Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Postavení venkova v Jihočeském kraji.
  České Budějovice,Český statistický úřad 2009.181 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Jihočeském kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/10
 • Postavení venkova v Pardubickém kraji.
  Pardubice,Český statistický úřad 2009.157 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Pardubickém kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/11
 • Postavení venkova v Ústeckém kraji.
  Ústí nad Labem,Český statistický úřad 2009.163 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Ústeckém kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/12
 • Postavení venkova ve Středočeském kraji.
  Praha,Český statistický úřad 2009.160 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova ve Středočeském kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/9

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • BURŠÍK, Dalibor
  Informační systémy a Národní památkový ústav.
  Zpr. památ. péče 2009,č.5,s.397-400,obr.
  Seznámení se zaváděným integrovaným informačním systémem památkové péče (IISPP)v prostředí NPÚ, jeho záměr, přednosti a součásti (geografický informační systém, metainformační systém).
 • KARÁSEK, David
  Městský mobiliář a světlo.
  Street Furniture and Light.
  ERA 2009,č.5,příl.,s.78,angl.res.
  Světlo mělo dříve přispívat k větší bezpečnosti v ulicích, dnes se stává předmětem designu. Jak nasvítit jednu stranu ulice odlišně než druhou, jak vytvořit bezpečný koridor pro dopravu i romantická zákoutí.
 • VESELOVSKÝ, Petr
  Zámecký park Heřmanův Městec.
  Zahrada - park - krajina 2009,č.3,s.9-13,9 fot.
  Historie a popis přírodního parku a evropsky významné lokality Heřmanův Městec, cíl postupného zlepšování stavu zámeckého parku na základě projektu úprav a oprav, vyhlášení lokality Natura 2000.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022