Česky English Deutsch Francais

Novinky 3 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Regenerace centra Boskovic odtud nevytlačuje bydlení ani obchodní síť.
  Moderní obec 2015,č.3,s.51,1 obr.
  Regenerace centra jihomoravských Boskovic tak, aby byly chráněny a rekonstruovány kulturní památky (unikátní židovské ghetto) a současně nedocházelo k vytlačování bydlení ani obchodních aktivit.
 • FRAGNER, Benjamin – SKŘIVAN, Tomáš (eds.)
  Pražská nádraží ne/využitá.
  Průmyslové dědictví a urbanismus. Alternativní projekty pro Nákladové nádraží Žižkov.
  Praha,ČVUT 2012.125 s.,obr.
  Příspěvky odborníků z různých sfér na problematiku pražských nádraží. Představení 18 studentských projektů na nové využití Nákladového nádraží Žižkov.
  15 149
 • KRAICZY, Roman
  Regulační plán z pohledu developera.
  In: Hledání plánu pro město. Regulační plán či územní studie? Sborník z konference AUÚP, Praha 23.-24.10.2014.
  Urban. a územní rozvoj 2014,č.6,sam.příl. Hledání plánu pro město. Regulační plán či územní studie?,s.29-32,4 obr.
  Regulační plán z pohledu urbanisty, architekta a developera. Příklad urbanistické studie revitalizace území Smíchovského nádraží a regulační plán obnovy brownfields v hamburském přístavu Hafen City.
 • MEINHARTER, Erik
  Vorrang für Fußgänger.
  Přednost chodcům.
  Garten + Landschaft 2015,č.1,s.34-39,10 obr.
  Na Mariahilfer Straße, největší a nejznámější nákupní ulici Vídně, je k vidění nový městský mobiliář a dláždění, neboť od roku 2014 je postupně přeměňována na pěší zónu.
 • PASEČNÁ, Ivana
  Waltrovka v Prahe. Transformácia postindustriálneho územia - scénár priestorov zelene.
  Waltrovka v Praze. Transformace postindustriálního území - scénář prostor zeleně.
  Projekt 2014,č.5,s.42-57,čet. obr.,sit.
  Česko-slovenský projekt revitalizace rozsáhlého území v Jinonicích u Prahy v místech bývalé továrny. Cílem je rozšířit rezidenční bydlení, doplnit ho o komerční funkci a vytvořit příjemné městské prostředí.

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

18. Občanské vybavení a služby

 • Nová budova divadla. DJKT Plzeň.
  Architekt 2015,č.1,s.58-67,2 sit.,17 obr.,1 řez,2 půd.,angl.res.
  Divadlo tvoří budovy provozně administrativní a divadelní v každém podlaží propojené můstky. Dvě divadelní scény se zázemím jsou otočeny zády k sobě. Špičková divadelní technika. Kapacita 470 a 150 diváků.
 • BAHNA, Ján M. aj.
  Cena Dušana Jurkoviča 2014.
  Cena Dušana Jurkoviče 2014.
  Projekt 2014,č.6,s.6-23,čet.obr.,půd.,řezy
  Jubilejní 50. ročník ceny Dušana Jurkoviče (1964-2014). Cenu získaly Kasárna /Kulturpark v Košicích. Přeměny bývalých kasáren na kulturní centrum. Oprava tří budov a novostavby osmi pavilonů.
 • DOHNAL, Radomír
  Supermarket s mimořádnou ekologickou bilancí.
  Stavitel 2015,č.1,s.31-33,7 obr.
  Při přípravě výstavby supermarketu v Anglii byly vyhodnoceny všechny klíčové oblasti - princip udržitelnosti, provozní emise a cílené snižování množství odpadů. Certifikát na úrovni "excelent".
 • ERITAVI, Irakli
  Kasárne/Kulturpark. Infraštruktúra pre kultúru.
  Kasárna/Kulturpark. Instrastruktura pro kulturu.
  Projekt 2014,č.3/4,s.58-65,5 obr.,čer. půd.,čet. řezů, 1 sit.
  Přestavba nevyužívaného vojenského komplexu na kulturní centrum. Rekonstrukce tří historických objektů, stavba 8 pavilonů, vznik náměstí a pod ním parkoviště. Revitalizace stoletého parku.
 • KULHÁNEK, František
  Hi-tech architektura v areálu Masarykovy univerzity.
  Stavitel 2015,č.1,s.34-37,3 obr.,2 det.,1 půd.,1 řez
  Novostavba Středoevropského technologického institutu CEITEC v areálu kampusu v Bohunicích v Brně. Institut tvoří 2 budovy: s pravidelným půdorysem a elipsovitá se zastřešeným atriem.
 • KULHÁNEK, František
  Kompozice areálu u Mlýnského potoka.
  Stavitel 2015,č.3,s.43-46,6 obr.,1 sit.,1 řez
  Novostavba zábavního centra Šantovka na ostrově v Olomouci. Titul Stavba roku 2014 za vytvoření nového městského obchodního bloku se zřetelem k urbanistickým zásahům do městské struktury.
 • PLESKOT, Josef
  Regionální muzeum v Litomyšli. Jiráskova 9, Litomyšl.
  Architekt 2015,č.1,s.26-33,11 obr.,1 řez,1 půd.,angl.res.
  Rekonstrukce historické budovy - rozšíření užitné plochy. Vznik nového podzemí s archeologickými nálezy. Třetí část tvoří vstupní hala na místě bývalé předzahrádky.
 • PLESKOT, Josef
  Svět techniky. Science and Technology Centrum. Ostrava- Dolní Vítkovice.
  Science and technology centre. Dolní Vítkovice, Ostrava.
  Architekt 2015,č.1,s.4-11,1 sit.,15 obr,4 půd.,1 řez,angl.res.
  Rozložitá novostavba Svět techniky je posazena na půdorysu rovnoramenného trojúhelníku, délka 125 m, výška 12,5 m. Fasáda odráží scenerii místa. Čtyři trvalé expozice, budova je určena pro vzdělávání.
 • PLESKOT, Josef
  Trojhalí. Ostrava-Nová Karolina.
  Architekt 2015,č.1,s.16-21,8 obr.,1 sit.,1 řez,2 půd.,angl.res.
  Konverze tří strojních hal průmyslového areálu na veřejný prostor se "zastřešeným" náměstím a sportovištěm pro míčové hry. Kvalitní zázemí vytváří pod halami nové podzemí.
 • ROHRER-AMBERG, Judith
  Die Nachkriegsmoderne in Zürich.
  Poválečná moderna v Curychu.
  Garten + Landschaft 2015,č.2,s.20-25,17 obr.
  Několik ukázek dochovaných památek curyšské poválečné moderny.
 • VOLF, Petr
  Josef Pleskot 2014.
  Architekt 2015,č.1,s.12-15,4 obr.
  Stavby navržené Josefem Pleskotem a dokončené v létě 2014: novostavba Svět techniky v Ostravě-Vítkovicích, obnova Trojhalí v Ostravě a rekonstrukce Regionálního muzea v Litomyšli.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022