Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2015

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

 • BAUER, Thomas K. aj.
  Immobilienmarkteffekte des Emscherumbaus?
  Vliv přestavby v oblasti Emscher na trh nemovitostí.
  Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.4,s.269-283,2 tab.,5 obr.,lit.,něm.a angl.res.
  Konverze a zhodnocení území v regionu Emscher (SRN) má pozitivní vliv na ceny bytů – jsou stabilní ve srovnání s klesajícími cenami ve srovnatelných regionech. Naopak vliv na ceny nájemného se neprokázal.
 • ZOUBKOVÁ, Věra Thea
  Deprivace obytného území. Případová studie: Ústecký kraj.
  Deprived Housing Zones: A case study of the Region od Ústí nad Labem.
  Urban. a územní rozvoj 2015,č.3,s.5-12,11 obr.,2 tab.,lit.,angl. res.
  Hodnocení deprivovaných území na území Ústeckého kraje z hlediska geografického rozložení v jednotlivých obcích, typů objektů, jejich vybavenosti a vlastnické struktury.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • V pražských Holešovicích vyrůstají luxusní byty.
  Stavitel 2015,č.9,s.18-23,10 obr.
  Druhá fáze projektu Prague Marina zahrnuje výstavbu pěti bytových domů ve třech kategoriích. Standardem všech bytů jsou stropy s výškou až 5,5 m. Individuální protipovodňová opatření tvoří tři celky.
 • NĚMEC, Jan
  Byt jako investice? Čas na nákup se krátí.
  Ekonom 2015,č.39,s.6-13,1 tab.,2 gr.,6 obr.
  Přehled cen investičních bytů a nájmů v Česku. Ceny bytů začínají růst a hypotéky zdražují. Developerské projekty v Praze vč. uvedení ceny bytů.
 • RABE, Anne - HOHN, Uta
  Die Innere Stadt als Wohnstandort der "jungen Alten"?
  Vnitřní město jako lokalita pro bydlení starších občanů?
  Raumforsch. und Raumordn. 2015,č.4,s.243-256,3 obr.,lit.,něm.a angl.res.
  Autoři na příkladu města Bonnu zkoumají, jak se zvýšila atraktivnost vnitřního města pro bydlení starších lidí. Z výsledků vyplývá, že starší lidé preferují bydlení na okraji vnitřního města.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Solarraupe +e Kita im Vitosareal, Marburg.
  Solární housenka +e Kita v areálu Vitosareal, Marburg (SRN).
  DBZ 2015,č.9,s.34-41,16 obr.,2 půd.,2 řezy
  Stavba +e Kita platí za pilotní projekt nejen proto, že splňuje standard úspory energie, ale také díky neobvyklé fasádě ze solárních panelů.
 • Světově unikátní stavba ve Slavkově u Brna.
  Stavitel 2015,č.9,s.11-13,4 obr.,1 půd.,1 sch.
  Právě dokončený pavilon bude sloužit jako vývojové centrum s minimálními nároky na energie. Využívá přírodní zdroje energie – sluneční záření nebo chlad z podzemí. Cílem je nezávislost i v hospodaření s vodou.
 • Vertikaler Großstadt-Dschungel. Bosco Verticale, Mailand/I.
  Vertikální městská džungle. Bosco Verticale, Milán/Itálie.
  DBZ 2015,č.9,s.89,1 řez,3 obr.
  Mezinárodní cenu Highrise Award International 2014 získal milánský architektonický ateliér Boeri Studio za komplex 2 obytných výškových budov Bosco Verticale, do jejichž fasády je zakomponován „vertikální les“.
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Centrum obnovy památek architektury 20. století. S úctou k Vile Stiassni.
  With Respect to the Villa Stiassni.
  ASB 2015,č.4,s.38-43,7 obr.,2 půd.,1 řez,1 sit.,angl.res.
  Kromě vzorově zrekonstruované Vily Stiassni začala pro účely výzkumu, výstav, přednášek a konferencí sloužit i novostavba, která vyrostla v témže areálu.
 • MEHL, Robert
  Kristallin und klimafreundlich. NEW Blauhaus, Mönchenglandbach-Rheydt.
  Krystalický a šetrný ke klimatu. NOVÝ Modrý dům, Mönchenglandbach-Rheydt (SRN).
  DBZ 2015,č.9,s.26-33,9 obr.,3 řezy,1 půd.
  NEW Blauhaus je novým zákaznickým centrem pro udržitelné energetické systémy a jeho stavba zaujme nejen rytmem uspořádání skleněné fasády, ale také svými fotovoltaickými prvky.
 • ŠRAML, Milan
  Konverze pokračuje v dole Hlubina.
  Stavitel 2015,č.9,s.36-39,6 obr.,1 fot.
  Základním mottem bylo zachovat vše hodnotné, atmosféru místa a citlivě přeměnit objekty na nové smysluplné využití. U dolu Hlubina jde o multikulturní využití doplňující vzdělávací konverzi.
 • TRAMBA, David
  Akvaparky jsou plné, přesto však ztrátové.
  Ekonom 2015,č.34,s.10-13,5 obr.,1 gr.
  I přes dobrou návštěvnost většina akvaparků v ČR prodělává. V tomto programovém období již nelze využít na jejich výstavbu dotace EU. Přehled návštěvnosti a cen vstupenek v jednotlivých areálech.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022