Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

 • BAUDELLE, Guy - DUCOM, Estelle
  Grand Paris: le CES de l´ANRU s´invite dans le débat.
  Komise pro vyhodnocování a sledování (CES) při Národní agentuře pro obnovu měst (ANRU) se zapojila do diskuse.
  Urbanisme 2008,č.362,s.32-36,2 fot.
  Komise pro vyhodnocování a sledování obnovy měst usiluje v metropolitní oblasti Velké Paříže o odstranění ghett, diverzifikaci bydlení, zajištění finanční podpory z veřejných rozpočtů aj.
 • ŠULCOVÁ, Michaela
  Šance pro jižní Plzeňsko.
  Veř. správa 2008,č.19,s.22-23,2 fot.
  Popis úspěchů místní akční skupiny (MAS), založených na spolupráci veřejné správy, neziskových organizací i místních podnikatelů a inspirovaných principy a metodami programu LEADER.
 • VILÍMOVÁ, Anna
  Integrovaný operační program (IOP).
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.2,s.3-9,2 tab.,angl.res.
  Program schválený Evropskou komisí v sobě integruje tematické oblasti podpory: modernizace veřejné správy, kvality a dostupnosti veřejných služeb a územního rozvoje.

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • JIŘIČNÁ, Eva - VÁGNER, Petr
  Univerzitní centrum. Zlín.
  Architekt 2008,č.10,s.46-51,7 obr.,1 sit.,3 půd.,1 řez,angl.res.
  Areál Kongresového a univerzitního centra tvoří 2 objekty segmentového tvaru - rektorát a univerzitní knihovna s vnitřním atriem a 2 prosklennými komunikačními věžemi mezi objekty.
 • KULHÁNEK, František
  Architektura v souladu s přírodou.
  Stavitel 2008,č.10,s.37-40,4 obr.,1 půd.,2 řezy
  Projekt "Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně" - nyní název Hotel Omnia. Víceúčelová hala pro sportovní i společenské účely, pokoje jsou na jih, na sever jsou obslužné prostory.
 • OBENAUS, Milan
  Nové sídlo ÚOHS. Brno.
  Architekt 2008,č.10,s.52-55,5 obr.,1 sit.,3 pohl.
  1. etapa rekonstrukce historické budovy, 2. etapa přístavba budovy - nakonec novostavba. Objekt v Brně je dnes ozdobou vnitrobloku, kolem je zástavba novorenesančních nájemních domů.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Hotel do hor zn. celoročně.
  Stavitel 2008,č.10,s.40
  Hotel Omnia v Janských Lázních splňuje vyšší komfort ubytování i doprovodné služby. Proto si výhradně neříká jen hotel, ale Kongresové a sportovně rekreační centrum. Hotel se označuje za designový.
 • SKALICKÝ, Alexandr
  Revitalizace pivovaru 2100.
  Architekt 2008,č.10,s.34-39,8 obr.,3 pohl.,3 půd.,angl.res.
  Budovy bývalého pivovaru jsou jen obtížně využitelné. Stavebně hodnotné jsou pouze sklepy a jižní průčelí. Návrh využití areálu pro nové občanské centrum s vybaveností, která městu dnes chybí.

19. Rekreace a volný čas

 • KULHÁNEK, František
  Architektura v souladu s přírodou.
  Stavitel 2008,č.10,s.37-40,4 obr.,1 půd.,2 řezy
  Projekt "Kongresové a sportovně rekreační centrum Janské Lázně" - nyní název Hotel Omnia. Víceúčelová hala pro sportovní i společenské účely, pokoje jsou na jih, na sever jsou obslužné prostory.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Hotel do hor zn. celoročně.
  Stavitel 2008,č.10,s.40
  Hotel Omnia v Janských Lázních splňuje vyšší komfort ubytování i doprovodné služby. Proto si výhradně neříká jen hotel, ale Kongresové a sportovně rekreační centrum. Hotel se označuje za designový.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022