Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2008

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • HANDY, Susan a kol.
  Is Support for Traditionally Designed Communities Growing?
  Roste podpora tradičního urbanistického plánování?
  APA Journal 2008,č.2,s.209-221,7 tab.,lit.
  Přestože poptávka veřejnosti po tradičním urbanistickém plánování převyšuje nabídku, do praxe se to příliš nepromítá, protože změna příslušných právních předpisů by byla stěží proveditelná.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • WINTER, Jaroslav
  První hlukové mapy na internetu.
  Moderní obec 2008,č.4,s.13,obr.
  Portál veřejné správy nabízí sadu hlukových map. Obsahuje strategické hlukové mapy Prahy, Brna, Ostravy a pražského letiště Ruzyně, strategickou hlukovou mapu silnic a železnic.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Britská čtvrť v Praze.
  Ekonom 2008,č.15,s.72,obr.
  V pražských Stodůlkách vyroste nová městská část o rozloze 375 tisíc metrů čtverečních. Úvodní etapou bude Britská čtvrť, ve které vznikne 300 nových bytů.
 • Dostavba radnice v Hlučíně.
  ASB 2008,č.6,s.54,1 obr.
  Rozšíření radnice o novou budovu na historickém náměstí je příkladnou ukázkou moderní architektury uprostřed historické zástavby pod přísným dohledem památkářů. Vstupní část o šířce 3 m je řešena podloubím.
 • Landesgartenschau 2008 in Neu-Ulm. Wohnen und Gärtnern im 21. Jahrhundert.
  Zemská zahradnická výstava 2008 v Novém Ulmu. Bydlení a zahradničení v 21. století.
  Baumeister 2008,č.6,s.14,4 fot.
  Výstava současného navrhování zahrad s exponáty mobilních obytných objektů. V průběhu realizace projektu Neu-Ulm 21 bylo přestavbou nádraží získáno 18 ha volných ploch, které čekají na odpovídající využití.
 • Regenerace panelových sídlišť ve Šternberku. Centrum pro komunitní práci střední Morava.
  Regeneration of a Pre-fab Housing Development in Šternberk.
  ERA 2008,č.3,s.36-37,10 obr.,2 gr.,angl.res.
  Zapojování veřejnosti při přípravě a zpracování regeneračního projektu. Zlepšení kvality života v sídlištích Nádražní, Uničovská a Jirákova.
 • Revitalizace území nad Strahovským tunelem.
  Architekt 2008,č.6,s.46-51,10 obr.,2 řezy,1 půd.,1 sit.,angl.res.
  Z urbanistického hlediska se jedná o zastavění proluky ve stávající zástavbě. Objekt má 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží, proměnlivou výšku, 103 bytových jednotek různé velikosti, nebyt. prostory a garáže.
 • BARTHEL, Pierre-Arnaud
  Nantes: le "Nouveau Malakoff" á l´école du développement durable.
  Nantes: Sídliště "Nový Malakov" ve škole udržitelného rozvoje.
  Urbanisme 2008,č.360,s.28-33,2 fot.,1 mp.
  Analýza projektu "Nové sídliště Malakov". Vytvoření skupiny Grand projet de ville při magistrátu, přesuny ve vlastnictví bytů. Profesionalizace ekologického přístupu k obnově města.
 • BIERENS DE HANN, Camille - SCHAEFFER, Verena
  Pay-Bas: quatre quartiers durables entre désirs et réalités.
  Nizozemí: čtyři udržitelné čtvrtě mezi žádoucím stavem a realitou.
  Urbanisme 2008,č.360,s.34-35,1 fot.
  Studie čtyř realizovaných pilotních projektů eko-čtvrtí v Nizozemí. Analýza rozhodovacího procesu při realizaci, způsobů financování a typů výsledného sociálního mixu.
 • KONEČNÁ, Věra
  Obytný soubor Na Krutci. Top realizace.
  Architekt 2008,č.6,s.4-31,čet.obr.,9 půd.,pl.,angl.res.
  Nový obytný soubor v Praze 6 arch. Kuby a Pilaře leží na hranici městské zástavby a volné přírody. 3 etapy top realizace: bytové domy, řadové domy, vily a sportovní areál, uzavřený komplex s ostrahou.
 • KULHÁNEK, František
  Svébytná kompozice bydlení na sídlišti.
  Stavitel 2008,č.6,s.38-41,5 obr.,2 řezy,1 pl.,1 pohl.
  Regenerace a nové nástavby obytných budov, nové garáže a úpravy parteru včetně vybudování parkovacích stání a výstavby podzemních garáží v ul. Pod Lipami v Praze 3. Řešení nástaveb a dispozic.
 • MÁŠOVÁ, Hana
  Rodí se další centrum Prahy.
  Ekonom 2008,č.18,s.62-64,obr.
  Stěhování do nejvyšší budovy města City Tower je v plném proudu. Průměrné nájemné je 15 eur/měsíc/m2. V každém velkoměstě vznikají čtvrti, kterým dominují kancelářské budovy a nákupní centra.
 • PLHOŇ, Tomáš - HRSTKOVÁ, Julie
  Designový hotel na řece.
  Ekonom 2008,č.20,s.60-62,8 obr.,tab.
  Počtem hotelů na vodě je Praha ojedinělá. Nová designová loď nabídne třeba i posilovnu, saunu nebo relaxačně oddechové centrum. S rozvojem "lodního bydlení" také souvisí rozvoj nábřeží.
 • ROUSSEL, Francois-Xavier
  Quartier difficiles: vers une maturité des politiques?
  Vyučí se politici na problémových městských čtvrtích?
  Urbanisme 2008,č.360,s.25-27,1 fot.
  Cesty ke sjednocení a sociálnímu smíru. Proces gentrifikace. Mobilita všemi směry. Vzdělávání, zaměstnanost, bezpečnost a hlavně skutečná decentralizace bytové politiky jsou hlavními faktory úspěchu.
 • RŮŽKOVÁ, Alena
  Sídliště nejsou jen domy ...
  Byt magazín 2008,č.5,s.10-11,3 obr.
  Třetinu rozlohy Českých Budějovic tvoří sídliště. Magistrát vlastní jen 1890 bytů, ostatní prodal nájemcům. Zaměřil se na celkovou regeneraci, a to jak z vlastních fondů, tak s pomocí dotací státu.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Dům na domě.
  Stavitel 2008,č.6,s.41
  Nástavba cihlových domů, nová okna, barevné fasády, horní podlaží předsazena, výrazná římsa. Nové prostorné byty s terasami a balkony. Parkovací stání v podzemí ve svahu za domy. Zlepšená kvalita bydlení.
 • SCHMIDT, Jiří - KONEČNÁ, Věra
  Revitalizace osady Buďánka.
  Architekt 2006,č.6,s.60-63,5 obr.,3 pl.
  Urbanistická studie: 1. část obnovy, rekonstrukce, náhrady a doplnění původních staveb (pietní). 2. část novostaveb (kontrastní, současná). Objekty budou plnit převážně obytnou funkci.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Klostergemäuer aus Holz Kloster auf der Insel Tautra im Trondheimfjord/N.
  Dřevěné zdi kláštera na ostrově Tautra ve fjordu Trondheim v Norsku.
  DBZ 2008,č.5,s.46-53,6 fot.,3 řezy,2 půd.,1 pl.
  Jednoduše a důmyslně pojatá novostavba kláštera v idylické krajině ostrova. V zájmu zvládnutí množství návrhů jeptišek na změny architekti použili flexibilní systém projektování.
 • Šternberk, Uherské Hradiště, nebo Jindřichův Hradec?
  Moderní obec 2008,č.4,s.25,obr.
  V souboji o titul Historické město roku 2007 se utkají tři nominovaná města: Šternberk (Olomoucký kraj), Uherské Hradiště (Zlínský kraj) a Jindřichův Hradec (Jihočeský kraj).
 • BÍLKOVÁ, Eva
  Znovuoživení Chvalského zámku.
  The Revitalisation of Chvaly castle.
  ASB 2008,č.6,s.28-32,8 obr.,1 půd.,angl.res.
  Velký areál v dezolátním stavu, naposledy ho využíval státní statek, byl po 2leté rekonstrukci otevřen. Původní gotická tvrz se stává místním společenským a kulturním centrem. Financování z fondů EU.
 • CAVIEZELL, Nott
  Stadthimmel.
  Městské nebe.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.5,s.14-19,11 fot.,1 půd.,res.franc. a angl.
  V ulicích a uličkách Basileje mají lidé šanci v letní sezóně obdivovat "městské nebe", což jsou plachty z průhledného materiálu ozdobené uměleckými ornamenty, zavěšené na nejvyšších patrech domů v ulici.
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Zlínský kraj.
  Praha,Euromedia Group 2008.264 s.,fot.,obr.,mp.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a s osobnostmi Zlínského kraje.
  14 390/4
 • ERBANOVÁ, Eva – ŠILHAN, Milan - ŠVÁCHA, Rostislav
  Slavné vily Jihočeského kraje.
  Praha,Foibos 2007.227 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 50 nejznámějších vilových objektů Jihočeského kraje od významných architektů, které prezentují architekturu od 16. až po 21. století, jejich historie, charakteristika a lokalizace v regionu.
  14 387/5
 • FISCHER, Sabine von
  Rauminstrument. Tubaloon für das Kongsberg Jazz Festival von Snohetta, Airlight und form TL.
  Prostorový nástroj tubaloon (kombinace tuby a balonu) pro jazzový festival ve Snohetta, plněný vzduchem, nosná konstrukce TL.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.5,s.26-31,7 fot.,res.franc. a angl.
  Tubaloon sice vypadá jako hudební nástroj, ve skutečnosti je však nástrojem prostorovým, jehož architektura vhodným způsobem dotváří umělecký dojem z jazzových koncertů.
 • GUT, Daniel
  100 Pavillons für 10 Tage.
  100 pavilonů na 10 dní.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.5,s.4-13,14 fot.,3 řezy,1 půd.,res.franc. a angl.
  Čtyři ukázky z lidových slavností "Badenfahrt" v lázeňském městě Badenu. Jedná se o kulinářský, kulturní a architektonický projekt realizovaný soukromým sdružením za vydatné pomoci dobrovolníků.
 • HAMMER, Birgit
  Kristalle aus Granitplatten.
  Krystaly ze žulových desek.
  Garten + Landschaft 2008,č.5,s.20-21,2 fot.,3 obr.,res.angl.
  Granitové desky napodobující sedm různých forem krystalu v litém asfaltu dláždí nádvoří zámku Freudenstein ve Freibergu, kde se nachází mineralogická sbírka.
 • HAVEL, Prokop
  Dočkají se Terasy na Barrandově své obnovy?
  Will the Terraces at Barrandov Live to See their Renewal?
  ASB 2008,č.6,s.78-79,44 obr.,angl.res.
  Historie Teras a snahy o vznik moderní vilové čtvrti. Funkcionalistická restaurace s vysokou vyhlídkovou věží pustne dál. Plánuje se generální oprava původní restaurace a výstavba hotelového komplexu.
 • KUPKA, Vladimír
  Pražská opevnění.
  Praha,Libri 2008.471 s.,fot.,obr.,pl.
  Historie pražských opevnění od jejich počátků, přes budování obou pražských hradů a vznik jednotlivých středověkých pražských měst, po novověkou pevnostní výstavbu a jejich postupnou likvidaci.
  14 442
 • MATOUŠKOVÁ, Anna
  Ekonomika a památkový fond.
  Moderní obec 2008,č.4,s.27,3 tab.
  V ČR umožňuje stát vlastníkům kulturních památek získat nenárokovou finanční pomoc prostřednictvím dvou typů nástrojů: dotačních programů MK ČR a daňových úlev.
 • MIARKOVÁ, Libuše
  Štramberk měl štěstí na podnikatele.
  Moderní obec 2008,č.4,s.26,2 obr.
  V ústředním seznamu kulturních památek MK ČR je zapsáno 128 objektů městečka Štramberk. Proslulo především architekturou původních roubených chalup.
 • MÜLLER, Eduard
  Památková péče ve Švýcarsku.
  Zpr. památ. péče 2008,č.2,s.152-154,6 fot.
  Organizace památkové péče ve Švýcarsku, spolkové inventáře, zásadní dokumenty, výzvy pro současnost a budoucnost.
 • NEITZKE, Peter
  Ausdruck und Gebrauch.
  Výraz a využití.
  Baumeister 2008,č.5,s.56-67,čet. fot.,řezy a půd.
  Zemské fórum a zemský parlament ve Vaduzu v knížectví Lichtenštejnském. Soubor budov působí homogenní barvou cihel a geometrickou precizností jako model zasazený do půdorysu města.
 • PLOTOVÁ, Jana
  Dotace na památky mají své meze(ry).
  Moderní obec 2008,č.4,s.28,obr.
  Zákon o památkové péči ukládá vlastníkům kulturních památek povinnost pečovat o ně na vlastní náklady. Zároveň zakotvuje možnost poskytnout vlastníkovi příspěvek na zvýšené náklady.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Ve Stříbře se při revitalizaci náměstí budou mít o co opřít.
  Moderní obec 2008,č.4,s.31,2 obr.
  Ve Stříbře se konala výstava šesti architektonických studií, které se zabývají možnostmi revitalizace Masarykova náměstí.
 • SEDLÁK, Robert
  Historická centra musí o přízeň soutěžit.
  Moderní obec 2008,č.4,s.30,obr.
  Městská jádra zůstávají zatím přirozenými centry měst. Pokud mají i nadále obstát v lokálním i globálním měřítku, musí reagovat na nejnovější poznatky sociologů a urbanistů.
 • ŠLAPETA, Vladimír (ed.) a kol.
  Slavné vily Zlínského kraje.
  Praha,Foibos 2008.222 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 50 nejznámějších vilových objektů Zlínského kraje od významných architektů, které prezentují architekturu 19. a 20. století, jejich historie, charakteristika a lokalizace v regionu.
  14 387/4

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Altes Siedlungshaus neu gestaltet.
  Přestavba starého rodinného domu.
  NÖ gestalten 2008,č.120,s.8-9,5 fot.,1 půd.
  Přestavbou k nové kvalitě bydlení. Velkolepý otevřený obytný prostor ve spojení se zahradou. Zdůrazněný vstup a ložnice s individuálními koupelnami jsou silnou stránkou přestavěného domu.
 • Britská čtvrť v Praze.
  Ekonom 2008,č.15,s.72,obr.
  V pražských Stodůlkách vyroste nová městská část o rozloze 375 tisíc metrů čtverečních. Úvodní etapou bude Britská čtvrť, ve které vznikne 300 nových bytů.
 • Bydlení ve "východní" a "západní" Evropě.
  Byt magazín 2008,č.6,s.32-33,obr.
  Zprávy ze zemí bývalého východního bloku poskytují Mezinárodní unii nájemníků přehled o situaci v bydlení. Existuje obava, že právní a ekonomická situace nájemníků z těchto zemí se zhoršuje.
 • Bytový dům na Barrandově.
  Residental House in Barrandov.
  ASB 2008,č.6,s.36-39,6 obr.,2 půd.,1 pohl.,1 řez,angl.res.
  Realizace arch. Pavel Hnilička. Realizace domu se 4 mezonetovými byty na místě původního domu, jehož užitná plocha byla pouze čtvrtinová oproti stávajícímu efektivnímu řešení.
 • Jak bydlí pražští senioři (a nejen oni).
  Byt magazín 2008,č.5,s.33
  V Praze žije kolem 250 000 starobních důchodců. 68% žije v jednočlenných domácnostech. Cena nájemného na tzv. normativní byt pro jednočlennou domácnost představuje 41% penze osamělé ženy.
 • Kaum wiederzuerkennen Wohnhaus in Gauting-Königswiesen.
  Obytný dům v Gauting-Königswiesenu, po přestavbě skoro k nepoznání.
  DBZ 2008,č.6,s.26-31,6 fot.,1 pl.,2 půd.,3 řez.
  Přestavba přízemního domku ze šedesátých let na moderní funkcionalistický rodinný dům, při zachování většiny stavební podstaty.
 • Mezinárodní konference o sociálních aspektech bydlení. Praha, 29. 2. 2008. Sborník. [Elektronický zdroj].
  Důstojné, přiměřené a dostupné bydlení pro všechny.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2008.1 CD-ROM;12 cm;textová, obrazová a číselná data (1 složka: 29,4 MB)
  Problematika sociálního bydlení, sociální vyloučení, sociální družstvo, bytová politika obcí, proměny bydlení, bydlení přístupné pro všechny, role obcí a bydlení, ceny nových bytů na území hl. m. Prahy.
  E 36
 • Podkroví: prostory pod střechou - jak na ně?
  Domov 2008,č.6,s.28-38,27 obr.
  Mytí pod střechou. Vaření na půdě. Prostory pro obývák. Radosti a starosti s trámy.
 • Pohodlí podkrovního bytu.
  Domov 2008,č.6,s.26,tab.,2 obr.
  Častým problémem půdních bytů bývá horší kvalita vnitřního klimatu. Pokud se podcení otázka tepelné stability, může se v létě půdní byt proměnit ve výheň.
 • Regenerace panelových sídlišť ve Šternberku. Centrum pro komunitní práci střední Morava.
  Regeneration of a Pre-fab Housing Development in Šternberk.
  ERA 2008,č.3,s.36-37,10 obr.,2 gr.,angl.res.
  Zapojování veřejnosti při přípravě a zpracování regeneračního projektu. Zlepšení kvality života v sídlištích Nádražní, Uničovská a Jirákova.
 • Revitalizace území nad Strahovským tunelem.
  Architekt 2008,č.6,s.46-51,10 obr.,2 řezy,1 půd.,1 sit.,angl.res.
  Z urbanistického hlediska se jedná o zastavění proluky ve stávající zástavbě. Objekt má 2 podzemní a 8 nadzemních podlaží, proměnlivou výšku, 103 bytových jednotek různé velikosti, nebyt. prostory a garáže.
 • BARTHEL, Pierre-Arnaud
  Nantes: le "Nouveau Malakoff" á l´école du développement durable.
  Nantes: Sídliště "Nový Malakov" ve škole udržitelného rozvoje.
  Urbanisme 2008,č.360,s.28-33,2 fot.,1 mp.
  Analýza projektu "Nové sídliště Malakov". Vytvoření skupiny Grand projet de ville při magistrátu, přesuny ve vlastnictví bytů. Profesionalizace ekologického přístupu k obnově města.
 • BIERENS DE HANN, Camille - SCHAEFFER, Verena
  Pay-Bas: quatre quartiers durables entre désirs et réalités.
  Nizozemí: čtyři udržitelné čtvrtě mezi žádoucím stavem a realitou.
  Urbanisme 2008,č.360,s.34-35,1 fot.
  Studie čtyř realizovaných pilotních projektů eko-čtvrtí v Nizozemí. Analýza rozhodovacího procesu při realizaci, způsobů financování a typů výsledného sociálního mixu.
 • ERBANOVÁ, Eva – ŠILHAN, Milan - ŠVÁCHA, Rostislav
  Slavné vily Jihočeského kraje.
  Praha,Foibos 2007.227 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 50 nejznámějších vilových objektů Jihočeského kraje od významných architektů, které prezentují architekturu od 16. až po 21. století, jejich historie, charakteristika a lokalizace v regionu.
  14 387/5
 • HEJDA, Miloš
  Stavební zákon v praxi bytových družstev.
  Byt magazín 2008,č.5,s.30-32
  Hodnocení nového stavebního zákona ve zjednodušeném přehledu vycházející z praktických zkušeností bytových družstev a společenství vlastníků.
 • HNILIČKA, Pavel
  Terasový dům v Košířích.
  Stavba 2008,č.3,s.32-39,10 obr.,6 půd.,2 pl.,1 řez,angl.res.
  Na parcele extrémně strmé, na délce 55 m převýšení více než 20 metrů, se vystavěl terasový dům. 4 byty, každý má terasovou zahradu, z výtahu přímo do bytu, schodiště je venku, z ulice je vstup i do garáže.
 • KLÍMA, Jiří
  Finanční podpora bydlení v letech 2008 a 2009.
  Obec a finance 2008,č.2,s.50-51,obr.
  V roce 2008 došlo k výraznému snížení finančních prostředků na podporu bydlení. Řada zrušených podpor byla velmi nesystémová a netržní.
 • KONEČNÁ, Věra
  Obytný soubor Na Krutci. Top realizace.
  Architekt 2008,č.6,s.4-31,čet.obr.,9 půd.,pl.,angl.res.
  Nový obytný soubor v Praze 6 arch. Kuby a Pilaře leží na hranici městské zástavby a volné přírody. 3 etapy top realizace: bytové domy, řadové domy, vily a sportovní areál, uzavřený komplex s ostrahou.
 • KULHÁNEK, František
  Svébytná kompozice bydlení na sídlišti.
  Stavitel 2008,č.6,s.38-41,5 obr.,2 řezy,1 pl.,1 pohl.
  Regenerace a nové nástavby obytných budov, nové garáže a úpravy parteru včetně vybudování parkovacích stání a výstavby podzemních garáží v ul. Pod Lipami v Praze 3. Řešení nástaveb a dispozic.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  Dobrá adresa? Brusel!
  Byt magazín 2008,č.6,s.46-47,4 obr.
  Belgičané jsou na prvním místě v dostupnosti bydlení. Náklady na bydlení se v Belgii stále zvyšují, vrůstá zájem lidí bydlet ve vlastním. I ceny pronájmů jsou příznivé.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  Lesk a bída Paříže.
  Byt magazín 2008,č.5,s.46-47,4 obr.
  Bydlení v centru se neliší od bydlení v jiných západoevropských metropolích. Problémem jsou pařížská předměstí. Směs národností a sociálně slabších vrstev se projevuje nezájmem a vandalismem.
 • MÁŠOVÁ, Hana
  Bydlení pod střechou.
  Ekonom 2008,č.22,s.56-58,3 obr.
  Volných půdních prostor a domů pro nástavby ubývá, ceny rostou. Loni zhruba o 30%. Cena za metr čtvereční půdního bytu může být až 100 000,- Kč na prestižní adrese v Praze.
 • MIKESZOVÁ, Martina - LUX, Martin
  Regionální disparity ve finanční dostupnosti nájemního bydlení v letech 2000 - 2006.
  Veř. správa 2008,č.11,příl.,s.V-VIII,1 fot.,4 gr.
  Vývoj zatížení domácností, vývoj regionálních disparit v zatížení domácností výdaji na tržní nájemné v období 2000 -2006, vycházející z hypotetické situace, že již od r. 2000 neexistuje regulované nájemné.
 • PLHOŇ, Tomáš
  Metro zvýšilo ceny pozemků.
  Ekonom 2008,č.20,s.63,1 obr.
  V Praze byl zprovozněn nový úsek metra do Letňan. Zájem lidí o bydlení v této oblasti se výrazně zvýšil. Meziroční nárůst cen byl cca 17,5%. Zvýšení cen nezůstanou ušetřeny ani administrativní budovy.
 • ROUSSEL, Francois-Xavier
  Quartier difficiles: vers une maturité des politiques?
  Vyučí se politici na problémových městských čtvrtích?
  Urbanisme 2008,č.360,s.25-27,1 fot.
  Cesty ke sjednocení a sociálnímu smíru. Proces gentrifikace. Mobilita všemi směry. Vzdělávání, zaměstnanost, bezpečnost a hlavně skutečná decentralizace bytové politiky jsou hlavními faktory úspěchu.
 • RŮŽKOVÁ, Alena
  Sídliště nejsou jen domy ...
  Byt magazín 2008,č.5,s.10-11,3 obr.
  Třetinu rozlohy Českých Budějovic tvoří sídliště. Magistrát vlastní jen 1890 bytů, ostatní prodal nájemcům. Zaměřil se na celkovou regeneraci, a to jak z vlastních fondů, tak s pomocí dotací státu.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Ve Stříbře se při revitalizaci náměstí budou mít o co opřít.
  Moderní obec 2008,č.4,s.31,2 obr.
  Ve Stříbře se konala výstava šesti architektonických studií, které se zabývají možnostmi revitalizace Masarykova náměstí.
 • SEDLÁK, Robert
  Historická centra musí o přízeň soutěžit.
  Moderní obec 2008,č.4,s.30,obr.
  Městská jádra zůstávají zatím přirozenými centry měst. Pokud mají i nadále obstát v lokálním i globálním měřítku, musí reagovat na nejnovější poznatky sociologů a urbanistů.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Dům na domě.
  Stavitel 2008,č.6,s.41
  Nástavba cihlových domů, nová okna, barevné fasády, horní podlaží předsazena, výrazná římsa. Nové prostorné byty s terasami a balkony. Parkovací stání v podzemí ve svahu za domy. Zlepšená kvalita bydlení.
 • SCHMIDT, Jiří - KONEČNÁ, Věra
  Revitalizace osady Buďánka.
  Architekt 2006,č.6,s.60-63,5 obr.,3 pl.
  Urbanistická studie: 1. část obnovy, rekonstrukce, náhrady a doplnění původních staveb (pietní). 2. část novostaveb (kontrastní, současná). Objekty budou plnit převážně obytnou funkci.
 • ŠLAPETA, Vladimír (ed.) a kol.
  Slavné vily Zlínského kraje.
  Praha,Foibos 2008.222 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 50 nejznámějších vilových objektů Zlínského kraje od významných architektů, které prezentují architekturu 19. a 20. století, jejich historie, charakteristika a lokalizace v regionu.
  14 387/4
 • VONDRÁKOVÁ, Alena
  Na návštěvě ve Šneku.
  Domov 2008,č.4,s.96-102,12 obr.
  Rodinný dům si získal přezdívku "Šnek". Má tvar písmene "U". Investoři vznesli požadavek, aby prostory byly provázané, aby se lidé v domě neztráceli, ale také aby měli potřebné soukromí.
 • VONDRÁKOVÁ, Alena
  Trendy třetího tisíciletí.
  Domov 2008,č.4,s.114-116,7 obr.
  Představovaný typový dům má naznačit, jakým směrem se bude ve třetím tisíciletí ubírat vývoj dřevostaveb, ale i ostatních obytných objektů. Většina novinek se týká úspor energií a zvyšování komfortu bydlení.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Sborník ze semináře "Revitalizace brownfields - pohledy regionální praxe". Brno 20. - 21. února 2007. [Elektronický zdroj].
  Brno,Ústav územního rozvoje 2007.1 CD-ROM;12 cm;textová, mapová, číselná a obrazová data (282 souborů: 175 MB)
  Podpora revitalizace brownfields v rámci operačního programu Nemovitosti - Jihovýchod. Revitalizace brownfields v Rakousku (text také něm.). Návrh revitalizace - případová studie Pohořelice a Šlapanice.
  E 32
 • Where there´s muck. Green space from brownfield: transforming a former coal mine.
  Kde byly dřív haldy rubaniny. Zelené plochy z brownfieldů: přeměna lokality po ukončené těžbě uhlí.
  Green Places 2008,č.46,s.14-17,čet. obr.,2 fot.
  Zapracování přeměny bývalé důlní lokality do územního plánu. Význam zelených ploch při plánování nových komunit vzrůstá. Lidé chtějí mít zeleň v okolí bydliště. Vize udržitelné komunity.
 • ERNI, Andreas
  Kleines Glossar der Gabionen.
  Malý komentář ke gabionům (koše kamenů).
  Garten + Landschaft 2008,č.5,s.22-23,5 fot.,res.angl.
  Gabiony se už dávno nepoužívají jen jako technické stavební prvky. Jsou stále častěji zasazovány do městských prostranství. Poprvé byly použity v Itálii v roce 1890 ke zpevnění boků říčního koryta.
 • HAMMER, Birgit
  Kristalle aus Granitplatten.
  Krystaly ze žulových desek.
  Garten + Landschaft 2008,č.5,s.20-21,2 fot.,3 obr.,res.angl.
  Granitové desky napodobující sedm různých forem krystalu v litém asfaltu dláždí nádvoří zámku Freudenstein ve Freibergu, kde se nachází mineralogická sbírka.
 • HANUŠ, Jan
  Brownfieldy sahají po evropských dotacích.
  Brownfields Aim for European subsidies.
  ASB 2008,č.6,s.72-74,4 obr.,angl.res.
  Historie státní podpory revitalizace brownfields od roku 1998. Rekonstrukce brownfields na podnikatelskou nemovitost s financemi z EU. Př. textilka v Golčově Jeníkově a kasárna ve Vysokém Mýtě.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Zmrtvýchvstání starých fabrik.
  Ekonom 2008,č.15,s.68-70,7 obr.
  Přestavba továren je finančně velmi náročná. Areály nebývají památkově chráněné. Příkladem nového využití jsou bývalá kasárna v Praze na náměstí Republiky, nyní obchodní centrum Palladium.
 • MAYERHOFER, Stefan aj.
  Nachhaltiges Bauen - gewusst wie ...
  Udržitelné stavění - jak na to ...
  Baumeister 2008,č.6,s.20-21,lit.
  Pasivní domy už dávno nejsou experimentem. Bylo dokončeno přes 6.000 projektů. Nově se zkoumá, jaké množství energie se spotřebuje při výrobě stavebních prvků. Architektura nachází vzory ve světě rostlin.
 • MERKERT, Rico - SINGH, Manoj
  Deregulierung des Marktes für schienengebundenen Containertransport in Indien.
  Deregulace trhu kolejové dopravy kontejnerů v Indii.
  Int. Verkehrswesen 2008,č.6,s.218-222,2 gr.,1 tab.,2 fot.,lit.,res.angl.
  Analýza účinků otevření monopolních Indických drah intermodálnímu segmentu kontejnerové dopravy. Hlavními bariérami vstupu nových firem na trh je přístup k pozemkům pro budování termálů a poplatky (přepravné).
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Mít kancelář v bývalém brownfieldu.
  To Have Offices on a Former Brownfield.
  ASB 2008,č.6,s.46-50,8 obr.,angl.res.
  Přeměna brownfields. Budova v Karlíně, zachovány původní materiály i industriální povaha objektu. Rekonstrukce pivovaru na Krajský úřad v Hr. Králové. Úředníci ve stísněných prostorách, více prostoru pro auta.
 • NOVÁK, Ladislav
  Kvalita vodohospodářských staveb.
  Vod. hospod. 2008,č.6,s.210-211,3 fot.
  Zamyšlení nad kvalitou stavebních a montážních prací na základě zkušeností autora, významné faktory a vliv legislativy na kvalitu staveb.
 • SCHEGK, Ingrid
  Beton - mehr als Steine und Zement.
  Beton nejsou jen kameny a cement.
  Garten + Landschaft 2008,č.5,s.16-19,2 obr.,8 fot.,lit.,res.angl.
  Škála využití betonu jako stavební hmoty se díky nejrůznějším přísadám rozšířila ještě o možnosti jeho dalšího využití, především k dekorativním účelům. Přísady a jejich účinky.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Arbeitsplatz mit "Wohnklima".
  Pracoviště s "klimatem" bydlení.
  NÖ gestalten 2008,č.120,s.36-39,7 fot.
  Nové sídlo firmy s elektronikou je dvouetážové s velkými plochami oken, s průchozím vnitřním dvorem, vystavěné převážně z masivního dřeva. Netypický povalový strop. Použitý stavební systém je patentovaný.
 • Dostavba radnice v Hlučíně.
  ASB 2008,č.6,s.54,1 obr.
  Rozšíření radnice o novou budovu na historickém náměstí je příkladnou ukázkou moderní architektury uprostřed historické zástavby pod přísným dohledem památkářů. Vstupní část o šířce 3 m je řešena podloubím.
 • Energetisch saniert und ergänzt Schüco Technologie Zentrum in Bielefeld.
  Technologické centrum firmy Schüco v Bielefeldu po energetické asanaci a doplnění.
  DBZ 2008,č.6,s.44-51,čet. fot.,řezy a půd.,1 pl.
  Architektonická koncepce a vzhled. Vytápění tepelnými čerpadly. Chladicí zařízení napájeno energií ze solárních kolektorů. Zdůvodnění volby materiálů a barev.
 • Gletscherlandschaft am Fjord Oslos neues Opern- und Balletthaus.
  Nový dům opery ve městě Oslo, v krajině ledovců a fjordů.
  DBZ 2008,č.5,s.26-31,6 fot.,3 řezy,1 půd.
  V dubnu 2008 bylo v Oslu otevřeno nové operní a baletní divadlo. Monumentální stavba s fasádou z pečlivě řezaného bílého mramoru a skla dobře zapadá do siluety města i severské krajiny na okraji fjordu.
 • Klostergemäuer aus Holz Kloster auf der Insel Tautra im Trondheimfjord/N.
  Dřevěné zdi kláštera na ostrově Tautra ve fjordu Trondheim v Norsku.
  DBZ 2008,č.5,s.46-53,6 fot.,3 řezy,2 půd.,1 pl.
  Jednoduše a důmyslně pojatá novostavba kláštera v idylické krajině ostrova. V zájmu zvládnutí množství návrhů jeptišek na změny architekti použili flexibilní systém projektování.
 • Konzerthalle mit Variationen Konzerthalle in Limoges/F.
  Koncertní síň s variacemi. Koncertní síň v Limoges ve Francii.
  DBZ 2008,č.5,s.60-65,5 fot.,3 řezy,1 půd.
  Jeviště a hlediště ve stylu amfiteátru umožňuje uspořádání kulturních akcí pro 1020 až 6000 účastníků. Vnější oblý obal tvoří podpěry z ohýbaného dřeva vyplněné dutými prvky z plexiskla.
 • Nester im Kiefernwald Bürogebäude in Honefoss/N.
  Hnízda v borovém lese. Budova lesní správy v Honefoss v Norsku.
  DBZ 2008,č.5,s.54-59,8 fot.,2 půd.,4 řezy
  Čtyřpodlažní novostavba lesní správy v borovém lese a zároveň v areálu průmyslové zóny. Jako stavební materiál bylo použito převážně dřevo. Ve vstupní hale je otevřený krb.
 • Vergangenheit effizient und heiter bewahrt Sporthalle Hausburg-viertel in Berlin.
  Minulost efektně a optimisticky uchována ve stavbě sportovní haly v Berlíně, čtvrť Hausburg.
  DBZ 2008,č.6,s.52-57,11 fot.,3 řezy,1 půd.
  Přestavba památkově chráněné stáje pro skot v areálu jatek z 19. stol. na sportovní halu, při zachování půdorysné plochy, osovosti a části zdiva. Nosná konstrukce střechy z jehličnatého dřeva.
 • BODENBACH, Christof
  Rock My Soul. Jugendkulturkirche Sankt Peter in Frankfurt am Main.
  Rock My Soul. Přestavba kostela sv. Petra ve Frankfurtu nad Mohanem.
  Baumeister 2008,č.5,s.84-94,čet. fot.,řezy a půd.
  Vysloužilý prostor neogotického kostela sv. Petra byl nově přestavěn jako multifunkční sál, sloužící různým setkáním mladých lidí s kulturou a s vírou.
 • HAVEL, Prokop
  Dočkají se Terasy na Barrandově své obnovy?
  Will the Terraces at Barrandov Live to See their Renewal?
  ASB 2008,č.6,s.78-79,44 obr.,angl.res.
  Historie Teras a snahy o vznik moderní vilové čtvrti. Funkcionalistická restaurace s vysokou vyhlídkovou věží pustne dál. Plánuje se generální oprava původní restaurace a výstavba hotelového komplexu.
 • HOFMEISTER, Sandra
  The Chedi Hotel in Mailand.
  Hotel Chedi v Miláně.
  Baumeister 2008,č.6,s.18-19,6 fot.
  Luxusní hotel s asijskou atmosférou, 250 pokojů, konferenční sál, sauna, turecké lázně, fitnescentrum s bazénem, asijská a indonéská kuchyně aj.
 • HOFMEISTER, Sandra aj.
  Ornament und Versprechen.
  Ornament a příslib.
  Baumeister 2008,č.6,s.29-42,čet. fot.,řez.,půd.
  Ornamenty dnes nejsou žádným zločineckým znamením, ale příslibem individuální originality. Ukázky užití ornamentů v restaurantu Olivomare v Londýně, v denním baru ve Schwabisch Hall, na nábytku aj.
 • HRSTKOVÁ, Julie
  Zmrtvýchvstání starých fabrik.
  Ekonom 2008,č.15,s.68-70,7 obr.
  Přestavba továren je finančně velmi náročná. Areály nebývají památkově chráněné. Příkladem nového využití jsou bývalá kasárna v Praze na náměstí Republiky, nyní obchodní centrum Palladium.
 • JIŘIČNÁ, Eva - VÁGNER, Petr
  Univerzitní centrum ve Zlíně.
  University Center in Zlin.
  ERA 2008,č.3,s.94-96,4 obr.,1 pl.,1 řez,2 půd.
  Univerzitní centrum tvoří Centrum univerzity, univerzitní knihovna a podzemní parkoviště. Rektorát i knihovna mají 2 podzemní a 5 nadzemních podlaží se střešní terasou a společné vstupní prostory.
 • KOŽELOUH, Jiří
  Zaostřeno na hypermarkety. Nesehnutí.
  Focus on Hypermarkets.
  ERA 2008,č.3,s.38-39,1 obr.,angl.res.
  Negativní dopady výstavby velkoplošných prodejen a navrhování regulačních opatření. Účast v rozhodovacích procesech o výstavbě nových velkoprodejen a aktivní zapojování veřejnosti. Př. Brno-Ivanovice.
 • LUŇÁKOVÁ, Zuzana
  Vrací se éra malých obchodů "na rohu".
  Ekonom 2008,č.21,s.30,1 obr.
  Češi podle analytiků upřednostňují kromě příznivých cen rychlý nákup, a tak má koncept prodejen "na každém rohu" velkou šanci na úspěch.
 • MÁŠOVÁ, Hana
  Rodí se další centrum Prahy.
  Ekonom 2008,č.18,s.62-64,obr.
  Stěhování do nejvyšší budovy města City Tower je v plném proudu. Průměrné nájemné je 15 eur/měsíc/m2. V každém velkoměstě vznikají čtvrti, kterým dominují kancelářské budovy a nákupní centra.
 • MÁŠOVÁ, Hana
  Těžký život vodních světů.
  Ekonom 2008,č.21,s.64-66,2 obr.,2 tab.
  Aquaparků v ČR přibývá, návratnost investice je však ve středoevropských podmínkách velmi nejistá. V Čestlicích chtějí přilákat ročně až 1 milion návštěvníků.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Mít kancelář v bývalém brownfieldu.
  To Have Offices on a Former Brownfield.
  ASB 2008,č.6,s.46-50,8 obr.,angl.res.
  Přeměna brownfields. Budova v Karlíně, zachovány původní materiály i industriální povaha objektu. Rekonstrukce pivovaru na Krajský úřad v Hr. Králové. Úředníci ve stísněných prostorách, více prostoru pro auta.
 • NEBELONG, Helle
  A Sense of Place.
  Cit pro místo.
  Green Places 2008,č.45,s.20-24,čet. fot.
  Multifunkční zahrada při škole pro zdravotně postižené děti pomáhá zlepšovat jejich pohybové schopnosti a vnímání prostředí všemi smysly.
 • NEITZKE, Peter
  Ausdruck und Gebrauch.
  Výraz a využití.
  Baumeister 2008,č.5,s.56-67,čet. fot.,řezy a půd.
  Zemské fórum a zemský parlament ve Vaduzu v knížectví Lichtenštejnském. Soubor budov působí homogenní barvou cihel a geometrickou precizností jako model zasazený do půdorysu města.
 • PLHOŇ, Tomáš - HRSTKOVÁ, Julie
  Designový hotel na řece.
  Ekonom 2008,č.20,s.60-62,8 obr.,tab.
  Počtem hotelů na vodě je Praha ojedinělá. Nová designová loď nabídne třeba i posilovnu, saunu nebo relaxačně oddechové centrum. S rozvojem "lodního bydlení" také souvisí rozvoj nábřeží.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Boom obchodních center pokračuje.
  Boom of Shopping Centres Continues.
  ASB 2008,č.6,s.66-68,1 obr.,1 tab.,angl.res.
  Dle počtu m2 nových obchodních center vedlo v Evropě v roce 2007 Rusko, za ní Itálie, Polsko. Ve střední Evropě je na 1. místě ve výstavbě maloobchodních parků Česko. Plánované otevření dalších center.

19. Rekreace a volný čas

 • Cestovní ruch v České republice 2006/1. pololetí 2007. Tourism in the Czech Republic 2006/First Half of 2007. [Elektronický zdroj].
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2007.Text čes. a angl.1 CD-ROM;12 cm;textová, číselná a obrazová data (3 složky: 6,36 MB)
  Cestovní ruch v České republice; programy zaměřené na podporu cestovního ruchu; Czech Tourism, Horská služba a Klub českých turistů; světové organizace; přehled vybraných kontaktních adres.
  E 34
 • Vergangenheit effizient und heiter bewahrt Sporthalle Hausburg-viertel in Berlin.
  Minulost efektně a optimisticky uchována ve stavbě sportovní haly v Berlíně, čtvrť Hausburg.
  DBZ 2008,č.6,s.52-57,11 fot.,3 řezy,1 půd.
  Přestavba památkově chráněné stáje pro skot v areálu jatek z 19. stol. na sportovní halu, při zachování půdorysné plochy, osovosti a části zdiva. Nosná konstrukce střechy z jehličnatého dřeva.
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Zlínský kraj.
  Praha,Euromedia Group 2008.264 s.,fot.,obr.,mp.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a s osobnostmi Zlínského kraje.
  14 390/4
 • DRÁBEK, Karel
  Naučné stezky a trasy. Jihočeský kraj. 2. díl.
  Praha,Dokořán 2007.297 s.,fot.,mp.
  Druhý díl připravovaného pětidílného cyklu mapuje naučné stezky v jižních Čechách. Stezky jsou řazeny abecedně s podrobnými informacemi o každé z nich.
  14 160/2
 • FISCHER, Sabine von
  Rauminstrument. Tubaloon für das Kongsberg Jazz Festival von Snohetta, Airlight und form TL.
  Prostorový nástroj tubaloon (kombinace tuby a balonu) pro jazzový festival ve Snohetta, plněný vzduchem, nosná konstrukce TL.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.5,s.26-31,7 fot.,res.franc. a angl.
  Tubaloon sice vypadá jako hudební nástroj, ve skutečnosti je však nástrojem prostorovým, jehož architektura vhodným způsobem dotváří umělecký dojem z jazzových koncertů.
 • GALLENMÜLLER, Tanja
  Köningswiesen für das Volk.
  Královské louky pro lid.
  Garten + Landschaft 2008,č.6,s.10-14,čet. fot.,res.angl.
  Ve městě Schleswig, na bývalých loukách u královské konírny na břehu řeky Schlei, kde je dnes rozsáhlý městský park, se letos koná zemská zahradnická výstava.
 • GUT, Daniel
  100 Pavillons für 10 Tage.
  100 pavilonů na 10 dní.
  Werk, Bauen + Wohnen 2008,č.5,s.4-13,14 fot.,3 řezy,1 půd.,res.franc. a angl.
  Čtyři ukázky z lidových slavností "Badenfahrt" v lázeňském městě Badenu. Jedná se o kulinářský, kulturní a architektonický projekt realizovaný soukromým sdružením za vydatné pomoci dobrovolníků.
 • HOFMEISTER, Sandra
  The Chedi Hotel in Mailand.
  Hotel Chedi v Miláně.
  Baumeister 2008,č.6,s.18-19,6 fot.
  Luxusní hotel s asijskou atmosférou, 250 pokojů, konferenční sál, sauna, turecké lázně, fitnescentrum s bazénem, asijská a indonéská kuchyně aj.
 • HOFMEISTER, Sandra aj.
  Ornament und Versprechen.
  Ornament a příslib.
  Baumeister 2008,č.6,s.29-42,čet. fot.,řez.,půd.
  Ornamenty dnes nejsou žádným zločineckým znamením, ale příslibem individuální originality. Ukázky užití ornamentů v restaurantu Olivomare v Londýně, v denním baru ve Schwabisch Hall, na nábytku aj.
 • KRÖGER, Susanne Isabel
  Wernigeröder Bürgerpark.
  Měšťanský park ve Wernigerode.
  Garten + Landschaft 2008,č.6,s.37-39,čet. fot,1 pl.,res.angl.
  Na okraji města Wernigerode vznikla okolo pásu rybníků symbióza uspořádané krajiny v kombinaci s architektonickými objekty a nábytkovými prvky. Z původní Zemské zahradnické výstavy tak vznikl originální park.
 • LUDWIG, Karl H.C.
  Parkpoesie und Stadtprosa.
  Poezie parku a próza města.
  Garten + Landschaft 2008,č.6,s.28-31,5 fot,1 pl.
  Lázně Rappenau a Zemská zahradnická výstava v Bádensku-Württembersku láká turisty sloganem "lázně v moři květů". Obnovený městský park též potěší.
 • MÁŠOVÁ, Hana
  Těžký život vodních světů.
  Ekonom 2008,č.21,s.64-66,2 obr.,2 tab.
  Aquaparků v ČR přibývá, návratnost investice je však ve středoevropských podmínkách velmi nejistá. V Čestlicích chtějí přilákat ročně až 1 milion návštěvníků.
 • McANESPIE, Ken
  Park usage and satisfaction.
  Spokojenost s využíváním parků.
  Green Places 2008,č.45,s. 28-29,3 gr.,3 fot.
  Výsledky rozsáhlého výzkumu spokojenosti občanů s parky, jejích vybavením, využíváním a bezpečností. 22 % respondentů navštěvuje nebo prochází parkem denně.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Skvost s pihami na kráse.
  Moderní obec 2008,č.4,s.23-24,4 obr.
  Prahu navštěvují ročně desetitisíce turistů, které lákají především historické památky. Turistický ruch přináší hlavnímu městu kromě peněz i problémy, o nichž ve článku hovoří starosta M. č. Praha 1.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022