Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • Gahurův prospekt.
  Architect + 2016,č.1,s.124-127,7 obr.
  Prospekt patří k urbanisticky nejcennějším místům ve Zlíně. Byl vytvořen architektem F. L. Gahurou ve 20. a 30. letech minulého stol. Jedná se o hlavní severojižní kompoziční osu centra města.
 • Památková ochrana - panelová diskuse.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.43-45,obr.
  Diskuse na téma ochrana panoramat, struktury, staveb a veřejného prostoru.
 • Zaha Hadid v Bratislavě.
  Architect + 2016,č.1,s.74-77,9 obr.
  Vítězný projekt britské architektonické kanceláře Zahy Hadid promění čtyři hektary pozemků podél ulice Čulenovy v centru Bratislavy.
 • Zaha Hadid v Praze.
  Architect + 2016,č.1,s.70-73,7 obr.
  Projekt revitalizace pozemků u Masarykova nádraží navrhl architektonický ateliér Zaha Hadid Architects. Dílo respektuje historii území, stávající zástavbu a urbanismus.
 • ČECHOVÁ, Kateřina - FIALOVÁ, Irena
  Proces tvorby současného města: Proměna King´s Cross v Londýně.
  Zlatý řez 2015,č.38,s.2-11,15 obr.,čes.a angl.res.
  Studie analyzuje transformaci konkrétního území v Londýně jako příklad konsenzuálního řešení problémů, které v průběhu dlouhodobého projektu vznikají.
 • DOLANSKÁ, Miluše - WÍZNER, Petr
  Český Krumlov - regulační plán Rybářské ulice.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.46-47,4 obr.
  Důvodem pro přikročení k nadstandardnímu řešení regulačního plánu Rybářské ulice formou 3D modelu budov bylo zachování hodnot města.
 • LEPPERT, Stefan
  Dem Wasser Raum geben.
  Dát vodě prostor.
  Garten + Landschaft 2016,č.11,s.30-34,8 obr.
  Ve Wolfsburgu (SRN) v blízkosti vnitřního města vzniká nová čtvrť. Při zpracování projektu byl kladen důraz na plánování veřejných prostranství a nakládání s dešťovými vodami.
 • MEEDER, Mark
  Messung der Fussgängerfreundlichkeit von Quartieren mittels Umwegfaktoren.
  Měření přívětivosti městských čtvrtí pro chodce pomocí faktorů hodnotících, jak snadno se mohou chodci pohybovat v zastavěném území.
  Strasse und Verkehr 2016,č.10,s.22-25,5 obr.
  Výsledky testování a hodnocení nové metody měření přívětivosti pro chodce ve čtyřech městských čtvrtích ve Švýcarsku. Příklad hodnocení opatření ke zlepšení pěší dopravy v Curychu.
 • MUŽÍK, Jan
  Struktura zástavby a požadavky do regulace.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.58-64,20 obr.
  Formy urbanistické struktury a druhy zástavby. Možnosti regulace. Míra regulace v regulačním plánu. Příklad - alternativní možnost regulace (Litoměřice - Miřejovická stráň).

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Funkcionalistická vila.
  Architect + 2016,č.1,s.34-37,11 obr.
  Rekonstrukce domu, který je součástí funkcionalistické zástavby z přelomu 20. a 30. let 20. stol., vyhovuje současným nárokům na bydlení, avšak s respektem k autentické materiálové a estetické podstatě stavby.
 • BASSIN, Peter
  Slovinský systém územního plánování a ochrana kulturního dědictví.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.22-24,2 obr.
  První stavební zákon (SZ) založený na nových principech (schválený v r. 2002) požadoval po všech obcích pořízení a schválení nových ÚP do r. 2007. Po protestech obcí byl připraven mnohem mírnější nový SZ.
 • BUZU, Dagmar
  Možnosti ochrany památek prostřednictvím územně plánovací dokumentace.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.34-37,8 obr.
  Ve většině obcí se nachází nějaká kulturní památka. To znamená, že orgán památkové péče je téměř vždy dotčeným orgánem. A měl by se vyjadřovat k územním plánům.
 • KOUBEK, Pavel
  Český Krumlov - kulturní dědictví a územní plán.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.29-33,3 obr.
  Z hlediska tvorby územního plánu zahrnuje problematika kulturního dědictví limity přírodní, limity kulturní i problematiku cestovního ruchu a jejich vliv na podmínky a předpoklady využití území.
 • KRUSOVÁ, Alena
  Právní rámec péče o kulturní dědictví.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.15-18,4 obr.
  Příspěvek definuje ochranu zejména nemovitého kulturního dědictví na národní úrovni ve vztahu k procesu územního plánování na základě platných právních norem a dalších nástrojů.
 • KUČOVÁ, Věra
  Světové dědictví UNESCO.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.25-28,3 obr.
  Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 je jedním z nejúspěšnějších a nejznámějších dokumentů UNESCO.
 • KUREKOVÁ, Iveta
  Prírodné a kultúrne dedičstvo (nielen) Slovenska.
  Přírodní a kulturní dědictví (nejen) Slovenska.
  Enviromagazín 2016,č.5,s.12-13,4 obr.
  Přehled nástrojů na ochranu přírodního a kulturního dědictví.
 • ŘEZÁBKOVÁ, Daniela
  Kulturní dědictví a památková péče v Jihočeském kraji.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.4,sam.příl.Kulturní dědictví a památková ochrana,s.9-14,6 obr.
  V kraji je dochováno nadprůměrné množství kulturních památek a chráněných území. Předpokladem dobré péče o kulturně historické dědictví je poznání jeho základních charakteristik a vývoje.
 • VINŠOVÁ, Hana - HAKL, Milan
  Obnova vily Glücklich od Josefa Gočára.
  Stavitel 2016,č.11,příl.Člověk a budova,s.IV-VI,10 obr.
  Funkcionalistický dům navrhl architekt Josef Gočár v roce 1934. Po osmdesáti letech však už byl koncept stavby překonaný. Obnova byla provedena citlivě a pokorně k předchozímu návrhu.
 • VORLÍK, Petr
  Na pomezí univerzalismu a věcnosti.
  Zlatý řez 2015,č.38,s.90-95,8 obr.,čes.a angl.res.
  Budova Státního výzkumného ústavu textilního v Liberci od Zdeňka Plesníka je příkladem posunu od chladného pojetí mezinárodního stylu k technické syrovosti, ke kterému docházelo u projektů z 60. let 20. stol.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Funkcionalistická vila.
  Architect + 2016,č.1,s.34-37,11 obr.
  Rekonstrukce domu, který je součástí funkcionalistické zástavby z přelomu 20. a 30. let 20. stol., vyhovuje současným nárokům na bydlení, avšak s respektem k autentické materiálové a estetické podstatě stavby.
 • CORTS, Katinka
  Zu Hause bleiben. Siedlung Köschenrüti, Zürich/CH.
  Zůstat doma. Sídliště Köschenrüti, Curych/Švýcarsko.
  DBZ 2016,č.11,s.28-33,fot.,půd.
  Na okraji městské části Seebach v Curychu vznikly bytové domy, které nabízejí cenově dostupné bydelní pro seniory s možností využívat sociální a pečovatelské služby.
 • DIETHELM, Alois
  Hüllschicht am Habitat. Wohnensemble in Lyon von Eric Lapierre.
  Obalová vrstva pro stanoviště. Bytový soubor v Lyonu od Erica Lapierre.
  Werk, Bauen + Wohnen 2016,č.10,s.16-21,fot.,obr.,půd.,angl.a franc.res.
  V Lyonu byly postaveny dva bytové domy s fasádou plnou otvorů, ale bez oken. Vlastní byty mají od fasády určitý odstup a malé půdorysy bytů rozšiřují lodžie.
 • KOVÁRNOVÁ, Irena
  Staví se i na horách.
  Statistika a My 2016,č.10,s.22-24,2 gr.,2 kartogr.,1 tab.
  Bytová výstavba v letech 2000-2015 se nekoncentrovala pouze k ekonomickým centrům. Stavělo se také v horských a rekreačních oblastech, kde šlo častěji o byty k rekreaci.
 • NĚMEC, Jan
  Ceny bytů.
  Ekonom 2016,č.44,s.14-20,1 gr.,2 kartogr.
  Česko trápí nedostatek bytů. Ceny nového bydlení rostou. Potenciál snížit poptávku po bytech a tím i jejich ceny mají změny v oblasti hypoték.
 • NĚMEC, Jan
  Proč levné byty došly.
  Ekonom 2016,č.44,s.22,1 tab.,1 gr.
  Nejvíce bytů chybí v Praze. Nabídka je dnes nejnižší v historii. Realitní kanceláře nabízejí především luxusní drahé byty.
 • RYŠAVÝ, Ivan
  Ministryně Karla Šlechtová: Chci, aby ještě letos bylo vypsáno 70 % výzev pro využití evropských peněz.
  Moderní obec 2016,č.11,s.54-56,2 obr.
  Rozhovor s ministryní pro místní rozvoj o novinkách, které pro obce a města chystá MMR, o problematice sociálního bydlení, novinkách v legislativě či o roztříštěné sídelní struktuře v ČR.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022