Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

 • FILIP, Vladimír a kol.
  Brno/Brünn 1939-1945. Roky nesvobody/Jahre in Unfreiheit. Díl/Teil II.
  Brno,Josef Filip 2012.283 s.,fot.,obr.,pl.,lit.,text též něm.
  Druhý díl publikace se opět zabývá historickým obrazem města Brna z doby jeho okupace německou armádou, dokumentuje stavební ruch, odborářské boje, letecké útoky na Brno i běžný život obyvatel.
  14 802/2
 • JACOBS, Jane
  Ekonomie měst.
  Dolní Kounice,MOX NOX 2012.215 s.,sch.,příl.
  Autorka přichází s myšlenkou, že města jsou hlavními hybateli ekonomického rozvoje, upozorňuje na provázanost urbánního vývoje s vývojem ekonomickým a analyzuje vývoj měst z pohledu ekonomických procesů.
  14 921
 • JACOBS, Jane
  Města a bohatství národů. Zásady ekonomického života.
  Dolní Kounice,MOX NOX 2012.267 s.,rejstř.
  Autorka rozvíjí myšlenku města jakožto hlavního hybatele pokroku a motoru rozvoje, propaguje vynalézavost, inovace a improvizaci, zkoumá souvislosti mezi fungováním měst a ekonomikami celých států.
  14 923
 • KVAPILOVÁ, Kateřina
  Kutnohorský vodovod.
  Sovak 2013,č.2,s.1-4,8 fot.,lit.
  Historie a vývoj vodovodů v Kutné Hoře, hledání nových zdrojů, etapy budování úpravny vody U svaté Trojice, která je nyní zdrojem pro zásobování vodou celého oblastního vodovodu.

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022