Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • ROHE, William M.
  From Local to Global. One Hundred Years of Neighborhood Planning.
  Od lokálního ke globálnímu. Sto let plánování částí měst.
  APA Journal 2009,č.2,s.209-230,3 fot.,3 pl.,lit.
  Diskuse nad šesti formami plánování částí měst: plánování obytných souborů, obnovy měst, se zapojením občanů, obecních bytů a tradiční navrhování obytných okrsků. Nadmístní aspekty plánování částí měst.

8. Venkovská sídla

 • GANDALOVIČ, Petr
  Projekty obcí v PRV zatím nezdraží.
  Moderní obec 2009,č.5,s.12
  Česká republika získala možnost v období let 2007-2013 prostřednictvím Programu rozvoje venkova (PRV) čerpat významné finanční prostředky z Evropského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).
 • KRŠŇÁKOVÁ, Martina
  I venkov má své perly, jen je vyloupnout.
  Moderní obec 2009,č.4,příl. Památky a historická sídla,s.27,obr.
  Program rozvoje venkova (spravuje MZe a spolufinancuje EU) a Program obnovy venkova (v gesci MMR) jsou určeny pro stavby místního historického významu a kulturního dědictví. Kritéria žádosti.
 • MAJEROVÁ, Věra a kol.
  Český venkov 2008. Proměny venkova.
  Praha,Česká zemědělská univerzita 2009.187 s.,tab.,gr.
  Závěrečná souhrnná zpráva projektu „Socio-ekonomický vývoj českého venkova a zemědělství“ v 6 kapitolách vymezuje základní pojmy a shrnuje nejzávažnější data a poznatky z některých oblastí současného venkova.
  14 518
 • MAJEROVÁ, Věra a kol.
  Sociologie venkova a zemědělství.
  Praha,Česká zemědělská univerzita 2008.246 s.,tab.
  Skripta objasňují základní pojmy sociologie venkova, metodologii výzkumu a typy sociologických šetření, vývoj českého venkova a zemědělství, jeho strukturu a regionální politiku zaměřenou na rozvoj venkova.
  14 519
 • MANN, Stefan - ZINGG, Elvira
  Stand und Dynamik der Flächenversiegelung in der Schweiz.
  Stav a dynamika (vývoj) zastavění území ve Švýcarsku.
  Raumforsch. und Raumordn. 2009,č.1,s.45-53,3 tab.,lit.,res.angl.
  Zastavěnost území ve švýcarských venkovských regionench neustále roste. Zpomalují to jen lokální faktory, např. vysoké náklady ušlých příležitostí pozemků. Doporučení pro národní vládu jak zpomalit zábor území.
 • PERLÍN, Radim
  Vymezení venkovských obcí v Česku.
  Obec a finance 2009,č.2,s.38-41,1 obr.,4 tab.,2 mp.
  Metodika vymezení venkovských obcí, venkovského prostoru, evropské srovnání, česká specifika. Hlavním cílem je jasnější vymezení venkova v sídelní soustavě.
 • SOLAŘ, Miloš
  K otázce využití venkovských klášterů.
  Zpr. památ. péče 2009,č.2,s.105-107,7 fot.
  Historie řeholních institucí, jejich podíl na formování evropské civilizace, problematika účelného využití monastických památek z hlediska zachování kulturních hodnot.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Garsoniéry "letí".
  Byt magazín 2009,č.4,s.31
  Na realitním trhu je dnes největší zájem o garsoniéry. Nejvíce se na tomto trendu podílejí mladé páry, které nechtějí riskovat větší zadlužení.
 • Rekonstrukce panelových domů.
  Stavitel 2009,č.5,příl. Rekonstrukce panelových domů,s.I-VIII,13 obr.
  Série článků: Motivace k opravám, Účelné rozdělování a využití dotací, Cílem je zlepšit uživatelský komfort, Úloha projektové a inženýrské přípravy, Jak financovat opravy.
 • Shell House Karuisawa Japan.
  Shell House v Karuisawa, Japonsko.
  DBZ 2009,č,4,s.30-37,7 fot.,2 půd.,2 řezy.
  Rekreační dům tvaru lastury zasazený do lesního prostředí luxusní víkendové "čtvrti" Karuisawa. Obytný prostor tunelovitého tvaru přechází plynule do dvoupatrové hlavní části budovy.
 • Sociální bydlení a podpora obcí - dotazníkové šetření.
  Obec a finance 2009,č.2,s.29-30,1 tab.,1 gr.
  Projekt zaměřený na problematiku sociálního bydlení. Dotazníkové šetření bylo zaměřené na obce s rozšířenou působností. Různé přístupy obcí, nejčastější příčiny problémů.
 • Vývoj bytové výstavby v Libereckém kraji v letech 1998 až 2007.
  Liberec,Český statistický úřad 2009.93 s.,tab.,kartogr.,gr.
  Analýza a zhodnocení vývoje bytové výstavby v Libereckém kraji na základě výstupů ze statistického výkaznictví, včetně stručné charakteristiky vývoje bytové výstavby v ČR s mezinárodním srovnáním.
  14 478/13
 • HOFFMAN, Alexander von
  Housing and Planning. A Century of Social Reform and Local Power.
  Bydlení a plánování. Století sociální reformy a místní pravomoci.
  APA Journal 2009,č.2,s.231-244,lit.
  Zkoumání vztahu mezi reformou bydlení, plánováním měst a regionálním plánováním, jak se v USA vyvíjely za posledních 100 let. Proč se plánovačům usilujícím o reformu nepodařilo dosáhnout stanovených cílů?
 • JESENSKÁ, Vanda
  Figurka v lomu.
  Domov 2009,č.3,s.64-70,13 obr.
  V bývalém lomu nedaleko Brna vyrostla stavba, která je zástupcem figurativní architektury (vychází z podoby konkrétního živočicha nebo věci). Tentokrát jde o láhev.
 • JESENSKÁ, Vanda
  Půda s výhledem na Pražský hrad.
  Domov 2009,č.5,s.18-24,14 obr.
  Rekonstrukcí miniaturního bytu, v jehož sousedství ležela zanedbaná půda, vznikl dvouúrovňový půdní byt s terasou.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Pasivní domy na vzestupu. Úsporné bydlení.
  Ekonom 2009,č.14,s.50-51,3 obr.
  V Česku vzrůstá počet projektů s výstavbou nízkoenergetických domů. Důvodem jsou stále se zvyšující ceny energií, ale i dostupnost tzv. zelených úvěrů.
 • KUCHTOVÁ, Regina - ZDAŘILOVÁ, Renata
  Konference "Regenerace bytových domů - Dynamika proměn bydlení".
  Urban. a územní rozvoj 2009,č.1/2,s.110-111,1 obr.
  Ostravská konference zaměřená na bytovou problematiku: bytová politika státu a její dopady na rozvoj a standard bydlení obecně, regenerace a zhodnocení bytového fondu.
 • LOCHMANOVÁ, Helena
  Američané jsou stěhovaví ptáci.
  Byt magazín 2009,č.4,s.46-47,7 obr.
  Mladí lidé v New Yorku si pronajímají společně byty v centru. Rodiny se stěhují do vlastního nebo pronajatého domku na předměstí. Ceny některých rodinných domů jsou nižší než bytů.
 • NĚMCOVÁ, Marie
  Švýcarsko - země preciznosti.
  Byt magazín 2009,č.5,s.46-47,3 obr.
  Bydlení ve Švýcarsku není levné. Částka za bydlení a služby činí až 20 % průměrného platu, který je 5 500 franků u mužů a 4 400 u žen. Za standardní se považují byty 2+1 až 4+1 o výměře 50-150 m2.
 • NOVÁ, Kateřina
  Letní domeček pro tři.
  Domov 2009,č.4,s.16-22,15 obr.
  Jedná se o dřevostavbu rekreačního objektu nabízející vše, co je třeba k pohodlnému životu. Má splachovací WC i malou koupelnu, topení je řešeno přímotopy. Na údržbu je chata nenáročná.
 • NOVÁ, Kateřina
  Na půdě pod Vyšehradem.
  Domov 2009,č.3,s.8-14,13 obr.
  Půdní byt 4+kk o rozloze 140 metrů čtverečních, při jehož výstavbě byl kladen důraz na zachování vnějšího vzhledu střechy. Při stavbě interiéru byly zvoleny tradiční, kvalitní a osvědčené materiály.
 • RUSCHE, Karsten
  Abgrenzung von Wohnungsmarktregionen mithilfe von Wanderungsverflechtungen:eine vergleichende Fallstudie.
  Vymezení regionů podle trhu s bydlením pomocí migračních vazeb - srovnávací případová studie.
  Raumforsch. und Raumordn. 2009,č.1,s.34-44,2 gr.,2 tab.,3 obr.,lit.,res.angl.
  Vhodnou jednotkou pro hodnocení regionálního rozvoje jsou regiony trhu s bydlením. Je možno je vymezit podle algoritmu, který kombinuje propočty migračního ukazatele s tzv. procedurou amoebových klastrů.
 • RŮŽIČKOVÁ, Alena
  K sociální Evropě patří dobré bydlení.
  Byt magazín 2009,č.5,s.34,obr.
  Tématem zasedání byla problematika celoevropského bydlení a specifika ČR a SRN. Privatizace bytů v ČR přinesla problémy - nutnou revitalizaci domů, na kterou nemají vlastníci finanční prostředky.
 • RŮŽKOVÁ, Alena
  Vlastní, nebo nájemní?
  Byt magazín 2009,č.4,s.30-31,2 obr.
  V případě dostatku financí je výhodné si nemovitost pořídit. Je třeba počítat s finanční rezervou na provoz a opravy. V ČR je na prodej 60 tisíc bytů. Nájemních bytů je dostatek, zde hraje roli výše nájemného.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Ministr Svoboda obcím: Rodiny pro sociální bydlení hledejte už teď.
  Moderní obec 2009,č.4,s.8-9,obr.
  Rozhovor s ministrem pro místní rozvoj Cyrilem Svobodou na téma žádostí o investiční podporu výstavby nových sociálních bytů pro sociální bydlení.
 • VONDRÁKOVÁ, Alena
  Do měsíce nový domov.
  Domov 2009,č.3,s.78-79,4 obr.
  Nova 86 je typový dům, který dispozičním řešením poskytne příjemný a komfortní domov většině rodin. Architektonický styl se sedlovou či valbovou střechou jej předurčuje k výstavbě jak ve městě, tak na venkově.
 • VONDRÁKOVÁ, Alena
  Domov pro dvě rodiny.
  Domov 2009,č.5,s.94-95,4 obr.
  Typový dvojdům Hatting získává zájem investorů svým jednoduchým stylem. Montáž domu trvá 4 až 5 dnů. Stěny splňují požadavky protipožární odolnosti. Materiál je zdravotně nezávadný.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022