Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • Atlas krajiny České republiky. Landscape Atlas of the Czech Republic. [Elektronický zdroj]
  Praha,Ministerstvo životního prostředí a Průhonice,Výzk. ústav Silva Taroucy...2009.1 DVD;12 cm;textová a mapová data (11 souborů: 1,82 GB)
  Rozsáhlé kolektivní dílo pojímající v 8 oddílech českou, moravskou a slezskou krajinu z různých hledisek. Charakterizuje její stav, strukturu, vývoj, kvalitu přírodního prostředí a další směřování krajiny.
  E 53, E 53a

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Pestrá mozaika barev oživila polikliniku.
  Stavitel 2011,č.5,s.42-43,4 obr.
  Rekonstrukce Polikliniky Opatovská v Praze byla zaměřena na energetickou sanaci a nové architektonické řešení obvodového pláště stavby. Výsledkem je originální barevná fasáda. Mluví se o tzv. barevné zóně.
 • BRDKOVÁ, Lenka
  Olomouc bude městem vědy. Nové projekty.
  Ekonom 2011,č.17,s.48-50,3 obr.
  V Olomouci se v současné době realizuje řada nových projektů: výstavba vědeckých center, revitalizace bývalého průmyslového areálu Milo Olomouc, rekonstrukce výstaviště i nové bytové objekty.
 • JESENSKÁ, Vanda
  Jako ve skateparku.
  Domov 2011,č.5,s.115-121,15 obr.
  Téměř futuristickou stavbu projektoval známý japonský architekt Kei´ichi Irie pro svažitý pozemek ležící na předměstí Nagoje. Investoři zařídili minimalistický interiér s pokorou k tomuto nevšednímu prostoru.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022