Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2010

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • Braškov - revitalizace návsí.
  Braškov - revitalization of the villages commons.
  Stavba 2010,č.3,s.50-53,2 pl.,7 obr.
  Braškov a Valdek (okres Kladno) jsou obce pod společnou samosprávou. Zastupitelé se rozhodli využít dotace z EU určené pro obnovu a úpravu center obcí. Byly revitalizovány návsi i spojovací komunikace.
 • EWALD, Klaus C. - KLAUS, Gregor
  Spuren einer schleichenden Zerstörung.
  Stopy plížící se zkázy.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.9,s.4-13,11 obr.,angl.res.,franc.res.
  Pokračující negativní stírání rozdílů a diverzity krajiny a jejího okolí, industrializace krajiny a standardizace nových prefabrikovaných umělých krajin.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Areál volného času Ladronka.
  The Leisure Time Park Ladronka.
  Stavba 2010,č.3,s.32-37,11 obr.,1 půd.,1 řez,1 pohl.,1 pl.
  Autorská zpráva Šafer Hájek Architekti, s. r. o. o areálu volného času Ladronka - zimní zahrada, hřiště, vyhlídka, park. Dokončeno v květnu až srpnu roku 2010.
 • DAVID, Petr – SOUKUP, Vladimír
  Velká turistická encyklopedie. Ústecký kraj.
  Praha,Euromedia Group 2010.416 s.,fot.,obr.,mp.,pl.
  Seznámení s městy, městečky a vesnicemi, s cennými přírodovědnými lokalitami a krajinnými útvary, s národními kulturními, historickými a technickými památkami a osobnostmi Ústeckého kraje.
  14 390/9
 • EWING, Reid - CERVERO, Robert
  Travel and the Built Environment.
  Cestování a zastavěné prostředí.
  APA Journal 2010,č.3,s.265-295,18 tab.,lit.
  K redukci automobilové dopravy v zastavěném prostředí včetně sociálních a ekologických nákladů existují různé plánovací strategie, ale chybí jejich zobecnění. Výsledky metaanalýzy studií k předmětnému tématu.
 • CHUM, Jiří
  Kulinářské (i jiné) cesty k ochutnávání republiky.
  Veř. správa 2010,č.15,s.25-27,9 fot.
  Návrat ke kořenům gastronomie. V naší zemi vznikly a dosud se uchovaly pokrmy, které jsou chuťově i vzhledově přitažlivé, a navíc neodporují pravidlům zdravé výživy. Webové prezentace regionální gastronomie.
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Jak udělat region nepřehlédnutelným.
  Veř. správa 2010,č.15,s.12-13,4 fot.
  Odpovědi expertů na cestovní ruch na otázky: 1) Jak budujete značku vašeho města nebo regionu? 2) Jaké projekty města či regionu vytváříte? 3) Zapojujete ve větší míře informační a komunikační technologie?
 • KREUZIGEROVÁ, Pavla
  Svatostánky na Ústecku. Rozvoj regionů.
  Ekonom 2010,č.36,s.50-51,4 obr.
  Žatec a Litoměřice usilují o pozici turistických center. Těžit chtějí z chmelařské a vinařské tradice. V Žatci vzniká chrám chmele a piva, v Litoměřicích Svatostánek českého vinařství.
 • KŘÍŽOVÁ, Ludmila
  Šance pro domácí cestovní ruch.
  Veř. správa 2010,č.15,s.10-11 a 14,2 fot.
  Rozhovor s Alešem Hvozdeckým, předsedou sdružení Český ráj, o nabídce domácí klientele, destinačních managementech, rozmanité struktuře, marketingových aktivitách a perspektivách rozvoje cestovního ruchu.
 • MARTÍNEK, Jaroslav
  Cyklistická doprava v České republice.
  Veř. správa 2010,č.15,příl.,s.I-VIII,3 fot.,1 gr.,1 mp.
  Rekapitulace podpory cyklistiky v ČR. Financování cyklistických stezek. Inspirace Dánskem, jak dále podporovat cyklistickou dopravu. Inspirace Švýcarskem, jak dále podporovat cestovní ruch cykloturistikou.
 • NYFFENEGGER, Brigitte
  Siedlungslandschaft und Erholungsräume.
  Sídelní krajina a rekreační oblasti.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.9,s.14-19,7 obr.,angl.res.,franc.res.
  Rozvoj a snaha o strukturalizaci volných prostorů uprostřed aglomerací, sídelní krajina a rekreační oblasti.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Královéhradecký kraj chce vábit turisty.
  Moderní obec 2010,č.9,s.36,1 obr.
  Rozhovor s hejtmanem Královéhradeckého kraje Lubomírem Francem na téma cestovní ruch: ROP severovýchod, nejatraktivnější turistické cíle, chystaná konference na podporu regionálního cestovního ruchu.
 • TITTELBACHOVÁ, Šárka
  Zámek Kuks a okolí: Destinační management v praxi.
  Moderní obec 2010,č.9,s.34-35,3 obr.
  Marketing destinace je základním nástrojem pro úspěšné prosazení se na trhu cestovního ruchu. Příklad úspěšného studentského projektu Kuks - Braunův kraj.
 • ZELENKA, Josef
  Kde jsme, kam spějeme a jak být "in". E-turismus.
  Veř. správa 2010,č.15,s.16-171 fot.,2 obr.
  Umělá inteligence má obrovský potenciál při personifikaci informačních služeb. Formou konverzačních robotů začíná být umělá inteligence využívána v komunikaci s uživateli. Nové pojmy: e-turismus, web 2.0.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • DRDLA, Pavel
  Informace o integrovaných dopravních systémech na internetu.
  Doprava 2010,č.2,s.14-15
  Informační náplň webu IDS: obecné informace; dopravně-přepravní inform.; odbavení a tarifní inform; informace o změnách a mimořádnostech; dobře míněné rady pro cestující; další informace k IDS; ostatní inform.
 • FRANK, Karel
  Monitoring jakosti pitné vody.
  Sovak 2010,č.7/8,s.38-43,3 tab.,6 gr.
  Vliv rozdílného způsobu monitorování a s tím spojené vykazování jakosti pitné vody pro určení referenčních hodnot výkonových ukazatelů, porovnání a vyhodnocení výsledků monitorování.
 • ZELENKA, Josef
  Kde jsme, kam spějeme a jak být "in". E-turismus.
  Veř. správa 2010,č.15,s.16-171 fot.,2 obr.
  Umělá inteligence má obrovský potenciál při personifikaci informačních služeb. Formou konverzačních robotů začíná být umělá inteligence využívána v komunikaci s uživateli. Nové pojmy: e-turismus, web 2.0.

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022