Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • BALATKA, Břetislav – KALVODA, Jan
  Vývoj údolí Sázavy v mladším kenozoiku.
  Praha,Česká geografická společnost 2010.198 s.,fot.,mp.,gr.,tab.,angl.res.,lit.,edice Geographica,sv.1
  Studie uvádí výsledky výzkumu geomorfologického vývoje údolí Sázavy, s cílem stanovit podle terasového systému řeky a geomorfologické analýzy reliéfu hlavní etapy vývoje údolí.
  14 606
 • GÖCMEN, Z. Ashgül - VENTURA, Stephen J.
  Barriers to GIS Use in Planning.
  Překážky využívání GIS v územním plánování.
  APA Journal 2010,č.2,s.171-183,3 tab.,lit.
  Překážky využívání GIS v územním plánování jsou spíše organizačního a institucionálního charakteru a spočívají hlavně v nedostatečném financování, neproškolenosti plánovačů a problémech práce s daty.
 • KOLLHOFF, Hans
  Der grüne Wahnsinn. Eine Polemik.
  Zelené šílenství. Polemika.
  Baumeister 2010,č.6,s.67-69,3 obr.
  Jsou trvale udržitelné bydlení a stavitelství pouhým fantomem snažícím se propagovat určité produkty, zatímco rostlé město a tradiční moderní architektura jsou odsouvány do pozadí? Polemika na toto téma.
 • KRAVČÍK, Jan
  Evropské perspektivy nejmladšího státu světa.
  Veř. správa 2010,č.12,s.12-13,2 fot.
  Kosovo, které se potýká s nemalými problémy, dosud uznalo 69 ze 192 členských států OSN. Přesto je Kosovo Evropskou unií oficiálně považováno za potenciálního kandidáta členství.
 • MARADA, Miroslav a kol.
  Doprava a geografická organizace společnosti v Česku.
  Praha,Česká geografická společnost 2010.165 s.,gr.,kartogr.,tab.,lit.,edice Geographica,sv.2
  Posouzení úlohy dopravy jako mechanismu proměn geografické organizace společnosti na příkladu českého sídelního a regionálního systému, na základě podpory výzkumných projektů.
  14 607

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Stavební unikát Českého středohoří.
  Stavitel 2010,č.6,příl.Betonové stavby,s.II-III,6 obr.,1 výkr.
  Významnou stavbou na dálnici D8 z Prahy do Drážďan je 275 m dlouhý a 50 m vysoký most přes Opárenské údolí. V chráněné lokalitě je použita technologie, kdy se staví vše shora, aby se neporušil ekosystém.
 • DROPPOVÁ, Zoja
  Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Architektonicko-urbanistická súťaž Kasárne Kulturpark Košice.
  Košice - Evropské hlavní město kultury 2013. Architektonicko-urbanistická soutěž Kasárna Kulturpark Košice.
  Projekt 2010,č.2,s.4-19,čet.,obr.,půd.,pohl.,řezy
  Soutěž na řešení areálu bývalých vojenských kasáren v Košicích. Cílem je vytvořit prostředí vzájemného působení různých sfér kulturního a společenského života. Vítězi soutěže a blíže o Kulturparku.
 • HONSOVÁ, Marcela
  Přichází druhá vlna. Průmyslové zóny.
  Ekonom 2010,č.21,s.42-45,1 obr.,1 kartogr.,1 tab.
  Zahraniční investoři se vracejí do Česka. Zhruba o 30 procent jsou zde levnější náklady než v západní Evropě. Mezi hlavní kritéria úspěšnosti průmyslových zón patří dostupnost a levnější pracovní síla.
 • JAKUŠOVÁ, Martina
  Västra Hamnen v Malmö. Inšpiratívne verejné priestory novej štvrte mesta.
  Västra Hamnen v Malmö. Inspirativní veřejné prostory v nové městské čtvrti.
  Urbanita 2010,č.1,s.28-31,8 obr.,angl.res.
  Nově vzniklá obytná čtvrt Västra Hamnen je skvělým příkladem revitalizace původně průmyslové čtvrti. Sází na trvalou udržitelnost.
 • KUČERA, Jiří
  Řešení pro stavby postižené povodní.
  Stavitel 2010,č.6,s.54-55,2 obr.
  Obnova zatopeného domu není jednoduchou ani lacinou záležitostí. Vhodné je zřídit na pomoc svépomocná družstva. Odlišnosti při poškození stojatou či náporovou vodou, nutná kontrola všech rozvodů.
 • KULHÁNEK, František
  Revitalizace továrny na multifunkční centrum.
  Stavitel 2010,č.6,s.33-36,5 obr.,1 sit.,1 řez,1 pohl.
  Nové využití textilní továrny v historickém centru Svitav. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika je ukázkovým příkladem využití brownfields. Z opuštěné budovy je živá součást města.
 • LOHRBERG, Frank - NOLL, Hans-Peter
  Biomasse zum Anfassen.
  Plantáž rychle rostoucích dřevin slouží k produkci biomasy i k rekreaci.
  Garten + Landschaft 2010,č.5,s.12-16,5 fot.,1 obr.,lit.
  V bývalém areálu důlní těžby v Gelsenkirchen vzniká jako první v Evropě na výměře 22 ha velkoplošná plantáž rychle rostoucích dřevin, zvaná též park Hugo, se stezkami pro pěší a cyklisty.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Jít do Fabriky.
  Stavitel 2010,č.6,s.36
  Textilní továrna v centru Svitav z roku 1925 zhodnotila svou konstrukci. Využití značného terénního rozdílu v interiéru, nepřímé chodby, veselá barevnost. Sál byl přistavěn a vsunut do původní stavby.
 • ŠILHÁNKOVÁ, Vladimíra
  Rekonverze vojenských brownfields.
  Pardubice,Univerzita Pardubice 2006.218 s.,fot.,tab.,gr.,sch.,pl.
  Revitalizace vojenských areálů v urbánním a sociálně-ekonomickém prostředí našich měst s cílem jejich znovuvyužití a znovuzapojení do života, možnosti realizace funkční i prostorové transformace těchto území.
  14 601
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Hliněné domy nejsou minulostí.
  Cay Houses Are not a Thing of the Past.
  ASB 2010,č.Speciál,s.52-55,6 obr.,angl.res.
  Příkladem využití hliněných stavebních materiálů při rekonstrukci skladu na administrativní budovu je v Ostravě dům "Šupináč". Novostavbou s hliněnou technologií je Park Holiday v Benicích u Prahy.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Erneuerbare Energien 2020. Potenzialatlas Deutschland.
  Obnovitelné energie 2020. Atlas potenciálů Německo.
  Berlin,Agentur für Erneuerbare Energien 2010.65 s.,fot.,mp.,pl.,gr.,kartogr.,lit.
  Atlas stávajících a potenciálních zdrojů obnovitelné energie (větrné, solární, geotermální, vodní, bioenergie) v Německu.
  14 608

18. Občanské vybavení a služby

 • BALLÍK, Milan
  Slavná jako Hradčany. Pivní zahrádky.
  Ekonom 2010,č.25,s.70-71,1 obr.
  Pražská restaurace U Fleků patří k historickým místům, kde se pivo vaří již od konce 15. století. Na zahrádku známé restaurace se vejde až 500 hostů. Většinu klientely tvoří turisté.
 • JAKUŠOVÁ, Martina
  Eurovea a Digital Park II. Urbanistické riešenie a verejné priestory.
  Eurovea a Digital Park II. urbanistické řešení a veřejné prostory.
  Urbanita 2010,č.1,s.64-67,8 obr.,angl.res.
  Polyfunkční komplex Eurovea na levém břehu Dunaje od irské společnosti Ballymore a administrativní komplex Digital Park II patří mezi zdařilé projekty novostaveb Bratislavy.
 • KOTEK, David - NITRA, Pavel
  Velkorysá stavba z ocelových konstrukcí.
  Stavitel 2010,č.6,s.26-27,1 viz.,2 modely,1 řez,1 půd.
  Návrh multifunkčního objektu určeného pro revitalizovaný prostor u nádraží v Ostravě-Přívoze tvoří několik celků z oceli - vyhlídková věž, propojovací modul mezi věží a muzeem, mosty muzea a přístřešek.
 • KOTRLÝ, Tomáš
  Veřejný hřbitov ve vlastní režii: Proč ne?
  Moderní obec 2010,č.6,s.50,1 obr.
  Názor k problematice provozování veřejných pohřebišť soukromými osobami. Současná právní praxe a její soulad s pravidly Evropské unie.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Brno, město mrakodrapů. Nové kanceláře.
  Ekonom 2010,č.25,s.54-55,3 obr.
  V Brně vyrostou nové administrativní výškové budovy - AZ Tower (výška 105 m) a H Park (dvě budovy vysoké 90 m). V objektech budou převážně kanceláře, ale i obchody, restaurace, kavárny a byty.
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Průmyslový palác bude mít obě křídla. Výstaviště Praha.
  Ekonom 2010,č.23,s.57,1 obr.
  Pražský Průmyslový palác bude po požáru v roce 2008 dostavěn. Park obklopující Průmyslový palác se rozšíří až ke Stromovce. Obě místa se tak propojí. Autorem návrhu je architekt Jakub Cigler.
 • KULHÁNEK, František
  Revitalizace továrny na multifunkční centrum.
  Stavitel 2010,č.6,s.33-36,5 obr.,1 sit.,1 řez,1 pohl.
  Nové využití textilní továrny v historickém centru Svitav. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika je ukázkovým příkladem využití brownfields. Z opuštěné budovy je živá součást města.
 • SALVOVÁ, Anna
  Umění prstokladu.
  The Art of architectural purity.
  ASB 2010,č.Speciál,s.4-7,6 obr.,1 řez,angl.res.
  Bratislavský projekt Digital Park II obdržel Cenu Dušana Jurkoviče. Nový administrativní komplex vytvářejí čtyři objekty spojené podélnými krčky. V parteru se nacházejí doplňkové funkce budovy.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Jít do Fabriky.
  Stavitel 2010,č.6,s.36
  Textilní továrna v centru Svitav z roku 1925 zhodnotila svou konstrukci. Využití značného terénního rozdílu v interiéru, nepřímé chodby, veselá barevnost. Sál byl přistavěn a vsunut do původní stavby.
 • WEGERHOFF, Erik
  Glatte Flucht. Fachhochschule in Neu-Ulm.
  Hladký únik. Vysoká odborná škola v Neu-Ulm.
  Baumeister 2010,č.5,s.60-67,4 pl.,9 obr.
  Horizontálně protažená minimalistická novostavba vysoké odborné školy v Neu-Ulm od architektů Harris a Kurrle dává vyniknout rozlehlým prostorům a výrazným barvám.
 • ZIKOVÁ, Lidmila
  Hliněné domy nejsou minulostí.
  Cay Houses Are not a Thing of the Past.
  ASB 2010,č.Speciál,s.52-55,6 obr.,angl.res.
  Příkladem využití hliněných stavebních materiálů při rekonstrukci skladu na administrativní budovu je v Ostravě dům "Šupináč". Novostavbou s hliněnou technologií je Park Holiday v Benicích u Prahy.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022