Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Tradiční stavba vinařství v novodobém pojetí.
  Stavitel 2011,č.12,s.24-25,5 obr.
  Stavba objektu Krásná hora kombinuje architektonické prvky slováckého regionalismu s moderním tepelně izolačním stavebním systémem. Je ztělesněním novodobého pojetí tradiční venkovské architektury.
 • Vítězný dům prošel komplexní rekonstrukcí.
  Stavitel 2011,č.12,s.32-33,6 obr.,1 tab.
  Vítězem letošního ročníku soutěže Panelák roku se stala stavba v Ústí nad Labem. Porota posuzovala rozsah oprav, náklady na jeden byt, výslednou úsporu energií a energetickou náročnost stavby.
 • BÉHÁR, Daniel aj.
  Table ronde. Histoire et devenir de la politique de la Ville.
  Kulatý stůl. Historie a budoucnost urbánní politiky.
  Urbanisme 2011,č.380,s.35-43,5 fot.
  Historický přehled orientace, cílů a metod urbánní politiky ve Francii od roku 1981. Obnova měst prosazovaná po roce 2003 Národní agenturou pro obnovu měst (ANRU). Změny v metodách governance.
 • BOŘUTOVÁ, Dana
  Architekt Dušan Samuel Jurkovič.
  Bratislava,Slovart 2009.382 s.,fot.,obr.,pl.,půd.
  Příběh života zakladatele moderní slovenské architektury v širších dobových souvislostech, více než 700 reprodukcí a fotografií plánů, projektů a realizací Jurkovičových děl.
  14 794
 • HOUARD, Noémie
  Droit au logement versus mixité?
  Právo na bydlení versus sociální mix?
  Urbanisme 2011,č.380,s.57-59,1 obr.
  Urbánní politika se zaměřuje na chudinské čtvrti, kde žije mnoho přistěhovalců. Progresivní pauperizace je klíčem k pochopení procesů, které tam probíhají. Sociální mix zde působí spíše kontraproduktivně.
 • HUBER, Wolf
  Politik und Raum in Theorie und Praxis. Texte von Wolf Huber Kommentiert durch Zeit-, Raum- und WeggefährtInnen. Sonderserie Raum und Region, Heft 3.
  Politika a prostor v teorii a praxi. Texty od Wolfa Hubera komentované napříč časem, prostorem a společníky na cestách. Speciální série Raum und Region, díl 3.
  Wien,Österreichische Raumordnungskonferenz 2011.158 s.,sch.,kartogr.,obr.
  Možnosti koordinace politiky a jejích kapacit v kontextu prostorového uspořádání, regionálního rozvoje a politiky soudržnosti EU V Rakousku. Teorie a praxe, strukturální fondy EU a nová paradigmata.
  14 793
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Čertova architektura.
  Stavitel 2011,č.12,s.41
  Nová klubovna Čertovo břemeno u Jistebnice (okres Tábor) je div. Zelený svah tvoří střechu klubu. Materiály: beton, ocel, dřevo (klády pevné i nakloněné) a sklo. Mnoho jednoduchých a půvabných detailů.
 • SHEJBALOVÁ, Eliška – ZAPLETALOVÁ, Hana
  Architektura Českého krasu.
  Karlštejn,Správa CHKO Český kras 2007.Nestr.,fot.,obr.
  Brožurka o historii venkovské architektury Českého krasu, pravidla pro stavebníky objektů v chráněných územích, základní znaky a příklady staveb vhodných a nevhodných pro zdejší krajinu.
  14 791

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Repenser le fleuve comme espace public.
  Přestavba nábřeží jako veřejného prostranství.
  Urbanisme 2011,zvl.č.40,s.20-22,5 fot.
  Nábřeží v Toulouse (Francie) se nachází v původním stavu, chráněné soklem opěrných zdí o výšce 8-10 m. Plán nové úpravy nábřeží v délce 32 km se záměrem vytvořit podél řeky ozeleněná veřejná prostranství.
 • Rue Alsace-Lorraine et jardin du Capitole: un paysage urbain total.
  Proměna ulice Alsace-Lorraine a náměstí Capitole města Toulouse ve Francii na pěší zónu.
  Urbanisme 2011,zvl.č.40,s.25-26,5 fot.
  Projekt řeší úpravu ulice Alsace-Lorrain a náměstí Capitole v Toulouse včetně přestavby stanice metra na veřejné prostranství s vyloučením dopravy. Souvislé pokrytí šedou žulou, stromy, fontána, mobiliář.
 • Toulouse centre-ville: une nouvelle culture des mobilités.
  Nová kultura mobility v centru města Toulouse (Francie).
  Urbanisme 2011,zvl.č.40,s.23-24,2 fot.,1 obr.
  Plán přestavby městského centra sleduje zvýšení jeho atraktivity včetně oživení zelení. Definuje jeho hranice, funkce a využití. Zlepšuje jeho dopravní dostupnost návrhem okružních magistrál a sítě MHD.
 • ARMONAT, Thomas
  Europarat: Stadtraum als Quelle von Wohlstand. 5. Europäische Landschaftstagung in Straßburg vom 10. bis 12. October.
  Rada Evropy: Městský prostor jako zdroj blahobytu. 5. Evropská krajinářská konference ve Štrasburku od 10. do 12. října.
  Garten + Landschaft 2011,č.11,s.7,1 obr.
  Téma využití volného prostranství sjednotilo krajinářské architekty, krajinářské svazy a sdružení, územní plánovače, ekonomy a politiky z celé Evropy - celkově na 400 účastníků z různých vědních disciplín.
 • BŘEŠŤAN, Robert
  Čarování s územním plánem.
  Ekonom 2011,č.50,s.26-27,1 obr.
  Problematika změny funkčního využití území v územních i regulačních plánech na příkladu městské části Prahy 6. Tlak developerů na zařazení svých projektů mezi tzv. celoměstsky významné.
 • CHAPELLE, Sophie
  Un éco-village participatif.
  Participativní eko-vesnička.
  Urbanisme 2011,č.380,s.11,2 obr.
  Domky na ploše cca 11 ha vyprojektované za účasti jejich majitelů dle jejich individuálních přání. Rekuperace vody a tepla, minimalizace ztrát tepelnými mosty, přírodní a recyklovatelné materiály.
 • JOANELLY, Tibor – SCHÄRER, Caspar
  Urbane Injektionen. Die Genese öffentlicher Räume in Kapstadt.
  Urbánní ijekce. Geneze veřejných prostranství v Kapském Městě.
  Werk, Bauen + Wohnen 2011,č.11,s.4-13,1 mp.,15 obr.,angl.res.,franc.res.
  Stručný přehled vývoje zástavby v Kapském Městě, problémy územního plánování, bydlení a segregace obyvatel v období apartheidu, disparity v rozvoji jednotlivých čtvrtí a nedostatečná infrastruktura.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Návrat k pasážím.
  Back to Arcades.
  ASB 2011,č.5,s.26-30,5 obr.,2 půd.,angl.res.
  Popis dobrého začlenění nově zbudovaného obchodního centra do historické zástavby Rožnova pod Radhoštěm, který dal vznik pasáži oživující střed města.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022