Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • Postavení venkova v Královéhradeckém kraji.
  Hradec Králové,Český statistický úřad 2009.152 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Královéhradeckém kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/13
 • Statistická ročenka České republiky 2009. Statistical Yerbook of the Czech Republic 2009.
  Praha,Český statistický úřad 2009.807 s.,tab.,gr.,mp.,text čes. a angl.
  Souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 27 a porovnáním jednotlivých krajů a oblastí ČR platných od 1. 1. 2009.
  14 560
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Vzdělávání na venkově.
  Veř. správa 2009,č.25,s.22-25,6 fot.
  Zkušenosti se vzděláváním v mikroregionech krajů Královéhradecký, Jihočeský a Vysočina. Komunitní plánování, standardy kvality sociálních služeb, zapojování veřejnosti, využívání dotací, založení podniku aj.
 • KOCÁBEK, Pavel - KONÍČEK, Tomáš
  Pilotní projekt Bezpečné bydlení.
  Veř. správa 2009,č.25,s.27
  Projekt Bezpečné bydlení vznikl na základě konkrétních požadavků a zkušeností z neúnosného stavu kriminality na sídlištích. Cíle projektu. Letos byla realizována studie proveditelnosti v Brně a ve Zlíně.
 • RABENAU, Mathias
  Was Lokale Bündnisse für Familien leisten.
  Co dělají místní spolky pro rodiny.
  Städtetag 2009,č.6,s.35-37
  Vzhledem k migraci rodin do příměstských oblastí mají města a obce zájem na vytváření příznivých životních podmínek a atraktivního prostředí, mj. pomocí místních svazů, spolků a PPP.

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Šantovka: čtvrť z továrny na mýdlo.
  Šantovka: A City District from a Soap Factory.
  ASB 2009,č.11/12,s.16-17,1 obr.,1 sit.,angl.res.
  Projekt na výstavbu nové čtvrti v Olomouci je výsledkem česko-anglické spolupráce. Továrna je zbourána a v 1. etapě výstavby se areál postupně promění v obchodní, kulturní a společenské centrum.
 • BORCHERT, Kristian
  Ballast Point Park.
  Park v přístavu s ochrannými náspy ze stavební suti.
  Garten + Landschaft 2009,č.11,s.30-31,4 fot.,2 obr.
  Na ostrohu přístavu v Sydney vznikl na průmyslových úhorech nový park. Zdi chránící park proti příboji jsou vybudovány ze stavební suti, na povrchu zpevněné drátěnými ekomatracemi s antikorozní ochranou.
 • KRATOCHVÍL, Jiří
  Pražské pošty. Historie a současnost.
  Praha,Libri 2009.478 s.,fot.,obr.,mp.,tab.,příl.
  Historický vývoj pošt města Prahy od roku 1526 po současnost, historie a začlenění jednotlivých pošt podle městských obvodů, vývoj jejich názvů, adres sídel a funkcí.
  14 552
 • LOUBIÉRE, Antoine
  "ÉcoCités"? Bienvenue au club!
  Vítejte do klubu "ekoměst"!
  Urbanisme 2009,č.369,s.17
  Francouzský ministr ŽP, energetiky a TUR vyhlásil veřejnou soutěž o nejlepší projekty ekosídlišť respektujících zásady udržitelného rozvoje. Týká se 13 příměstských oblastí.
 • LOWENSTEIN, Oliver
  Chimney Pot Park - projekt se světelnými studnami.
  Stavba 2009,č.6,s.64-67,9 obr.,3 půd.,1 řezopohled
  Model přestavby řadových domků v Anglii. Sídliště Chimney Pot Park je čisté s kontrolou vstupu. Změna využití pokojů, okna v 1. patře vedou na společnou terasu/zahradu, místo dvorků parkoviště.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Hammarby Sjöstad - se silným plánováním za zády.
  Hammarby Sjöstad - with Strong Planning Behind It.
  ASB 2009,č.11/12,s.24-27,4 obr.,1 pl.,angl.res.
  Projekt Sjöstad ve Stockholmu zahrnuje veškerou občanskou vybavenost a tisíce bytů. Bytové domy mají ve vnitrobloku dětská hřiště. Unikátní sběr tříděného odpadu. Příklad odpovědného přístupu rozvoje města.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Křižovatky v Litomyšli zaujaly.
  Moderní obec 2009,č.12,s.30,2 obr.
  Projekt Komplex dvou okružních křižovatek v Litomyšli vyhrál soutěž Cesty městy. Z prostoru zmizely rozměrné, fádně neurčité plochy a moderně se vyřešilo nasvětlení přechodů i středních dělicích ostrůvků.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Petr Parléř je k městům vlídný.
  Moderní obec 2009,č.12,s.28,1 obr.
  V architektonické soutěži o Cenu Petra Parléře zvítězil návrh architektů Bronislava Stratila a Jana Roháče, který se věnoval řešení přednádražního prostoru v Poděbradech.

8. Venkovská sídla

 • Postavení venkova v Královéhradeckém kraji.
  Hradec Králové,Český statistický úřad 2009.152 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Obraz venkova v Královéhradeckém kraji, jeho analýza ve statistických ukazatelích za období 2001-2008, rozdíly mezi městským a venkovským prostorem a mezi venkovskými obcemi v různých oblastech kraje.
  14 546/13
 • FLORIAN, Jan
  Programy na podporu venkova jsou úspěšné, když mají obce a regiony vlastní vizi.
  Veř. správa 2009,č.25,příl.Zpravodaj,s.7-8
  Historická ohlédnutí za česko-rakouskou aktivitou "Obnova vesnice nemá hranice" a dalším vývojem až do současnosti. Vznik POV, jeho cíle, založení Spolku pro obnovu venkova ČR, soutěž Vesnice roku aj.
 • JUNGOVÁ, Ivana
  LEADER i regionální historie.
  Veř. správa 2009,č.25,s.25-26
  MAS Pošumaví využívá možnosti programu na podporu rozvoje venkova LEADER zejména v oblasti informační gramotnosti obyvatelstva, mj. v rámci projektu regionálního portálu "Poznej svého souseda".
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Vzdělávání na venkově.
  Veř. správa 2009,č.25,s.22-25,6 fot.
  Zkušenosti se vzděláváním v mikroregionech krajů Královéhradecký, Jihočeský a Vysočina. Komunitní plánování, standardy kvality sociálních služeb, zapojování veřejnosti, využívání dotací, založení podniku aj.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Projekt bydlení ve starém pivovaru.
  Stavitel 2009,č.12,s.14-15,5 obr.
  Bývalý pivovar v Praze-Lochkově budou tvořit 4 budovy s vnitřním nádvořím - A je pivovarská věž, B je spojnicí A a C, D je novostavba. Ve všech budovách budou byty celkem 73. Zahájení výstavby: jaro 2010.
 • Šantovka: čtvrť z továrny na mýdlo.
  Šantovka: A City District from a Soap Factory.
  ASB 2009,č.11/12,s.16-17,1 obr.,1 sit.,angl.res.
  Projekt na výstavbu nové čtvrti v Olomouci je výsledkem česko-anglické spolupráce. Továrna je zbourána a v 1. etapě výstavby se areál postupně promění v obchodní, kulturní a společenské centrum.
 • BUCHHOLZ, Jörn - RIEHL, Wigbert
  Herausforderung gebundene Pflasterbauweise.
  Dláždění veřejných prostranství spárovanou dlažbou do malty.
  Garten + Landschaft 2009,č.11,s.12-14,5 fot.,1 obr.
  Spárované dlažby do malty získávají stále více na oblibě, i když projektantům působí potíže vyplývající z neexistence technických norem. Výhody oproti zámkové dlažbě. Rizika - tepelná dilatace, nadměrná zátěž.
 • FABIAN, Martin - SCHEGK, Ingrid
  Holz und Holzwerkstoffe in der Landschaftsarchitektur.
  Dřevo a opracované dřevěné materiály v krajinářské architektuře.
  Garten + Landschaft 2009,č.11,s.15-18,7 fot.,1 gr.
  Dřevo má stále mnohostranné využití jako stavební materiál. V krajinářské architektuře slouží zejména k dekorativním účelům a krytí povrchů veřejných prostranství.
 • HAUCKE, Dietmar
  Wenn die Tiefgarage nicht mehr dicht ist. Sanierung und nachträglicher Einbau der Weißen Wanne.
  Když podzemní garáž už není vodotěsná. Sanace a náprava technologií "bílá vana".
  DBZ 2009,č.11,s.58-62,5 fot.,2 řezy
  "Bílá vana" se používá pro utěsnění podzemních konstrukcí vůči vzlínající vodě. Oproti technologii "černá vana" vykazuje značné úspory pracnosti a nákladů. Detailní popis konstrukce vany.
 • JAEGER, Frank
  Der "Kuschelbeton" kommt ohne Wärmedämmung aus Wohnhaus in Berlin.
  Rodinný dům v Berlíně z lehčeného hladkého betonu se obejde bez zateplení.
  DBZ 2009,č.11,s.50-53,5 fot,5 řezů,1 půd.
  Rodinný dům z inovovaného ultralehčeného betonu se součinitelem prostupu tepla U = 0,34W/m2K stěnou tloušťky 50 cm, ale s horšími parametry pružnosti a pevnosti, což je řešeno pomocí jiných konstrukčních prvků.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Hammarby Sjöstad - se silným plánováním za zády.
  Hammarby Sjöstad - with Strong Planning Behind It.
  ASB 2009,č.11/12,s.24-27,4 obr.,1 pl.,angl.res.
  Projekt Sjöstad ve Stockholmu zahrnuje veškerou občanskou vybavenost a tisíce bytů. Bytové domy mají ve vnitrobloku dětská hřiště. Unikátní sběr tříděného odpadu. Příklad odpovědného přístupu rozvoje města.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Lekce historie v noblesním hotelu.
  A History Lessson in a Noble Hotel.
  ASB 2009,č.11/12,s.32-35,7 obr.,1 sit.,angl.res.
  Nový hotel The Augustine v Praze tvoří soubor 6 objektů, největší a nejstarší je ze 13. století. Luxus je spojen s jednoduchostí a precizním provedením. Klášterní charakter mají chodby i jednotlivé pokoje.
 • BAUER, Klaus-Jürgen
  Pannonian Fields.
  Panonská pole.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.11,s.38-45,5 obr.,5 pl.,franc.res.,angl.res.
  O dialog mezi přírodou a uměním se pokusil architektonický ateliér AllesWirdGut v rakouské lokalitě St. Margarethen, při zbudování areálu pro festivaly opery zasazeného do drsného okolí pískovcového kamenolomu.
 • JOANELLY, Tibor
  Enigma. Erweiterung des Historischen Museums Bern von: mlzd.
  Enigma. Rozšíření Historického muzea v Bernu od: mlzd.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.11,s.24-29,6 obr.,5 pl.,franc. res.,angl.res.
  Původní budova bernského historického muzea pochází z roku 1893. Po architektonické soutěži v roce 2001 byla jižní strana nadstavena přístavbou ve formě masivního bloku s prostornou venkovní terasou.
 • KJELLBERG, Naďa
  Aby handicapované děti se zdravými spojovala i hra...
  Moderní obec 2009,č.12,s.18,2 obr.
  Budování integrovaných dětských hřišť je u nás teprve v začátcích. Herní sestavy pro zdravotně postižené i zdravé děti nemusejí být dražší než pro běžná hřiště. Příklady ze zahraničí.
 • KORČEKOVÁ, Jitka
  Víceúčelový komplex s designovými detaily.
  Stavitel 2009,č.12,s.38-39,4 obr.
  Novostavba na místě nedostavěného objektu v Nových Butovicích. Stavbu tvoří 2 nadzemní patra s 12 výškovými úrovněmi. Provoz: hotelová část, fitness, wellnes, restaurace, kanceláře, konferenční sál.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Hotel prorůstající lesem.
  Hotel Growing through the Forest.
  ASB 2009,č.11/12,s.44-47,7 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Projekt krajinného hotelu v údolí v Norsku. Pokoje jsou rozesety v přírodě tak, aby ji nenarušily a poskytly ty nejkrásnější výhledy. Každému stromu i nerovnosti terénu byla přizpůsobena podoba staveb.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Za červeným cimbuřím.
  Behind Red Ramparts.
  ASB 2009,č.11/12,s.40-42,3 obr.,3 pl.,angl.res.
  Citlivá rekonstrukce i dostavba malého hotelu v portugalském městě. Stavba zasunutá pod zem splývá s krajinou a neruší dominantu historického sídla. Červená barva betonu má odpovídat barvě půdy.
 • KULHÁNEK, František
  Dominantní architektura nové knihovny.
  Stavitel 2009,č.12,s.34-37,4 obr.,1 půd.,1 pohl.,1 řez
  Novostavba Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové soustřeďuje veškeré knihovnické aktivity, konferenční sál, galerijní prostory i literární kavárnu. Budova je energeticky úsporná, titul Stavba roku 2009.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Kings Court - v oparu luxusu.
  Kings Court Hotel - in the Lap of Luxury.
  ASB 2009,č.11/12,s.48-50,5 obr.,2 půd.,angl.res.
  Hotel Kings Court stojí na nám. Republiky v Praze. Restaurace, wellness, spa centrum, konferenční prostory, plesový sál. Interiéry odkazují na luxus, pokoje jsou střídmé. Převažuje sklo, kámen a lakované dřevo.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  La Purificadora - čistý, velkorysý a sexy.
  La Purificadora - Pure, Magnanimous and Sexy.
  ASB 2009,č.11/12,s.36-39,5 obr.,4 půd.,2 pohl.,angl.res.
  Hotel v mexickém městě z hrubých materiálů, skla a se sexy designem interiéru. Nachází se v městě Pueblo - památce UNESCO. Bazén na střeše, skleněné šatníky, skleněné sprchy, okna bez záclon.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Oslava krajiny a rituálu lázně.
  Celebration of a Bath Ritual.
  ASB 2009,č.11/12,s.28-31,6 obr.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Modernizace hotelu Europa v Irsku s dostavbou lázní. V novostavbě patří horní podlaží lázním, dolní zabírají aktivity pro volný čas. Citlivé zasazení budovy do krajiny získalo cenu nejlepší budovy v krajině.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Zneklidňující a přitažlivé X.
  Stavitel 2009,č.12,s.37
  Novostavba Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové má tvar X. Je určena pro skladování a půjčování knih, pro setkávání lidí - přednášky, koncerty, výstavy, internet. Jde o stavbu s duší i nápadem.
 • TÁCHA, Daniel
  Hotely: boj o místo na slunci.
  Hotels: Fighting for Spot in the Sun.
  ASB 2009,č.11/12,s.60-63,3 obr.,angl.res.
  Přibývá hotelů, roste počet lůžek, změnila se skladba turistů. Tráví v ČR kratší dobu a méně utrácejí. Nabídka převyšuje poptávku. Zlepšit stav má produkt Czech Specials. Ukáže českou kuchyni v regionech.
 • THURZO, Igor
  Jurkovičove Pustevny na Radhošti. Pestrofarebná spomienka na leto.
  Projekt 2009,č.3,s.36-40,12 obr.
  Nedaleko Rožnova pod Radhoštěm se nacházejí Pustevny se stavbami architekta Jurkoviče. Nesou znaky typických dřevěných staveb tohoto kraje, jsou pestré, hrají barvami a působí rozvolněným dojmem.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

 • BIČÍK, Ivan - JELEČEK, Leoš
  Land use and landscape changes in Czechia during the period of transition 1990-2007.
  Využití ploch a změny krajiny Česka v období transformace 1990-2007.
  Geografie 2009,č.4,s.263-281,1 gr.,2 tab.,res.česky,lit.
  Databáze dlouhodobých změn ve využití ploch na úrovni 8.903 srovnatelných územních jednotek, základní pojmy, hlavní politické a ekonomické faktory změn, hodnocení období tranformace z hlediska využití ploch.
 • BORCHERT, Kristian
  Ballast Point Park.
  Park v přístavu s ochrannými náspy ze stavební suti.
  Garten + Landschaft 2009,č.11,s.30-31,4 fot.,2 obr.
  Na ostrohu přístavu v Sydney vznikl na průmyslových úhorech nový park. Zdi chránící park proti příboji jsou vybudovány ze stavební suti, na povrchu zpevněné drátěnými ekomatracemi s antikorozní ochranou.
 • FABIAN, Martin - SCHEGK, Ingrid
  Holz und Holzwerkstoffe in der Landschaftsarchitektur.
  Dřevo a opracované dřevěné materiály v krajinářské architektuře.
  Garten + Landschaft 2009,č.11,s.15-18,7 fot.,1 gr.
  Dřevo má stále mnohostranné využití jako stavební materiál. V krajinářské architektuře slouží zejména k dekorativním účelům a krytí povrchů veřejných prostranství.
 • HAUPTMAN, Ivo - KUKAL, Zdeněk - POŠMOURNÝ, Karel (eds.)
  Půda v České republice.
  Praha,Consult 2009.255 s.,fot.,gr.,tab.,obr.,kartogr.,edice Příroda ČR
  Cílem knihy je poukázat na problematiku půdy v krajích ČR v širších souvislostech zejména s krajinou, seznámení s vývojem, rozdělením a funkcemi půdy, ochranou půdních ekosystémů a využíváním.
  14 555
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Hotel prorůstající lesem.
  Hotel Growing through the Forest.
  ASB 2009,č.11/12,s.44-47,7 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Projekt krajinného hotelu v údolí v Norsku. Pokoje jsou rozesety v přírodě tak, aby ji nenarušily a poskytly ty nejkrásnější výhledy. Každému stromu i nerovnosti terénu byla přizpůsobena podoba staveb.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Oslava krajiny a rituálu lázně.
  Celebration of a Bath Ritual.
  ASB 2009,č.11/12,s.28-31,6 obr.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Modernizace hotelu Europa v Irsku s dostavbou lázní. V novostavbě patří horní podlaží lázním, dolní zabírají aktivity pro volný čas. Citlivé zasazení budovy do krajiny získalo cenu nejlepší budovy v krajině.
 • NĚMEC, Jan – HRIB, Michal (eds.)
  Lesy v České republice.
  Praha,Consult 2009.399 s.,fot.,gr.,mp.,obr.,kartogr.,edice Příroda ČR
  Kniha velkého kolektivu autorů s množstvím fotografií a informací o lesích všech krajů České republiky. Seznamuje s funkcemi lesa, se vztahem člověka a společnosti k lesu, s ochranou a péčí, s hospodařením.
  14 554
 • VILHJÁMSSON, Reynir
  Lawinenbarrieren in Siglufjördur.
  Lavinové zábrany v Siglufjörduru.
  Garten + Landschaft 2009,č.11,s.23-25,8 fot.,1 obr.
  Na Islandu budují zatravněné ochranné náspy proti lavinám včetně stezek pro pěší, s použitím geokompozitů pro stavebnictví (v tomto případě mříží a voštin z plastů).

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022