Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2014

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Neues Wohngefühl durch Lärmschutz. Wohnen am Innsbrucker Ring, München.
  Nový pocit z bydlení díky ochraně před hlukem. Bydlení na třídě Innsbrucker Ring, Mnichov.
  Garten + Landschaft 2014,č.2,s.30,2 obr.
  Na třídě Innsbrucker Ring v Mnichově byly nově přistavěny obytné domy se 63 bytovými jednotkami. Pětipatrový vnitroblok působí jako protihluková bariéra, čemuž napomohlo i vybudování podzemních garáží.
 • Prázdné kanceláře. Anketa.
  ASB 2014,č.1,s.16-17,4 fot.
  Odpovědi na otázku, co bude s prázdnými kancelářskými budovami (s neobsazeností 50 % a více). Výstavba kanceláří pokračuje. Z centra odchod na okraj města. Následkem je vyprazdňování kanceláří v centru.
 • Umbau an der Blau. Stadtregal Ulm: Gelungene Konversion eines Industrieareals.
  Přestavba na řece Blau. Městská část v Ulmu: Povedená přeměna průmyslového areálu.
  Garten + Landschaft 2014,č.2,s.20-21,2 obr.
  Úspěšný projekt přestavby bývalého průmyslového areálu v městě Ulmu na ploše 50 000 m2 skýtá 69 nových bytů a 63 obchodních jednotek s atraktivním nábřežím podél říčky Blau (přítok Dunaje).
 • BAŠOVÁ, Silvia
  Urbánny kontext bratislavského nábrežia.
  Městský kontext bratislavského nábřeží.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,s.29-32,7 obr.,lit.,angl.res.
  Bratislavské nábřežní areály Eurovea a River Park působí jako dva samostatné ostrovy, chybí jim kontinuita a vazba na vnitřek pěší zóny Starého města. Potřeba revitalizace.
 • BECKER, Carlo W.
  Mehr Wohnqualität für Hamburg. Handlungsempfehlungen für qualitätsvolle Stadtquartiere durch kooperative Freiraumentwicklung.
  Více kvalitního bydlení pro Hamburk. Obchodní doporučení pro kvalitní městské čtvrti prostřednictvím kooperativního rozvoje volných prostranství.
  Garten + Landschaft 2014,č.2,s.38-39,1 obr.,1 gr.
  Hamburk roste a vnitřní zástavba houstne. Senát žádá výstavbu 6 000 nových bytů za rok a zároveň budování kvalitních veřejných prostranství.
 • BLATOVÁ, Tamara
  Veřejný prostor, veřejná prostranství. Konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,s.41-42,2 obr.
  Příspěvky konference AUÚP se věnovaly Strategii rozvoje Jihomoravského kraje 2020, veřejným prostranstvím v Písku, pojetí veřejného prostoru na Slovensku atd.
 • DOHNKE, Jan - SEIDEL-SCHULZE, Antje
  Soziale Segregation und Polarisierung in deutschen Städten - Relevanz und Möglichkeiten der Messung.
  Sociální segregace a polarizace v německých městech - významnost a možnosti měření.
  Inform. Raumentw. 2013,č.6,s.529-539,6 tab.,2 obr.
  Představení projektu "Maloplošné srovnání měst", jehož cílem bylo vytvořit metodiku pro měření vývoje polarizace společnosti v německých městech.
 • DURDÍK, Petr
  Veřejný prostor, prostranství a územní plánování.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.25-28,5 obr.
  Základní pojmy, zákony a vyhlášky týkající se veřejných prostranství. Různé formy vymezení veřejných prostranství v regulačním i územním plánu.
 • GLEICH, Andreas - STAUDINGER, Thomas
  Städtevergleich auf Basis von Clusteranalysen am Beispiel der Demografie-Berichterstattung.
  Srovnání měst s pomocí shlukové analýzy na příkladu podávání demografických zpráv.
  Inform. Raumentw. 2013,č.6,s.517-527,5 tab.,6 obr.,pozn.
  Město Augsburg (SRN) patří podle výsledků shlukové analýzy do skupiny měst s vysokým podílem mládeže. Z analýzy městských částí vyplývá, že se v něm vyskytují čtyři základní skupiny městských částí.
 • HANZALÍKOVÁ, Patrícia
  Tvorba veřejného priestoru v Ružinove.
  Tvorba veřejného prostoru v Ružinově. In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.46-50,10 obr.
  Historie a současnost městské části Bratislava-Ružinov. Revitalizace obytných vnitrobloků, náměstí M. R. Štefánika, pěší promenády Eurovea, parku Ostredková a Dulova náměstí.
 • HINTERKÖRNER, Peter
  Veřejný prostor v jezerním městě Aspern.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.57-60,3 obr.
  Jezerní město Aspern patří k největším současným bytovým projektům ve Vídni. Vzniká v areálu bývalého letiště a již sem byla zavedena linka metra. Území navazuje na národní park Donau-Auen.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Florentinum. Největší v Česku.
  Florentinum: Largest in the Czech Republic.
  ASB 2014,č.1,s.22-26,9 obr.,angl.res.
  Komplex budov nedaleko Masarykova nádraží byl zbourán a nahrazen obřím kancelářským komplexem Florentinum. Budova s kapacitou až 5 000 lidí, centrální náměstí přes 3 000 m2 a historická zahrada.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Kontinuum. Saint-Etienne, Francie.
  Continuum.
  ASB 2014,č.1,s.28-34,8 obr.,3 půd.,2 řezy,1 sch.,1 sit.,angl.res.
  Novostavba bloku (úřady, restaurace, kavárna, turistické centrum). Jde o malé úřednické město ve městě. Veřejně přístupné nádvoří oživuje prostor. Části domu se zvedají do výšky a zase klesají k zemi.
 • KOVÁČ, Bohumil
  Od územného plánu k realizácii verejného priestoru.
  Od územního plánu k realizaci veřejného prostoru. In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.66-70,6 obr.,lit.
  Různé definice veřejného prostoru, jeho koncepce a řešení v rámci územních plánů. Zohlednění parametrů, jakými jsou technické vybavení, bezpečnost, bezbariérovost či energetická náročnost.
 • KRATOCHVÍL, Petr
  Veřejný prostor současného města – nové formy, aktuální problémy.
  In:Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.20-24,8 obr.
  Budování, úpravy i obnovy veřejných prostorů jsou v současnosti významnou součástí urbanistických koncepcí. Metodologické přístupy, sociální smysl veřejného prostoru a jeho nové formy.
 • LUDVÍKOVÁ, Iveta – ŘÍČNÝ, Michal – TODOROV, Petr
  Revitalizovaná veřejná prostranství ve Znojmě.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.8-14,16 obr.
  V letech 2008-2009 proběhla regenerace historického jádra v části městské památkové rezervace Znojma. Ukázky a popis revitalizovaných prostranství (hradebního pásu, starého města, tzv. Jámy, náměstí a ulic).
 • MUŽÍK, Jan
  Veřejná prostranství v Písku. Veřejné prostory a urbanistická koncepce Václavského předměstí.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.32-36,18 obr.
  Stručná dokumentace utváření nových veřejných prostorů Václavského náměstí v Písku. Proměny veřejných prostorů v čase. Příprava a postupná realizace nového předměstí.
 • PALLAGHYOVÁ, Zuzana
  Zeleň vo verejnom priestore a verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Ružinov.
  Zeleň ve veřejném prostoru a veřejných prostranstvích v městské části Bratislava-Ružinov. In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.51-56,11 obr.,lit.
  Tvorba zeleně v Ružinově se soustředila na nábřežní park Eurovea, Štrkovecké jezero, park v Ostredkovej ulici, vnitrobloky Ružová dolina, Jégého, Palkovičova a na Dulovo náměstí.
 • ŘEZÁČ, Vít
  Panelová diskuse na téma veřejných prostor.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.77-79
  Definice pojmu veřejné prostranství v zákonu o obcích, absence pojmu ve stavebním zákoně. Definice veřejného prostranství pro potřeby územního plánování účastníky diskuze. Názory odborníků k tématu.
 • ŘÍMANOVÁ, Marie – SEDLÁK, Robert
  Trendy a cíle v plánování veřejných prostranství aneb mezi odborníky, politiky a veřejností.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.71-76,10 obr.
  Mnohá veřejná prostranství v současnosti vděčí za svou proměnu a revitalizaci angažovanosti různých neziskových organizací a aktivní spoluúčasti veřejnosti.
 • ŠTĚPÁN, Václav – TŮMA, Miroslav
  Veřejný prostor malých sídel v dokumentaci a v realizaci.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.40-45,10 obr.
  Veřejná prostranství na příkladu malých sídel, jakými jsou jihočeské obce Bavorov, Holubov, Rovná a Vitín.
 • TESAŘ, Jan
  V kancelářích začalo být těsno.
  Offices Are Starting to Be a Little Bit of a Squeeze.
  ASB 2014,č.1,s.12-15,3 obr.,2 gr.,1 fot.,angl.res.
  Analýza trhu, růst počtu administrativních budov a pokles ekonomiky způsobuje přesun firem z center měst na jejich okraj. Vede to k opouštění budov v centru, které je třeba překonvertovat na byty či obchody.
 • VÁVRA, Petr
  Veřejná prostranství v Písku. Regenerace historického jádra města na břehu řeky Otavy mezi Kamenným mostem a Putimskou branou.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.37-39,7 obr.
  Regenerace jednotlivých částí historického jádra Písku: hradebního příkopu, promenády podél Otavy, náměstí na Bakalářích, předmostí Kamenného mostu a Fügnerova náměstí. O "Europrojektu" a jeho historii.
 • VAVŘÍN, Mikoláš
  Revitalizace Malešického parku.
  In: Veřejný prostor. Veřejná prostranství. Sborník z konference AUÚP, Znojmo 21.-22.11.2013.
  Urban. a územní rozvoj 2013,č.6,sam.příl. Veřejný prostor. Veřejná prostranství.,s.61-65,5 obr.
  Revitalizace Malešického parku využila principy šetrného přístupu k životnímu prostředí (použití odpadových a recyklovaných materiálů a nových technologií s minimální energetickou spotřebou (solar+LED).

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

18. Občanské vybavení a služby

 • Kampus Vysoké školy ekonomické ve Vídni.
  Viena University of Economics and Business Campus.
  ERA 2014,č.1,s.90-91,3 obr.,angl.res.
  Nový univerzitní kampus nedaleko Prátru pojme až 12 000 studentů. Základním východiskem areálu je univerzitní zahrada s pavilony, centrem je knihovna a vzdělávací centrum.
 • Maritime Museum. Helsingor, Dánsko.
  Architekt 2014,č.1,s.54-57,6 obr.,1 sit.,1 půd.,2 řezy,angl.res.
  Národní námořní museum má rozlohu 6 000 m2. Galerie jsou umístěny pod zemí. Jsou umístěny do smyčky kolem stěn suchého doku, hlavního bodu expozice. Přes něj se klenou tři dvouúrovňové mosty.
 • Prázdné kanceláře. Anketa.
  ASB 2014,č.1,s.16-17,4 fot.
  Odpovědi na otázku, co bude s prázdnými kancelářskými budovami (s neobsazeností 50 % a více). Výstavba kanceláří pokračuje. Z centra odchod na okraj města. Následkem je vyprazdňování kanceláří v centru.
 • Tradiční materiály. Kongresový sál vpletený do dřeva.
  Wood Woven Congress Hall.
  ASB 2014,č.1,s.48-51,6 obr.,1 půd.,1 sit.,1 řez,angl.res.
  V blízkosti skanzenu v Rožnově vyrostl kongresový sál hotelu Eroplán. Stavba je zděná, objekt je opásán a částečně obložen dřevěnými prvky, které navozují dojem košíkářské nebo drátenické práce.
 • Umbau an der Blau. Stadtregal Ulm: Gelungene Konversion eines Industrieareals.
  Přestavba na řece Blau. Městská část v Ulmu: Povedená přeměna průmyslového areálu.
  Garten + Landschaft 2014,č.2,s.20-21,2 obr.
  Úspěšný projekt přestavby bývalého průmyslového areálu v městě Ulmu na ploše 50 000 m2 skýtá 69 nových bytů a 63 obchodních jednotek s atraktivním nábřežím podél říčky Blau (přítok Dunaje).
 • Z vojenské ubytovny vznikne rezidence.
  Stavitel 2013,č.3,příl. s.VII-VII.,8 obr.
  Rekonstrukce bývalé vojenské ubytovny v Praze na Rezidenci RoSa. Dvě obytné budovy a mezi nimi centrum služeb budou sloužit pro seniory. Kolem budou poloveřejné a soukromé zahrady.
 • BUČEK, Jiří a kol.
  Bazén plný umění. Přestavba Městských lázní v Liberci na oblastní galerii.
  Conversation of City Spa in Liberec into a Regional Gallery.
  ERA 2014,č.1,s.54-57,5 obr.,1 půd.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Nové uspořádání budov z let 1901-1902 pro potřeby galerie je založeno na prolínání a kontrastu starého a nového. Bazénová hala, prostor pod ní a nad ní byly přeměněny na víceúčelový výstavní sál.
 • HERYNEK, Petr
  Prosvětlená škola s tepelnou pohodou.
  A School Full of Light and Warmth.
  ASB 2014,č.1,s.52-54,6 obr.,angl.res.
  Novostavba školního kampusu v Lucembursku pro 3 000 dětí různého věku a stupňů vzdělání. Komplex 6 budov s max. přirozeného světla vytváří útulné, bezpečné i zábavné prostory ke vzdělávání i volný čas.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Florentinum. Největší v Česku.
  Florentinum: Largest in the Czech Republic.
  ASB 2014,č.1,s.22-26,9 obr.,angl.res.
  Komplex budov nedaleko Masarykova nádraží byl zbourán a nahrazen obřím kancelářským komplexem Florentinum. Budova s kapacitou až 5 000 lidí, centrální náměstí přes 3 000 m2 a historická zahrada.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Kontinuum. Saint-Etienne, Francie.
  Continuum.
  ASB 2014,č.1,s.28-34,8 obr.,3 půd.,2 řezy,1 sch.,1 sit.,angl.res.
  Novostavba bloku (úřady, restaurace, kavárna, turistické centrum). Jde o malé úřednické město ve městě. Veřejně přístupné nádvoří oživuje prostor. Části domu se zvedají do výšky a zase klesají k zemi.
 • LEITBEG, Martin
  Revitalizace Pavilonu.
  Architekt 2014,č.1,s.100-105,11 obr.
  Revitalizace prostoru (původní název Vinohradská tržnice) při zachování všech původních konstrukčních i historických prvků. Výsledkem je prostor s dostatkem denního světla. Slouží jako centrum bytové kultury.
 • NIEMANN, Christiane
  Schatzkammer mit Tageslicht. Staatliches Museum Ägyptischer Kunst, München.
  Pokladnice s denním světlem. Státní muzeum egyptského umění, Mnichov.
  DBZ 2014,č.2,s.30-37,13 obr.
  Státní muzeum egyptského umění sídlí spolu s Vysokou školou pro televizi a film v rozlehlé, horizontálně a minimalisticky pojaté novostavbě, kombinující masivní betonový sokl s odlehčenými patry ze skla.
 • SANTIFALLER, Enrico
  Friedliche Koexistenz. Schulhaus und Kindergarten in Grono/CH.
  Přátelské soužití. Škola a mateřská škola v Gronu/Švýcarsko.
  DBZ 2014,č.2,s.38-45,16 obr.
  Architekt Raphael Zuber vytvořil nevšední návrh pro základní školu a mateřskou školu ve švýcarském Gronu. Třípatrová stavba skýtá díky uspořádání oken zajímavé průhledy.
 • TESAŘ, Jan
  V kancelářích začalo být těsno.
  Offices Are Starting to Be a Little Bit of a Squeeze.
  ASB 2014,č.1,s.12-15,3 obr.,2 gr.,1 fot.,angl.res.
  Analýza trhu, růst počtu administrativních budov a pokles ekonomiky způsobuje přesun firem z center měst na jejich okraj. Vede to k opouštění budov v centru, které je třeba překonvertovat na byty či obchody.
 • VINŠOVÁ, Hana - KNYTL, Bořek
  Nové možnosti bydlení na zelené střeše.
  Stavitel 2013,č.3,s.11-13,6 obr.
  V Luhačovicích bylo na střeše nákupního centra dokončeno 12 mezonetových apartmánů. Domky mají půdorys tvaru L. Část je dvoupodlažní s pultovou střechou, další je přízemní se zelenou střechou.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022