Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

 • PONDĚLÍČEK, Michael
  Klima a my 20 let po Riu.
  In: Regionální rozvoj a Rio po 20 letech. Sborník referátů z odborné konference Regionální rozvoj mezi teorií a praxí III.
  Regionální rozvoj 2012,mimoř. č.,s.25-37,5 gr.,1 obr.,3 map.,lit.,angl.res.
  Článek se zabývá vývojem myšlenek o klimatické změně a vývojem různých konferencí a mezistátních dohod o změně klimatu. Souhrn očekávaných změn a vývoje klimatu v ČR i střední Evropě.

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Loftový byt v obilním silu.
  Stavitel 2015,č.8,s.20-21,5 obr.
  Po rekonstrukci areálu mlýna vznikly bytové domy a přestavba sila na vertikální bydlení. Vznikla čtyři podlaží, každé má 4 místnosti 3x3 m. Důraz na zachování původních industriálních prvků.
 • Modulární struktura dřevěných konstrukcí.
  Stavitel 2015,č.8,s.30-31,4 obr.,2 řezy,1 viz.
  Projekt dřevěného výškového domu ve Vídni. První tohoto druhu na světě. Výška 84 metrů a 24 podlaží s byty, hotelem, kancelářemi, obchody, restaurace a sauna. Fasáda jako kůra stromů, interiéry dřevěné povrchy.
 • DVOŘÁKOVÁ, Eva
  Jatka 78: Holešovická tržnice dnes.
  Stavitel 2015,č.8,s.22-25,10 obr.
  Jatka do 1983, dnes slouží areál jako tržnice se sklady a obchody. Haly 7 a 8 jsou po minimálních úpravách využívány pro divadelní představení. Použita metoda šetrné konverze při zachování původního vzhledu.
 • KULHÁNEK, František
  Svět techniky: přitažlivý a přátelský.
  Stavitel 2015,č.8,s.42-45,7 obr.,1 sit.,1 řez,1 půd.
  Novostavba Světa techniky v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě. Je určena pro vzdělávání žáků ZŠ, SŠ a veřejnost. Expozice: Svět přírody, Svět vědy a objevů, Svět civilizace a Svět dětí.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022