Česky English Deutsch Francais

Novinky 9 / 2016

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

 • LAMPARTOVÁ, Ivana - SCHNEIDER, Jiří a kol.
  Řeky ve městech.
  Brno,Mendelova univerzita 2016.399 s.,fot.,tab.,mp.,lit.,rejstř.,res.angl.
  Kniha se zabývá přínosem ekosystémových služeb řek ve městech. Zaměřuje se na rekreační složku, která by měla být přínosem úprav a péče o říční prostor nejen v zastavěném území.
  15 303
 • RAMMLER, Heidemarie
  Hangwasser in der NÖ Raumordnung: Gefahr mit vielen Einflussfaktoren.
  Městské povodně v prostorovém plánování Dolního Rakouska: nebezpečí ovlivňované mnoha faktory.
  Raumdialog 2016,č.3,s.6-9,fot.,obr.
  Spolková země Dolní Rakousko zveřejnila v roce 2016 pro celé své území mapu nebezpečí vzniku městských povodní. Text popisuje možnosti využití těchto map v rámci územního plánování.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • Cesta do pravěku.
  ERA 2016,č.4,s.14-17,8 obr.
  Představení novostavby Archeoparku Pavlov. Stavba je umístěna pod terénem a do scenérie Pavlovských vrchů se zapojují pouze vystupující bílé prosvětlovací věže.
 • Dialog skály s betonem.
  ASB 2016,č.4,s.62-65,6 obr.
  Vstupní budova areálu Punkevních jeskyní v malebném prostředí Moravského krasu přirozeně komunikuje s okolní přírodou. Stavba byla dokončena v říjnu 2015 a získala ocenění Stavba roku 2015 Jihomoravského kraje.
 • Kovový dům hudby.
  ASB 2016,č.4,s.58-60,5 obr.
  Nová Pařížská filharmonie od Jeana Nouvela pojme přes dva tisíce návštěvníků. Sál je určen především pro koncerty symfonických orchestrů.
 • Nominace na Stavbu roku jsou symbolem kvality.
  Stavitel 2016,č.9,s.62-65,18 obr.,2 tab.
  Do soutěže Stavba roku 2016 se přihlásilo 65 staveb tuzemských a tři zahraniční. Z tuzemských porota vybrala 15 nominací.
 • První zkušenosti s experimentální budovou.
  Stavitel 2016,č.9,s.11-13,4 obr.
  Zhodnocení prvního roku pavilonu, který slouží jako vývojové centrum s minimálními nároky na energie. Jsou tu zelené fasády, které společně s mokřadní střechou zajišťují čištění odpadní vody.
 • Splynutí s městem.
  ERA 2016,č.4,s.64-67,12 obr.
  Prioritou při navrhování budovy nemocnice Kronstad v Bergenu byl vznik nových veřejných prostranství, začlenění přírody do objektu a jeho splynutí s různorodým městským prostředím.
 • NEUMEIER, Stefan
  Regional Distribution of Ambulant Nursing Services in Germany. A GIS Accessibility Analysis.
  Regionální rozdělení ambulantních pečovatelských služeb v Německu. GIS analýza dostupnosti.
  Raumforsch. und Raumordn. 2016,č.4,s.339-359,6 tab.,9 obr.,lit.,něm.a angl.res.
  Z analýzy regionálního rozmístění ambulantních pečovatelských služeb v SRN vyplynulo, že základní ambulantní pečovatelské služby jsou v městských i venkovských regionech zajištěny.
 • VYBÍRAL, Jindřich
  Domy bez fasády.
  ERA 2016,č.4,s.38-40,obr.
  Studie shrnuje historii evropské a americké architektury věznic v 19. stol. Podrobně se zabývá architektonickým řešením nápravných ústavů v Plzni na Borech a v Praze na Pankráci.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022