Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Landmark communities - Wembley City.
  Hraniční komunity - centrum Wembley.
  Green Places 2008,č.49,s.24-30,7 obr.
  Nové plány na zdokonalení a regeneraci areálu londýnského Wembley City zahrnují např. efektivní propojení systému místní dopravy, vytvoření nových obytných i veřejných prostor různých úrovní.
 • DOKOUPIL, Jaroslav
  Přestavba železničního uzlu Brno.
  In: Nové územní plány. Problematika železniční dopravy. Sborník ze semináře AUÚP, Brno 25.-26.10.2007
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.2,sam.příl. Nové územní plány,s.7-15,11 pl.,4 sch.
  Příspěvek seznamuje s historií a základní koncepcí projektu železničního uzlu a s jeho urbanistickým řešením. Je doplněn množstvím názorných schémat.
 • DURDÍK, Petr
  Problematika drážních ploch v centrální části města Prahy.
  In: Nové územní plány. Problematika železniční dopravy. Sborník ze semináře AUÚP, Brno 25.-26.10.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.2,sam.příl. Nové územní plány,s.51-56,7 obr.
  Koncepce a přestavba železničního uzlu Praha, jeho cíle a hlavní mezinárodní koridory.
 • ERNE, Stephan
  Einfluss der Infrastruktur auf den Raum messen.
  Měření účinků infrastruktury na území.
  Strasse und Verkehr 2008,č.9,s.10-13,1 fot.,7 obr.,res.franc.,lit.
  Výstavba dopravní infrastruktury má velký vliv na výběr ploch pro bydlení a podnikání. Nový model měření a hodnocení těchto dopadů. Faktory infrastruktury, které nejvíce ovlivňují rozvoj sídel.
 • HOŘEJŠÍ, Alena
  Železniční stanice Praha - Smíchov.
  In: Nové územní plány. Problematika železniční dopravy. Sborník ze semináře AUÚP, Brno 25.-26.10.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.2,sam.příl. Nové územní plány,s.73-79,8 obr.
  Nádraží Praha-Smíchov, jeho historie, současný stav, budoucnost a územně plánovací podklady.
 • KÖRNER, Milan
  Proti proudu, aneb staré koncepce v nových souvislostech.
  In: Nové územní plány. Problematika železniční dopravy. Sborník ze semináře AUÚP,Brno 25.-26.10.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.2,sam.příl. Nové územní plány,s.46-50,2 mp.,2 tab.,2 obr.
  Dopravní infrastruktura ve střední Evropě, současné trendy výstavby a porovnání situace v ČR.
 • KOŠŤÁL, Rostislav
  Orientační posouzení časové dostupnosti zdrojů a cílů cest ve variantách přestavby železničního uzlu Brno.
  In: Nové územní plány. Problematika železniční dopravy. Sborník ze semináře AUÚP, Brno 25.-26.10.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.2,sam.příl. Nové územní plány,s.25-32,4 tab.,6 obr.
  Porovnání variant umístění železničního uzlu Brno z hlediska časové dostupnosti. V tabulkách jsou znázorněny parametry obsluhy tramvajovou dopravou.
 • KVORNING, Jens
  Kopenhagens neues Gesicht. Die Umgestaltung der Hafenanlagen und der Bau des Stadtteils Orestad.
  Nová tvář Kodaně. Přebudování přístavních areálů a stavba městské čtvrti Orestad.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.10,s.4-13,12 obr.,angl.res.,franc.res.
  Městská čtvrť Orestad byla zamýšlena jako spojnice mezi starým centrem a novým mezinárodním koridorem. Tento projekt inicioval další rozvoj městského plánování. Nový přístav je rekreační zónou.
 • LEJČAR, Ivan
  Brno - nádraží v centru.
  In:Nové územní plány. Problematika železniční dopravy. Sborník ze semináře AUÚP, Brno 25.-26.10.2007.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.2,sam.příl. Nové územní plány,s.16-24,9 obr.
  Přehledný nástin argumentů svědčících ve prospěch nádraží v centru města Brna.
 • NATRUP, Wilhelm
  Lärmschutz und Stadterneuerung. Die Einhausung der Autobahn in Zürich-Schwamendingen.
  Ochrana proti hluku a obnova měst. Omezení hluku pronikajícího z dálnice do čtvrti Zürich - Schwamendingen.
  Strasse und Verkehr 2008,č.9,s.6-9,1 mp.,5 fot.,res.franc.
  Švýcarskou dálnicí v úseku Zürich - Schwamendingen projede denně 120 000 vozidel. Koordinace kantonálních a městských úřadů při hledání optima ochrany proti hluku ve vztahu k obnově přilehlé čtvrti.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Hlavní město je bohaté, ale jak kde.
  Moderní obec 2008,č.9,s.34-35,2 obr.
  Rozhovor se starostkou městské části Praha - Slivenec o rozpočtovém určení daní, ale také o potížích s developery, restitucích církevního majetku a o ekologii.
 • SCHINDLER, Anna
  Bauen für das Sozialwesen. Dorte Mandrups Bauten für Kinder, Quartier und Kultur.
  Stavění pro sociální potřeby. Stavby od Dorte Mandrup dětem, městským čtvrtím a ke kulturnímu využití.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.10,s.38-45,15 obr.,franc.res.,angl.res.
  Otevřené plynoucí prostory, výrazná barevnost a prostý výběr materiálů charakterizuje stavby denních jeslí ve čtvrti Osterbro, centra volného času pro mladé lidi a okresního centra od architektky Dorte Mandrup.
 • SPALINK-SIEVERS, Johanna
  Grün für alle.
  Zeleň pro všechny.
  Garten + Landschaft 2008,č.10,s.18-21,7 fot.,2 obr.,res.angl.
  Příklad obnovy sídliště Bremen-Tenever, známého jako "malý Manhattan" s mnoha sociálními problémy, na obytné prostředí plné zeleně vhodné pro lidi starší 50 let i pro mladé rodiny.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Bydlení je dobrý byznys.
  Byt magazín 2008,č.9,s.30-31,4 obr.
  Celosvětovým problémem se stala privatizace bytů. Nadnárodní společnosti skupují celé činžáky a následně lobbují za zvýhodnění podmínek k pronajímání bytů, aby se bydlení stalo lukrativním podnikáním.
 • Fancy growing a roof?
  Máte chuť si nechat narůst střechu?
  Green Places 2008,č.49,s.14-16,5 obr.
  Článek je věnován různým typům a druhům zatravněných střech, sloužících jako izolace a úspora energie. Tato technologie, využívaná již před naším letopočtem, je opět žádaná.
 • Preiswert und energiesparend Oxley Woods in Milton Keynes/GB.
  Cenově výhodné a energeticky úsporné sídliště Oxley Woods v Milton Keynes, Anglie.
  DBZ 2008,č.11,s.40-47,6 fot.,5 obr.,2 půd.,1 pl.
  Projekt oceněný Menserovou medailí, což je v Anglii nejvyšší možné ocenění za inovace v designu, konstrukci a technologii. Flexibilní moduly. Byty 61 až 136 m2. Ekologicky šetrné vytápění.
 • Viel besser als nur günstig wohnen Wohnanlage, Olby, Koge, DK.
  Kvalitní bydlení za velmi výhodnou cenu. Sídliště Olby v obci Koge, Dánsko.
  DBZ 2008,č.11,s.34-39,6 fot.,1 půd.,1 pl.
  Zdařilý experiment výstavby nájemních a vlastnických bytů v dřevěných třípodlažních domech, které jsou "zaparkované" podél pavlačových chodeb, takže 40 malých bytů obslouží jen 1 výtah. Poloviční nájemné.
 • Vyšší prostor se lépe využije.
  Byt magazín 2008,č.9,s.38-40,6 obr.
  Stavby půdních bytů jsou většinou logickým využitím rezervy města. Obytné podkroví má pro bydlení nevýhodu v šikmých stropech, které nedovolují plně využít celou půdorysnou plochu.
 • Vývoj bytové výstavby v Jihočeském kraji v letech 1998 až 2007.
  České Budějovice,Český statistický úřad 2008.151 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Jihočeském kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/8
 • Vývoj bytové výstavby v Jihomoravském kraji v letech 1998 až 2007.
  Brno,Český statistický úřad 2008.145 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Jihomoravském kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/4
 • Vývoj bytové výstavby v Karlovarském kraji v letech 1998 až 2007.
  Karlovy Vary,Český statistický úřad 2008.110 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Karlovarském kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/3
 • Vývoj bytové výstavby v kraji Vysočina v letech 1998 až 2007.
  Jihlava,Český statistický úřad 2008.145 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v kraji Vysočina na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/9
 • Vývoj bytové výstavby v Moravskoslezském kraji v letech 1998 až 2007.
  Ostrava,Český statistický úřad 2008.137 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Moravskoslezském kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/2
 • Vývoj bytové výstavby v Olomouckém kraji v letech 1998 až 2007.
  Olomouc,Český statistický úřad 2008.118 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Olomouckém kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/5
 • Vývoj bytové výstavby v Plzeňském kraji v letech 1998 až 2007.
  Plzeň,Český statistický úřad 2008.133 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Plzeňském kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/1
 • Vývoj bytové výstavby v Ústeckém kraji 1998 až 2007.
  Ústí nad Labem,Český statistický úřad 2008.127 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Ústeckém kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/7
 • Vývoj bytové výstavby ve Zlínském kraji v letech 1998 až 2007.
  Zlín,Český statistický úřad 2008.103 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby ve Zlínském kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/6
 • DITTMAR, Carsten
  Wärmepumpen. Energie sparende und nachhaltige Technik.
  Tepelná čerpadla - energeticky úsporná a ekologicky šetrná technika.
  DBZ 2008,č.11,s.104-107,7 fot.
  Monovalentní a vícevalentní provoz tepelných čerpadel, topný faktor, různé zdroje tepla (půda, podzemní voda, venkovní vzduch, upotřebený vzduch), různé kolektory a způsoby dodání energie do objektu aj.
 • HALÍK, Pavel (ed.) a kol.
  Slavné vily Libereckého kraje.
  Praha,Foibos 2007.171 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 50 nejznámějších vilových objektů Libereckého kraje od významných architektů, které prezentují architekturu 19. a 20. století, jejich historie, charakteristika a lokalizace v regionu.
  14 387/6
 • HOFMEISTER, Sandra
  Basler Läckerli. Wohnhaus in Basel. Buchner Bründler Architekten, Basel.
  Basilejské Läckerli. Obytný dům v Basileji. Architekti Buchner Bründler, Basilej.
  Baumeister 2008,č.10,s.78-85,10 obr.,6 půd.
  Nápaditá přestavba obytného domu z 30. let 20. století. Historická fasáda průčelí zachována; strana do dvora nově přetvořena skleněnými terasami a pásy dřevěných lamel. Interiéry plynoucí, otevřené.
 • HOLL, Christian
  Dem Dom so nah. Wohnhaus in Köln. Architekt: Wolfgang Felder.
  Tak blízko katedrále. Obytný dům v Kolíně. Architekt: Wolfgang Felder.
  Baumeister 2008,č.10,s.86-91,10 obr.,4 půd.
  Na dvou parcelách v blízkosti kolínské katedrály byl mezi památkově chráněné domy citlivě zasazen nový cihlový, z uliční strany střízlivý obytný dům s terasami a lodžiemi.
 • KAISER, Gabriele
  Das Zwei-Generationen-Haus. Wohnhausanlage in Wien. Architekten: Arge Elsa Prochazka und Baumschlager Eberle P.ARC ZT.
  Dvougenerační dům. Obytné zařízení ve Vídni. Architekti: Arge Elsa Prochazka a Baumschlager Eberle P.ARC ZT.
  Baumeister 2008,č.10,s.72-77,5 obr.,2 půd.
  Výstavba je určena generaci 50+ a pracujícím doma nebo na vlastní noze. Půdorysy jsou maximálně variabilní a je zajištěn bezbariérový přístup.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Dřevěné předsudky. Stavební materiály.
  Ekonom 2008,č.40,s.64-66,4 obr.
  V ČR se staví ze dřeva jen 4% domů. Životnost dřevěných objektů není krátká, také je není třeba tolik vytápět, velmi dobře splňují ta nejpřísnější kritéria tepelné izolace.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Hlavně atraktivní lokalita. Současné projekty.
  Ekonom 2008,č.41,s.68-71,5 obr.
  Luxusní bydlení už není záležitostí jen velkých měst. Charakteristikou nadstandardního bydlení je adresa v atraktivní lokalitě. Nachází se většinou v historických centrech měst.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Krize brzdí stavební boom. Financování projektů.
  Ekonom 2008,č.43,s.64-66,3 obr.
  Developerské projekty váznou. Jejich financování banky nyní zvažují mnohem bedlivěji. 30 % je minimální vstupní hotovost, kterou dnes banky od developerů požadují.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Luxus jde na dračku. Luxusní bydlení.
  Ekonom 2008,č.41,s.64-67
  Zatímco standardní nemovitosti se prodávají hůře, zájem o luxusní byty stoupá. Cena těchto bytů začíná od 45 tisíc korun za metr čtvereční.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Výstavba na klíč. Rodinné domy.
  Ekonom 2008,č.39,s.72-74,tab.,4 obr.
  Zájem o stavbu rodinných domů, zvláště domů na klíč, se zvýšil. Ve srovnání s druhým čtvrtletím loňského roku bylo letos ve stejném období dokončeno o 36,5 % více rodinných domů.
 • KŘÍŽOVÁ, Ludmila
  Přispíváme ke stabilitě obyvatel.
  Veř. správa 2008,č.23,s.12-13,2 fot.
  Koncepce bydlení a bytové politiky ve městě Kadaň do roku 2015 se zabývá otázkami sociálního bydlení a privatizace bytového fondu, možnostmi nové bytové výstavby a jejího financování.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  V Londýně je blaze, ale draze.
  Byt magazín 2008,č.10,s.46-47,3 obr.
  Ceny nemovitostí v Londýně jsou vysoké. Ceny luxusních bytů dosahují průměrně 32,6 tisíc liber za metr čtvereční. Sociální bydlení zajišťují obecní bytové úřady a bytová sdružení.
 • MÁŠOVÁ, Hana
  Čekání na velký třesk. Ceny nemovitostí.
  Ekonom 2008,č.38,s.30-38,7 obr.,mp.
  Poptávka po bydlení se letos propadla na úroveň roku 2005, hypoteční trh o dvacet procent. Zlevňování začíná u paneláků.
 • O´NEILL, Phillip
  The Role of Theory in Housing Research: Partial Reflections of the Work of Jim Kemeny.
  Role teorie ve výzkumu bydlení: Dílčí reflexe práce Jima Kemenyho.
  Housing, Theory and Society 2008,č.3,s.164-176
  Jim Kemeny velice přispěl k výzkumu a teorii bydlení. Věnoval se např. privatizaci bydlení, vztahům mezi bydlením a blahobytem, místem moci v sociálních vztazích a politikou konstruktivismu v bytové politice.
 • PLHOŇ, Tomáš
  Přepychové splátky. Hypotéky.
  Ekonom 2008,č.41,s.72-74,3 obr.,tab.
  Luxusní byty slouží většinou rezidenčním potřebám svých majitelů. Průměrná výše hypoték se zvyšuje, úvěrů nad 10 milionů přibývá.
 • RŮŽIČKOVÁ, Alena
  Zákon o jednostranném zvyšování nájemného.
  Byt magazín 2008,č.9,s.25-28,tab.
  Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu vstupuje do druhé poloviny, ve které bude regulované nájemné stoupat podle zákona, který pozbude platnosti koncem prosince 2010.
 • VYBÍRAL, Jindřich (ed.) a kol.
  Slavné vily Moravskoslezského kraje.
  Praha,Foibos 2008.197 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 50 nejznámějších vilových objektů Moravskoslezského kraje od významných architektů, které prezentují architekturu 19. a 20. století, jejich historie, charakteristika, interiéry a lokalizace v regionu.
  14 387/7

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Almanach Labyrint 2008.
  Praha,Labyrint 2008.432 s.,obr.
  Ročenka s aktuálními profily více než 550 českých nakladatelství, včetně adresáře knihkupectví, antikvariátů, distribučních firem, knihoven a nově také praktických rad pro začínající autory a nakladatele.
  SPK 6093
 • Bulharsko: černomořské pobřeží.
  Praha,Jan Vašut 2006.128 s.,fot.,mp..pl.,tab.
  Turistický průvodce se souborem map a třemi plánky měst, množstvím informací o bulharské riviéře, její přírodě, pamětihodnostech, s popisem výletů a tipy na ubytování a stravování.
  SPK 6090
 • BAIN, Carolyn
  Malta a Gozo.
  Praha,Svojtka a Co 2007.200 s.,fot.,mp.,pl.,tab.,gr.
  Turistický průvodce s přehlednými mapami, množstvím informací o jednotlivých oblastech ostrovů, dějinách, kultuře, dopravě, ubytování a stravování, s trasy výletů a slovníčkem s užitečnými frázemi.
  SPK 6092
 • BURFORD, Tim – RICHARDSON, Dan
  Rumunsko.
  Brno,JOTA 2006.409 s.,fot.,mp.,pl.
  Turistický průvodce s popisem jednotlivých oblastí Rumunska, jejich přírody, kultury, pamětihodností, s tipy na nejlepší místa k pobytu a k výletům, se speciální kapitolou o Češích v rumunském Banátě.
  SPK 6095
 • FIALA, Luděk
  Egypt.
  Praha,Freytag and Berndt 2008.216 s.fot.,pl.,mp.
  Turistický průvodce s podrobnými a přehlednými informacemi o historii, kultuře, přírodě a turistickém zázemí Egypta s 12 mapami oblastí a 8 plány významných měst a historických lokalit.
  SPK 6094
 • HANAK, Michael
  Lebendige Tradition. Backsteinbauten im Kopenhagen Hafen.
  Živoucí tradice. Stavby z pálených cihel v přístavu Kodaň.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.10,s.46-51,8 obr.,franc.res.,angl.res.
  Dánsko je zemí cihlových domů, což dokládá i současná stavební produkce, využívající tradiční techniky a cihly všech tvarů a barevných odstínů, tvořící různé vzory a struktury.
 • KING, Russel (ed.)
  Atlas lidské migrace.
  Praha,Mladá fronta 2008.192 s.,fot.,obr.,mp.,gr.
  Fascinující příběh přesunů lidstva od pravěku až po současnost představuje migraci obyvatelstva Země jako jeden z nejdůležitějších faktorů historie civilizace.
  14 475
 • STAŇKOVÁ, Jaroslava – HURIN, Martin – STANĚK, Jaroslav
  Pražské zámky, zámečky a usedlosti.
  Praha,Academia 2008.261 s.,fot.,pl.,edice Průvodce
  Abecedně uspořádaný průvodce pražskými zámky a usedlostmi, včetně přestavěných nebo zaniklých objektů, vychází z poznatků práce s autentickými prameny i z terénního výzkumu autorů.
  14 470
 • SYMINGTON, Andy
  Finsko.
  Praha,Svojtka a Co 2007.373 s.,fot.,mp..pl.,tab.
  Turistický průvodce s přehlednými mapami, množstvím informací o jednotlivých oblastech země, dějinách, kultuře, dopravě, ubytování a stravování, s trasy výletů a slovníčkem s užitečnými frázemi.
  SPK 6091
 • ŠTEFÁČEK, Stanislav
  Encyklopedie vodních toků Čech,Moravy a Slezska.
  Praha,Baset 2008.743 s.
  Encyklopedie popisuje v podrobných abecedních heslech 660 vodních toků ČR, seznamuje s turisticky a pro sport atraktivními místy, historickými památkami a přírodními pozoruhodnostmi jejich povodí.
  14 473
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022