Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2012

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • FALUDI, Andreas
  Cohesion, Coherence, Cooperation: European Spatial Planning Coming of Age?
  Soudržnost, pospolitost, spolupráce: dosáhlo evropské územní plánování dospělosti?
  Abington,Routledge 2010.207 s.,obr.,mp.,rejstř.,lit.
  Podrobná analýza problematiky evropského územnío plánování, jeho vývoje, strategie, úspěchů, úskalí, metodologie a výhledů do budoucna, včetně politiky územní soudržnosti a otázek evropské integrace.
  14 857

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • KUBCOVÁ, Jana
  Je cohousing i českou cestou?
  Is Co-housing also the Czech Way?
  ASB 2012,č.2,s.46-47,6 obr.,angl.res.
  Základní informace o cohousingu – význam, původ, vývoj, aktuální podoba, (ne)výhody. Otázka realizovatelnosti cohousingu v podmínkách ČR.
 • KULHÁNEK, František
  Užitečné dílo současné architektury.
  Stavitel 2012,č.5,s.37-40,5obr.,1 sit.,1 půd.,1 řez
  V proluce v Praze vznikl objekt s tělocvičnou a malometrážními stabilizačními byty pro zaměstnance města jako startovní byty. Některé byty jsou jen ke krátkodobému ubytování, neboť nesplňují normu na oslunění.
 • MIKOVÁ, Markéta - NOVÁKOVÁ, Iva
  Rezidenční trh pod lupou.
  The Residential Market under a Magnifying Glass.
  ASB 2012,č.2,s.44,angl.res.
  Finanční statistika související s trhem bytů a nemovitostí v ČR. Srovnání výstavby a prodejů bytů za poslední roky, sledování cenového vývoje bytů a podmínek hypoték. Stanovení predikce pro budoucnost.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Moderní nájemní dům.
  Stavitel 2012,č.5,s.40
  Dům na nároží v Praze 1 skrývá malé vtipně řešené nájemní byty a řeší problém sousední školy, která neměla tělocvičnu. V suterénu je tělocvična, pod ní parkoviště, v přízemí obchody, v patrech byty.
 • SUNEGA, Petr a kol.
  Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací.
  Praha,Sociologický ústav AV ČR 2011.68 s.,tab.,gr.,lit.
  Studie se soustředí na nástroje bytové politiky (úrokový odpočet, daň z nemovitostí, sociální bydlení) a na základě jejich podrobné analýzy předkládá návrh reformy vybraných nástrojů bytové politiky.
  14 855
 • TESAŘ, Jan
  Bydlet, nebo doufat?
  To Live or Hope?
  ASB 2012,č.2,s.40-42,4 obr.,angl.res.
  Popis aktuální situace na trhu nemovitostí – odraz ekonomické krize do poptávky po nových bytech. Předpokládaná stagnace výstavby a chátrání drahých novostaveb, které nenajdou své majitele.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Návrat pivovaru do centra města.
  Stavitel 2012,č.5,s.24-25,5 obr.
  Bývalý pivovar v Opavě právě prochází rozsáhlou rekonstrukcí a dostavbou. Budovy z 19. století zůstanou zachovány, včetně historických fasád a členění původních oken. Ze Zlatovaru vznikne společenské centrum.
 • Nový koncertní sál Pražské konzervatoře.
  Stavitel 2012,č.5,s.32-33,12 obr.
  Sál postaven ve dvoře konzervatoře, ostatní prostory jsou vestavěny do různých úrovní její historické budovy. Vznik 2 provozně a technicky nezávislých sálů, koncertní je částí pod zemí a má zahradu na střeše.
 • The Eye. Filminstitut in Amsterdam/NL.
  Oko. Filmový institut v Amsterodamu/Nizozemí.
  DBZ 2012,č.5,s.18-22,12 obr.
  Představení vítězného projektu na výstavbu nizozemského filmového institutu v Amsterdamu na severním břehu zátoky IJ. Robustní, členitá budova je geometricky strukturována.
 • DVOŘÁČKOVÁ, Simona
  Fit parky v obcích: Podpora zdraví i sociálního kontaktu.
  Moderní obec 2012,č.5,s.35-36,3 obr.
  Cílem tzv. fit parků je podpořit aktivitu v každém věku - tyto areály nabízejí různé venkovní posilovací stroje. Příklady úspěšných realizací v ČR.
 • KULHÁNEK, František
  Užitečné dílo současné architektury.
  Stavitel 2012,č.5,s.37-40,5obr.,1 sit.,1 půd.,1 řez
  V proluce v Praze vznikl objekt s tělocvičnou a malometrážními stabilizačními byty pro zaměstnance města jako startovní byty. Některé byty jsou jen ke krátkodobému ubytování, neboť nesplňují normu na oslunění.
 • KUNC, Josef aj.
  Perspektivy nákupních center v České republice s důrazem na lokalizaci v urbánním prostředí – příklad města Brna.
  Prospects of Czech shopping centres in view of their urban localization – the example of the city of Brno.
  Urban. a územní rozvoj 2012,č.2,s.14-20,angl.res.,lit.,5 obr.,1 gr.,1 tab.,1 mp.
  Hlavní vlna expanze nákupních center v ČR již skončila. Vývoj jejich výstavby v letech 1997-2011, lokalizace, dopravní dostupnost, konkurenceschopnost a výhledy do budoucna.
 • SEDLÁKOVÁ, Radomíra
  Moderní nájemní dům.
  Stavitel 2012,č.5,s.40
  Dům na nároží v Praze 1 skrývá malé vtipně řešené nájemní byty a řeší problém sousední školy, která neměla tělocvičnu. V suterénu je tělocvična, pod ní parkoviště, v přízemí obchody, v patrech byty.
 • WALTER, Oliver
  Beleuchtung von Zebrastreifen.
  Osvětlení přechodů pro chodce.
  Strasse und Verkehr 2012,č.4,s.24-27,9 obr.,franc.res.
  Fakta o nehodovosti na přechodech pro chodce a téma bezpečnosti a technických opatření pro jejich zvýraznění a osvětlení.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • SKLENIČKA, PETR
  Pronajatá krajina.
  Praha,Centrum pro krajinu 2011.137 s.,fot.
  Soubor textů o krajině, ve kterých autor pozoruje krajinu očima různých profesí a nabízí své názory na péči a krajinnou ekologii i na současné problémy a známé kauzy o krajině a společnosti v současnosti.
  14 850
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022