Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2011

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Historické město roku - Znojmo.
  Obec a finance 2011,č.3,s.38-39,4 obr.
  Ocenění za nejlepší přípravu a realizaci městské památkové rezervace a zóny za rok 2010 získala města: Znojmo, Prachatice a Polička.
 • Richtlinie: Energiesparen bei historischen Bauten.
  Směrnice: Úspory energie u historických staveb.
  NÖ Gestalten 2011,č.132,s.12,1 obr.
  Z cca 2 milionů stavebních děl v Rakousku je jich asi 1,3 památkově chráněných a 20 tisíc z nich je trvale obydlených. Možnosti úspory energie při zachování kulturních hodnot těchto historických staveb.
 • Společný projekt historických měst.
  Moderní obec 2011,č.7,s.36,1 obr.
  Projekt s názvem Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska má za cíl podpořit turistický ruch v regionech. Projekt získal dotaci z evropských fondů.
 • HERZÁN, Lubor
  Obnovení historického průchodu k bazilice sv. Prokopa v Třebíči.
  Renovation of the Historical Passage to the St Procopius Basilica in Třebíč.
  Urban. a územní rozvoj 2011,č.3,s.23-27,2 mp.,3 obr.,angl.res.
  V rámci revitalizace Městské památkové zóny v Třebíči byl v roce 2010 obnoven historický průchod k bazilice sv. Prokopa. Historické souvislosti, zájmové území, postup prací.
 • MERTOVÁ, Martina
  O polovičatosti památkářské architektury.
  Zpr. památ. péče 2011,č.3,s.155-160,14 fot.
  Fenomén památkářské architektury - novostaveb, které se různou měrou zapojují do historického prostředí, její proměny a reflexe na pozadí vývoje teorie památkové péče, konkrétní příklady především z Olomouce.
 • TOMÍŠKOVÁ, Marie
  Průmyslové dědictví a cestovní ruch.
  Industrial Heritage and Tourism.
  Urban. a územní rozvoj 2011,č.3,s.28-32,9 obr.,1 mp.,lit.,angl.res.
  Česká republika má přes 2 800 průmyslových památek, které lze využít v oblasti cestovního ruchu. Přehled vybraných technických památek, regionální trasy po těchto památkách.
 • VÍCHOVÁ, Božena
  Zámecké zahrady venkovních barokních sídel. 1. část. Jaroměřice nad Rokytnou.
  Zahrada - park - krajina 2011,č.2,s.19-25,4 fot.,obr.
  Seznámení se zámkem v Jaroměřicích nad Rokytnou a areálem historické zahrady, s jeho historií a osobnostmi, historie budování zahrady, její proměny a rekonstrukce ve druhé polovině 20. století.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022