Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2013

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Carcia Faria Promenade: Barcelona (ES).
  Promenáda Carcia Faria v Barceloně (Španělsko).
  Zlatý řez 2012,č.35,s.24-25,fot.,obr.,text čes.,angl.
  Projekt urbanizace promenády v Barceloně, kterou přechody kryté dálnice Ronda Litoral rozdělují na tři části. Promenáda je široká 40 metrů a dlouhá 1,3 kilometru.
 • Madrid RIO: Madrid (ES).
  Zlatý řez 2012,č.35,s.18-23,fot.,obr.text čes.,angl.
  V Madridu byla část okružní komunikace M 30 u historického jádra města přeložena do podzemního tunelu. V území na povrchu tunelu vznikla řada náměstí, bulvárů, parků a skupina mostů.
 • Podpora regenerace panelových sídlišť.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj a Brno,Ústav územního rozvoje 2005.Nestr.,obr.
  Cíl, postup a podmínky poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť podle nařízení vlády č. 494/2000 Sb.
  14 969
 • Prags Boulevard: Kodaň / Copenhagen (DK).
  Pražský bulvár v Kodani (Dánsko).
  Zlatý řez 2012,č.35,s.32-35,fot.,obr.,text čes.,angl.
  Při rekonstrukci městské čtvrti v Kodani byl využit zvláštní charakter Pražského bulváru - na místě ulice vznikl nový park se 7 oblastmi vyhrazenými různým aktivitám (pro posezení, pouliční představení atd.)
 • BAYER, Petr
  Zelené střechy zkrášlí i celá města.
  Stavitel 2013,č.9,s.34-35,2 obr.
  Nové systémy zelených střech řeší jejich největší slabinu – zavlažování. Funkční výhody zelených střech. Příklad luxusního rezidenčního komplexu Central Park Praha na Žižkově. Minijezírka na zelených střechách.
 • FÜRST, Ariana - BALKE, Jan
  Transnationales ethnisches Unternehmertum. Das Fallbeispiel türkischstämmiger Unternehmer in Duisburg-Marxloh.
  Nadnárodní etnické podnikání. Příklad podnikatelů tureckého původu v městské části Duisburg-Marxloh.
  Raumforsch. und Raumordn. 2013,č.3,s.247-259,2 tab.,1 fot.,lit.,res.něm.,angl.
  Na příkladu městské části Duisburg-Marxloh (SRN) jsou představeny různé formy a intenzity nadnárodního etnického podnikání. Toto podnikání představuje dosud málo využívaný potenciál pro rozvoj městských částí.
 • CHIFFRE, Lorenzo De
  Archipel der Wohnbauinseln. Neuere Wohnbauprojekte östlich der Donau.
  Souostroví obytných ostrovů. Novější projekty bydlení na východ od Dunaje.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.7/8,s.25-31,15 obr.,angl.res.,franc.res.
  Vídeň objevuje perspektivy pro nový rozvoj v oblasti Zadunají. Projekty tzv. obytných ostrovů coby soběstačných autonomních jednotek s vnitřním prostorem zeleně.
 • KURZ, Daniel
  Objekt aus dem All. Neuen Messenhallen in Basel von Herzog und de Meuron.
  Objekt z vesmíru. Nové výstavní haly v Basileji od architektonického ateliéru Herzog a de Meuron.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.7/8,s.68-75,9 obr.
  Nově přestavěné výstavní haly v Basileji tvoří masivní plastická konstrukce z 15 tisíc prolamovaných hliněných lišt s centrálním kruhovým atriem.
 • SEISS, Reinhard
  Stadt der Verheissung. Ambitiöse Planung der Seestadt Aspern.
  Město příslibu. Ambiciózní plánování jezerního města Aspern.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.7/8,s.42-45,3 obr.,angl.res.,franc.res.
  V areálu bývalého letiště Aspern v severovýchodní části Vídně má vzniknout nová městská čtvrť, ve které má být prostor pro vědu, práci i bydlení.
 • STREERUWITZ, Lina
  Wohnen für Vorstadt-Insulaner. Die Oase 22 von Studio UEK.
  Bydlení pro předměstské ostrovany. "Oáza 22" od Studia UEK.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.7/8,s.36-41,9 obr.,angl.res.,franc.res.
  Vítězný projekt soutěže Europan na obytnou čtvrť ve vídeňském 22. okrsku je komplexem deseti domů, propojených navzájem překlenovací střešní promenádou.

8. Venkovská sídla

 • A8ernA: Koog aan de Zaan, Zaanstad (NL).
  Zlatý řez 2012,č.35,s.26-29,fot.,obr.,text čes.,angl.
  Vesnicí Koog a/de Zaan (Nizozemí) vede nad zemí na sloupech dálnice. Nyní byl prostor pod dálnicí využit pro vybudování skateparku s bazénem, supermarketu, parkoviště, galerie i pro lepší spojení s řekou.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • Bericht der EU-Kommission...
  Zpráva Evropské komise...
  Perspektiven 2013,č.4,s.40-45
  Výtah ze zprávy EK k Evropské strategii pro Podunají. Zpráva hodnotí pokrok v hlavních oblastech strategie, řeší možnosti financování, shrnuje získané poznatky a uvádí doporučení pro budoucí období.
 • Studie rozvoje česko-saského příhraničí.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj;Brno,Ústav územního rozvoje 2013.105 s.,mp.,kartogr.,sch.,gr.+CD
  Společná studie shrnuje výsledky národních analýz za české a saské příhraničí a představuje doporučení pro územní rozvoj, která z těchto analýz vyplývají.
  14 971, 14 971a
 • DOSTÁLOVÁ, Alena - MAZÁNKOVÁ, Šárka - TÁJEK, Přemysl
  Nepropustné bažiny a rašeliniště mezinárodního významu.
  Impassable Wetlands of International Importance.
  Ochr. přír. 2013,č.4,s.11-14,tab.,9 obr.,angl..res.
  Na seznam mokřadů mezinárodního významu byly zařazeny dvě nové lokality: Horní Jizera, Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa. Celkový počet těchto mokřadů v ČR vzrostl na čtrnáct.
 • FEDROVÁ, Elena - FRIDRICH, Lubor
  Projekty programu ESPON.
  Informační publikace o realizovaných projektech programu ESPON.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2013.109 s.,mp.,kartogr.,sch.
  Přehled projektů výzkumného operačního programu ESPON. Publikace představuje projekty realizované v předchozím programovém období 2006 a projekty stávajícího programového období 2007-2013.
  14 970, 14 970a
 • FREY, Otto
  Die EU-Strategie für den Donauraum von A-Z.
  Strategie EU pro území podél Dunaje od A do Z.
  Perspektiven 2013,č.4,s.36-39
  Hlavní témata Podunajské strategie (makroregionální strategie EU) a organizační záležitosti při prosazení této strategie. Zapojení města Vídně do Podunajské strategie i do konkrétních projektů.
 • KINSKY, Efstathia
  Die zentraleuropäische Wissensregion.
  Středoevropský znalostní region.
  Perspektiven 2013,č.4,s.26-27
  Středoevropský region CENTROPE chce využít velký potenciál univerzit, výzkumných zařízení a technologických center na svém území a stát se jedním z nejvýznamnějších znalostních regionů v Evropě.
 • LUTTER, Johannes
  Grenzüberschreitende Integration hat einen Namen: CENTROPE.
  Přeshraniční integrace nese jméno: CENTROPE.
  Perspektiven 2013,č.4,s.18-22,7 obr.,1 mp.
  Idea vytvoření středoevropského regionu CENTROPE a její realizace. Vytváření efektivních a udržitelných správních struktur regionu CENTROPE. Přínosy CENTROPE pro regionální rozvoj.
 • MADREITER, Thomas
  CENTROPE – Modell für eine grenzüberschreitende Kooperation.
  CENTROPE – model přeshraniční spolupráce.
  Perspektiven 2013,č.4,s.12-13
  Středoevropský region CENTROPE (zahrnuje 16 měst a regionů ze 4 zemí) jako modelový příklad přeshraniční spolupráce politiky, veřejné správy a občanské společnosti při řešení přeshraničních projektů.

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Vysoký prostor vysokým ambicím. Sídlo vydavatelství Economia v Praze-Karlíně.
  Economia Publishing House Seat in Prague-Karlín.
  ERA 2013,č.4,s.24-27,6 obr.,2 půd.,2 řezy,1 sit.,3 gr.,angl.res.
  Prostor bývalé továrny typu open space se stal pracovištěm novinářů. Prostředí je hodnoceno většinou kladně, je nedostatek pracovního a úložného prostoru, nedostatek soukromí či značný pohyb lidí na pracovišti.
 • FRAGNER, Benjamin
  Architektura konverzí. Kličkování mezi zájmy.
  ERA 2013,č.4,s.16-17,4 obr.,angl.res.
  Teprve projekty konverzí brownfields vyvolaly pozornost a zájem o průmyslové dědictví. Prohlášení některých z nich kulturní památkou jejich nové využití zkomplikovalo. Ukázka správné cesty z Londýna.
 • KALTENBACH, Frank
  Porúří aktuálně!
  Ruhr Region Now!
  ERA 2013,č.4,s.12-13,10 obr.,1 mp.,angl.res.
  Nové využití průmyslových staveb je součástí strukturální proměny černouhelné pánve Zollverein v kulturní krajinu. Procházka deseti místy, které vznikly po revitalizaci území.
 • SONLAJTNER, Juraj - OBŮRKA, Jakub
  Spolehlivý modul na cti netratí. Baťův institut ve Zlíně.
  Baťa Institute Zlín.
  ERA 2013,č.4,s.18-23,7 obr.,1 sit.,1 řez,4 půd.,angl..res.
  Konverze budov č. 14 a 15 výrobního areálu Baťovy továrny ve Zlíně. Vznikly Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy (z čísla 14) a Krajská knihovna Františka Bartoše (z čísla 15).
 • ŠOVČÍK, Peter
  Výškové dřevostavby? Proč ne!
  High-rise Wooden Buildings? Why not!
  ASB 2013,č.4,s.58-60,3 obr.
  V Berlíně vyrostly sedmipatrové bytové domy s průčelím z dřevěné konstrukce. Použití dřeva obloženého sádrovláknitými deskami s účinnou požární ochranou. V ČR výhrady, výškové dřevostavby se nestavějí.
 • VINŠOVÁ, Hana
  Kotlárnu v Karlíně obsadili novináři.
  Stavitel 2013,č.9,příl. Rekonstrukce budov,s.VIII-XI,5 obr.
  Proměna průmyslové haly v kanceláře typu open space. Hala má délku 64 m, výška je 16 m, přiléhají dvě boční lodě o výšce 10 a 12 m. Vyřešeny problémy akustiky i nedostatku soukromí a ztíženého soustředění.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • A8ernA: Koog aan de Zaan, Zaanstad (NL).
  Zlatý řez 2012,č.35,s.26-29,fot.,obr.,text čes.,angl.
  Vesnicí Koog a/de Zaan (Nizozemí) vede nad zemí na sloupech dálnice. Nyní byl prostor pod dálnicí využit pro vybudování skateparku s bazénem, supermarketu, parkoviště, galerie i pro lepší spojení s řekou.
 • Muzeum ze dřeva, betonu a skla.
  Stavitel 2013,č.9,s.24-26,6 obr.,1 řez,1 viz.
  Na jaře roku 2013 byla dokončena realizace Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Projekt stavby a jeho vývoj. Jak probíhá provoz muzea. Zešikmená budova stojí na letišti a má dvě věže.
 • Oase des Wissens. Hochschulbibliothek, Zayed University Campus, Abu Dhabi/AE.
  Oáza vědění. Knihovna, univerzitní kampus Zayed/Arabské Emiráty.
  DBZ 2013,č.8,s.68,5 obr.
  Nová univerzitní knihovna v Abu Dhabi s kapacitou 150 000 knih bude fungovat také jako důležité centrum pro konference, veletrhy, přednášky a administrativu.
 • Poskytování služeb nejvyšší kvality.
  Veř. správa 2013,č.17,s.6
  K rozvoji kvality služeb zejména v cestovním ruchu slouží Český systém kvality služeb. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 • Vysoký prostor vysokým ambicím. Sídlo vydavatelství Economia v Praze-Karlíně.
  Economia Publishing House Seat in Prague-Karlín.
  ERA 2013,č.4,s.24-27,6 obr.,2 půd.,2 řezy,1 sit.,3 gr.,angl.res.
  Prostor bývalé továrny typu open space se stal pracovištěm novinářů. Prostředí je hodnoceno většinou kladně, je nedostatek pracovního a úložného prostoru, nedostatek soukromí či značný pohyb lidí na pracovišti.
 • JIRKAL, Adam - KOZA, Jerry - AULICKÝ, Václav
  Adaptace v duchu futurismu. Žižkovská věž.
  Žižkov Tower.
  ERA 2013,č.4,s.42-45,9 obr.,4 půd.,angl.res.
  Rekonstrukce žižkovské televizní věže – dominanty a nejvyšší stavby v Praze. Nahoře vyhlídka, uprostřed restaurace, bar, bistro, luxusní jednopokojový hotel a další prostory, dole vstup z atria.
 • KAŠÍKOVÁ, Anna
  Současné osudy a konverze motoristických staveb.
  Zlatý řez 2012,č.35,s.60-65,fot.
  Příklady konverze a nového využití různých typů dopravních a motoristických staveb: automobilky, garáže a benzínové stanice přebudované na multifukční a společenská centra, muzea, administrativní budovy apod.
 • KOLLER, Michael
  Komplexe Containerstruktur. Früchte Farm in Shanghai/ROC.
  Komplexní kontejnerová struktura. Ovocná farma v Šanghaji/Čína.
  DBZ 2013,č.8,s.40-45,14 obr.
  Ovocná farma sestavená z přepravních kontejnerů. Modulový systém umožňuje snadnou a rychlou konstrukci a mnoho variant.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Stezka korunami stromů. Lipno nad Vltavou.
  Tree-top Path.
  ASB 2013,č.4,s.34-36,2 obr.,1 řez,2 půd.,1 sit.,angl.res.
  Stavba zahrnuje pokladny s nástupní rampou, stezku 371 m dlouhou a 2,5 m širokou se 3 herními a 3 didaktickými stanicemi. Nejvýznamnější je vyhlídková věž nejen díky vzdušné formě, ale i metodě výstavby.
 • KURZ, Daniel
  Objekt aus dem All. Neuen Messenhallen in Basel von Herzog und de Meuron.
  Objekt z vesmíru. Nové výstavní haly v Basileji od architektonického ateliéru Herzog a de Meuron.
  Werk, Bauen + Wohnen 2013,č.7/8,s.68-75,9 obr.
  Nově přestavěné výstavní haly v Basileji tvoří masivní plastická konstrukce z 15 tisíc prolamovaných hliněných lišt s centrálním kruhovým atriem.
 • SONLAJTNER, Juraj - OBŮRKA, Jakub
  Spolehlivý modul na cti netratí. Baťův institut ve Zlíně.
  Baťa Institute Zlín.
  ERA 2013,č.4,s.18-23,7 obr.,1 sit.,1 řez,4 půd.,angl..res.
  Konverze budov č. 14 a 15 výrobního areálu Baťovy továrny ve Zlíně. Vznikly Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy (z čísla 14) a Krajská knihovna Františka Bartoše (z čísla 15).
 • ŠOVČÍK, Peter
  Výškové dřevostavby? Proč ne!
  High-rise Wooden Buildings? Why not!
  ASB 2013,č.4,s.58-60,3 obr.
  V Berlíně vyrostly sedmipatrové bytové domy s průčelím z dřevěné konstrukce. Použití dřeva obloženého sádrovláknitými deskami s účinnou požární ochranou. V ČR výhrady, výškové dřevostavby se nestavějí.
 • VINŠOVÁ, Hana
  Kotlárnu v Karlíně obsadili novináři.
  Stavitel 2013,č.9,příl. Rekonstrukce budov,s.VIII-XI,5 obr.
  Proměna průmyslové haly v kanceláře typu open space. Hala má délku 64 m, výška je 16 m, přiléhají dvě boční lodě o výšce 10 a 12 m. Vyřešeny problémy akustiky i nedostatku soukromí a ztíženého soustředění.

19. Rekreace a volný čas

 • Poskytování služeb nejvyšší kvality.
  Veř. správa 2013,č.17,s.6
  K rozvoji kvality služeb zejména v cestovním ruchu slouží Český systém kvality služeb. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
 • LEJSEK, Zdeněk
  Cestovní ruch se stal globálním odvětvím.
  Statistika a My 2013,č.7/8,s.18-20,2 obr.,2 tab.,3 gr.
  Cestovní ruch se stal významnou ekonomickou činností s příznivým dopadem na hospodářský rozvoj a zaměstnanost. Největší ekonomický přínos byl zaznamenán v USA. Nejpřitažlivější destinací je Francie.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022