Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • TREML, Pavel
  Nejvýznamnější období sucha v letech 1956-2009 na území České republiky.
  The most severe drought events in the Czech Republic in the period 1956-2009.
  Vod. hospod. 2010,č.11,příl. VTEI,mimoř.č.,s.13-16,tab.,gr.,angl.res.,lit.
  Srovnání vhodnosti užití metod součtových řad, efektivních srážek a nedostatkových objemů pro vyhodnocení výskytu období sucha, analýza období sucha, zhodnocení četnosti výskytu dnů sucha v období 1956-2009.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • KÖNZ, Jachen
  Verdichtung in Monte Carasso. Ein städtebauliches Konzept der Achtzigerjahre reüssiert.
  Zhuštění zástavby ve vesnici Monte Carasso. Úspěšný urbanistický koncept osmdesátých let.
  Werk, Bauen + Wohnen 2010,č.12,s.26-33,22 obr.,angl.res.,franc.res.
  Třicet let starý plán zástavby vesnice Monte Carasso od architekta Luigi Snozziho prokázal kvalitní rozvržení zástavby i přes její postupné zhuštění.
 • KUBA, Bohumil
  Technická mapa obce.
  Stavitel 2011,č.2,s.47,1 tab.
  Řada obcí ČR má pro své území nebo jeho část vyhotovenou tzv. technickou mapu obce. Její základní obsah určuje vyhláška č. 233/2010 Sb. Není pro obce povinná. Všechny prvky mapy jsou určeny polohově i výškově.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • Národní přírodní rezervace Stará řeka.
  Veronica 2010,č.6,sam.příl.,7 s.,fot.,mp.
  Seznámení s nejpřísněji chráněnou lokalitou CHKO Třeboňsko, NPR Stará řeka, s příběhem její historie, původní přírodou s pestrou mozaikou biotopů a dalšími přírodními zajímavosti, které se zde nacházejí.
 • APEL, Peter - BRÜGGEMANN, Dagmar
  Freiräume für Kinder und Jugendliche.
  Volné prostory pro děti a mladistvé.
  Garten + Landschaft 2011,č.1,s.11-13,3 obr.
  Výzkumný projekt "Volné prostory pro děti a mladistvé" Spolkového ministerstva dopravy, stavebnictví a rozvoje měst poskytuje přehled stávajících veřejných prostor vyhrazených pro děti a navrhuje jisté změny.
 • BÍNA, Jan
  Využití potenciálu cestovního ruchu v České republice.
  Závěrečná zpráva úkolu B.9/CR.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2010.67 s.,14 tab.,25 kartogr.
  Územní informace o úpravě potenciálu cestovního ruchu pro hodnocení jeho využití a o vlastním využití potenciálu s tabulkami a kartogramy pro snadné vyhledání konkrétního obvodu ORP.
  Z 43, Z 43a
 • KOZUBKOVÁ, Jitka
  Procházka v korunách stromů.
  Ochr. přír. 2010,č.6,s.24-25,3 fot.,tab.,angl.res.
  Seznámení s netradiční turistickou atrakcí, stezkami budovanými v korunách stromů, kde a z čeho se staví, co návštěvníkům přinášejí, způsob financování, přehled nejznámějších stromových stezek.
 • KULHÁNEK, František
  Revitalizace sportoviště na moderní areál.
  Stavitel 2011,č.2,s.31-34,7 obr.,2 pohl.,1 řez
  Centrum sportu a zdraví včetně revitalizace území Omega získalo za proměnu bývalého spartakiádního stadionu v Olomouci v moderní areál využití volného času titul Stavba roku 2010.
 • PISTERS, Hettie
  Ein Stadtpark für Kindergartenkinder.
  Městský park pro děti z mateřských školek.
  Garten + Landschaft 2011,č.1,s.28-29,4 obr.
  Na místě někdejší továrny v Oslu byl vytvořen parkový prostor s hřišti a zelenými plochami pro 500 dětí z mateřských škol, který je o víkendech otevřen i pro veřejnost.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Inspirace pro volný čas.
  Stavitel 2011,č.2,s.34
  Na místě spartakiádního stadionu v Olomouci vzniklo sportovní centrum Omega. Je určeno jak pro celoroční, tak pro letní provoz pro širokou veřejnost. Je doplněno kongresovým hotelem.
 • SKLÁDANÝ, Pavel
  Víceúčelový pruh: nabídka pro cyklistickou infrastrukturu.
  Moderní obec 2011,č.2,s.34-35,7 obr.
  Nová varianta vedení cyklistické dopravy - víceúčelový pruh. Příklady ze zahraničí, způsob vyznačování, hlediska a parametry pro jeho pořízení.
 • TOMÍŠKOVÁ, Marie a kol.
  Známé neznámé cesty dědictví.
  Brno,Ústav územního rozvoje Brno 2010.187 s.,fot.,tab.,mp.,lit.
  Obsah kapitol "Trasa UNESCO, Vybrané památky stavebních slohů, Roubené stavby, Technické památky a Marketingová strategie tras" jako podklad pro plánování rozvoje cestovního ruchu na území ČR.
  14 664, 14 664a

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022