Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Co s veřejným prostorem?
  What to Do with Public Space?
  ERA 2009,č.2,s.56-57,5 fot.,angl.res.
  Diskuse odborníků na téma veřejný prostor. Kolik a jakého veřejného prostoru skutečně potřebujeme? Jak určit kvalitu veřejného prostoru? Investice do veřejného prostoru se rozhodně vyplatí.
 • Dostavba náměstí v Čelákovicích.
  Finishing the Square in Čelákovice.
  ASB 2009,č.4,s.20,1 obr.,angl.res.
  Zástavba proluky náměstí a revitalizace jejího okolí. Dva bytové domy, prostory pro obchod a služby a nová úprava okolního prostranství dotvoří ráz centra středočeského města Čelákovice.
 • Na vině je architekt. Opravdu? Rozhovor Adama Gebriana s Borisem Redčenkovem, Prokopem Tomáškem a Jaroslavem Werigem z A69.
  The Architect is to Blame. Really? Adam Gebrian Interview Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, and Jaroslav Werig from A69.
  ERA 2009,č.2,s.52-55,11 obr.,angl.res.
  Architekti z A69 jsou obviňováni z vytváření ghett pro bohaté, z "kradení" výhledů a veřejného prostoru. Jde o přesvědčení, že se děje něco špatného. Kde je hranice mezi soukromým a veřejným prostorem?
 • AMPE, Francis - DUBOIS, Jérome - PARIS, Didier
  Euralille et Euroméditerranée: faux ou vrais jumeaux?
  Projekty Euralille a Euroméditerranée: nepravá nebo skutečná dvojčata?
  Urbanisme 2009,č.365,s.41-46,4 fot.
  Porovnání projektů Euralille (rozvoj nové, převážně komerční čtvrti v Lille v okolí nádraží TGV) a Euromediterranée (rozvoj aglomerace Marseille). Hlavní rozdíly, společné rysy.
 • BÁRTA, Petr
  Vzestupy a pády rezidenční čtvrti Bilmermeer.
  Architekt 2009,č.4,s.38-45,6 obr.,2 tab.
  Čtvrť Amsterodamu vystavěnou po roce 1960 tvořilo 31 jedenáctipodlažních obytných bloků o délce 200-400 m s 300-500 byty. Po roce 1990 rozhodnuto o demolici, prodeji a rekonstrukci k nájemnímu bydlení.
 • BENEŠOVÁ, Jana
  Žďár nad Sázavou - Urbanistická studie Starý Dvůr.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.44-49,6 obr.,1 mp.,4 pl.,7 sch.
  Starý Dvůr - jedná se o 85 ha nezastavěného území v SZ části města Žďár nad Sázavou. Navržená urbanistická studie navrhuje nový bytový komplex, řeší dopravu i zeleň.
 • GEBRIAN, Adam
  Veřejný, nebo zbytkový prostor?
  Public, or Residual Space?
  ERA 2009,č.2,s.12-21,49 obr.,1 mp.,angl.res.
  O veřejném prostoru se nediskutuje, jeho význam je nezpochybnitelný. Bylo tomu tak vždycky a bude? Veřejný prostor v případových studiích - Jižní centrum v Brně, centrum Zlína a Dubaje.
 • GROSSE-BÄCHLE, Lucia
  Sicherheit als ästhetisch-kulturelles Phänomen.
  Bezpečnost jako estetický kulturní jev.
  Garten + Landschaft 2009,č.4,s.24-28,7 fot.,1 obr.
  Společenské poměry se promítají do veřejných prostor. Zohlednění aspektu bezpečnosti v urbanistických projektech. Kombinace dětského hříště a parkoviště jako příklad "estetiky konfliktu".
 • HAMAN, Oleg - HAVRDA, Tomáš
  Příběh řeky - Projekt urbanistického rozvoje území Rohanského ostrova.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.40-41,3 obr.
  Projekt Rohanský ostrov zvítězil v 1. ročníku Ceny AUÚP ČR 2007. Realizace zbaví město devastovaného území, regeneruje vltavské břehy a vytvoří v centru Prahy atraktivní rekreační park.
 • CHLOUBA, Karel
  Veřejná prostranství v centru Mostu.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.10-16,25 obr.
  Urbanismus veřejných prostranství ve smyslu tvorby a působení exteriérového prostoru a v rámci kompozice skupiny budov na příkladu centra Mostu.
 • JANÍKOVÁ, Jana - NOVOTNÝ, Radoslav
  Územní plán města Brna a veřejná prostranství v podmínkách nového stavebního zákona.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.50-54,6 obr.
  Problematika veřejných prostranství na příkladu územního plánu města Brna v kontextu NSZ poukazuje na nutnou průběžnou spolupráci pořizovatele a zpracovatele za účasti města.
 • KRYKORKOVÁ, Zuzana
  Veřejné prostranství - součást kvalitního života.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.23-25
  Pojem veřejné prostranství - teorie, charakteristika, místo, prostor, genius loci.
 • KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš
  City Park Jihlava.
  Jihlava City Park.
  ERA 2009,č.2,s.32-35,6 obr.,1 sit.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Novostavba komerčně-zábavního centra přináší typologicky novodobý druh veřejného prostoru na hranici historického centra Jihlavy. Objekt je 4 až 6ti podlažní, část se sklady a zázemím odděluje potok.
 • KÜHN, Gerd
  Innerstädtische Einkaufscenter - Chancen und Risiken.
  Šance a rizika nákupních center uvnitř měst.
  Städtetag 2009,č.2,s.25-27,2 gr.
  Za posledních 10 let činí v SRN podíl nákupních center uvnitř měst přes 50 % z nově pořízených. Trendy a jejich rizika. Výsledky analýzy účinků velkých nákupních center uvnitř měst.
 • MATOUŠEK, Tadeáš
  Regulační plán MPR Jindřichův Hradec.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.42-43,1 obr.
  Urbanistická struktura a architektura MPR Jindřichův Hradec - hlavní cíle řešení, cíle regenerace, návrh urbanistické koncepce.
 • MRÁZEK, Karel
  Bytové domy Na Vyhlídce Praha-Prosek.
  Architekt 2009,č.4,s.26-31,8 obr.,1 pohl.,1 sit.,angl.res.
  Bytové domy A, B, C, D stojí jižně od sídliště Prosek. Jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky. Urbanistická a architektonická koncepce, kompoziční a prostorové podmínky. Architektonické řešení.
 • MUŽÍK, Jan
  Veřejné prostory a obraz města.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.27-29,10 obr.
  Význam a definice veřejného prostoru, členění vnitřního prostoru města. Ukázky řešení vnitřního prostoru v Litoměřicích a Chocni.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Památky a zdravý selský rozum.
  Moderní obec 2008,č.11,s.31,2 obr.
  Jedinečně zachované renesanční jádro Prachatic je významnou městskou památkovou rezervací. Rozhovor se starostou města Prachatic Janem Bauerem o tom, co tento fakt znamená pro běžný život obyvatel.
 • SEDLÁK, Robert
  Jak utvářet kvalitní veřejná prostranství.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.37-39,3 obr.,lit.
  Základní principy tvorby veřejných prostranství. Fungující veřejné prostory jsou zárukou bezpečných a udržitelných měst.
 • SLÁDEČEK, Svatopluk
  Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko ve Zlíně.
  Zlaté jablko (Golden Apple) Commercial and Entertainment Centre in Zlín.
  ERA 2009,č.2,s.38-41,3 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Místo stavby tvořily 4 proluky a 2 nároží. Novostavbu tvoří kromě třípodlažní nákupní galerie multikino a řada stravovacích zařízení. Kryté a klimatizované komerční pasáže pak veřejným prostorem nejsou.
 • SZYMCZAK, Katja - BADER, Markus
  Působení ve veřejném prostoru: strategie postupné proměny města.
  Functioning in Public Space: Strategy of Gradual Urban Transformation.
  ERA 2009,č.2,s.48-51,11 obr.,angl.res.
  Ve vývoji současných měst existuje mnoho souběžných tendencí pohybujících se mezi dvěma extrémy: zmenšování a vylidňování stávajících měst a zároveň vznik globálních měst a nárůst megapolí.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Secesní stavba s orientálními prvky.
  Stavitel 2009,č.4,s.38
  Rekonstrukce historického objektu v Jakubské ulici v Praze na unikátní butikový Buddha-Bar Hotel. Hotel nejvyšší úrovně usiluje o překročení i těch nejvyšších standardů pětihvězdičkových hotelů.
 • BURIAN, Aleš - KŘIVINKA, Gustav - VRÁNA, Vladislav
  Fakulta IT. Vysoké učení technické v Brně.
  Stavba 2009,č.2,s.56-61,10 obr.,1 sit.,2 řezy,2 pohl.,4 půd.,angl.res.
  Areál kláštera je s bývalým klášterním velkostatkem spojený nadzemní lávkou. V klášteru je děkanát, knihovna a posluchárny. Místo velkostatku jsou učebny, pracovny, laboratoře a garáže.
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Moravskoslezský kraj.
  Praha,Euromedia Group 2009.288 s.,fot.,obr.,mp.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a s osobnostmi Moravskoslezského kraje.
  14 390/5
 • JANČO, Milan
  Památky takřka bez bariér.
  Zpr. památ. péče 2009,č.1,s.55-60,9 fot.,pl.
  Problematika dostupnosti hradů, zámků a dalších památkových objektů ve správě NPÚ z hlediska potřeb a požadavků návštěvníků s omezenou schopností pohybu (vozíčkářů), modelové příklady.
 • JARMAROVÁ, Hana
  Zmizelá Morava a Slezsko. Šumperk.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2009.69 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava a Slezsko
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Šumperka.
  14 445/40
 • KILIÁN, Jan
  Zmizelé Čechy. Mělnicko.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2009.66 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát regionu Mělnicka.
  14 445/39
 • LUNGA, Radek - VÁCHA, Petr
  Památková ochrana zvonů - ohlédnutí po pěti desetiletích.
  Zpr. památ. péče 2009,č.1,s.3-10,19 fot.
  Vývoj, výsledky snah a činností týkajících se používání a ochrany zvonů ze strany vlastníků, památkové péče, osob a firem působících v této oblasti.
 • MATOUŠEK, Tadeáš
  Regulační plán MPR Jindřichův Hradec.
  In: Veřejná prostranství. Veřejné prostory, sídelní zeleň, krajina v územním plánování. Sborník ze semináře AUÚP, Františkovy Lázně 17.-18.4.2008.
  Urban. a územní rozvoj 2008,č.6,sam.příl. Veřejná prostranství,s.42-43,1 obr.
  Urbanistická struktura a architektura MPR Jindřichův Hradec - hlavní cíle řešení, cíle regenerace, návrh urbanistické koncepce.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Návrh zákona obsahuje převratné změny.
  Moderní obec 2008,č.11,s.30
  Novela zákona o památkové péči přenáší některé kompetence z Ministerstva kultury na kraje, zvyšuje sankce a zavádí plány ochrany památkových rezervací. Také je zpracován věcný záměr nového památkového zákona.
 • ONDRÁČKOVÁ, Jiřina
  Památky a zdravý selský rozum.
  Moderní obec 2008,č.11,s.31,2 obr.
  Jedinečně zachované renesanční jádro Prachatic je významnou městskou památkovou rezervací. Rozhovor se starostou města Prachatic Janem Bauerem o tom, co tento fakt znamená pro běžný život obyvatel.
 • PANOCH, Pavel (ed.) a kol.
  Slavné vily Pardubického kraje.
  Praha,Foibos 2009.210 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 51 nejznámějších vilových objektů Pardubického kraje od významných architektů, které prezentují architekturu 19. a 20. století, jejich historie, charakteristika, vybavení interiérů a lokalizace v regionu.
  14 387/9
 • SEDLÁK, Jan (ed.) a kol.
  Slavné vily kraje Vysočina.
  Praha,Foibos 2008.180 s.,fot.,mp.,obr.,pl.,edice Slavné vily
  Výběr 51 nejznámějších vilových objektů z kraje Vysočina od významných architektů, které prezentují architekturu 19. a 20. století, jejich historie, charakteristika a lokalizace v regionu.
  14 387/8
 • SLIVA, Viktor
  Brněnské maličkosti. Historické centrum. 1. díl.
  Brno,Vakát 2008.77 s.,fot.,obr.
  Průvodce po drobných architektonických detailech historického centra Brna se snaží v přehledném okruhu ulicemi připomenout tyto stavební prvky obyvatelům a návštěvníkům města.
  14 513/1
 • ZEMAN, Jaroslav
  Utajený poklad v Lounech.
  Louny's Secret Treasure.
  ASB 2009,č.4,s.72-73,2 obr.,angl.res.
  Obytný soubor Jana Kotěry v Lounech patří k jeho nejméně známým realizacím. Jde o příklad sociálně orientovaného zahradního města. Další zaměstnanecké kolonie - Louny, Zlín, Králův Dvůr a Rožnov pod Radhoštěm.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Secesní stavba s orientálními prvky.
  Stavitel 2009,č.4,s.38
  Rekonstrukce historického objektu v Jakubské ulici v Praze na unikátní butikový Buddha-Bar Hotel. Hotel nejvyšší úrovně usiluje o překročení i těch nejvyšších standardů pětihvězdičkových hotelů.
 • Stavba přírodních koupališť – šance pro budoucnost.
  Brno,Svaz zakládání a údržby zeleně 2008.28 s.,fot.,tab.,gr.,mp.
  Základní informace pro stavby koupacích a okrasných jezírek, biobazénů a veřejných přírodních koupališť s chemicky neupravovanou vodou, na základě zkušeností českých a zahraničních odborníků.
  14 510, 14 510a
 • BÍLKOVÁ, Eva - JANATA, Michal
  Městský dům v ulici Milady Horákové. Top realizace.
  Architekt 2009,č.4,s.4-21,19 obr.,1 sit.,1 skica,2 det.,1 řez,3 půd.,angl.res.
  V Brně v proluce, kde kdysi stával tzv. Juranův dům, vznikl polyfunkční objekt s obchodem, kancelářemi, byty a garážemi. Rozhovor o projektu, se stavbyvedoucím, recenze arch. Karel Doležel.
 • BRYCHTA, R. a kol.
  Národní technická knihovna, Praha Dejvice.
  Stavba 2009,č.2,s.22-29,10 obr.,1 sit.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Projekt knihovny zvítězil v anonymní soutěži 2000. Objekt má 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Vlastní provoz knihovny začíná v 2. patře. Podzemí tj. sklady a parkoviště, 1. NP je veřejné s různými službami.
 • BRYCHTA, Roman a kol.
  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
  Study and Scientific Library in Hradec králové.
  Stavba 2009,č.2,s.30-37,8 obr.,2 sit.,7 půd.,3 řezy
  Objekt Knihovnicko-informačního centra má půdorys ve tvaru X. V suterénu nejsou záměrně sklady a depozitáře kvůli spodní vodě. Kulatá okna jsou umístěna ve dvou výškách. Studovny a kongresový sál jsou nahoře.
 • BRYCHTA, Roman a kol.
  Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.
  Study and Scientific Library in Hradec Králové.
  ERA 2009,č.2,s.28-31,5 obr.,1 sit.,2 půd.,1 řez,angl.res.
  Novostavba knihovny svým půdorysem ve tvaru X a umístěním výrazně usměrňuje pěší provoz nedaleko Moravského mostu. Svébytné pojetí parteru umocňuje prolínání vnějšího a vnitřního veřejného prostoru.
 • BURIAN, Aleš - KŘIVINKA, Gustav - VRÁNA, Vladislav
  Fakulta IT. Vysoké učení technické v Brně.
  Stavba 2009,č.2,s.56-61,10 obr.,1 sit.,2 řezy,2 pohl.,4 půd.,angl.res.
  Areál kláštera je s bývalým klášterním velkostatkem spojený nadzemní lávkou. V klášteru je děkanát, knihovna a posluchárny. Místo velkostatku jsou učebny, pracovny, laboratoře a garáže.
 • DREHER, Jörgen
  "Konstruieren ist designen". Zum Thema "Architektur und Design".
  Konstruovat znamená navrhovat. K tématu "Architektura a design".
  DBZ 2009,č.3,s.62-63,3 fot.,4 obr.
  Návrh designerského centra v Barceloně, kde jsou skupiny kanceláří, ateliérů, obchodů a restaurací. Součástí projektu je také designérská škola, posluchárny a knihovna.
 • ENGLERT, Klaus
  TEA - Kulturzentrum Tenerife Espacio de Las Artes. Architekten: Herzog und de Meuron.
  TEA - Umění a kulturní centrum Tenerife Espacio de Las Artes. Architekti: Herzog a de Meuron.
  Baumeister 2009,č.3,s.58-67,19 obr.
  Nevšední architektura kulturního centra ostrova Tenerife přitahuje pohledy zvnějšku i zevnitř hrou tvarů, prostoru a světla.
 • FILIPOVÁ, Hana
  Motely na rozcestí. Ubytovací zařízení.
  Ekonom 2009,č.12,s.50-51,4 obr.,1 gr.
  V Česku se objevují i americké typy motelů (parkování přímo před pokojem, prádelna, prodejna se smíšeným zbožím, restaurace), celkově jich ale v tuzemsku spíše ubývá. Příčinou je hlavně nedostatek zákazníků.
 • FILIPOVÁ, Hana
  Noc za všechny peníze. Luxusní ubytování.
  Ekonom 2009,č.13,s.50-53,10 obr.
  Přehled luxusních prezidentských apartmá v Praze. Popis jednotlivých apartmá - rozloha, vybavení, cena, fotografie.
 • HERRMANN, Jörg
  Das Tragwerk. Vom Architektenentwurf zur Ingenieurslösung.
  Od architektonického návrhu nosné konstrukce až po její inženýrské řešení.
  DBZ 2009,č.3,s.28-31,3 fot.,5 obr.
  Specifika architektonického návrhu a konstrukčního řešení Nového muzea Porsche, které sestává ze dvou oddělených částí - ocelové konstrukce jakoby se vznášející se nad betonovým podstavcem.
 • HOFMEISTER, Sandra
  Gehry-Effekt und Chipperfieldismus. Zum Paradigmenwechsel in der Museumsarchitektur.
  Gehryho efekt and "Chipperfieldismus". O změně paradigmatu v architektuře muzeí.
  Baumeister 2009,č.3,s.68-71,6 obr.
  Architekti výrazně odlišného výtvarného pojetí Frank O. Gehry a David Chipperfield. Zatímco první z nich se snaží o divokou expresi a bujnost forem, druhý se drží spíše distingovaně zpátky.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Nádraží v Amsterdamu propojuje město.
  The Railway Station in Amsterdam Joins the City.
  ASB 2009,č.4,s.49-52,3 obr.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Nové vlakové nádraží je spojnicí mezi tratí rozdělující rezidenční a komerční část jihovýchodního města. Nové nádraží přispělo ke zlepšení prostředí k cestování i bydlení a umožní rozkvět této části města.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Průhled geometrickou sítí.
  A View through a Geometric Network.
  ASB 2009,č.4,s.22-26,5 obr.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Ve dvoře mezi historickými budovami areálu ČVUT v Praze na Karlově náměstí vznikla nová společenská hala. Transparentní kvádr s prosklenými fasádami i střechou umožňuje průhledy na okolní stavby.
 • KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš
  City Park Jihlava.
  Jihlava City Park.
  ERA 2009,č.2,s.32-35,6 obr.,1 sit.,1 půd.,1 řez,angl.res.
  Novostavba komerčně-zábavního centra přináší typologicky novodobý druh veřejného prostoru na hranici historického centra Jihlavy. Objekt je 4 až 6ti podlažní, část se sklady a zázemím odděluje potok.
 • KÜHN, Gerd
  Innerstädtische Einkaufscenter - Chancen und Risiken.
  Šance a rizika nákupních center uvnitř měst.
  Städtetag 2009,č.2,s.25-27,2 gr.
  Za posledních 10 let činí v SRN podíl nákupních center uvnitř měst přes 50 % z nově pořízených. Trendy a jejich rizika. Výsledky analýzy účinků velkých nákupních center uvnitř měst.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Hotel v barvách průmyslu.
  A Hotel in Industry Colours.
  ASB 2009,č.4,s.34-37,7 obr.,angl.res.
  Hotel Olympia je objekt o půdorysu 9x16 m s proskleným parterem a 2 terasami. Budova je dimenzována na kapacitu jednoho autobusu. V suterénu jsou služby a technické zázemí. Hotel je bezbariérový.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Terminál ze světa sci-fi.
  A Terminal from the World of Sci-fi.
  ASB 2009,č.4,s.38-42,7 obr.,angl.res.
  Autobusový terminál v Hradci Králové dokončený 2008 nezapře rukopis architekta Patrika Kotase. Zavěšená konstrukce, prosklené fasády, ocelové prvky, oblouky a křivky a koule jako pracoviště dispečera.
 • OLBRICH, Michal
  Bezmocné stáří? Žádný byznys!
  Moderní obec 2008,č.12,s.36-37,obr.
  Na volné místo v domově důchodců v ČR čeká 46 tisíc lidí. Seniorských domovů je u nás 400. Na místo se čeká v průměru 3 až 5 let.
 • REMEŠ, Michal
  Opera vyrůstající z fjordu.
  An Opera Emerging from a Fjord.
  ASB 2009,č.4,s.28-31,7 obr.,angl.res.
  Energeticky úsporný objekt je z ateliéru Snoheta. Stavbu tvoří: jižní část se šikmou střechou až k mořské hladině, střední část (hlavní koncertní sál s výškou 54 m) a východní část se zázemím.
 • SLÁDEČEK, Svatopluk
  Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko ve Zlíně.
  Zlaté jablko (Golden Apple) Commercial and Entertainment Centre in Zlín.
  ERA 2009,č.2,s.38-41,3 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Místo stavby tvořily 4 proluky a 2 nároží. Novostavbu tvoří kromě třípodlažní nákupní galerie multikino a řada stravovacích zařízení. Kryté a klimatizované komerční pasáže pak veřejným prostorem nejsou.
 • ŠVÁCHA, Rostislav
  Kongresové a univerzitní centrum. Náměstí T. G. Masaryka, Zlín.
  Stavba 2009,č.2,s.62-71,10 obr.,1 sit.,2 řezy,6 půd.,angl.res.
  V severní části je budova Kongresového centra se sály (objekt A), v jižní části Univerzitní centrum (objekt B), sloužící jako sídlo rektorátu a univerzitní knihovna. Budova A zatím není realizovaná.
 • UHDE, Robert
  Vibrierender Vorhang Star Place Facade, Kaohsiung/RC.
  Fasáda obchodního domu Star Place v Kaohsiungu/Tchaj-wan.
  DBZ 2009,č.3,s.34-41,1 pl.,2 půd.,3 řezy,8 fot.
  Stavba luxusního desetipodlažního obchodního domu v centru tchaj-wanského města Kaohsiung. Futuristická obloukovitá fasáda s barevnými a světelnými efekty vibrujícího závěsu, spirálovité atrium aj.
 • ZOPHONIASSON-BAIERL, Ulrike
  Das Haus als Stadt. Bürogebäude Fabrikstrasse 12, Novartis-Campus in Basel von Vittorio Magnago Lampugnani.
  Dům jako město. Kancelářská budova Fabrikstrasse 12, kampus Novartis v Basileji od Vittoria Magnago Lampugnaniho.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.3,s.28-35,8 obr.,4 pl.,angl.res,franc.res.
  Novostavba rozlehlé kancelářské budovy je uspořádána novým kreativním způsobem pro lepší spolupráci zaměstnanců. Autor se zde inspiroval předindustriálním uspořádáním evropského města.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • Nové webové stránky MŽP - moderní a přehledné.
  Zprav. MŽP 2009,č.1,s.8,obr.
  Webové stránky MŽP (www.mzp.cz) mají od prosince 2008 novou podobu. Nabízejí jednoduchou a přehlednou navigaci, rychlé vyhledávání a moderní design. MŽP spustilo i stránky pro děti a mládež.
 • PLESNÍK, Jan
  Biologická rozmanitost a internet.
  Zprav. MŽP 2008,č.12,s.26-29
  Výraz biologická rozmanitost (biodiverzita), který se objevil v 80. letech 20. století, se brzy rozšířil i mimo akademické kruhy. Tuto skutečnost odráží i moderní informační zdroj - internet.
 • VÁLEK, Kamil
  Metropolitní komunikační síť.
  Veř. správa 2009,č.7,s.22-23
  Metropolitní komunikační síť v Uherském Brodě poskytuje veřejnosti bezplatný přístup k informacím a usnadňuje komunikaci s místní samosprávou a organizacemi zřizovanými městem.

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022