Česky English Deutsch Francais

Novinky 1 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Efektivita komplexu ve tvaru krystalu.
  Stavitel 2013,č.1,s.28-29,3 obr.
  V Londýně byla v září 2012 otevřena budova Crystal - centrum pro udržitelný rozvoj moderních měst. Jeho součástí je výstava o nejmodernějších způsobech uspořádání městské infrastruktury i technologiích.
 • Fabrika hotel v Humpolci.
  Fabrika Hotel in Humpolec.
  Stavba 2012,č.4,s.37-41,6 obr.,1 sit.,2 řezy,5 půd.,angl.res.
  Hotel Fabrika v centru Humpolce je postaven v místě demolovaných objektů a navazuje na zrekonstruované sousední objekty. Slouží jako hotel s restaurací a konferenční centrum. Udělena cena Stavba roku 2012.
 • Obnova ve stylu kapucínské skromnosti.
  Stavitel 2012,č.12,s.26-27,5 obr.
  Rekonstrukce komplexu Kapucínského kláštera s kostelem sv. Josefa v Chrudimi. Urbanistické řešení navázalo na klášterní zahrady, vznikl pobytový park, dvůr, velkorysý prostor Plato a řada drobných staveb.
 • Proměny plynojemu na kulturní centrum.
  Stavitel 2012,č.12,s.20-22,9 obr.
  Rekonverze plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic na koncertní sál. Plynojem se stal pro po konverzi podle návrhu Josefa Pleskota novým kulturním centrem Ostravy.
 • Revitalizace uhelného mlýna. Libčice nad Vltavou.
  Revitalization of a Former Coal Mill, Libčice nad Vltavou.
  Architekt 2012,č.5/6,s.4-17,19 obr.,1 mp.,3 pohl.,2 řezy,1 sch.,3 půd.,angl.res.
  V areálu bývalých Šroubáren se nachází mlýn z roku 1900. Po rekonstrukci je využíván jako multifunkční objekt - sklady a architektonický ateliér včetně galerie a půjčovny současného umění. Nové prvky stavby.
 • FALTIN, Felix
  Ein neues Umfeld für die Wiener Gesundheits- und Sozialpolitik.
  Nové prostředí pro vídeňskou zdravotnickou a sociální politiku.
  Perspektiven 2012,č.7/8,s.10-15,1 obr.,8 gr.
  Reformy vídeňského zdravotnického systému a nová koncepce sociální politiky v souvislosti s přetrvávající ekonomickou nejistotou v rámci EU. Požadavky na větší transparentnost, koordinaci a úsporná opatření.
 • JANATA, Vladimír
  Vyhlídková trasa na Vysoké peci.
  Stavitel 2012,č.12,s.23,4 obr.
  Kulturní památka Vysoká pec č. 1 v Ostravě prošla v roce 2012 proměnou. Byly zpřístupněny vyhlídkové plošiny v několika výškových úrovních. Přístup na věž zajišťuje prosklený výtah.
 • JUNGOVÁ, Ivana
  Registr CRAB. Nemovitý majetek.
  Veř. správa 2012,č.26,s.10-11,2 obr.
  Ke konci roku 2012 byl spuštěn Centrální registr administrativních budov (CRAB), který by mohl sloužit mj. i pro optimalizaci při vládních a regionálních dislokačních přesunech.
 • KOLLER, Michael
  Extrem bauen für Extremsportler. Die neue Schutzhütte auf dem Mont Blanc.
  Extrémně stavět pro extrémní sportovce. Nová horská chata na Mont Blancu.
  DBZ 2012,č.12,s.60-63,10 obr.
  Architektonický ateliér DécaLaage Architecture vytvořil útočiště pro horolezce. Dřevěné jádro oválné stavby je cele kryto pláty z oceli odrážejícími sluneční paprsky, z nichž budova čerpá energii.
 • KULHÁNEK, František
  Proměna brownfieldu novou Fabrikou.
  Stavitel 2013,č.1,s.31-33,4 obr.,1 řez,2 půd.
  Na místě průmyslových staveb s výraznou ekologickou zátěží byl postaven v Humpolci hotel Fabrika. Objekt prokazuje výrazné úspory energie, vysokou ochranu životního prostředí a má výhodnou polohu.
 • KUNC, Josef aj.
  Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů).
  Retail Gravity Models, Shopping Habits and Shopping Centres: The Case of the Brno Agglomeration (a Contribution to the Study of Daily Urban Systems).
  Sociol. čas. 2012,č.5,s.879-910,5 tab.,4 obr.,angl.res.,lit.
  Analýza závislosti územních, socio-demografických a psychologických faktorů ovlivňujících nákupní chování obyvatel brněnské aglomerace.
 • SANTIFFALER, Enrico
  Holzfacetten. Holzschnitzerei in Pontives – Lajen/IT.
  Dřevěné fazety. Řezbářství v Pontives – Lajen/Itálie.
  DBZ 2012,č.12,s.46-51,9 obr.,9 pl.
  Polygonální budova s trojúhelníkovými fazetami z dřevěných tašek a skleněných desek tvoří zajímavý komplex zasazený v horské krajině Jižních Tyrol. Projekt architektů Gerda Bergmeistera a Michaely Wolf.
 • SCHROTTER, Daniel
  Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung.
  Směrnice Evropského parlamentu a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči.
  Perspektiven 2012,č.7/8,s.45
  Nová směrnice má posílit práva pacientů a zlepšit přeshraniční spolupráci na zdravotní péči sousedících zemí.
 • SPERBER, Monika
  Wiens Gesundheitsstrategie für die nächsten 20 Jahre.
  Zdravotnická strategie Vídně pro dalších 20 let.
  Perspektiven 2012,č.7/8,s.22-25,8 obr.
  Vlivem demografických změn stojí vídeňské zdravotnictví před novými výzvami. Potřeba modernizace a strukturního plánování. Představení několika vídeňských nemocnic.
 • STUMPF-FEKETE, Monika
  Gesundheitsreform – Wohin?
  Zdravotnická reforma – kam?
  Perspektiven 2012,č.7/8,s.16-19,3 gr.
  Grafické porovnání vybraných položek zdravotnického systému v různých zemích světa.
 • WACHET, Brigit
  Das Krankenhaus der Zukunft.
  Nemocnice budoucnosti.
  Perspektiven 2012,č.7/8,s.26-28,6 obr.
  Plány pro novou „inteligentní“ nemocnici na severu Vídně. Maximální využití moderních technologií, robotů i koncepce „léčivého prostředí“ s množstvím zeleně ve vzdušných interiérech i exteriérech.

19. Rekreace a volný čas

 • Ekologický odkaz olympijských her.
  Stavitel 2012,č.12,s.50-52,8 obr.
  Rozvoj čtvrti Stratford v Londýně v souvislosti s olympijskými hrami. Obnova čtvrti - demolice 220 budov (znovu využit materiál i zemina), řešení dopravy, nový park, stavby pro olympiádu a jejich využití.
 • Hidden gem' Swiss Garden get go ahead for L2.8m restoration.
  Skrytý drahokam Swiss Garden se chystá na obnovu za 2,8 milionu liber.
  Green Places 2012,č.89,s.20,2 obr.
  Jedna z méně známých, ale o to významnějších historických zahrad Anglie z počátku 19. století – Swiss Garden – se dočká regenerace za 2,8 milionů liber z fondu Heritage Lottery Fund.
 • The Westonbirt project: A better welcome for visitors to the National Arboretum.
  Projekt Westonbirt: lepší přivítání návštěvníků do Národního arboreta.
  Green Places 2012,č.89,s.16-18,6 obr.
  Od počátku roku 2013 začíná nový projekt na regeneraci světově známého Národního arboreta Westonbirt v hrabství Gloucestershire. Kromě obnovy částí zeleně se počítá také s lepším přístupem pro návštěvníky.
 • Wiener Jugend Arbeit 2012! Verzetzung findet stadt.
  Práce vídeňské mládeže 2012! Propojování.
  Perspektiven 2012,č.9/10,s.1-96,obr.
  Celé číslo se věnuje problematice dětí a mládeže ve Vídni a jejich volnočasovým aktivitám, hrám, dětským klubům, organizacím, sociální práci s mladými a podpoře jejich vzdělávání.
 • KOLLER, Michael
  Extrem bauen für Extremsportler. Die neue Schutzhütte auf dem Mont Blanc.
  Extrémně stavět pro extrémní sportovce. Nová horská chata na Mont Blancu.
  DBZ 2012,č.12,s.60-63,10 obr.
  Architektonický ateliér DécaLaage Architecture vytvořil útočiště pro horolezce. Dřevěné jádro oválné stavby je cele kryto pláty z oceli odrážejícími sluneční paprsky, z nichž budova čerpá energii.
 • ŠTEFANOVÁ, Renata
  Význam cestovního ruchu a podpora jeho rozvoje.
  Obec a finance 2012,č.5,s.28-29,2 obr.,1 tab.
  Národní program podpory cestovního ruchu se zaměřil na podporu sociálního cestovního ruchu. Cíle, akce, programy, dotace, příklady dobré praxe.
 • ZAJÍČEK, Petr
  Bozkovské dolomitové jeskyně - oblíbený cíl turistů.
  The Bozkov Dolomite Caves - A Popular Tourist Destination.
  Ochr. přír. 2012,č.6,s.2-4,4 fot.,angl.res.
  Unikátní systém jeskyní v krasu povodí řeky Kamenice a na Železnobrodsku, seznámení s jejich historickým vývojem, výsledky průzkumů, ochranou, způsobem zpřístupnění veřejnosti.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • PEŠOUT, Pavel
  Dvacet let obnoveného časopisu Ochrana přírody.
  Ochr. přír. 2012,č.6,s.22-24,7 fot.,lit.
  Článek k 20. výročí vydávání časopisu Ochrana přírody a krajiny, seznámení s tradicí, historií a s tvůrci časopisu, vliv časopisu na generace pracovníků státní a dobrovolné ochrany přírody.
 • PETŘÍČEK, Václav - PLESNÍK, Jan
  Slovníček pojmů.
  Ochr. přír. 2012,zvl.č.,příl.s.I-XIV,lit.
  Slovníček pojmů a odborných výrazů vyskytujících se v článcích časopisu věnovaného ekologické síti v ČR, včetně seznamu zkratek a literatury přispívajících k přehlednosti a lepší orientaci.
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 2. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022