Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • DURDÍK, Petr
  Vlastnická práva a územní plánování.
  Moderní obec 2013,č.6,s.44
  Problematika vlastnických vztahů v územním plánování. Struktura vlastnických vztahů, vztah obcí a developerů, restituční urbanismus.
 • JACOBS, Jane
  Smrt a život amerických velkoměst.
  Dolní Kounice,MOX NOX 2013.479 s.,sch.,rejstř.
  V kritickém díle autorka na příkladech amerických měst upozorňuje na řadu palčivých problémů současných měst, za jejichž původce považuje zásady a cíle, které utvářely ortodoxní moderní urbanismus.
  14 958
 • LAWERS, Antony
  Územní plánování a soudní přezkum.
  Staveb. právo Bulletin 2013,č.1,s.21-26
  Anglický systém ÚP. Územní plánování je odděleno od územního řízení. Vláda připravuje ZÚR a místní úřady územní plány. Zákon o ÚP pro města a venkov z roku 1990. Definice pojmů výstavba a nová výstavba.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Libeňské doky ve vysokém standardu.
  Stavitel 2013,č.5,příl.s.VI-VIII,6 obr.
  Nová pražská čtvrť nabídne rezidenční a kancelářské prostory na místě bývalých doků u dvou ramen řeky Vltavy. Čtvrť vznikne ve dvou etapách výstavby, realizovaná část již získala několik ocenění.
 • KUČERA, Jiří
  Vision Park Karlín.
  Stavitel 2013,č.5,příl.,s.II-III,3 obr.
  Proměna bývalé továrny v Karlíně v Praze v sídlo vydavatelství a víceúčelovou společenskou a kongresovou halu. Nové funkční využití budovy přinese nájemcům kanceláří mimořádný uživatelský komfort.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022