Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Jižní Morava 1967. Ročenka okresního archívu pro okres Břeclav v Mikulově.
  Mikulov,Okresní archív pro okres Břeclav 1967.108 s.,obr.,tab.,sch.,pl.,gr.
  Studie: Mikulov do husitských válek, Dějiny obcí břeclavského okresu 1504-1541, Územní vývoj břeclavského okresu po 1850, Požadavek Břeclavi na vedení hranice mezi ČSR a Rakouskem po 1. světové válce.
  10 090
 • Jižní Morava 1968. Vlastivědný sborník. Svazek 4.
  Mikulov,Okresní archív pro okres Břeclav 1968.196 s,fot.,pl.,obr.,mp.,tab.
  Odborné studie: 28. říjen 1918 na jihovýchodní Moravě, Mikulovsko koncem 1918, Břeclavský region 1938, Mikulov v husitských válkách do roku 1620.
  10 090/4
 • Jižní Morava 1969. Vlastivědný sborník. Svazek 5.
  Mikulov,Okresní archív pro okres Břeclav 1968.169 s.,fot.,obr.,tab.
  Studie: Osídlení Břeclavska v historické epoše, Zprávy lánových rejstříků o Břeclavsku, Hospodářské a sociální poměry strážnického panství do sedmdesátých let 17. století, Jan Evangelista Purkyně a Mikulov.
  10 090/5
 • Jižní Morava 1970. Vlastivědný sborník. Svazek 6.
  Mikulov,Okresní archív pro okres Břeclav 1970.195 s.,fot.,tab.
  Studie: Břeclavsko v době předhusitské, Vizitace jihomoravských farností, Vývoj obyvatelstva okresu Břeclav 1938-1947. Články: Valtická židovská obec ve středověku, Sociální péče v Židlochovicích.
  10 090/6
 • Jižní Morava 1971. Vlastivědný sborník. Svazek 7.
  Brno,Musejní spolek 1971.252 s.,pl.,tab.
  Studie: Hospodářská krize v břeclavském regionu v 30. tých letech, Zemědělské stávky na Břeclavsku. Články: Kostel v Kostelci u Kyjova, Zřízení vinařské školy v Kloboukách, první lesnická škola na Moravě.
  10 090/7
 • Jižní Morava 1972. Vlastivědný sborník. Svazek 8.
  Brno,Musejní spolek 1972.232 s.,fot.,pl.,tab.
  Studie: Lokalizace zaniklých sídlišť na Znojemsku, Z počátků kulturních dějin Znojemska. Články: Svobodné dvory na Kyjovsku, Hustopeče a národnostní otázka, Stěhování za prací okres Hodonín 1929-32.
  10 090/8
 • Jižní Morava 1973. Vlastivědný sborník. Svazek 9.
  Brno,Musejní spolek 1973.270 s,obr.,tab.,fot.
  Články: Kapitoly o emigraci z jižní Moravy v druhé polovině 19. století, Příspěvek k vývoji lidové hudby v Dubňanech, Středověká mezinárodní obchodní cesta jižní Moravou.
  10 090/9
 • Jižní Morava 1974. Vlastivědný sborník. Svazek 10. Díl I,II.
  Brno,Blok 1974.241,189 s.,fot.,pl.
  Studie: Vznik úhlového domu na jižní Moravě, Spor o svatobořické Cikány, Měnínská cesta, K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic, Pečeti některých jihomoravských měst.
  10 090/10-I,II
 • Zóně se vrátil její historický půvab.
  Moderní obec 2010,č.7,s.22-23,2 obr.
  Město Hranice v Olomouckém kraji ukončilo druhou etapu regenerace historického jádra. Záměrem projektu bylo zklidnění dopravy, zvýšení turistické přitažlivosti a podpora rozvoje podnikatelských aktivit.
 • ENDLER, Jiří
  Příběhy brněnských hřbitovů.
  Brno,Šimon Ryšavý 2010.175 s.,fot.,pl.
  Průvodce po brněnských hřbitovech s jejich historií a památkami, seznámení s hroby známých osobností, proslulými místy i neznámými zákoutími.
  14 613
 • HOŇKOVÁ, Iva
  Větrné mlýny v Čechách, na Moravě, ve Slezsku.
  Praha,Olympia 2010.99 s.,fot.
  Výběr větrných mlýnů lokalizovaných v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejich poloha, historie, přístup k nim včetně praktických informací s doporučeními pro výlety.
  14 611
 • KUKUTSCH, Radovan - ŽŮREK, Petr - TOMÍČEK, Rudolf
  Důl Jeroným v Čisté - minulost, současnost, budoucnost.
  Urban. a územní rozvoj 2010,č.2,s.63-69,6 obr.,lit.,angl.res.
  V regionu Slavkovský les se nachází národní kulturní památka Důl Jeroným v Čisté, která reprezentuje evropskou hornickou kulturu středověku, která v oblasti cínových lokalit nemá ve střední Evropě obdoby.
 • SCHABEL, Anna
  Patina inklusive.
  Včetně patiny.
  Baumeister 2010,č.7,s.18-19,5 obr.
  Přestavba umělecké galerie Whitechapel v Londýně, vystavené původně v roce 1901 ve stylu Arts and Crafts.
 • SRNSKÝ, Stanislav
  Pražské drobnosti aneb kouzelné maličkosti.
  Praha,MOTTO 2010.91 s.,fot.
  Netradiční průvodce po Praze se zaměřením na zajímavé drobné známé a méně známé objekty, jako jsou sošky, pomníky, památníky, dlažby, plastiky, klepadla, sluneční hodiny, stožáry, věžičky, komíny atd.
  14 612
 • VALTR, Pavel
  Litomyšl: město kultury a cestovního ruchu.
  Aktuality AUÚP 2010,č.81,s.1-3,10 obr.
  Obecné shrnutí semináře "Město, kultura a cestovní ruch", který se konal v Litomyšli v dubnu 2010. Důraz byl kladen na cestovní ruch, v kontextu územního plánování pak na veřejnou infrastrukturu a rekreaci.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • ROYAR, Jürgen
  Dichte Dächer. Langlebige Dächer mit feuchtvariablen Dampfbremsen.
  Vodotěsné střechy. Střechy s dlouhou životností, s parozábranami s přizpůsobivou propustností pro vodní páru dle okolních podmínek.
  DBZ 2010,č.6,s.56-60,2 fot.,4 obr.
  Parozábrany s variabilní propustností pro vodní páru zabraňují vzniku plísní z vlhkosti zadržené v konstrukci. Difuzní odpor parozábrany se mění v závislosti na relativní vlhkosti vzduchu pod a nad střechou.

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • CVEJNOVÁ, Štěpánka aj.
  Efektivní veřejná správa.
  Veř. správa 2010,č.13,příloha Newsletter 1/2010,s.1-8,1 fot.
  Zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů. Techniky: vývěska, tisková konference, média, letáky, plakáty, publikace, výstavy, prezentace, adresný dopis, e-mail, internetový portál, veřejné slyšení.
 • HŘEBÍKOVÁ, Eva aj.
  Datové schránky a činnost správních orgánů.
  Veř. správa 2010,č.13,sam.příl.,s.1-32
  Právní předpisy k datovým schránkám. Zřízení datové schránky, její zpřístupnění, znepřístupnění a zrušení. Subjekty komunikace prostřednictvím datových schránek. Konverze. Postup při vyřizování písemností.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022