Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Obchodní centrum v Rožnově pod Radhoštěm.
  A Commercial centre in Rožnov pod Radhoštěm.
  Stavba 2011,č.4,s.10-13,8 obr.,2 půd.,angl.res.
  Obchodní centrum tvoří rekonstruovaná budova a dva nové dvoupodlažní objekty spojené pasáží se skleněnou střechou. Součástí domu je kdykoli přístupný veřejný prostor. Využití přírodních materiálů.
 • Obytný soubor v Brně pod Palackého vrchem.
  A dwelling complex below Palacký Hill in Brno.
  Stavba 2011,č.4,s.32-35,8 obr.,3 půd.,2 pohl.,angl.res.
  Konverze objektů různých funkcí (garáže, autodílna a administrativa). Vznikl soubor různých typologických forem bydlení: rodinný dům atriového typu, objekt se vstupy do bytů přímo z ulice a byty vel. 120 m2.
 • Přírodní park Trhovisko.
  Natural Park Trhovisko.
  Stavba 2011,č.4,s.59-61,4 obr.,1 pl.,1 mp.,angl.res.
  Motivem úpravy parku na okraji Valašských Klobouk bylo vytvoření místa, které by plnilo pobytové, rekreační a ekologické funkce. Mobiliář je ze dřeva a část z kovu. Zpevněné plochy pro pobyt a provoz.
 • DINKA, Marek - JAKUŠOVÁ, Martina
  Ako sa menilo bratislavské nábrežie Dunaja.
  Jak se měnilo bratislavské nábřeží Dunaje.
  Urbanita 2011,č.4,s.52-53,9 fot.,angl.res.
  Série fotografií ukazuje, jak se mezi roky 2007 a 2010 měnilo bratislavské nábřeží Dunaje v pohledu od řeky.
 • DVOŘÁKOVÁ, Eva (ed.)
  Kohoutovice 1210 – 2010.
  Brno,Městská část Brno-Kohoutovice 2010.115 s.,fot.,mp.,tab.
  Publikace vydaná k 800. výročí založení Kohoutovic krátce seznamuje s historií nynější městské části Brna, hlavně pak sleduje vývoj obce v různých oblastech života a porovnává minulost s dneškem.
  14 803
 • FIŠER, Michal
  Nábřeží v Kadani znovu ožívá.
  Moderní obec 2011,č.12,s.53,3 obr.
  Město Kadaň vybudovalo v rámci revitalizace veřejného prostranství nábřeží Ohře novou cyklostezku. Seznámení s projektem.
 • FOJTÍK, Pavel
  Zmizelá Praha. Tramvaje a tramvajové tratě. Historická předměstí a obce na pravém břehu Vltavy - sever. 3. díl.
  Praha a Litomyšl,Paseka a Praha,Schola Ludus-Pragensia 2011.199 s.,160 fot.,pl.,mp.,lit.,edice Zmizelá Praha
  Popis tramvajové dopravy prostřednictvím okomentovaných dobových fotografií je zaměřen na severovýchodní část pravého břehu Vltavy, která je dějištěm stěžejních událostí z počátků pražské tramvajové dopravy.
  14 610/3
 • KOLOUŠKOVÁ, Zuzana
  Řeka a město Brno.
  Zahrada - park - krajina 2011,č.4,s.28-31,8 fot.,pl.
  Prezentace architektonické studie revitalizace části povodí řeky Svitavy protékající průmyslovou částí Brna, která řeší současné problémy v území a začleňuje řeku zpět do organismu města.
 • KREJSA, Dominik
  Simmering und Zentrum Kagran neue Zielgebiete der Stadtentwicklung.
  Simmering a centrum Kagran jsou novými cílovými oblastmi městského rozvoje.
  Perspektiven 2011,č.8,s.24-26,4 obr.
  Městský obvod Simmering a centrum Kagran byly v r. 2011 zahrnuty do rozvojového plánu města Vídně. Nyní probíhá vypracovávání místních programů a konkrétních projektů pro zkvalitnění těchto lokalit.
 • MACHÁČEK, Julius
  Main Point Karlin. Praha 8, Karlín.
  Architekt 2011,č.5/6,s.4-21,23 obr.,4 pohl.,10 fot.,3 det.,3 půd.,angl.res.
  Hlavní náplní budovy budou kancelářské prostory. Jasná regulační pravidla byla při výstavbě dodržena. Výrazná barevná fasáda, velmi variabilní využití kanceláří. Tři ocenění objektu již před dokončením.
 • PLESKOT, Josef a kol.
  Nová hlavní pražská třída. Potenciál severojižní magistrály.
  Architekt 2011,č.5/6,s.108-111,3 sch.,2 fot.,1 viz.,2 řezy, 2 pl.
  Cílem studie je z nenáviděné severojižní magistrály vytvořit novou hlavní pražskou třídu naplněnou bohatým životem ve všech svých úrovních. Řešení prostoru Masarykova nádraží a v jeho okolí ostrova Pentagon.
 • POKORNÝ, Petr
  Pohyb cyklistů a pěších v centrech měst je možné sladit.
  Moderní obec 2011,č.12,s.54,2 obr.
  Doporučená řešení sladění pěší a cyklistické dopravy v centrech měst. Stanovení limitů, bezpečnost, navrhovaná řešení dle hustoty pěší dopravy.
 • SAKAI, Aya
  „Re-assessing" London’s squares: the development of preservation policy 1880–1931.
  „Přehodnocení" londýnských náměstí: vývoj ochrany náměstí v letech 1880–1931.
  Town Plan. Review 2011,č.6,s.615-637,5 obr.,angl.res.,lit.
  Vývoj politiky týkající se ochrany londýnských náměstí v daném období. Změna vnímání funkce náměstí – finanční příležitosti, prostor pro rozvoj, sociální benefity, kvalita otevřeného prostoru.

8. Venkovská sídla

 • Komňa - Vesnice roku 2011.
  Obec a finance 2011,č.5,s.6-7,6 obr.,1 tab.
  V soutěži Vesnice roku 2011 v Programu obnovy venkova se stala obec Komňa ze Zlínského kraje. Přehled oceněných obcí dle krajů ČR.
 • Národní konference VENKOV 2011.
  Obec a finance 2011,č.5,sam.příl. Venkov,č.2,s.10-12,6 obr.
  Konference Venkov, která se uskutečnila v závěru roku 2011 v Sedlčanech, se zaměřila především na ekonomiku a rozvoj venkova, tradice, rodinu, životní prostředí a veřejnou osobní dopravu na venkově.
 • BERNARD, Josef
  Endogenní rozvojové potenciály malých venkovských obcí – obtížné hledání a měření jejich vlivu.
  The Endogenous Developmental Potential of Small Rural Municipalities – The Difficulties of Searching for and Measuring Impact.
  Sociol. čas. 2011,č.4,s.745-775,1 obr.,5 tab.,3 mp.,angl.res.,lit.
  Analýza statistických dat a zkoumání, zda lze na jejich základě určit vnitřní rozvojové kapacity malých venkovských obcí. Stanovení 16 indikátorů rozvoje a studium míry jejich vlivu na rozvinutost obce.
 • HNILIČKA, Pavel
  Svojetice se chtějí vymanit ze zajetí sídelní kaše.
  Moderní obec 2012,č.1,s.35,2 obr.,1 sch.
  Koncept územního plánu obce Svojetice řeší stávající zástavbu, chybějící občanskou vybavenost, zeleň atp. Územní plán vytyčuje hranici zástavby jako hráz pro živelný suburbanizační rozvoj.
 • KRUML, Jan (ed.)
  Venkovské stavby 2011.
  Vydáno k 20. výročí přijetí Programu obnovy vesnice vládou ČR.
  Bělotín,Obec Bělotín 2011.111 s.,fot.,edice Tvář venkova,angl. a něm res.
  Formou okomentovaných fotografií publikace prezentuje výsledky soutěže Vesnice roku 2011, sakrální stavby, obnovu, úpravy a dostavby venkovských staveb včetně staveb nových.
  14 811

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • KUNCOVÁ, Petra
  Informace z jedné ruky.
  Statistika a My 2011,č.11/12,s.28
  K největším a nejznámějším informačním zdrojům patří Registr ekonomických subjektů a Registr sčítacích obvodů a budov (počet obcí 6 251). Je možné z nich poskytovat informace i na individuální úrovni.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022