Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2009

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Bydlení s Prahou jako na dlani.
  Housing with Beatiful Views of Prague.
  ASB 2009,č.9,s.27-30,4 půd.,angl.res.
  3 viladomy se 4 mezonetovými byty na pražské Hanspaulce. Každý byt má vlastní vchod i plynový kotel, zahradu či terasu, obyvatelná je i střecha, společné prostory v domě chybějí. Fasáda je z režných cihel.
 • Die verlorene Öffentlichkeit.
  Ztracené publikum.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.7/8,s.50-53,5 obr.,6 pl.
  Projektová soutěž novostavby obytného a pracovního sídliště Kalkbreite v Zürichu. Doplněno modely a plánky.
 • Kulturní centrum Střelnice, Turnov.
  Střelnice Cultural Centre, Turnov.
  Stavba 2009,č.4,s.60-63,5 obr.,1 sit.,2 řezy,4 půd.,text také angl.
  Kulturní dům tvoří: malý variabilní sál, divadelní restaurace s barem, informační centrum, zkušebna s nahrávacím studiem, velký sál, klubovny, učebny, kanceláře a byt správce. Dům vytváří nový městský prostor.
 • BAŠOVÁ, Silvia - BENCOVÁ, Jarmila
  Vnímanie podnetov a impulzov scény vnútorného mesta. Klasické mesto - posunuté rámce, zbytočné modely.
  Klasické mesto, jeho istoty a stresory. Konferencia.
  Projekt 2009,č.2,s.58-61,9 obr.
  Pohled na vnitřní město z různého úhlu pohledu: náměstí a jeho parter, struktura vnitřního města, downtown - principy a přednosti struktury vnitřního města, vícevrstvé jádro města.
 • DROPPOVÁ, Zoja
  Bratislavská promenáda na Dunaji.
  Projekt 2009,č.2,s.18-21,9 obr.
  Projekt Promenáda na vodě nabízí vytvoření pěší promenády po nábřeží mezi Starým a Novým mostem. Navržena je z plovoucích propojených pontonů, financována ze soukromých zdrojů a určena pro veřejnost.
 • DROPPOVÁ, Zoja
  Urbanisticko-architektonická súťaž Svätoplukovo námestie v Nitre.
  Projekt 2009,č.2,s.4-17,obr.,pl.,půd.,sit.,perspekt.
  Podmínky soutěže, problematika řešeného území, požadavky na řešení architektonické a urbanistické. Vítězný návrh s komentářem autorů včetně ukázek návrhů. Další oceněné práce.
 • GÜLES, Orhan
  BIWAQ - Zusammenhalt durch sozialraumorientierte Arbeitsmarktpolitik.
  BIWAQ - dosažení soudržnosti pomocí sociálně orientované politiky zaměstnanosti.
  Inform. Raumentw. 2009,č.6,s.433-442,pozn.,5 obr.
  Sociálně orientovaná politika zaměstnanosti v znevýhodněných městských čtvrtích v Německu ve vazbě na programy "Sociální město" a "BIWAQ" (Sociální město - vzdělávání, hospodářství, práce ve městské čtvrti).
 • JAKL, Jan aj.
  Schodiště a terasy Hradec Králové.
  Architekt 2009,č.8/9,s.28
  Charakteristika a popis schodišť a teras v Hradci Králové. Schodiště Bono publico (Pro obecné blaho), Na Kropáčce (Gočárovo), Kozinka, Regiocentrum Nový pivovar, Severní terasy a Jižní terasy.
 • JANKOVÁ, Yvona
  Proměny Můstku. Historie.
  Architekt 2009,č.8/9,s.96-99,11 obr.
  Proměny času určily vzhled jednoho z nejvýznamnějších prostorů Prahy, a to Václavského náměstí. Příspěvek ukazuje vývoj této dolní části Václavského náměstí od 14. století.
 • KREJČÍK, Michal
  Velké náměstí v Hradci Králové.
  Velké náměstí (Large Square), Hradec Králové.
  Architekt 2009,č.8/9,s.22-27,12 obr.,angl.res.
  Současné Velké náměstí nelze považovat za náměstí v pravém slova smyslu. Převládá monofunkce parkování, nefunguje proudění a mísení různých způsobů života. Je potřeba uvolnit prostor pro lidi (3 kroky).
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Kampusy bez peněz. Univerzitní města.
  Ekonom 2009,č.37,s.52-53,2 obr.
  Vysoké školy se dnes potýkají s nedostatkem prostor. Na nové kampusy ale scházejí peníze a v průběhu realizace se často mění zákony např. o zadávání veřejných zakázek.
 • KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš
  City Park, Jihlava.
  City Park, Jihlava.
  Stavba 2009,č.4,s.54-59,11 obr.,1 řez,2 půd.,1 sit.,text také angl.
  Objekt komerčně zábavního centra je čtyřpodlažní až šestipodlažní. Ve dvou horních patrech jsou kinosály se zázemím, pod nimi jsou pasáže s komerčními prostory, spodní část je určena na parkování.
 • MELKOVÁ, Pavla
  Volný čas ve městě a veřejný prostor.
  Stavba 2009,č.4,s.24-27,12 obr.
  Míra a způsob trávení volného času ve městě úzce souvisí s rolí veřejného prostoru. Je nezbytný pro životaschopnost města. V českých velkých městech pracujeme a bydlíme, volný čas ale trávíme jinde.
 • MOLÍN, Ondřej
  Proměny veřejného prostoru.
  Stavba 2009,č.4,s.20-23,7 obr.,pozn.
  Co je veřejný prostor? Utváření veřejného prostoru, proměny veřejných prostor, snahy o renovaci a vznik plnohodnotných městských prostor. Proměna funkcí veřejných prostranství v průběhu dne.
 • SCHLEGELMILCH, Frank
  Zwischennutzen - leichter gesagt als getan.
  Dočasné využití - snáze říct než udělat.
  Inform. Raumentw. 2009,č.7,s.493-502,pozn.,fot.,sch.
  Výsledky projektu, který zkoumal 41 případových studií dočasného využití volných ploch a budov v německých městech jako přínos pro udržitelný rozvoj města. Příklad dočasného využití v městě Brémy.

8. Venkovská sídla

 • PEKAŘ, Jan
  Kultura péče o tělo - šance pro malé lázně.
  Body Care Culture - a Change for Small Spas.
  ASB 2009,č.7/8,s.60-63,5 obr.,angl.res.
  V lázních je zájem spíše o krátkodobé pobyty, turisté chtějí být hýčkáni. Obecně o lázních v ČR, skladbě a počtu pacientů, stručná statistika. Současná situace v některých lázeňských městech v ČR.
 • TÁCHA, Daniel
  Česká republika - vítejte v golfovém ráji.
  Czech Republic - Welcome to a Golfing Paradise.
  ASB 2009,č.7/8,s.64-68,8 obr.,angl.res.
  Boom nově vznikajících golfových hřišť. Jak vznikalo golfové hřiště ve Vysokém Újezdu u Prahy, situace v Klánovicích či hřiště v místech bývalého vojenského cvičiště v Berouně.
 • TESAŘOVÁ, Dita
  Cesta Hostětína k energetické soběstačnosti.
  Moderní obec 2009,č.9,s.34,1 obr.
  Obec Hostětín v Bílých Karpatech vybudovala unikátní systém zásobování teplem, který zvýšil energetickou soběstačnost obce i úspory energií.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Akropolis Museum. Im historischen Kontext gebaut.
  Stavba muzea Akropolis v historickém kontextu.
  DBZ 2009,č.7,s.18-21,7 fot.,3 půd.,2 řezy
  Nové muzeum Akropolis v Aténách bylo postaveno s cílem přemístit sochy z Britského muzea. Konstrukce ze speciálně upraveného skla, nerezové oceli a betonu. Stejné rozměry a orientace jako Parthenón.
 • Obnova Karlova mostu.
  Zpr. památ. péče 2009,č.4,s.247-315,čet.obr.
  Číslo je věnováno obnově Karlova mostu. Příspěvky ukazují nejednotnost názorů a široké názorové spektrum na obnovu i obtížnost nalezení správného přístupu ve vazbě na historickou funkci v nových podmínkách.
 • CÍLEK, Václav – KORBA, Milan – MAJER, Martin
  Podzemní Praha. Jeskyně, doly, štoly, krypty a podzemní pískovny velké Prahy.
  Praha,Eminent 2008.319 s.,fot.,mp.,obr. + DVD
  Přehled podzemních objektů na území Prahy a okolí s popisem jeskyň, ponorných toků, štol, sklepů, katakomb, středověkého podzemí či moderní kanalizace, včetně vlivu podzemí na současný chod města.
  14 542
 • DLHÁŇOVÁ, Viera
  Michal Milan Harminc a jeho sakrálna architektúra na Slovensku.
  Michal Milan Harmic and his Work in the Field of Sacral Architecture in Slovakia.
  Archit. a urban. 2009,č.2,s.42-65,26 obr.,pozn.,rozšíř.angl.res.
  Aktivní činnost arch. Harmica trvala 56 let a zahrnovala období historizujících kostelů, období monumentálnosti a ústupu od dekorativnosti a období funkcionalistických kostelů.
 • JANKOVÁ, Yvona
  Proměny Můstku. Historie.
  Architekt 2009,č.8/9,s.96-99,11 obr.
  Proměny času určily vzhled jednoho z nejvýznamnějších prostorů Prahy, a to Václavského náměstí. Příspěvek ukazuje vývoj této dolní části Václavského náměstí od 14. století.
 • JÍRA, Luboš - FUK, Josef
  Galerie J. Fragnera, Praha.
  Attic Conversion for Offices and Enlargement of the Exhibition Spaces of the Jaroslav Fragner Gallery.
  Stavba 2009,č.4,s.64-66,5 obr.,3 půd.,2 řezy, text také angl.
  Půdní vestavba pro kanceláře a rozšíření výstavních prostor galerie. Projekt řešil umístění ocelového schodiště z 2. nadzemního podlaží do podkroví včetně jednoduché půdní vestavby.
 • KALM, Mart
  Building Tallinn into a capital City. The Contribution by Architect Herbert Johanson.
  Výstavba Tallinnu ako hlavného mesta. Prínos architekta Herberta Johansona.
  Archit. a urban. 2009,č.2,s.30-41,11 obr.,1 půd.,pozn.,rozšíř. slov. res.
  Podíl architekta Johansona na vzniku budovy parlamentu, nových obytných domech s důrazem na kvalitu bydlení, první funkcionalistické budovy v Estonsku a tzv. vápencového funkcionalismu.
 • NOVOTNÝ, Lukáš
  Zmizelé Čechy. Západní Krušnohoří.
  Praha a Litomyšl,Paseka 2009.53 s.,obr.příl.,edice Zmizelé Čechy
  Ediční řada publikací popisuje historický a kulturní vývoj měst i celých regionů a spolu s dobovými fotografiemi a obrázky zachycuje jejich zaniklou tvář, tentokrát západní oblasti Krušných hor.
  14 445/46
 • ŠTĚPÁN, Marek
  Café fara v Klentnici u Mikulova.
  Café Fara in Klentnice by Mikulov.
  ERA 2009,č.Speciál,s.38-41,6 obr.,1 půd.,angl.res.
  Citlivě zrekonstruovaná kavárna namísto bývalé fary je doplněna etnografickým muzeem. Původní dispozice zůstaly zachovány. Uvnitř budovy je vstupní hala, farní salon (kavárna a bar) a etnografický salon.
 • VINŠOVÁ, Hana
  Renovace rodinné vily Karla Babky a Lídy Babkové-Baarové. Top realizace.
  Architekt 2009,č.7,s.4-20,12 obr.,4 půd.,3 pohl.,angl.res.
  Série článků o renovaci pražské vily arch. Žáka z let 1937-1938, autor renovace arch. Lábus. Koncepce renovace, dispoziční a konstrukční řešení, stavební úpravy, drobná architektura a zahradní úpravy.
 • ZEMAN, Jaroslav
  Osobitý purismus a pocta prezidentovi.
  Original Purism and Tribute to the President.
  ASB 2009,č.7/8,s.75-76,2 obr.
  Na předměstí Mělníka byla v roce 1936 postavena jedna z nejzajímavějších a nejhodnotnějších ukázek purismu - Masarykův kulturní dům. V roce 2007 byl zapsán do seznamu kulturních památek.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Akropolis Museum. Im historischen Kontext gebaut.
  Stavba muzea Akropolis v historickém kontextu.
  DBZ 2009,č.7,s.18-21,7 fot.,3 půd.,2 řezy
  Nové muzeum Akropolis v Aténách bylo postaveno s cílem přemístit sochy z Britského muzea. Konstrukce ze speciálně upraveného skla, nerezové oceli a betonu. Stejné rozměry a orientace jako Parthenón.
 • Arbeitsidylle Plastikstudio, Architekturbyro SelgasCano,Madrid/E.
  Pracovní idyla v ateliéru z plastiku, fy SelgasCano, Madrid/Španělsko.
  DBZ 2009,č.9,s.94-97,9 fot.,1 půd.,1 řez
  Ateliér z plastiku zasazený do lesů u Madridu je splněným snem architektů fy SelgasCano. Jasné geometrické linie pracoviště kontrastují se zelení okolí. Popis konstrukce.
 • Atriový lichoběžník na svahu.
  An Atrium House on the Slope.
  ASB 2009,č.9,s.20-21,2 obr.,angl.res.
  V pražských Radlicích vyroste neobvyklý atriový bytový dům s administrativními a obchodními prostory. Stavba lichoběžníkového půdorysu zapuštěná do strmého svahu je dílem arch. Jana Šestáka a Marka Deyla.
 • Dizajn hotel Cakov:Makara 21 v Bratislave.
  Design Hotel Cakov:Makara 21 in Bratislava.
  ERA 2009,č.Speciál,s.30-33,8 obr.,2 půd.,angl.res.
  První design hotel na Slovensku je zaměřený na náročné klienty. Nabízí kromě nadstandardních služeb 21 rozdílných atmosfér, 21 nezapomenutelných zážitků a 21 vzrušujících pocitů vyjádřených rozdílností pokojů.
 • Kulturní centrum Střelnice, Turnov.
  Střelnice Cultural Centre, Turnov.
  Stavba 2009,č.4,s.60-63,5 obr.,1 sit.,2 řezy,4 půd.,text také angl.
  Kulturní dům tvoří: malý variabilní sál, divadelní restaurace s barem, informační centrum, zkušebna s nahrávacím studiem, velký sál, klubovny, učebny, kanceláře a byt správce. Dům vytváří nový městský prostor.
 • Sídlo rádia Svobodná Evropa.
  New State of the Radio Free Europe, Praha 3 - Hagibor.
  Architekt 2009,č.8/9,s.36-41,11 obr.,4 pohl.,angl.res.
  Nové sídlo rádia Svobodná Evropa bylo vytvořeno přesně na míru. Pětipodlažní budova splňuje požadavky nejmodernějšího vysílání a nejpřísnější standardy úspor energie a bezpečnosti.
 • Stavba roku 2009. Jde o komplexní kvalitu stavebního díla.
  Stavitel 2009,č.9,s.40-46,55 obr.
  Přehled 55 nejlepších staveb realizovaných na území ČR od června 2008 do května roku 2009. Stručná charakteristika s vyobrazením přihlášené stavby. Vyhlášení 5 titulů Stavba roku 2009 bez rozlišení pořadí.
 • Zum Reinbeißen schön. Die Fassade des Museums Brandhorst in München.
  K nakousnutí hezká fasáda muzea Brandhorst v Mnichově.
  DBZ 2009,č.9,s.28-35,7 fot.,1 pl.,3 půd.,5 řezů
  Třípodlažní budova muzea o výstavní ploše 3 200 m2 má multifunkční fasádu z 36 000 keramických "baget" ve třech barevných odstínech. Speciální osvětlení interiérů denním světlem.
 • BERGMANN, Ivan
  Nemocnice Tomáše Bati, Zlín.
  Alterations to the Park Grounds of the Tomáš Baťa Regional Hospital in Zlín.
  Stavba 2009,č.4,s.32-33,4 obr.,2 pl.,text také angl.
  Úpravy v parkovém prostoru Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Umístění pamětní desky s bustou Tomáše Bati v roce 2007. Umístění babyboxu v novém altánu a navazující protihluková stěna - rok 2008.
 • HRŮŠA, Petr - VOKŘÁL, Jiří
  Nová odbavovací hala autobusového nádraží na Florenci, Praha.
  New ticket hall of the Central Coach Station, Florenc, Prague.
  Stavba 2009,č.4,s.38-41,7 obr.,1 půd.,text také angl.
  Optimalizací investičních a prostorových nároků plánované stavby celého nádraží došlo k zmenšení haly a úpravě veřejného prostoru. Odbavovací hala zůstává řešena jako průchozí veřejný prostor.
 • JANATA, Michal
  Národní technická knihovna, Praha 6.
  National Technical Library, Prague-Dejvice.
  Architekt 2009,č.8/9,s.4-21,10 obr.,1 det.,1 řez,4 pohl.,5 půd.,angl.res.
  Série příspěvků o novostavbě knihovny - oválný čtverec cca 75x75 m, 6 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Urbanistické a architektonické řešení, provozní, dispoziční a technické řešení. Rozhovory a recenze.
 • JÍRA, Luboš - FUK, Josef
  Galerie J. Fragnera, Praha.
  Attic Conversion for Offices and Enlargement of the Exhibition Spaces of the Jaroslav Fragner Gallery.
  Stavba 2009,č.4,s.64-66,5 obr.,3 půd.,2 řezy, text také angl.
  Půdní vestavba pro kanceláře a rozšíření výstavních prostor galerie. Projekt řešil umístění ocelového schodiště z 2. nadzemního podlaží do podkroví včetně jednoduché půdní vestavby.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Jak zkrotit libanonské slunce.
  How to Tame a Lebanese Sun.
  ASB 2009,č.9,s.46-49,5 obr.,1 sit.,5 diagr.,angl.res.
  Nový kampus Americké univerzity v Bejrútu stoupá přes schodiště, terasy a rampy až k moři. Areál má sloužit studiu, sportu, kultuře a odpočinku. Stavba byla vybrána mezi 10 tzv. nejzelenějších staveb.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Loď se zdviženou přídí.
  A Ship with a Raised Prow.
  ASB 2009,č.9,s.18-19,2 obr.,1 půd.,angl.res.
  Projekt navazuje na předválečný záměr, postavit v Plzni kostel. Má vyrůst modlitebna Církve adventistů sedmého dne s centrem volnočasových aktivit a kultury. Autory projektu jsou arch. Jan Soukup a Jan Trčka.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Polární stanice na Moravě.
  Polar Station in Moravia.
  ASB 2009,č.9,s.23-26,8 obr.,angl.res.
  Z areálu bývalého JZD v Bílovicích vzniklo sídlo společnosti mmcité. Mezi kosmicky vypadajícími budovami kanceláří a výrobních hal je náhle kus města s pouličním osvětlením, lavičkami a upravenou zelení.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Kampusy bez peněz. Univerzitní města.
  Ekonom 2009,č.37,s.52-53,2 obr.
  Vysoké školy se dnes potýkají s nedostatkem prostor. Na nové kampusy ale scházejí peníze a v průběhu realizace se často mění zákony např. o zadávání veřejných zakázek.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Knihovna jako učebnice. Národní technická knihovna.
  Ekonom 2009,č.35,s.46-47,5 obr.
  Nová Národní technická knihovna v pražských Dejvicích je šetrná k životnímu prostředí. Použitá technologie šetří energii za vytápění i klimatizaci. Novinkou je i 29 individuálních studoven.
 • KUBA, Ladislav - PILAŘ, Tomáš
  City Park, Jihlava.
  City Park, Jihlava.
  Stavba 2009,č.4,s.54-59,11 obr.,1 řez,2 půd.,1 sit.,text také angl.
  Objekt komerčně zábavního centra je čtyřpodlažní až šestipodlažní. Ve dvou horních patrech jsou kinosály se zázemím, pod nimi jsou pasáže s komerčními prostory, spodní část je určena na parkování.
 • MARX, Lothar
  Schwellenfreie Übergänge. Detaillösungen für Hauseingang, Terasse und Balkon.
  Bezprahové přechody mezi místnostmi. Detailní řešení pro domovní vstup, terasu a balkon.
  DBZ 2009,č.7,s.61-63,4 fot.,3 řezy
  Příklady řešení bezprahových přechodů pro vstup do domu, na terasy a balkony. Odvodňovací žlábek. Uzavírání spáry mezi dveřmi a podlahou s využitím magnetické lišty.
 • MUDŘÍK, Pavel
  Králova vila, Čepkov, Zlín.
  The Král Villa, Conversion of a Villa into a Café, Čepkov, Zlín.
  Stavba 2009,č.4,s.77-79,5 obr.,3 půd.,2 řezy,text také angl.
  Přestavba vily z roku 1931 na kavárnu. 2. podlaží tvoří zázemí pro vedení kavárny, 1. podlaží - kavárna, suterén - technické zázemí, kuchyňka, vinotéka. Novostavba pavilonku (kryté letní posezení) na zahradě.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Geometrie a poetika dusané země.
  Geometry and Poetry of Rammed Earth.
  ASB 2009,č.7/8,s.32-36,9 obr.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Pouštní kulturní centrum v Kanadě přitahuje pozornost v mnoha ohledech. 80 metrové průčelí z dusané hlíny vytváří dojem sedimentujících vrstev. Stavba respektuje krajinu a získala několik cen.
 • NACHTMANNOVÁ, Iva
  Motýlí domy z bambusu.
  Butterfly Houses Made of Bamboo.
  ASB 2009,č.9,s.52-56,9 obr.,1 sit.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Studentům architektury z Norska se v Thajsku podařilo postavit sirotčinec, umyvárnu a zrekonstruovat část tržnice na veřejnou knihovnu. Bambusové třípatrové chatky pro sirotky. Nutné dobré větrání a izolace.
 • NIEMANN, Christine
  Knicke nach Maß. Art Centre Aberystwyth, Wales/GB.
  Fasáda z plechu pomačkaného na míru v Art Centre Aberystwath, Wales/Velká Británie.
  DBZ 2009,č.9,s.22-27,7 fot.,1 pl.,5 řezů,1 půd.
  Osm ateliérů v umělecké vesničce, s fasádou z fólie z ušlechtilé oceli pomačkané speciálním válcem a na rubu zpevněné nástřikem, zrcadlí okolní zeleň. V projektu jsou využity výsledky intenzivního výzkumu.
 • RYS, Rudolf
  Regulační úřady síťových odvětví v Rakousku.
  Veř. správa 2009,č.18,příl.s.V-VIII,2 fot.,lit.
  Předpokladem pro efektivní působení regulačního úřadu je nezávislost na zájmech regulovaného odvětví. Vzhledem ke státním podílům na podnikatelské činnosti je vhodné zaručit též nezávislost na politicích.
 • ŠTĚPÁN, Marek
  Café fara v Klentnici u Mikulova.
  Café Fara in Klentnice by Mikulov.
  ERA 2009,č.Speciál,s.38-41,6 obr.,1 půd.,angl.res.
  Citlivě zrekonstruovaná kavárna namísto bývalé fary je doplněna etnografickým muzeem. Původní dispozice zůstaly zachovány. Uvnitř budovy je vstupní hala, farní salon (kavárna a bar) a etnografický salon.

19. Rekreace a volný čas

 • In-line dráhy: Podpoří i cestovní ruch.
  Moderní obec 2009,č.9,s.20,1 obr.
  V soutěži Kudy z nudy získala letos prvenství in-line dráha v areálu kladenského Sletiště. Město dráhu vybudovalo z vlastních zdrojů.
 • Skateparky: Originalita je důležitá.
  Moderní obec 2009,č.9,s.20,1 obr.
  Při budování skateparků je nutná spolupráce radnice s projekční kanceláří. Nejdůležitější je výběr vhodné lokality. Příklad z Nasavrk na Chrudimsku.
 • FIALKOVÁ, Marcela
  Češi se vracejí na kolonády. Lázeňství.
  Ekonom 2009,č. 37,s.26-27,1 obr.,1 gr.
  Od loňského roku, kdy začalo cizinců v českých lázních ubývat ve prospěch domácí klientely, část provozovatelů lázní změnila svou cenovou i obchodní politiku. Výjimkou jsou Karlovy Vary.
 • MELKOVÁ, Pavla
  Volný čas ve městě a veřejný prostor.
  Stavba 2009,č.4,s.24-27,12 obr.
  Míra a způsob trávení volného času ve městě úzce souvisí s rolí veřejného prostoru. Je nezbytný pro životaschopnost města. V českých velkých městech pracujeme a bydlíme, volný čas ale trávíme jinde.
 • PEKAŘ, Jan
  Kultura péče o tělo - šance pro malé lázně.
  Body Care Culture - a Change for Small Spas.
  ASB 2009,č.7/8,s.60-63,5 obr.,angl.res.
  V lázních je zájem spíše o krátkodobé pobyty, turisté chtějí být hýčkáni. Obecně o lázních v ČR, skladbě a počtu pacientů, stručná statistika. Současná situace v některých lázeňských městech v ČR.
 • TÁCHA, Daniel
  Česká republika - vítejte v golfovém ráji.
  Czech Republic - Welcome to a Golfing Paradise.
  ASB 2009,č.7/8,s.64-68,8 obr.,angl.res.
  Boom nově vznikajících golfových hřišť. Jak vznikalo golfové hřiště ve Vysokém Újezdu u Prahy, situace v Klánovicích či hřiště v místech bývalého vojenského cvičiště v Berouně.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Stavba roku 2009. Jde o komplexní kvalitu stavebního díla.
  Stavitel 2009,č.9,s.40-46,55 obr.
  Přehled 55 nejlepších staveb realizovaných na území ČR od června 2008 do května roku 2009. Stručná charakteristika s vyobrazením přihlášené stavby. Vyhlášení 5 titulů Stavba roku 2009 bez rozlišení pořadí.
 • DIETHELM, Alois
  Die Wiederentdeckung des Reissverschlussdaches.
  Znovuobjevení střechy z profilovaného plechu.
  Werk, Bauen + Wohnen 2009,č.7/8,s.34-39,10 obr.,angl.res.,franc.res.
  Střešní krytina z profilovaného plechu, vyvinutá švýcarským architektem Josefem Furrerem a hojně využívaná v 50. letech 20. století, slaví svůj návrat. Stručná historie.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022