Česky English Deutsch Francais

Novinky 12 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • PAŇÁKOVÁ, Beáta
  Belgický bonbónek. Gent.
  Belgian Jewel.
  ASB 2015,č.6,s.32-35,4 obr.,1 fot.,1 sit.,2 řezy, angl.res.
  Urbanistické řešení centra města Gent v Belgii. Snaha o navrácení kompaktnosti jádru města. Zvítězil návrh překrytého veřejného prostranství v podobě tržnice. Mnohé možnosti využití tržnice - spíše pavilonu.

8. Venkovská sídla

 • Nový druh strategie obce Vrbovec.
  Obec a finance 2015,č.5,s.50-53,12 obr.,1 výkr.
  Pro obec Vrbovec na Znojemsku byl vytvořen nový druh strategie, který spojuje výhody strategického plánování, turistické koncepce, urbanistické studie. Může sloužit jako podklad pro čerpání dotací z EU.
 • LAKANDA, Martin
  Program obnovy dediny.
  Program obnovy vesnice.
  Enviromagazín 2015,č.5,s.14-15,6 obr.
  Cílem programu je vytvářet ekonomické, organizační a odborné předpoklady podpory venkovských komunit na to, aby se vlastními silami snažily o harmonický rozvoj ŽP, zachování přírodních a kulturních hodnot.
 • TESAŘ, Jan
  Vesnice se mění rychle a zásadně.
  Villages Are Changing Rapidly and Radically.
  ASB 2015,č.6,s.18-22,3 obr.,angl.res.
  Závislost vesnice a zemědělství slábne. Zvláštnosti ve vývoji českého venkova. Chalupářství jako významný urbánní prvek venkova. Výstavba tzv. "urbánní kaše", občanské vybavení a způsob života na vesnici.

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022