Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

 • DEŠMAN, Miha
  Stadtentwicklung in Raten.
  Vývoj města po částech.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.6,s.12-19,11 obr.,3 pl.
  Stručný přehled stavebního vývoje města Lublaně 20. století do současnosti přes architekty Jože Plečnika, Edvarda Ravnikara až k Janez Koželjovi.
 • KŘEŠNIČKA, Jakub
  Střídání ve středu Čech. Město pro byznys 2009.
  Ekonom 2009,č.26/27,s.34,1 obr.,1 tab.
  Vítězem soutěže Město pro byznys 2009 se za Středočeský kraj stalo město Lysá nad Labem díky kvalitě lokality, přístupu veřejné správy a zásluhou svých podnikatelů. Přehled umístění dalších měst v kraji.
 • LÖSCHWITZ, Gesa
  Neue Farben für Reichenbach.
  Nové barvy pro Reichenbach.
  Garten + Landschaft 2009,č.6,s.26-33,10 fot.
  Reichenbach byl dříve prosperujícím městem s textilním průmyslem, který zde dnes připomíná již jen muzeum. Pozoruhodná revitalizace říčky Raumbachu s krásnými mosty a lávkami, zeleň, květy aj.
 • MEIER-BUKOWIECKI, Yvonne - LEYPOLDT, Patrick - SIEBER, Mark
  Mobilitätsstrategie Stadt Zürich: Controlling anhand von Leitprojekten.
  Strategie mobility pro město Curych: kontrola pomocí pilotních projektů.
  Strasse und Verkehr 2009,č.6,s.14-17,8 fot.,1 tab.,res.franc.
  V roce 2000 byla vypracována strategie mobility pro Curych. Magistrát vyvinul metodu kontroly, nakolik jsou v projektech dopravy dodržovány zásady strategie mobility. První výsledky kontroly.
 • PEKAŘ, Jan
  Pražské metro - kdy, s kým, za kolik.
  Prague Underground - When, with Whom and for How Much?
  ASB 2009,č.6,s.66-67,1 obr.,angl.res.
  Nové trasy metra v Praze. První fáze prodloužení trasy A z Dejvické do Motola pokračuje. Výstavba trasy D z Písnice na Hlavní nádraží je nejistá. Snahy o financování PPP. Opět bez architektonické soutěže.
 • PŠENIČKA, Jiří
  Thriller na kolonádě. Karlovy Vary.
  Velký přehled: Komu patří karlovarské hotely.
  Ekonom 2009,č.26/27,s.10-19,17 obr.,2 gr.
  Díky hospodářské krizi jezdí do lázní o desítky procent hostů méně než loni. Mezi karlovarskými hoteliéry vypukla cenová válka. Asi 300 luxusních bytů je neprodaných.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Památka v obci může být radost i starost.
  Veř. správa 2009,č.13,příl. Zpravodaj,s.8-9,2 fot.
  Národní památkový ústav sestavil seznam 700 nejvíce ohrožených památek v ČR, z nichž velká část se nachází na venkově. Program obnovy kulturních památek, program podpory občanským sdružením aj.
 • BERAN, Lukáš
  Kolokvium Vysílač na Ještědu - Dilema památkové péče.
  Zpr. památ. péče 2009,č.3,s.221-222,1 obr.
  Zpráva z průběhu setkání odborníků nad problémem užívání a ochrany architektury 2. pol. 20. století, zejména řešení úkolů památkové ochrany hotelu a vysílače Ještěd.
 • BORÁK, Dalibor - GORYCZKOVÁ, Naďa - ŠTĚPÁNEK, Petr
  Podpora opatření směřujících k energetickým úsporám historických staveb.
  Bul. ČKA 2009,č.2,s.43,1 obr.
  Společné prohlášení České komory architektů, Národního památkového ústavu a Státního fondu životního prostředí k problematice podpory směřující k energetickým úsporám historických staveb.
 • ČÍHALÍK, Martin a kol.
  Stavební vývoj výpravní budovy nádraží v Brně.
  In: Brněnské nádraží. Nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží.
  Památ. péče na Moravě 2008,č.14,téma Brněnské nádraží,s.5-16,13 obr.
  Teoretická východiska staveb nádražních budov. První nádražní budova, spojené budovy dvou nádražních společností. Další stavební úpravy v průběhu 20. století.
 • HLAVÁČEK, Petr – PACHNER, Jaroslav
  Zmizelé Čechy. Kadaň.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2009.59 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Kadaně.
  14 445/44
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Charitní dům Na Kropáčce.
  The Charity House Na Kropáčce.
  ASB 2009,č.6,s.22-25,4 obr.,1 půd.,angl.res.
  Rekonstrukce biskupství v Hradci Králové na Dům sociálních služeb pro seniory. Citlivá rekonstrukce zachovává co nejvíce původních prvků a zároveň splňuje standardy vyhovující účelu stavby.
 • MIKULKA, Radek
  Zmizelá Morava. Vyškov.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2009.63 s.,obr.příl.,edice Zmizelá Morava
  Ediční řada publikací popisuje historický a umělecký vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát města Vyškova.
  14 445/43
 • SCHÄFER, Robert
  Blühendes Barock in Bötzow.
  Vzkvétající baroko v Bötzově.
  Garten + Landschaft 2009,č.6,s.20-25,1 pl.,8 fot.
  "Krajina snů kněžny" je mottem zahradnické výstavy v zámeckém parku v Oranienburgu (původně Bötzow). Znovuobjevené knížecí dědictví. Obnovený zámecký rybník s filtrací cirkulující vody aj.
 • SCHEFFLER, Oliver
  Ein Anbau als Naturereignis. Darwin Centre in London.
  Nástavba coby přírodní úkaz. Darwinovo centrum v Londýně.
  Baumeister 2009,č.7,s.34-41,8 obr.,3 pl.
  V rámci Darwinova centra bylo představeno originální nové křídlo londýnského Muzea přírodních věd, které nese název Cocoon (Zámotek). Osmipodlažní „Zámotek“ je uvnitř skleněného atria.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Knihy z kotelny.
  Books from the Boiler Room.
  ASB 2009,č.6,s.38-41,5 obr.,1 půd.,angl.res.
  Konverzí uhelné kotelny na sídlišti v Mokré u Brna vznikly Mediatéka a komunitní centrum. Arch. Petr Hovořák a Radim Lička. Společenské centrum s téměř třicetimetrovou věží je výraznou dominantou sídliště.

16. Doprava

 • London lays path for „cycling revolution“.
  Londýn klade stezku „cyklistické revoluci“.
  Green Places 2009,č.56,s.24-27,8 obr.
  Zlepšení kvality tzv. Greenways - „zelených stezek“ v Londýně má obyvatelům umožnit volbu cyklistické dopravy. Podporu těchto snah zajišťuje tým cyklistického programu pod Dopravním podnikem města Londýna.
 • CRHONEK, Iloš
  Třetí alternativa nádraží.
  In: Brněnské nádraží. Nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží.
  Památ. péče na Moravě 2008,č.14,téma Brněnské nádraží,s.17-27,7 pl.
  Historické souvislosti vzniku brněnského nádraží a jeho postupné napojování na ostatní železniční síť, jeho rozvoj, rozšiřování, změny a problémy od vzniku až do současnosti.
 • ČÍHALÍK, Martin a kol.
  Stavební vývoj výpravní budovy nádraží v Brně.
  In: Brněnské nádraží. Nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží.
  Památ. péče na Moravě 2008,č.14,téma Brněnské nádraží,s.5-16,13 obr.
  Teoretická východiska staveb nádražních budov. První nádražní budova, spojené budovy dvou nádražních společností. Další stavební úpravy v průběhu 20. století.
 • FÄSSLER, Rudolf - HITZ, Patrik - STAUBLI, Richard
  Erhaltungsmanagement für Strassen im Siedlungsgebiet.
  Management údržby silnic v osídleném území.
  Strasse und Verkehr 2009,č.6,s.6-8,5 fot.,2 gr.,res.franc.,lit.
  Ve Švýcarsku se nachází 85 % silnic v zastavěném území, kde nejsou náležitě udržovány. Systematickým řízením údržby silnic v dlouhodobé koordinaci s technickými sítěmi lze docílit vysokou úsporu nákladů.
 • KALA, Luboš
  Proč se monitoruje pohyb cyklistů na stezkách a v přírodě.
  Moderní obec 2009,č.7,s.31,1 obr.
  V ČR přibývá měst a obcí uvědomujících si pozitivní přínos cyklistiky a motivujících tyto samosprávy k výstavbě nových cyklostezek.
 • MEIER-BUKOWIECKI, Yvonne - LEYPOLDT, Patrick - SIEBER, Mark
  Mobilitätsstrategie Stadt Zürich: Controlling anhand von Leitprojekten.
  Strategie mobility pro město Curych: kontrola pomocí pilotních projektů.
  Strasse und Verkehr 2009,č.6,s.14-17,8 fot.,1 tab.,res.franc.
  V roce 2000 byla vypracována strategie mobility pro Curych. Magistrát vyvinul metodu kontroly, nakolik jsou v projektech dopravy dodržovány zásady strategie mobility. První výsledky kontroly.
 • MICHAL, Zdeněk
  Rekonstrukce železničního uzlu v Brně a nového osobního nádraží.
  In: Brněnské nádraží. Nové pojetí rekonstrukce železničního uzlu a osobního nádraží.
  Památ. péče na Moravě 2008,č.14,téma Brněnské nádraží,s.28-39,4 viz.,2 sch.,2 pl.,1 obr.,2 půd.,2 řezy
  Návrh rekonstrukce železničního uzlu v Brně, který stojí před oběma medializovanými krajními variantami - odsunout nebo neodsunout.
 • NÄTTORP, Anders
  Vorteile bei Verwendung von Wachsbitumen im Strassenbau.
  Výhody používání asfaltových pojiv s přísadou vosku v silničním stavitelství.
  Strasse und Verkehr 2009,č.6,s.23-26,1 fot.,5 gr.,3 tab.,res.franc.,lit.
  Přísada amidového vosku do asfaltového pojiva zvyšuje tuhost silničního asfaltu i při vyšších letních teplotách a díky snížení viskozity umožňuje jeho aplikaci do vrstvy při teplotě až o 30 stupnů C nižší.
 • PEKAŘ, Jan
  Pražské metro - kdy, s kým, za kolik.
  Prague Underground - When, with Whom and for How Much?
  ASB 2009,č.6,s.66-67,1 obr.,angl.res.
  Nové trasy metra v Praze. První fáze prodloužení trasy A z Dejvické do Motola pokračuje. Výstavba trasy D z Písnice na Hlavní nádraží je nejistá. Snahy o financování PPP. Opět bez architektonické soutěže.
 • PEKAŘ, Jan
  Přesun nádraží v Brně.
  Relocation of Brno Railway Station.
  ASB 2009,č.6,s.68,1 obr.,angl.res.
  Běží první etapa projektu - stavba odstavného nádraží. Termín dokončení květen 2010. Náklady na stavbu odstavného nádraží činí 2,73 miliard korun. Územní rozhodnutí na přestavbu železničního uzlu zrušil soud.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Obama honours Maggie´s as new healing gardens revealed.
  Obama poctil Maggie´s centrum při otevření nových léčivých zahrad.
  Green Places 2009,č.55,s.34-35,3 obr.
  Maggie´s centrum pro léčbu rakoviny otevřelo ve skotském Dundee první velký terapeutický krajinářský projekt.
 • ANDREWS, Catherine
  Design for great grounds.
  Design pro skvělé pozemky.
  Green Places 2009,č.57,s.24-27,6 obr.
  Efektivní využívání a design prostorů školních areálů. Praktické využití přístupů udržitelného rozvoje.
 • FUKSAS, Massimiliano
  Ab in die Mitte. Shopping-Center MyZiel in Frankfurt am Main.
  Nahoru do středu. Nákupní středisko MyZiel ve Frankfurtu nad Mohanem.
  Baumeister 2009,č.6,s.34-47,12 obr.,9 pl.
  Nákupní středisko MyZeil ve Frankfurtu nad Mohanem se rozkládá na 77 000 m2. Podivuhodná klenutí cele proskleného komplexu nese ocelová konstrukce. Jsou zde nejdelší pojízdné schody v Evropě.
 • GUNßER, Christoph
  Green energy. Öko-Atrium. Bürogebäude Etrium in Köln-Vogelsang von Benthem Crouwel.
  Zelená energie. Ekologické atrium. Kancelářská budova Etrium v Kolíně-Vogelsangu od Benthema Crouwela.
  Baumeister 2009,č.6,s.18-19,5 obr.
  Kancelářská budova s využitím ploch vnitřního dvora coby zásobníku solární energie a dešťové vody, propojená důmyslným systémem cirkulace vzduchu.
 • IVANIČ, Maja
  Ljubljana – acht neue Bauten.
  Lublaň – osm nových staveb.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.6,s.27-41,21 obr.,9 pl.
  Představení osmi vybraných novostaveb v Lublani a okolí např. atriový dům v Koseze, Ústav pro rehabilitaci, obytné domy na ulici Jurčova cesta, kancelářský komplex „Modrý čtverec".
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Charitní dům Na Kropáčce.
  The Charity House Na Kropáčce.
  ASB 2009,č.6,s.22-25,4 obr.,1 půd.,angl.res.
  Rekonstrukce biskupství v Hradci Králové na Dům sociálních služeb pro seniory. Citlivá rekonstrukce zachovává co nejvíce původních prvků a zároveň splňuje standardy vyhovující účelu stavby.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Knihy z kotelny.
  Books from the Boiler Room.
  ASB 2009,č.6,s.38-41,5 obr.,1 půd.,angl.res.
  Konverzí uhelné kotelny na sídlišti v Mokré u Brna vznikly Mediatéka a komunitní centrum. Arch. Petr Hovořák a Radim Lička. Společenské centrum s téměř třicetimetrovou věží je výraznou dominantou sídliště.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Konec kempů v Čechách? Ubytovací zařízení.
  Ekonom 2009,č.28,s.52-53,4 obr.,1 gr
  Češi se v posledních letech od kempování odvracejí. Kempům klesá návštěvnost, klienty jim odvádějí levné penziony a hotely. Nejlepší kempy roku 2008.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Pokoj jako umělecké dílo. Designové hotely.
  Ekonom 2009,č.26/27,s.66-69,8 obr.
  Konkurenční boj nutí luxusní hotely hledat způsob, jak se odlišit od ostatních. Tzv. "designové" hotely nabízejí originální umělecká díla i interiéry věhlasných architektů. Příklady z Prahy.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Kolosální dům s racionálním obsahem.
  Colossal Building with Rational Content.
  ASB 2009,č.6,s.32-36,8 obr.,2 půd.,1 sit.,angl.res.
  Novostavba Národní technické knihovny v Praze bude pro veřejnost otevřena 9.9.2009. Vznikla na základě regulérní architektonické soutěže. Velikostí, kapacitou i přístupem ke čtenáři odpovídá 21. století.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Perraultovy stolové hory v Soulu.
  Perrault's Table Mountains in Seoul.
  ASB 2009,č.6,s.42-46,9 obr.,2 řezy,angl.res.
  Nový univerzitní areál má rozlohu 70 000 m2, budova má 6 podlaží. 2 symetrické vrchy (stolové hory), mezi nimi je dlážděné údolí (strž 25x250 m). Rampa pro pěší, kamenné schody se střídají se schodištěm.
 • PŠENIČKA, Jiří
  Thriller na kolonádě. Karlovy Vary.
  Velký přehled: Komu patří karlovarské hotely.
  Ekonom 2009,č.26/27,s.10-19,17 obr.,2 gr.
  Díky hospodářské krizi jezdí do lázní o desítky procent hostů méně než loni. Mezi karlovarskými hoteliéry vypukla cenová válka. Asi 300 luxusních bytů je neprodaných.
 • SCHEFFLER, Oliver
  Ein Anbau als Naturereignis. Darwin Centre in London.
  Nástavba coby přírodní úkaz. Darwinovo centrum v Londýně.
  Baumeister 2009,č.7,s.34-41,8 obr.,3 pl.
  V rámci Darwinova centra bylo představeno originální nové křídlo londýnského Muzea přírodních věd, které nese název Cocoon (Zámotek). Osmipodlažní „Zámotek“ je uvnitř skleněného atria.
 • TÁCHA, Daniel
  Justiční palác v Brně - chyby za dvě miliardy.
  The Justice Palace in Brno - Two Billion Crowns Worth of Errors.
  ASB 2009,č.6,s.63-65,3 obr.,angl.res.
  Nově otevřený Justiční palác v Brně tvoří 2 stavby: pro soudce pro Brno-město a Brno-venkov a pro Městské zastupitelství v Brně. Kauza vykazuje veškeré známky zpackané zakázky na veřejnou stavbu.
 • TURNER, Tom – BAYFORD, Alistair
  Tomorrow´s world?
  Svět zítřka?
  Green Places 2009,č.56,s.28-31,11 obr.
  Představení 25 projektů postgraduálních studentů krajinářské architektury univerzity v Greenwichi. Mezi projekty patří např. letiště Borise Johnsona při ústí řeky Temže či projekt vodní plochy pro Liverpool.

19. Rekreace a volný čas

 • London lays path for „cycling revolution“.
  Londýn klade stezku „cyklistické revoluci“.
  Green Places 2009,č.56,s.24-27,8 obr.
  Zlepšení kvality tzv. Greenways - „zelených stezek“ v Londýně má obyvatelům umožnit volbu cyklistické dopravy. Podporu těchto snah zajišťuje tým cyklistického programu pod Dopravním podnikem města Londýna.
 • Národní přírodní rezervace Praděd.
  Veronica 2009,č.3,sam.příl.s.2-7,9 fot.,mp.
  Popis čtyř naučných stezek z nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku, kde každá svým způsobem seznamuje s jinou a zcela jedinečnou částí tohoto území.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Konec kempů v Čechách? Ubytovací zařízení.
  Ekonom 2009,č.28,s.52-53,4 obr.,1 gr
  Češi se v posledních letech od kempování odvracejí. Kempům klesá návštěvnost, klienty jim odvádějí levné penziony a hotely. Nejlepší kempy roku 2008.
 • KŘÍŽOVÁ, Ludmila
  Cestovní ruch a jeho propagace.
  Veř. správa 2009,č.13,s.26,1 fot.
  Výsledky dvoudenního pracovního setkání odborníků z krajů, turistických regionů, mikroregionů, regionálních agentur, měst, obcí a odborných asociací na téma uvedené v názvu článku.
 • VOGELOVÁ, Hana
  Orientační běh - zátěž pro přírodu?
  Ochr. přír. 2009,č.3,s.30-31, 1 fot.
  Problematika vzniku škod při pořádání závodů v orientačním běhu v přírodě, zvláště pak v CHKO, stanovení postupu na základě dohody Českého svazu orientačního běhu s MŽP z roku 1992.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022