Česky English Deutsch Francais

Novinky 5 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Cena za nejlepší projekt a realizaci obnovy. Památka roku 2015.
  Obec a finance 2016,č.2,s.66-67,6 fot.
  Udělení ceny za nejlepší projekt a realizaci obnovy staveb s významnými památkovými, architektonickými či urbanistickými hodnotami. Dle nákladů na rekonstrukci jsou hodnoceny dvě kategorie.
 • Obnova roubenky začala od střechy.
  Stavitel 2016,č.3,s.42-45,13 fot.
  Zdařilá rekonstrukce památkově chráněné roubenky s kamennou stodolou nacházející se v CHKO Ždárské vrchy na Vysočině, jež je dokladem typického lidového stavitelství z let 1800-1830.
 • Vize rozvoje - městys Svitávka.
  Obec a finance 2016,č.2,s.50-53,11 fot.,2 půd.,1 pl.
  Příklad vizuálního návrhu rozvoje městyse, který umožňuje náhled možných řešení nové zástavby (náměstí, kaple), cest a propojek v krajině. Zaměření se na zastavění vnitřku sídla.
 • KULHÁNEK, František
  Staronová tvář pro sedm průmyslových objektů.
  Stavitel 2016,č.3,s.38-40,7 fot.
  Postupná konverze části budov bývalého industriálního komplexu Důl Hlubina v Moravské Ostravě. Cílem přestavby bylo vytvořit nové kulturní centrum (hudební klub, kinosál) a zachovat historické hodnoty budov.
 • TEPLÝ, Ondřej
  Divadlo za hradbami.
  ERA 2016,č.2,s.26-29,7 fot.,2 půd.,1 pl.,angl.res.
  Rekonstrukce městského divadla v Čáslavi, jejíž architektonické pojetí je hodnoceno pozitivně, stejně tak jako samotná rekonstrukce, která je příkladem profesionálního nakládání s veřejnými prostředky.
 • TOMÍŠKOVÁ, Marie
  Celostátní seminář k problematice lidového stavitelství.
  Urban. a územní rozvoj 2016,č.1,s.36-38,10 fot.
  Seminář o problematice lidového stavitelství s názvem Vesnické památkové rezervace a zóny 20 (10) let od vyhlášení konající se ve městě ústeckého kraje Úštěk. Rozšíření poznatků o chráněných vesnických sídlech.
 • ZÁMEČNÍK, Roman
  Vilové zahrady meziválečného Československa - historie a současnost II.
  Zahrada - park - krajina 2016,č.1,s.14-19,10 fot.,1 pl.
  Návrh rozsáhlé vilové zahrady, zpracovaný znalcem krajinářské školy Otakarem Fierlingerem, který proměnil pozemek Františka Schnöblinga, přiléhající k jeho vile, v unikátní krajinářské dílo zachované až dodnes.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • Krakov - příklad z „Východního bloku".
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.58-59,1 fot.
  Příklad počínající dobré praxe týkající se regulace parkování v polském Krakově. Z pohledu ČR se zdá bližší, než pokročilé regulace vyspělých evropských měst. Uvedeny názorné kroky strategie parkování.
 • Praha - první regionální linka v závazku veřejné služby.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.40-41.
  Celkem 15 vozidel zajišťujících dopravní obslužnost na lince Praha - Kutná Hora bylo vybaveno externími bankovními čtečkami, které umožnují platbu jízdného pomocí bezkontaktní platební karty.
 • BÁRTA, David
  Cyklistika v Jihlavě.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.64-65,3 fot.
  Do správního území města Jihlavy spadá několik přičleněných obcí. I přes velkou rozlohu území a jeho geomorfologii se zde postupně daří budovat nemotorovou dopravu v podobě cyklostezek a cyklotras.
 • BÁRTA, David
  Parkování v ČR, případ Brno.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.56-57,1 gr.,1 fot.
  Regulace parkování města Brna jako ilustrativní příklad stavu v českých městech. Obsazenost městských parkovacích domů 38 %, nízká platební morálka (28-39 %). Důležitým nástrojem je systém chytrého parkování.
 • BÁRTA, David
  Proč musíme změnit dopravní plánování.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.6-8.
  Údaje ze zprávy Ministerstva zdravotnictví o nemocích, nedostatku pohybu a špatném ŽP jsou podnětem k zlepšení životního stylu obyvatel na základě lepšího dopravního plánování.
 • BÁRTA, David
  Úspěch regulace v Barceloně.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.54,1 obr.
  Španělské město Barcelona je příkladem úspěšné regulace parkování realizované v letech 1983-2013. Kvůli definování pravidel parkování došlo ke snížení vozidel v centru o 12 %, nelegální stání se snížilo o 49 %.
 • BÁRTA, David
  Začněte s parkováním.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.50-53,1 fot.,1 tab.
  Pomocí parkovací politiky je nutné regulovat parkování na ulicích města. Tabulkový přehled představuje klíčové kroky ke správné a komplexní programové regulaci dopravy. Celý koncept pochází z metodiky MMR.
 • CACH, Tomáš
  Zamyšlení nad vztahem dopravy a urbanismu v našem městském prostředí.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.18-21,2 fot.,4 obr.
  Zajištění dobré dopravní prostupnosti města s ohledem na všechny typy dopravy, které by se neměly navzájem omezovat a upřednostňovat, měly by působit jako funkční celek. Konkrétní příklady realizované v Praze.
 • ELBERT, Ralf aj.
  Wege zum Kombinierten Verkehr. Eine Analyse potenzieller Transportrelationen und Angebote von, nach und innerhalb Deutschlands.
  Cesty ke kombinované dopravě. Analýza potenciálních dopravních vazeb a nabídky dopravy z, do a uvnitř Německa.
  Int. Verkehrswesen 2016,č.2,s.34-39,1 tab.,1 mp.,lit.
  Identifikace potenciálních vazeb v rámci kombinované dopravy v Německu ukázala vysoký potenciál vazeb mezi západním a východním Německem, v zázemí přístavů a vazeb dopravy překračujících Alpy.
 • JEDLIČKA, Jiří - DOSTÁL, Ivo
  Udržitelnost v dopravě jako součást hodnocení MA21.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.22-23,2 tab.
  Místní Agenda 21 se stala od roku 2010 součástí Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR. Představení metodiky hodnocení udržitelného rozvoje municipalit a její implementace v dopravě.
 • KRÄMER, Iven - BIERWIRTH, Birgit
  Optimierung der Container-Hinterlandverkehre auf der Schiene aus Sicht der bremischen Häfen.
  Optimalizace kontejnerové vnitrozemské přepravy po železnici z pohledu brémských přístavů.
  Int. Verkehrswesen 2016,č.2,s.16-19,3 gr.,2 obr.
  Rostoucí význam vnitrozemské přepravy z a do velkých přístavů. Strategie optimalizace kontejnerové vnitrozemské přepravy. Rozvoj dopravní infrastruktury v zázemí Brém (SRN).
 • SAMEŠ, Petr
  MHD nerozváží maso.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.26-29,1 tab.,4 fot.
  Pomocí osobního zážitku autora je popsána zkušenost cestování brněnskou MHD. Nefungující marketing - přístup k lidem - zcela komplikuje cestování a je třeba zjednodušit orientaci na zastávkách a sjednotit zóny.
 • SPERAT, Zbyněk
  Metodika SUMP je hotova a čeká na certifikaci.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.12-14,1 tab.
  Metodika SUMP týkající se udržitelné dopravy byla dokončena na konci roku 2015 a čeká na certifikaci od Ministerstva dopravy. Obsahem je 5 hlavních fází.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Přestavba textilky na městskou knihovnu.
  Stavitel 2016,č.3,s.24-27,8 fot.
  Revitalizace původní továrny Vertex ve statutárním městě Hradci Králové za účelem vybudování velké městské knihovny. Návrh této multifunkční stavby zpracoval v roce 2003 architekt David Vávra.
 • KRMELOVÁ, Zuzana
  Když město přestane sloužit.
  Smart Cities 2016,zvl.č.Speciál 2016,s.68-71,2 mp.,fot.
  Porovnání rozvoje vybavenosti a její dostupnosti na příkladu dvou pražských lokalit (Žižkov a Letná) pomocí srovnávací analýzy v letech 2009-2014. Lépe hodnocena lokalita Letná.
 • TEPLÝ, Ondřej
  Divadlo za hradbami.
  ERA 2016,č.2,s.26-29,7 fot.,2 půd.,1 pl.,angl.res.
  Rekonstrukce městského divadla v Čáslavi, jejíž architektonické pojetí je hodnoceno pozitivně, stejně tak jako samotná rekonstrukce, která je příkladem profesionálního nakládání s veřejnými prostředky.
 • VAŠOURKOVÁ, Yvette
  Proměna nároží.
  ERA 2016,č.2,s.38-41,6 fot.,4 půd.,1 pl.,1 sch.,angl.res.
  Rekonstrukce bývalé zaměstnanecké ubytovny podniku Průmstav v pražské části Vršovice, která nyní slouží ke studentskému bydlení, tedy jako koleje. Součástí jsou i společenské prostory (fitness).

19. Rekreace a volný čas

 • HAGEN, Juliane von
  Es geht auch anders.
  Jde to i jinak.
  Garten + Landschaft 2016,č.5,s.36-40,5 fot.,1 obr.
  Díky výstavbě tunelu a podzemních garáží vznikl v městě Emmen (Nizozemí) nový veřejný prostor o rozloze 26 400 metrů čtverečních. Inovativně přetvořený prostor kombinuje znaky náměstí a zábavního parku.
 • SCHMIDT, Nadine
  "Ein Raum muss ausstrahlen: Benutz mich!"
  "Prostor musí vyzařovat: Využij mě!"
  Garten + Landschaft 2016,č.5,s.50-51,5 fot.
  Rozhovor s krajinným architektem Dirkem Schelhornem a expertkou na výzkum dětského pohybu Renatou Zimmer o tom, jak by měl vypadat veřejný prostor ve městě, aby se v něm děti dobře cítily.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022