Česky English Deutsch Francais

Novinky 7 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

10. Vodní hospodářství

 • VALACHOVIČ, Dušan
  Revitalizácia nivy rieky Dolnej Moravy.
  Revitalizace nivy řeky dolní Moravy.
  Enviromagazín 2016,č.3,s.26-27,5 fot.
  Historický vývoj řeky Moravy. Informace o bilaterálním projektu MoRe, který kombinuje revitalizační opatření v rámci více variant pro pilotní 16 km dlouhý úsek na dolní Moravě.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

 • FREI, Raphael
  Stadt der Hörenden. Für Angemessenheit beim Lärmschutz.
  Město slyšících. Pro přiměřenost v oblasti ochrany před hlukem.
  Werk, Bauen + Wohnen 2016,č.6,s.47-49,1 fot.
  Úvahy o možnostech ochrany před hlukem ve městech ve vazbě na životní styl a způsoby bydlení. Nutnost koordinace územního rozvoje a nárůstu dopravy.
 • HAMM, Oliver G.
  Kraftakt für mehr Räder.
  Více kol v ulicích - intenzivní podpora.
  Garten + Landschaft 2016,č.7,s.32-35,4 obr.
  V Berlíně uvažují o vybudování rychlostních cyklostezek. Tyto úvahy jsou v souladu se strategií cyklistické dopravy, zatím se je však nedaří realizovat.
 • HOFFMANN, Sophie Charlotte
  Der Anti-Architekt.
  Antiarchitekt.
  Garten + Landschaft 2016,č.7,s.18-25,10 fot.,1 obr.
  Rozhovor s dánským architektem Janem Gehlem o možnostech návratu lidí do městských center, využívání veřejných prostorů, upřednostňování pěší a cyklistické dopravy a o zkušenostech z Kodaně a New Yorku.
 • RETTLER, Tim
  Stiller Strassenkampf.
  Tichý boj v ulicích.
  Garten + Landschaft 2016,č.7,s.26-31,6 fot.,1 mp.
  Rychlý růst Londýna vede k problémům v dopravě. Roste proto obliba cyklistické dopravy do zaměstnání a město hledá nové možnosti podpory cyklistické dopravy vč. netradičních přístupů.
 • SCHAFFNER, Dorothea - ULRICH, Susanne - SCHNYDER, Jean-François
  Was der Kundschaft beim Carpooling und beim Carsharing wichtig ist. Neue Wege in der nachhaltigen Mobilität.
  Co je pro klienty důležité při sdílení automobilů. Nové přístupy v oblasti udržitelné mobility.
  Strasse und Verkehr 2016,č.6,s.30-38,3 obr.,2 fot.,text něm.a franc.,lit.
  Výsledky studie, která na dvou příkladech ze Švýcarska zkoumala důvody, proč řidiči využívají sdílení automobilů, a na základě těchto zjištění formulovala doporučení pro tvorbu koncepcí nových nabídek mobility.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • GALLENMÜLLER, Tanja
  Stadt und Spektakel - Entwurf für die Ewigkeit.
  Město a podívaná - návrh pro věčnost.
  Garten + Landschaft 2016,č.6,s.12-17,4 obr.
  Rozhovor se zástupci společnosti firmy AECOM, která se podílí na tvorbě rámcového plánu prostoru a zařízení pro Letní olympijské hry 2016 v Rio de Janeiro a jejich následného využití.
 • KALOUSOVÁ, Jana
  Podpora rozvoje a propagace cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.
  Regionální rozvoj 2016,č.2,s.79-87,1 tab.,lit.,čes.a angl.res.
  Současný stav řízení cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji a jeho organizační uspořádání. Financování cestovního ruchu a partnerství. Doporučení pro zlepšení propagace cestovního ruchu v kraji.
 • SCHABEL, Anna
  Das Erbe von London.
  Dědictví města Londýna.
  Garten + Landschaft 2016,č.6,s.18-22,4 fot.
  Současné využití areálu Letních olympijských her 2012 v Londýně, stávající problémy a předpokládaný rozvoj území v nejbližších letech.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022