Česky English Deutsch Francais

Novinky 11 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

 • Cena Dušana Jurkoviča 2015.
  Cena Dušana Jurkoviče 2015.
  Projekt 2015,č.6,s.6-17,43 obr.
  Nominace na Cenu Dušana Jurkoviče získali: Rodinný dům K2, Bratislava, Obchodní dům, Brezno a Rodinný dům Vrakuňa, Bratislava. Cenu Dušana Jurkoviče získalo dílo Rodinný dům Partizánska, Bratislava.
 • Das richtige Mass finden. Stadtbaurätin Elisabeth Merk im Gespräch.
  Najít správné měřítko. Rozhovor s městskou radní v oblasti výstavby Elisabeth Merk.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.10,s.16-24,9 obr.,angl.a franc.res.
  V Mnichově je ročně postaveno 8 000 bytů a nové velké areály. Městská radní doporučuje větší hustotu, dobré proporce, širší účast veřejnosti a diskuzi s dotčenými osobami.
 • Frei Otto. Laureát Pritzkerovej ceny 2015.
  Projekt 2015,č.4/5,s.36-47,38 obr.
  Frei Otto byl architekt, vizionář, utopista, ekolog, průkopník výzkumu a využití progresivních lehkých konstrukcí a materiálů, snažil se o ochranu přírodních zdrojů.
 • Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs.
  Urbanistická Evropa. Statistické informace o velkoměstech, městech a předměstích.
  Luxembourg,Eurostat 2016.282 s.,obr.,tab.,mp.
  Obsahuje témata: města a jejich rozvoj, dominance hlavních měst, cestovní ruch, kultura, smart cities, zelená města, bydlení a práce ve městech, cizinci, chudoba a sociální vyloučení, kvalita života ve městech.
  15 378
 • GRABER, Niklaus
  Bengalischer Strom. Vibrierende Architekturszene in Bangladesch.
  Bengálský proud. Vibrující architektonická scéna v Bangladéši.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.11,s.66-75,26 obr.
  Reportáž z Bangladéše - země s neobyčejnou a inovativní architektonickou kulturou.
 • MITÁŠOVÁ, Monika aj.
  Cena Emila Belluša 2015.
  Projekt 2015,č.6,s.18-45,55 obr.
  Cenu za rok 2015 získal Vladimír Dedeček za celoživotní dílo. Bibliografie. Laudatio. O Vladimírovi Dedečkovi: o architektovi a člověku. Několik poznámek a vzpomínek. Architekt V. Dedeček - výstava laureáta.

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • Urban Europe. Statistics on cities, towns and suburbs.
  Urbanistická Evropa. Statistické informace o velkoměstech, městech a předměstích.
  Luxembourg,Eurostat 2016.282 s.,obr.,tab.,mp.
  Obsahuje témata: města a jejich rozvoj, dominance hlavních měst, cestovní ruch, kultura, smart cities, zelená města, bydlení a práce ve městech, cizinci, chudoba a sociální vyloučení, kvalita života ve městech.
  15 378
 • ŘÍHOVÁ, Jolana
  Jak pěstovat vztah k zahradám, parkům, krajině.
  Zahrada - park - krajina 2017,č.3,s.50-53,5 obr.
  Příklady projektů proměn veřejných prostranství a podpory vzdělávání v této oblasti.

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

10. Vodní hospodářství

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

 • KORBEL, Petr
  Města, která přežila smrt byznysu.
  Ekonom 2017,č.44,s.38-41,6 obr.
  Mnoho českých měst se muselo vyrovnat se zánikem či odchodem podniku, který hrál roli klíčového zaměstnavatele. Obyvatelé a úřady to většinou zvládli se ctí. Příklady konkrétních měst.

14. Bydlení

 • Cena Dušana Jurkoviča 2015.
  Cena Dušana Jurkoviče 2015.
  Projekt 2015,č.6,s.6-17,43 obr.
  Nominace na Cenu Dušana Jurkoviče získali: Rodinný dům K2, Bratislava, Obchodní dům, Brezno a Rodinný dům Vrakuňa, Bratislava. Cenu Dušana Jurkoviče získalo dílo Rodinný dům Partizánska, Bratislava.
 • CAPASSO, Danilo
  Havarierter Segler. Die Vele di Scampia in Neapel von Francesco Di Salvo.
  Havarovaná plachetnice. Vele di Scampia v Neapoli od Francesca Di Salvo.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.11,s.36-44,12 obr.,angl.a franc.res.
  Sociální sídliště Vele di Scampia je architektonickou monstrózností. Sami obyvatelé požadují jeho zbourání. Reportáž ukazuje, jak zkrachovaná architektura může díky svým obyvatelům znovu získat smysl.
 • WIETZORREK, Ulrike
  Kultur des Unterschieds. Alternative Wohnbauprojekte in München.
  Kultura rozdílnosti. Alternativní bytové projekty v Mnichově.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.10,s.26-33,11 obr.,angl.a franc.res.
  Příklady z Mnichova: společenské formy bydlení v bytovém družstvu a aktivace veřejného prostoru, ubytování uprchlíků na parkovišti v modulových stavbách, kvalitní zahuštění zástavby od soukromého investora.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • HODAS, Milan
  Degradované ekosystémy v SR.
  Enviromagazín 2017,č.5,s.8,tab.,2 obr.
  Za degradované městské ekosystémy se považují území, která přestala plnit svou původní funkci a jsou v nich narušené vztahy a vazby mezi člověkem a prostředím. Dělí se na: brownfieldy a přírodní ekosystémy.

16. Doprava

 • HAMANN, Rainer - SCHULZ, Sebastian
  Barrierefreier ÖPNV. Teil II - Strategien zur systematischen Umsetzung.
  Bezbariérová veřejná doprava na regionální úrovni. 2. část. Strategie systematického přístupu k realizaci.
  Int. Verkehrswesen 2017,č.4,s.26-29,3 obr.
  Německo postupně usiluje o úplnou bezbariérovost veřejné dopravy na regionální úrovni. Text popisuje konkrétní strategie k zajištění bezbariérovosti s využitím digitalizace.
 • JANOTA, Aleš
  Inteligentná mobilita.
  Inteligentní mobilita.
  Enviromagazín 2017,č.5,s.18-19,obr.,tab.
  Informační a komunikační technologie integrované do dopravy nazýváme Inteligentní dopravní systémy (IDS). Inteligentní mobilita omezí zbytečné čekání a zpoždění cestujících díky aktuálním informacím.

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • HLAVSOVÁ, Lucie
  Dům v sukni.
  ASB 2017,č.5,s.28-29,5 obr.
  Nový obchodní dům značky Dior v Miami. V návrhu se architektura a "haute couture" spojily ve vzájemnou touhu svádět zákazníky a hlavně zachovat ducha a historii ikonického módního domu.
 • SMETANOVÁ, Magdalena
  Zahrady mateřských školek.
  Zahrada - park - krajina 2017,č.3,s.40-43,13 obr.
  Vztah k přírodě si člověk buduje v prvních letech života. Zahrada mateřské školky představuje místo, kde se děti dostávají do kontaktu s přírodou a kde si ji mohou oblíbit.
 • SVOZIL, Cyril
  První rok provozu administrativní budovy Fenix Trading.
  ASB 2017,č.5,s.54-55,3 obr.
  Seznámení s výsledky po prvním roce provozu budovy administrativního centra, která slouží jako pilotní projekt pro ověření spolupráce střešní fotovoltaické elektrárny s domovními bateriemi a inteligentní sítí.
 • VORLÍK, Petr
  Ubytování a pomíjivost stylů.
  Architect + 2017,č.6,s.3-7,10 obr.
  Vybrané ikony českého poválečného hotelnictví výmluvně ilustrují různé podoby stylu a způsob, jakým se hotel proměňuje v čase a s odlišnou společenskou objednávkou nebo cílovou skupinou hostů.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

23. Různé

 • Euroangličtina.
  Praha,Ministerstvo pro místní rozvoj 2015.203 s.
  Anglicko-český a česko-anglický slovník odborné terminologie institucí a fondů EU.
  15 377
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022