Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2007

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • BLUMA, Aleš
  Zelený Hostětín.
  Ekonom 2007,č.35,s.24-26,2 fot.
  V Hostětíně existují dva druhy projektů. Prvním jsou tradiční aktivity jako moštárna a sušárna ovoce, druhým je ekologie (kořenová čistírna, sluneční kolektory, společná výtopna atd.).
 • ELSNER, Christoph
  Ein Reigen anregender Irritationen.
  Rej povzbuzujících iritací.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.9,s.22-27,8 fot.,5 výkr.
  Netradiční architektura domu v podhůří s moderním vnitřním designem v Německu.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Když obce hledají náhradní řešení.
  Moderní obec 2007,č.9,s.40
  Příklad dvou obcí - Malého Újezda a Kokořína. Pokud obce neseženou dotace na výstavbu kanalizace s vlastní čistírnou odpadních vod, přispívají občanům na pořízení domovních čistíren.
 • ŠARAFÍN, Michal
  Architektúra vidieka - obnova dediny.
  Archit. a urban. 2007,č.1/2,s.65-77,5 obr.,lit.
  Architektonický vývoj venkova. Nová typologie vesnic (rekreační, turistické, lázeňské). Venkov se diferencuje, výraznou část venkova lze nazvat předměstím. Úloha architektury v procesu obnovy vesnice.
 • VLKOVÁ, Jana
  Jak se Borová Lada zbavila kouře z pevných paliv?
  Moderní obec 2007,č.9,s.34,2 fot.
  V roce 1996 se obec inspirovala tepelnými čerpadly. O rok později byla instalace tepelných čerpadel součástí projektu pro Rozvojovou agenturu Šumava - Stachy. Vytápět pomocí čerpadel se začalo v roce 2000.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

 • PLOTĚNÝ, Karel
  Likvidace odpadních vod.
  Moderní obec 2007,č.9,s.41,2 obr.
  Existují dvě základní alternativy. Centrální řešení, kdy se obce napojí na městské stokové sítě. Decentrální řešení, kdy obec, část obce, skupiny domů nebo jednotlivé domy mají vlastní čistírnu.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Lipská přádelna.
  Architekt 2007,č.9,s.56-59,5 obr.,1 půd.,angl.res.
  Přádelna byla uzavřeným továrenským městem s domy pro zaměstnance, zahrádkami a školou. Dnes se vyvíjí, žije pestrým kulturním životem, stavby nechátrají. Příklad skvělého využití industriální stavby.
 • DOMBKOVÁ, Ivana
  Multifunkční centrum designu a architektury.
  Architekt 2007,č.9,s.40-43,5 obr.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Začala rekonstrukce budovy bývalé truhlárny v centru Prahy. Náplní ateliérového prostoru je prezentace architektury a designu, film, přehlídky a reklama. Dispozice vytvořená mobilními bloky ze skla a oceli.
 • KUNC, Zdeněk
  Stavění v regionech.
  Stavitel 2007,č.9,s.68-69,3 tab.
  Statistika stavění v regionech vyjadřuje údaje podle místa stavby. Jsou velké rozdíly v intenzitě stavebnictví v regionech, a to vlivem přírodních podmínek, hustoty osídlení, množství peněz, financí z EU aj.
 • LUCAN, Jacque
  Mein Beton ist schöner als Stein.
  Můj beton je hezčí než kámen.
  Werk, Bauen + Wohnen 2007,č.9,s.28-33,5 fot.,4 výkr.,1 pl.
  Budova banky Pictet v Ženevě je postavená ve tvaru písmene L.
 • NOVOTNÝ, Tomáš - OPOČENSKÝ, Jiří - ZMEK, Tomáš
  La Fabrika.
  Architekt 2007,č.9,s.10-15,9 obr.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Cílem projektu byl vznik víceúčelového kulturního centra na půdorysu dvou propojených továrních budov. Maximální variabilita při zachování všech architektonicky cenných prvků. Místo: pražské Holešovice.
 • SMETANA, Jaromír
  Je trh s podnikatelskými nemovitostmi nasycen? Is the Commercial Property Market Satiated?
  ASB 2007,č.6,s.90-94,1 obr.,2 gr.,1 tab.,text též angl.
  Nasycení trhu kancelářskými budovami v centru Prahy, výstavba administrativních budov v krajských městech stále trvá. Sklady a průmyslové prostory obklopují dálnice.
 • SVOJANOVSKÝ, Roman - JUNEK, Ivo
  Fabrika Svitavy.
  Architekt 2007,č.9,s.36-39,9 obr.,1 půd.,angl.res.
  Bývalá textilní továrna ve Svitavách leží hned vedle historického centra. Díky různým dotacím dochází v současnosti k přetvoření zchátralého objektu v žijící Fabriku, což je název pro multifunkční prostor.

16. Doprava

 • JAKUBIK, Barbara
  Verejný priestor tu i tam.
  Projekt 2007,č.3,s.36-43,21 obr.,3 pl.
  V letech 1950-1960 byly tramvaje prakticky ve všech francouzských městech zrušeny. Příklady návratu tramvají přinášejí změnu dopravního systému, rehabilitace některých prostor a návrat města chodcům.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Česká komora architektů. Ročenka 2007.
  The Czech Chamber of Architects. The Yearbook 2007.
  Praha,Česká komora architektů 2007.172 s.,text také angl.
  Obecně o České komoře architektů, XIV. valná hromada s výroční zprávou za období od dubna 2006 do března 2007, složení orgánů ČKA, seznam autorizovaných osob.
  SPK 6040
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022