Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Celnice se mění na hotely a herny. Hraniční přechody.
  Ekonom 2008,č.45,s.59,obr.
  Hraniční přechody v Moravskoslezském kraji jsou již nyní využívány pro komerční účely. Na jižní Moravě a v jižních Čechách se čeká na převod od státu. Na přechodu Boží Dar má vzniknout informační středisko.
 • Park tisíciletí ÚJ IRÁNY.
  Millennium Park.
  ERA 2008,č.6,s.38-39,5 obr.,1 sit.,angl.res.
  Park tisíciletí je nové společenské centrum v Budapešti. Obklopuje vysloužilé tovární budovy, prošlé rekonverzí na kulturní instituce, s nimiž tvoří ucelený soubor. Koncepci parku vystihuje slovo tvořivost.
 • BERAUSCHEK, Gaby
  Ein Projekt dieser Dimension ist immer eine Herausforderung.
  Projekt takového rozměru je vždycky výzvou.
  Perspektiven 2008,č.6/7,s.41-46,7 obr.
  Rozhovor s koordinátorem města Vídně o velkolepém projektu vídeňského hlavního nádraží, o rozvrhu prací a očekáváních, o důležitosti projektu v kontextu města Vídně i v mezinárodním měřítku.
 • BUREŠ, Zdeněk
  Typologie bohoslužebných prostorů.
  Architekt 2008,č.12,s.92-93,2 obr.
  Charakteristika bohoslužebných staveb: synagogy, křesťanské chrámy, katolické kostely, pravoslavné a řeckokatolické kostely, evangelické kostely.
 • FANTA, Bohumil
  Kolumbárium. Horní Počaply.
  Architekt 2008,č.12,s.70-76,5 obr.,4 pohl.,2 řezy,1 půd.,angl.res.
  Obdélníková přízemní stavba s plochou střechou stojí proti vstupu na hřbitov. Má trvale otevřené dva vstupy. Do vnitřní části stavby jsou vloženy betonové schránky s mramorovými deskami.
 • FISHER, Sabine von
  Baumhaus mit Baubewilligung.
  Stromový dům se stavebním povolením.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.11,s.40-45,11 obr.
  Domov mládeže Meggen je netradičním pojetím stromového domu. Je nesen dřevěnými piloty a sestává převážně ze dřeva a čtyř vzrostlých dubů, které jsou zakomponované přímo do těla stavby.
 • FRÁNEK, Zdeněk
  Modlitebny Církve bratrské. Černošice.
  Architekt 2008,č.12,s.50-53,3 obr.,3 řezy,2 půd.
  Prostor modlitebny je ovinut zděnou stuhou s vroubkovaným a zřaseným povrchem, uvnitř tak tvoří akustickou pohodu. Nepřímé světlo vniká skrytými otvory. Vlastní část modlitebny je položena do vodní plochy.
 • FRÁNEK, Zdeněk
  Modlitebny Církve bratrské. Litomyšl.
  Architekt 2008,č.12,s.54-57,7 obr.,1 sit.,1 řez,2 půd.
  Koncept kostela je jasný. Cesta jako symbol, směřující do "dáli" a do "výše". Druhé podlaží tvoří byt kazatele a jeho rodiny. Minimální náklady, vně pohledový železobeton, uvnitř dřevo. Kapacita 100 lidí.
 • GRANER, Hans-Peter
  Vom ehemaligen Schlachthof St. Marx zum neuen Hauptbahnhof und retour.
  Od bývalých jatek Sv. Marxe k novému hlavnímu nádraží a zpět.
  Perspektiven 2008,č.6/7,s.37-40,3 obr.
  Hlavní nádraží je s cca 500 hektary nejdůležitějším rozvojovým územím města Vídně. Rozhovor s referentem Hans-Peterem Granerem o současných aktivitách v tomto areálu.
 • GYÖRGY, Alföldi a kol.
  Komunitní centrum Rukavičkárna.
  Glove Factory Community Center.
  ERA 2008,č.6,s.22-25,5 obr.,1 půd.,1 řez,1 fot.,angl.res.
  Opuštěná továrna na rukavice na Matyášově náměstí v Budapešti se mění v komplex hostící alternativní a výukové programy, do čtvrti vnáší civilizované prostory. Rysem domu je multifunkčnost a otevřenost.
 • HORA, Karlheinz
  Die Leopoldstadt boomt.
  Vzmáhající se Leopoldstadt.
  Perspektiven 2008,č.6/7,s.26-29,2 obr.
  Výstavba metra byla jedním z podstatných impulzů pro razantní rozvoj okolí mezi Praterstern a Dunajem. Přehled aktuálního rozvoje občanské vybavenosti v areálu bývalého vídeňského severního nádraží.
 • JANATA, Michal - VERNER, Michal
  Kostel sv. Ducha. Ostrava-Zábřeh. Top realizace.
  Architekt 2008,č.12,s.4-20,16 obr.,2 řezy,2 pohl.,1 půl.,angl.res.
  Kostel uprostřed sídliště byl navržen jako pevnost. Na platu 1 m nad zemí stojí elipsovitý kostel, na nároží věž a v podzemí garáže. Kostel má jednoduchý tvar s obrovskými prolamovanými otvory.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Nové chrámy konzumu. Nákupní centra.
  Ekonom 2008,č.46,s.62-63,2 obr.,tab.
  Výstavba nákupních center je letos rekordní. Za celý rok přibude 254 tisíc metrů čtverečních nových ploch. 45% všech nákupních center se nachází v Praze. Úspěšnost projektu ovlivňuje volba vhodné lokality.
 • KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš
  Kaple. sv. Antonína. Černá u Měřína.
  Architekt 2008,č.12,s.30-34,4 obr.,1 sit.,4 pohl.,1 půd.,angl.res.
  Kaple je umístěna v jižní části podél toku potoka. Tvar stavby symbolizuje dřevěnou loď sbitou z prken, která je mírně zvednutá nad terén a odstavená na břehu potoka. Dominantním materiálem interiéru je dřevo.
 • LÍNEK, Jan
  Hagibor Praha.
  Hagibor Social Care Home.
  Stavba 2008,č.6,s.12-19,13 obr.,angl.res.
  Stará budova bude sloužit jako hospodářské, technické, společenské a administrativní prostory. V zahradní části areálu bude bydlení pro seniory, ubytování špatně pohyblivých a nepohyblivých pacientů.
 • MOCOVÁ, Alena
  Bazilika Libreville. Republika Gabon.
  Architekt 2008,č.12,s.46-50,9 obr.,angl.res.
  V architektonické soutěži na baziliku ve státě na západním pobřeží Afriky zvítězil návrh české architektky. Čtyři pylony z bílého betonu, střed tvoří kopule, jsou umístěny na nejvyšším pahorku.
 • OLBRICHOVÁ, Alice
  Tajemství velkých tržnic. Maloobchod.
  Ekonom 2008,č.46,s.28,obr.
  Generální ředitelství cel sestavilo pro Ekonom seznam 10 největších asijských tržnic v Česku. Žebříčku vévodí Brno s tržnicí na Olomoucké ulici. Areál má prodejní plochu 4100 metrů čtverečních.
 • RECHLÍK, Karel
  Cesty a křižovatky českých moderních kostelů. Historie.
  Architekt 2008,č.12,s.20-25,6 obr.,lit.
  Vývoj sakrální architektury od roku 1918. Konkrétní příklady novostaveb po roce 1989 - kaple na vesnici, městské kostely a komunitní centra, poutní a klášterní kostely. Nejnovější příklady a projekty.
 • SKARDELLI, György a kol.
  Budapešťská sportovní aréna.
  Sports Arena in Budapest.
  ERA 2008,č.6,s.42-43,1 obr.,angl.res.
  Komplex tvoří náměstí nad úrovní okolí. Odděluje návštěvníky od dopravy a autobusového nádraží. Aréna, dominanta komplexu, je osazena na úrovni terénu, s náměstím je spojena mosty. Budovy-krystaly se službami.
 • SOUKUP, Jan
  Kaple smíření. Dálniční kaple, D5, Šlovice.
  Architekt 2008,č.12,s.34-35,2 obr.,angl.res.
  Na trase dálnice, která vede z Rozvadova na Prahu, nelze minout betonový monument vysoký 12 metrů v těsné blízkosti odpočívadla Plzeň-Šlovice. Jedná se zatím o jedinou dálniční kapli v ČR.
 • SUCHOMEL, Jiří - KREJČÍK, Michal
  Řeckokatolický kostel archanděla Michaela.
  Architekt 2008,č.12,s.58-61,5 obr.,3 půd.,2 řezy,1 sch.
  V soutěži studentů na návrh kostela zvítězil M. Krejčík. Kostel je koncipován jako celodřevěný. V současnosti je město projektu nakloněno, podniká legislativní kroky k jeho realizaci včetně zajištění financí.
 • WIESER, Christoph
  Ein echter Monolith. Schweizerishes Nationalparkzentrum in Zernez von Valerio Olgiati.
  Opravdový monolit. Švýcarské centrum Národního parku v Zernez od Valeria Olgiatiho.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.11,s.20-28,8 obr.,5 pl.
  Kubická robustní novostavba návštěvnického centra národního parku v Zernez je cele z režného pohledového betonu a dominují jí vnější a vnitřní schodiště. Symetrické schodiště interiéru je centrálním prvkem.
 • ZSOLT, Alexa a kol.
  Speciální škola pro mentálně postižené děti.
  Special Education Facility for Mentally Disabled Children.
  ERA 2008,č.6,s.34-37,3 obr.,1 fot.,1 řez,3 půd.,angl.res.
  Základní a střední škola pro mentálně postižené děti - prostory pro výuku, tělocvična, jídelna a potřebné služby. Škola na úzkém pozemku tvarováním prostoru a soustavy atrií vytváří městskou zkušenost.
 • ZUMMTHOR, Peter
  Kaple Bruder Klaus. Wachendorf, Eifel, Rakousko.
  Architekt 2008,č.12,s.36-45,13 obr.,1 mp.,3 pohl.,2 řezy,angl.res.
  Vnitřní prostor kaple byl postaven ze 112 kmenů vztyčených do stanové konstrukce. Kolem vzniklo obvodové zdivo z betonu. Kmeny byly vypáleny a vznikla konstrukce bez výztuhy. 350 otvorů pro světlo.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022