Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

 • Bytový dům Prostějov.
  Apartment Block, Prostějov.
  Stavba 2010,č.5,s.42-47,9 obr.,1 sit.,6 půd.,zkr. text angl.
  Novostavba vyplňuje proluku na frekventované a hlučné silnici. Dům na společné podnoži - část A směřuje do ulice, část B je umístěna do vnitrobloku. Zvláštností je fasáda schodišťové haly z barevných skel.
 • Jaké jsou limity urbanizace? Diskuze.
  What Are the Limits of Urbanization?
  ERA 2010,č.5,s.47-63,čet.obr.,lit.angl.res.
  Diskuze předních světových teoretiků architektury a urbanismu na výše uvedené téma dne 12.10.2010 v rámci 14. konference FORUM 2000 pod titulem Svět, ve kterém chceme žít. Moderoval sociolog Jiří Musil.
 • Kvalita života v českých městech.
  Obec a finance 2010,č.5,s.14-15,1 obr.,6 tab.
  Studie se zabývá hodnocením kvality života v padesáti největších městech ČR. Ukazatele byly rozděleny do tří oblastí: ekonomické, sociální a environmentální.
 • GÖDDECKE-STELLMANN, Jürgen - WAGENER, Thorsten
  Die Städtebauförderung - ein wichtiger Begleiter des ostdeutschen Transformationsprozesses.
  Podpora rozvoje měst - důležitý průvodní jev procesu transformace ve východním Německu.
  Inform. Raumentw. 2010,č.10/11,s.745-758,6 obr.,pozn.
  Podpora rozvoje měst v nových spolkových zemích SRN od roku 1990 až do současnosti. Dobré příklady rozvoje měst: město Halle, mořské lázně Bansin a hanzovní město Stralsund.
 • HNILIČKA, Pavel - ŘEHOŘ, Marek - ŠINDLEROVÁ, Veronika
  Mnichovice - územní plán.
  Architekt 2010,č.6,s.68-71,12 obr.,1 pl.,4 sch.
  Mnichovice jsou typický obytný satelit příměstského území Prahy. Městská struktura je na 9 % plochy, jinak "urban sprawl". Cílem územního plánu je vymezit, kde se má stavět a kde už ne. Nízká hustota osídlení.
 • JANATA, Michal
  Litomyšl, naše město.
  Architekt 2010,č.6,s.54-59,16 obr.
  Rozhovor o rozvoji města s Miroslavem Brýdlem a s Michalem Kortyšem, současným starostou Litomyšle. Co se změnilo ve městě od roku 1998 do současnosti, co se povedlo, co nepovedlo, současný koncept rozvoje.
 • JANKOVÁ, Yvonne
  Zahradní město.
  Architekt 2010,č.6,s.102-103,4 obr.
  Myšlenka vzniku zahradního města, jak mělo vypadat a jaké mělo splňovat podmínky. Několik pokusů na území dnešní ČR i v zahraničí. Typickým zahradním městem je v Praze Spořilov. Rozvoj zahradních čtvrtí.
 • JIRKALOVÁ, Karolina
  Strategický plán Vodňan aneb kam jdeme.
  Architekt 2010,č.6,s.76-81
  Účastníci workshopu měli definovat problémy města a navrhnout řešení: vjezd do města, prostor mezi jižním městem a centrem, zanedbané koupaliště na sídlišti, severní okraj města s velkými rybníky aj.
 • KLÍMA, Jiří
  Rozmístění a intenzita bytové výstavby v obcích České republiky.
  Obec a finance 2010,č.5,s.60-62,2 kartogr.
  Analýza lokalizace bytové výstavby v jednotlivých obcích představuje cenný podklad pro tvorbu bytové politiky ČR. Intenzita výstavby, ukazatele, hodnocení.
 • MELKOVÁ, Pavla
  Vliv míry živelnosti společnosti na podobu města.
  Architekt 2010,č.6,s.96-101,10 obr.
  Poučením při hledání ideální míry vlivu živelnosti na podobu města mohou být opačné extrémní modely současné podoby dvou měst. Neapol je příkladem přemíry živelnosti. Matera jako vysídlené město bez života.
 • PODHORSKÁ, Jana
  Poskytování statistických dat za Prahu a její části.
  Zprav. ČSÚ 2010,č.9,s.239-242,mp.
  Náplň práce odd. analýz a inform. služeb; dostupnost statistických dat; nejčastější požadavky uživatelů; požadavky, které nebylo možno naplnit; informace o tom, komu data slouží a kde je lze nalézt.
 • POTŮČEK, Jakub
  Minimum z dějin urbanismu města Hradce Králové.
  Architekt 2010,č.6,s.90-95,8 pl.,lit.
  Hradec Králové je dle hodnocení Lidových novin město s nejlepšími podmínkami pro život. Pojednání si klade za cíl shrnout, čemu a hlavně komu město za toto prvenství vděčí. Co a kdo ovlivnil vývoj města.
 • SUDJIC, Deyan
  Města na pokraji chaosu. Teorie.
  Cities on the Edge of Chaos.
  ERA 2010,č.5,s.30-33,angl. res.
  O vývoji a překotném rozvoji měst, růstu velkoměst, jejich budoucnosti. Výsledky z turné po 6 světových velkoměstech jsou v knize Nekonečné město (The Endless City) od R. Burdetta a D. Sudjica.
 • SZOTKOWSKÁ, Martina
  Město Orlová řeší sociálně vyloučené romské komunity.
  Obec a finance 2010,č.5,s.28-29,2 obr.
  Integrovaný plán rozvoje města Orlová řeší problémy Orlové-Poruby jako sociálně vyloučené romské lokality.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Veřejné stavby na ústupu.
  Public Constructions are Retreating.
  ASB 2010,č.6/7,s.60-63,4 obr.,angl.res.
  Veřejné stavby uvedené do provozu: Kongresové centrum ve Zlíně, dopravní megastavba části Pražského okruhu, kampus Masarykovy univerzity v Brně a kulturní centrum v Trutnově. Zakázek ze státního sektoru ubývá.

7. Územní plánování částí měst

 • Centrum Černošice.
  Černošice Centre.
  Stavba 2010,č.5,s.48-53,11 obr.,2 sit.,1 půd.,1 řez,zkr. text angl.
  Cílem projektu bylo vytvořit nové náměstí v části Vráž. Náměstí je určeno pro pěší bez povrchového parkování, jsou zde obchody, které "žijí". Byty jsou v klidnější části s nádherným výhledem.
 • Centrum módy pod parkem.
  Fashion Centre under the Park.
  ASB 2010,č.6/7,s.54-55,7 obr.,angl.res.
  Ve Vysočanech se otevřela Galerie Harfa s parkem na střeše. Rozlehlý park s lavičkami a zelení, atrakcemi pro děti, ledová plocha a pódium pro kulturní akce. Autorem je izraelský architekt Daniel Ohana.
 • HALÍK, Pavel
  Roudnice nad Labem. Úprava náměstí.
  Landscaping and finishing of a square, Roudnice nad Labem.
  Architekt 2010,č.6,s.72-75,10 obr.,2 sit.,angl.res.
  Centum města tvoří Karlovo trojúhelníkové náměstí. Modernizací si místo zachovává svůj genius loci, své historické stopy. Nové prvky jsou citlivě včleněny. Diferenciace ploch.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Drážďanské nákupy v retro stylu.
  Dresden Shopping in a Retro Style.
  ASB 2010,č.6/7,s.48-52,6 obr.,2 půd.,2 řezy, 2 fot.,angl.res.
  Na místě obchodního domu Centrum v Drážďanech vyrostla Centrum Galerie. Svou retro fasádou navazuje na původní stavbu, ale její interiér odpovídá současným požadavkům na moderní nákupní středisko.
 • KŘEMENOVÁ, Lenka - MAŠTÁLKA, David
  Za dokonalost všednosti. Revitalizace Tyršova náměstí v Hostomicích - 1. místo v soutěži.
  Architekt 2010,č.6,s.64-67,14 obr.
  Malé město s jedinečným náměstím o délce 435 m. Cílem projektu je sjednocení plochy náměstí, revize stávající vegetace, upřednostnění pěší a cyklistické dopravy, stanovení pravidel pro pohyb vozidel.
 • POLÁČEK, Jiří - ŠKARDA, Václav
  Humanizace pražské magistrály. Ideová studie.
  Úsek Nuselského mostu a ulice 5. května.
  Architekt 2010,č.6,s.84-89,20 obr.,2 sch.
  Vhodnost stávající podoby magistrály pro město. Šest podmínek pro zklidnění magistrály. Přestavba na městský bulvár. Varianty řešení ulice 5. května - dělicí pás zeleně či střídavý jízdní pruh.
 • ŠIŠOLÁK, Matej
  Časová osa jednoho města.
  Time Axis of One Town.
  ASB 2010,č.6/7,s.26-29,7 obr.,angl.res.
  Pěší zóna v Chebu - spojnice středověkého náměstí s nádražím - bylo téma konceptu řešení rekonstrukce. Čas je přítomen v ocelovém pruhu dlažby, který dokumentuje historii města, ale také v artefaktu Brána času.
 • VESELÝ, Martin
  Jak (ne)humanizovat paneláky.
  Moderní obec 2010,č.12,s.32-33,4 obr.
  V rámci revitalizace panelových sídlišť se přistupuje k používání pestrých barev. Ne vždy jsou však používány vyváženě a citlivě. Kladné i záporné příklady.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Divadlo kolemjdoucím otevřené.
  A Theatre Open to Passers-by.
  ASB 2010,č.6/7,s.30-34,6 obr.,2 půd.,angl.res.
  V září bylo v Trutnově otevřeno společenské centrum pro kulturu a volný čas nazvané Uffo s variabilním divadelním sálem. Stojí uprostřed náměstí a ze 40 % bylo financováno z fondů EU.

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • HOLÝ, Vladimír
  Městský mobiliář.
  Street Furniture.
  ERA 2010,č.5,příl.,s.78-79,8 obr.,angl.res.
  Městský mobiliář nás obklopuje na každém kroku a výrazně ovlivňuje naše vnímání města. Samostatnou kategorií jsou dětská hřiště pro volnočasové aktivity. Zajímavý trend i v ČR jsou hřiště pro seniory.
 • MELKOVÁ, Pavla
  Vliv míry živelnosti společnosti na podobu města.
  Architekt 2010,č.6,s.96-101,10 obr.
  Poučením při hledání ideální míry vlivu živelnosti na podobu města mohou být opačné extrémní modely současné podoby dvou měst. Neapol je příkladem přemíry živelnosti. Matera jako vysídlené město bez života.
 • NOVÁ, Kateřina
  Soukromé sluneční hodiny? Proč ne!
  Domov 2010,č.10,s.92-96,11 obr.
  Sluneční hodiny mohou být přenosné nebo mají pevné stanoviště. Z materiálů se nejčastěji používá kámen a kov. Důležitá je správná volba místa.
 • ŠIŠOLÁK, Matej
  Časová osa jednoho města.
  Time Axis of One Town.
  ASB 2010,č.6/7,s.26-29,7 obr.,angl.res.
  Pěší zóna v Chebu - spojnice středověkého náměstí s nádražím - bylo téma konceptu řešení rekonstrukce. Čas je přítomen v ocelovém pruhu dlažby, který dokumentuje historii města, ale také v artefaktu Brána času.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Bytový dům Prostějov.
  Apartment Block, Prostějov.
  Stavba 2010,č.5,s.42-47,9 obr.,1 sit.,6 půd.,zkr. text angl.
  Novostavba vyplňuje proluku na frekventované a hlučné silnici. Dům na společné podnoži - část A směřuje do ulice, část B je umístěna do vnitrobloku. Zvláštností je fasáda schodišťové haly z barevných skel.
 • Deset nejčastějších omylů v oblasti nájemního bydlení.
  Obec a finance 2010,č.5,s.25
  Informace Ministerstva pro místní rozvoj k problematice deregulace nájemného.
 • Konec regulace nájemného posílí pozice nájemníků.
  Obec a finance 2010,č.5,s.26
  Informace Ministerstva pro místní rozvoj k problematice deregulace nájemného ve vazbě na zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného.
 • Místně obvyklé nájemné - s problémy se obracejte na soudní znalce.
  Obec a finance 2010,č.5,s.31
  Problematika místně obvyklého nájemného z pohledu soudních znalců.
 • Polyfunkční dům ELSTAV.
  ELSTAV Multifunctional Building.
  Stavba 2010,č.5,s.6-11,6 obr.,1 sit.,3 půd.,1 řez,zkr. text angl.
  Novostavba firmy Elstav v Ostravě má z jedné strany výrobní areál a z druhé bytové domy. Multifunkční dům s pilovou střechou zahrnuje vzorkovou prodejnu, restauraci, administrativu a byty. Oceněná stavba.
 • STRATA SE 1.
  Stavba 2010,č.5,s.66-69,8 obr.
  Obytný výškový dům STRATA SE 1 v Londýně je 148 m vysoká, 42 patrová budova s větrnými turbínami. Je navržena pro udržitelné městské bydlení. Přehled jejich charakteristických vlastností.
 • BARTOŠOVÁ, Simona
  Nováček v bytové inspiraci. Internet a bydlení.
  Ekonom 2010,č.48,s.54-55,5 obr.
  Nové webové stránky UkažJakBydlíš.cz přinášejí inspiraci při zařizování bytu. Web je sestaven převážně z fotografií a odkazy na řemeslníky i specialisty z oblasti bydlení.
 • BUBLÍKOVÁ, Barbara
  Největší krize s bydlením. Předražená Paříž.
  Ekonom 2010,č.49,s.44-45,1 obr.
  Francouzskou metropoli trápí nedostatek bytů - projekt Velká Paříž má začít v roce 2012 a za cíl má výstavbu 70 tisíc nových bytů, zlepšení infrastruktury a výstavbu deseti nových ekonomických center.
 • GHANIOVÁ, Naďa
  Brněnské byty dohánějí Prahu. Nové projekty.
  Ekonom 2010,č.50,s.50-51,3 obr.
  Brno zažívá stavební boom - roste počet nových projektů, především v jižní a východní části města. Ceny bytů se srovnávají s Prahou. Ukázky projektů.
 • CHOTT, Luboš
  Zimní zahrady - příjemné společnice.
  Domov 2010,č.10,s.74-78,9 obr.
  Zimní zahrada může fungovat jako tzv. klimatický nárazník. Měla by mít alespoň 15 metrů čtverečních. Konstrukční systém zimní zahrady vyžaduje zasklení izolačním sklem.
 • JESENSKÁ, Vanda
  Jak se žije v loftu.
  Domov 2010,č.10,s.62-70,14 obr.
  Byty s vysokými stropy v bývalých industriálních budovách nabízejí atypický prostor, který je třeba vybavit odpovídajícím zařízením.
 • KLÍMA, Jiří
  Rozmístění a intenzita bytové výstavby v obcích České republiky.
  Obec a finance 2010,č.5,s.60-62,2 kartogr.
  Analýza lokalizace bytové výstavby v jednotlivých obcích představuje cenný podklad pro tvorbu bytové politiky ČR. Intenzita výstavby, ukazatele, hodnocení.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Dům z vektorů Krkonoš.
  A House Imitating the Krkonoše Vectors.
  ASB 2010,č.6/7,s.22-25,7 obr.,angl.res.
  "Projekt Krkonošského centra environmentálního vzdělávání ve Vrchlabí by měl být příkladem ekologického stavění a přístupu k trvale udržitelnému využívání krajiny" říká jeden z autorů, architekt Petr Hájek.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  High-tech bydlení pod slupkou tradice.
  High-tech Housing beneath a Layer of Tradition.
  ASB 2010,č.6/7,s.36-39,8 obr.,angl.res.
  Tradiční dřevěný dům na svahu kopce v malebné švýcarské krajině je novostavbou s moderním otevřeným interiérem vybavenou nejmodernějšími technologiemi, které umožňují max. šetřit i využívat přírodní zdroje.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Senior Park: Proč ne i u vás?
  Moderní obec 2010,č.12,s.30,2 obr.
  V Sokolči na Nymbursku byl postaven bytový komplex Senior Park určený nejen seniorům, ale i mladším lidem s určitým postižením. Kulturní akce pro obyvatele penzionu jsou zpřístupněny i obyvatelům obce.
 • VELEBNÝ, Josef
  První Multi-komfortní dům v ČR.
  Stavba 2010,č.5,s.78-81,9 obr.
  První Multi-komfortní dům byl postaven ve Svrchu u Pardubic. Společnost Isover nazývá koncept domem Multi-komfortním, dle všech parametrů se jedná o pasivní dům. Variabilita dispozičního uspořádání.
 • VESELÝ, Martin
  Jak (ne)humanizovat paneláky.
  Moderní obec 2010,č.12,s.32-33,4 obr.
  V rámci revitalizace panelových sídlišť se přistupuje k používání pestrých barev. Ne vždy jsou však používány vyváženě a citlivě. Kladné i záporné příklady.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • HANZLOVÁ, Alena
  Cech Zollverein a Dolní oblast Vítkovice. Stručné porovnání.
  K videopřednášce Josefa Pleskota.
  Architekt 2010,č.6,s.82-83,9 obr.
  Dolní oblast Vítkovice je výjimečný projekt regenerace a konverze metalurgického areálu. V Zollverein vzniklo ze strojovny design centrum a z prádelny uhlí Muzeum Porúří. V současnosti jsou na seznamu UNESCO.
 • JESENSKÁ, Vanda
  Jak se žije v loftu.
  Domov 2010,č.10,s.62-70,14 obr.
  Byty s vysokými stropy v bývalých industriálních budovách nabízejí atypický prostor, který je třeba vybavit odpovídajícím zařízením.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  High-tech bydlení pod slupkou tradice.
  High-tech Housing beneath a Layer of Tradition.
  ASB 2010,č.6/7,s.36-39,8 obr.,angl.res.
  Tradiční dřevěný dům na svahu kopce v malebné švýcarské krajině je novostavbou s moderním otevřeným interiérem vybavenou nejmodernějšími technologiemi, které umožňují max. šetřit i využívat přírodní zdroje.
 • RÝZNER, Luděk
  Továrna NO. 8.
  Factory No. 8.
  Stavba 2010,č.5,s.12-17,10 obr.,4 půd.,1 řez,zkr. text angl.
  Historie továrny v Humpolci od roku 1884 do současnosti. Dnes je objekt funkčně rozdělen po podlažích - komerční plocha, kavárna, galerie; kanceláře nebo lehká výroba; na půdě kanceláře nebo loftové bydlení.
 • STAVINOHA, Jan
  Fasády včera a dnes.
  Facades Yesterday and Today.
  ERA 2010,č.5,příl.,s.86,angl.res.
  Fasády kromě estetické funkce musejí účinně natavovat svou "tvář" měnícím se vnějším podmínkám. Různé druhy fasád, jejich vývoj a charakteristika. Omítky, obklady a skleněné inteligentní fasády.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Centrum Gemini.
  Gemini Centre.
  Stavba 2010,č.5,s.24-29,12 obr.,2 půd.,1 řez,1 pohl.,zkr. text angl.
  Polyfunkční centrum Gemini na Pankráci je postaveno na místě autobusového nádraží. V suterénu je parkování, strojovny a sklady. V nadzemních podlažích jsou kanceláře, služby a obchody.
 • Centrum módy pod parkem.
  Fashion Centre under the Park.
  ASB 2010,č.6/7,s.54-55,7 obr.,angl.res.
  Ve Vysočanech se otevřela Galerie Harfa s parkem na střeše. Rozlehlý park s lavičkami a zelení, atrakcemi pro děti, ledová plocha a pódium pro kulturní akce. Autorem je izraelský architekt Daniel Ohana.
 • GAPA CENTRUM.
  GAPA CENTRE.
  Stavba 2010,č.5,s.60-65,10 obr.,1 sit.,1 pl.,angl.res.
  Víceúčelové sportovně-relaxační centrum je první realizovanou etapou revitalizace rozpadající se původní občanské vybavenosti sídliště v Rychnově n. Kn. Řeší přestavbu dvou budov a prostor mezi nimi.
 • Polyfunkční dům ELSTAV.
  ELSTAV Multifunctional Building.
  Stavba 2010,č.5,s.6-11,6 obr.,1 sit.,3 půd.,1 řez,zkr. text angl.
  Novostavba firmy Elstav v Ostravě má z jedné strany výrobní areál a z druhé bytové domy. Multifunkční dům s pilovou střechou zahrnuje vzorkovou prodejnu, restauraci, administrativu a byty. Oceněná stavba.
 • STRATA SE 1.
  Stavba 2010,č.5,s.66-69,8 obr.
  Obytný výškový dům STRATA SE 1 v Londýně je 148 m vysoká, 42 patrová budova s větrnými turbínami. Je navržena pro udržitelné městské bydlení. Přehled jejich charakteristických vlastností.
 • Úřad práce Frýdek - Místek.
  Labour Office Frýdek - Místek.
  Stavba 2010,č.5,s.36-41,8 obr.,1 sit.,1 řez,4 půd.,zkr. text angl.
  Novostavba úřadu práce je určena pro širokou veřejnost. Důraz byl kladen na moderní a důstojnou architekturu. Pro zaměstnance pohodlí a komfort, pro žadatele uklidňující a příjemné prostředí.
 • HANZLOVÁ, Alena
  Cech Zollverein a Dolní oblast Vítkovice. Stručné porovnání.
  K videopřednášce Josefa Pleskota.
  Architekt 2010,č.6,s.82-83,9 obr.
  Dolní oblast Vítkovice je výjimečný projekt regenerace a konverze metalurgického areálu. V Zollverein vzniklo ze strojovny design centrum a z prádelny uhlí Muzeum Porúří. V současnosti jsou na seznamu UNESCO.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Drážďanské nákupy v retro stylu.
  Dresden Shopping in a Retro Style.
  ASB 2010,č.6/7,s.48-52,6 obr.,2 půd.,2 řezy, 2 fot.,angl.res.
  Na místě obchodního domu Centrum v Drážďanech vyrostla Centrum Galerie. Svou retro fasádou navazuje na původní stavbu, ale její interiér odpovídá současným požadavkům na moderní nákupní středisko.
 • POSPÍŠIL, Miroslav
  Novostavba objektu PET/CT. Areál Fakultní nemocnice Olomouc.
  The new building of the hospital PET/CT in Olomouc.
  Architekt 2010,č.6,s.4-13,10 obr.,2 det.,1 sit.,1 půd.,1 řez,1 skica,angl.res.
  Budova je ze tří stran zapuštěna do svahu, má zatravněnou střechu. Řeší zásadní komunikační toky - pohyb pacientů, radiaktivního materiálu a personálu. Objekt je energeticky úsporný s možností nástavby.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Senior Park: Proč ne i u vás?
  Moderní obec 2010,č.12,s.30,2 obr.
  V Sokolči na Nymbursku byl postaven bytový komplex Senior Park určený nejen seniorům, ale i mladším lidem s určitým postižením. Kulturní akce pro obyvatele penzionu jsou zpřístupněny i obyvatelům obce.
 • RÝZNER, Luděk
  Továrna NO. 8.
  Factory No. 8.
  Stavba 2010,č.5,s.12-17,10 obr.,4 půd.,1 řez,zkr. text angl.
  Historie továrny v Humpolci od roku 1884 do současnosti. Dnes je objekt funkčně rozdělen po podlažích - komerční plocha, kavárna, galerie; kanceláře nebo lehká výroba; na půdě kanceláře nebo loftové bydlení.
 • ŠIŠOLÁK, Matej - KOTALOVÁ, Kateřina
  Pocta komerci v dekonstruktivistickém kabátu.
  A Tribute to Commerce in a Deconstructionist Coat.
  ASB 2010,č.6/7,s.42-46,8 obr.,angl.res.
  Novostavba multifunkčního centra arch. Daniela Libeskinda v Bernu má rozlohu 150 tisíc m2. Netradičně řešená dřevěná fasáda. Noční a denní podoba centra. Budova je rozkročena nad víceproudovou dálnicí.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Divadlo kolemjdoucím otevřené.
  A Theatre Open to Passers-by.
  ASB 2010,č.6/7,s.30-34,6 obr.,2 půd.,angl.res.
  V září bylo v Trutnově otevřeno společenské centrum pro kulturu a volný čas nazvané Uffo s variabilním divadelním sálem. Stojí uprostřed náměstí a ze 40 % bylo financováno z fondů EU.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Postaví veřejné stavby soukromníci?
  Will Private Entrepreneurs Build Public Constructions?
  ASB 2010,č.6/7,s.64-66,4 obr.,angl.res.
  Možnost financování veřejných staveb soukromým sektorem formou PPP projektů se nevyužívá. Vytipované projekty stojí, jediný schválený projekt vzbuzuje otazníky. Příkladem je výstavba parkovacího domu v Plzni.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Veřejné stavby na ústupu.
  Public Constructions are Retreating.
  ASB 2010,č.6/7,s.60-63,4 obr.,angl.res.
  Veřejné stavby uvedené do provozu: Kongresové centrum ve Zlíně, dopravní megastavba části Pražského okruhu, kampus Masarykovy univerzity v Brně a kulturní centrum v Trutnově. Zakázek ze státního sektoru ubývá.

19. Rekreace a volný čas

 • HOLÝ, Vladimír
  Městský mobiliář.
  Street Furniture.
  ERA 2010,č.5,příl.,s.78-79,8 obr.,angl.res.
  Městský mobiliář nás obklopuje na každém kroku a výrazně ovlivňuje naše vnímání města. Samostatnou kategorií jsou dětská hřiště pro volnočasové aktivity. Zajímavý trend i v ČR jsou hřiště pro seniory.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022