Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

4. Přírodovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

9. Mezinárodní programy a spolupráce

 • Common Spatial Development Strategy of the V4+2 Countries.
  Společná strategie územního rozvoje států V4+2.
  Brno,Institute for Spatial Development 2014.129 s.,obr.,tab.,gr.,příl.
  Strategie je zaměřena na koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje se zaměřením na rozvojové póly a osy, dopravní sítě, technickou infrastrukturu, bariéry územního rozvoje atd.
  15 264
 • FISCHEROVÁ, Gabriela
  Výsledky Parížskeho summitu o zmene klímy a ich aplikácia na Slovensku.
  Výsledky Pařížského summitu o změně klimatu a jejich aplikace na Slovensku.
  Enviromagazín 2016,č.1,s.12-13,fot.
  Obsah dohody o klimatických změnách, přijaté na klimatické konferenci v Paříži v prosinci 2015. Závazky vyplývající z dohody pro Slovensko.
 • KYSELKA, Igor a kol.
  Cestovní ruch v Karpatech v České republice. Souhrnná zpráva.
  Úkol B.1/CR Zásady pro infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu v Karpatech na území ČR v kontextu s potenciálem území.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj a Brno,Ústav územního rozvoje 2015.50 s.48 obr.,2 tab.,mp.,lit.,6 příl.na CD.
  Informace o Karpatské úmluvě a Strategii udržitelného cestovního ruchu v Karpatech. Hodnocení potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu v Karpatech v ČR. Přehled projektů a záměrů cestovního ruchu.
  Z 85, Z 85a

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • Brno brownfields 2013.
  Brno,Statutární město Brno 2013.59 s.,fot.,obr.,tab.,lit.
  Evidence brownfields v Brně a vybrané projekty revitalizace brněnských brownfields.
  15 269
 • Brno brownfields 2015.
  Brno,Statutární město Brno 2015.67 s.,fot.,obr.,tab.,lit.
  Aktuální data o revitalizaci brněnských brownfields a vybrané projekty úspěšně realizovaných revitalizací brownfields v Brně.
  15 270
 • KOTALOVÁ, Kateřina
  Místo slavné továrny moderní kanceláře. Rustonka, Praha - Karlín.
  ASB 2016,č.1,s.22-23,3 obr.,angl.res.
  Na pozemku bývalé továrny Rustonka v Praze byla zahájena výstavba komplexu tří administrativních budov, které splní přísné podmínky pro ekologickou výstavbu.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • KYSELKA, Igor a kol.
  Cestovní ruch v Karpatech v České republice. Souhrnná zpráva.
  Úkol B.1/CR Zásady pro infrastrukturu udržitelného cestovního ruchu v Karpatech na území ČR v kontextu s potenciálem území.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj a Brno,Ústav územního rozvoje 2015.50 s.48 obr.,2 tab.,mp.,lit.,6 příl.na CD.
  Informace o Karpatské úmluvě a Strategii udržitelného cestovního ruchu v Karpatech. Hodnocení potenciálu a infrastruktury cestovního ruchu v Karpatech v ČR. Přehled projektů a záměrů cestovního ruchu.
  Z 85, Z 85a

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022