Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • HORSKÝ, Jiří
  Přínosy integrované dopravy.
  Smart Cities 2015,č.3,s.35-37
  Systém fungování informačního systému integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Předávání informací o poloze vozidel. Aplikace, které pracují s informacemi o poloze vozidel.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Deutscher Landschaftsarchitektur-Preis 2015 offiziell überreicht.
  Německá Cena krajinářské architektury 2015 byla oficiálně předána.
  Garten + Landschaft 2015,č.11,s.44,5 obr.
  Svaz německých krajinářských architektů (BDLA) uděluje od roku 1993 každé dva roky ceny. Letos cenu získalo opatství Lorsch a „Park na kolejišti“ v Berlíně.
 • Markant eingebunden. Basket Apartments, Paris/F.
  Výrazně svázána. Košová apartmá, Paříž/Francie.
  DBZ 2015,č.11,s.82,4 obr.
  Nově vystavěná, 200 m dlouhá studentská kolej na okraji pařížského Parc La Vilette od ateliéru Ofis Architecture, přitahuje pohledy svou strukturovanou kubickou dřevěnou fasádou z HPL panelů.
 • BRÜGGEMANN, Michael
  Qualität im Carré. e% Wohnungsbau, Ansbach.
  Kvalita na dvorku. Energeticky úsporná bytová výstavba, Ansbach.
  DBZ 2015,č.11,s.24-31,9 obr.,2 řezy,4 půd.
  Architektonický ateliér Deppisch Architekten, vytvořil v Ansbachu energeticky úsporný, téměř cele dřevěný obytný dům s vnitřním dvorem. Fasáda z masivního jedlového dřeva kryje interiéry s dubovými parketami.
 • DEDERICH, Ludger
  Sinnfällige Räume natürlich erstellt. Schmuttertal – Gymnasium, Diedorf.
  Nápadné prostory přirozeně provedené. Gymnázium Schmuttertal, Diedorf.
  DBZ 2015,č.11,s.48-55,10 obr.,1 půd.,3 řezy
  V Diedorfu (SRN), jež spadá pod chráněnou krajinnou oblast, bylo zřízeno a nově vystavěno gymnázium, které bylo vzhledem k prostředí, a s ohledem na nejnovější trend, zbudováno ze dřeva.
 • FRITSCH, Michael - PIONTEK, Matthias
  Die Hochschullandschaft im demographischen Wandel - Entwicklungstrends und Handlungsalternativen.
  Vysoké školství v období demografických změn – trendy a alternativy.
  Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.5,s.357-368,6 tab.,1 obr.,lit.,něm.a angl.res.
  Vysoké školy v SRN budou velmi rozdílně dotčeny demografickými změnami, hlavně v závislosti na poloze, velikosti a statusu školy (univerzita nebo vysoká škola). Důležitá bude konkurenceschopnost škol.
 • HEILMEYER, Florian
  Bilbao im Bayerischen Wald. Dorfumbau in Blaibach (D) von Peter Haimerl.
  Bilbao v bavorském lese od Petera Haimerla.
  Werk, Bauen + Wohnen 2015,č.11,s.40-47,12 obr.,franc.res.,angl.res.
  Nový koncertní sál je součástí celkové revitalizace bavorské obce Blaibach. Stavba ve formě nakloněného, částečně zapuštěného kubusu ukrývá působivý interiér s kapacitou 200 míst.
 • KOVÁŘ, Jan a kol.
  Hřbitov jako veřejný prostor.
  Praha,Gasset 2014.145 s.,fot.,lit.,rejstř.
  Hřbitov. Veřejný prostor. Hřbitovy v minulosti a v současnosti. Projektování hřbitova. Navrhování a rekonstrukce. Architektura náhrobků. Hřbitov jako postsekulární prostor. Kouzlo hřbitovů.
  15 229
 • KUČA, Karel
  Zděné zvonice České republiky.
  Praha,Academia 2015.454 s.,fot.,rejstř.,lit.,mp.
  Průvodce mapuje zděné zvonice kostelních areálů v České republice. Těch se dochovalo 253, z toho 204 v Čechách a 49 na Moravě. Jejich stáří sahá od 14. století do nejnovější doby.
  15 234

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022