého ekonomického roku (2008-2009), k budování vztahů v různých oblastech života, zvláště ve vědě, vzdělávání, podnikání a turismu.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022