Česky English Deutsch Francais

Novinky 10 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • NOVÁČEK, Aleš
  Dualita Evropy: historickogeografická analýza.
  Praha,Česká geografická společnost 2012.241 s.,16 obr.,11 tab.,lit.,angl.res.,rejstř.,příl.,Edice Geographica,sv.9
  Analytický pohled na vývoj evropského prostoru s cílem nalézt a pokusit se koncepčně definovat a fyzicky vymezit dualitu Evropy na základě historickogeografické analýzy jejího dlouhodobého vývoje.
  14 978

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Anforderungen an energieeffiziente und klimaneutrale Quartiere (EQ).
  Požadavky na energeticky úsporné a klimaticky neutrální čtvrti (EQ).
  Bonn,Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 2013.104 s.,fot.,obr.,tab.
  Analýza strategií a opatření energetické sanace měst v SRN. Návrh metodiky hodnocení energetické účinnosti městských čtvrtí. Energetická sanace měst v sedmi modelových a pilotních městských čtvrtích v SRN.
  14 986
 • Prostor, v němž stojí za to se potkávat.
  Moderní obec 2013,č.10,s.37,3 obr.
  Revitalizace Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem navrátila místním obyvatelům důstojný veřejný prostor a městu identitu města prodchnutého historií.
 • SEISS, Reinhard
  Vyvzdorované právo na bývanie.
  Vyvzdorované právo na bydlení.
  Projekt 2013,č.1,s.50-53,5 obr.
  Ústava NDR všem občanům garantovala právo na bydlení. Devastace Berlína, jeho vybydlování. Dějiny, vývoj a problémy při obnově Berlína, příklady některých městských čtvrtí.
 • SKALICKÝ, Alexander
  Revitalizace centra Hronova.
  Revitalization od the town centre in Hronov.
  Stavba 2013,č.3,s.46-49,9 obr.,2 sit.,text též angl.
  Náměstí je nyní rozděleno do několika ploch. Ty pro pěší jsou odděleny od aut, komunikace nevedou středem náměstí a před významnými budovami je volný prostor. Změna v dopravě v centru a nové parkoviště.
 • SMETANOVÁ, Magdalena - JENÍKOVÁ, Eva
  Veřejný prostor funguje aneb Mšeno – město, které se nebálo.
  Moderní obec 2013,č.10,s.42-43,3 obr.
  Projekt revitalizace městského jádra ve Mšeně (Středočeský kraj). Na projektu spolupracoval tým architektů a krajinářů.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • Češi a Sasové k sobě mají blíž.
  Veř. správa 2013,č.19,s.6,1 obr.
  Představení realizovaných projektů v rámci česko-saské spolupráce. Projekty se týkaly environmentálního vzdělávání, venkovského kulturního dědictví, spolupráce při krizových situacích atp.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

 • Ochrana proti hluku v interiéru budov.
  Stavitel 2013,č.10,s.22-23,2 gr.,1 obr.
  Hluk poškozuje zdraví, a proto je důležitá prevence. Preventivní opatření řeší nařízení vlády č.502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.
 • PÁSKOVÁ, Martina
  Environmentalistika cestovního ruchu.
  Tourism Environmentalism.
  Czech J. Tourism 2012,č.2,s.77-113,1 tab.,1 sch.,4 obr.,lit.,angl.res.
  Analýza kladných i záporných vlivů CR na životní prostředí, příčiny a faktory těchto dopadů. Tři koncepty environmentálních studií cestovního ruchu: životní cyklus destinace, únosná kapacita a sociální směna.

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022