Česky English Deutsch Francais

Novinky 2 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

 • OP am offenen Herzen.
  Operace na otevřeném srdci.
  Garten + Landschaft 2017,č.2,s.22-27,3 fot.,1 obr.
  Interview se zástupci firmy, která organizuje neformální účast veřejnosti na přípravě projektu využití volné plochy o rozloze 85 hektarů v centru Stuttgartu v návaznosti na projekt "Stuttgart 21".
 • Was passiert mit unseren Ideen?
  Co se stane s našimi ideemi?
  Garten + Landschaft 2017,č.2,s.46-49
  Možnosti a podmínky integrace vstupů a přání občanů do návrhů a projektů krajinářské architektury v SRN.
 • BARTRAM, Robin
  Housing and Social and Material Vulnerabilities.
  Bydlení a jeho sociální a materiální nedostatky.
  Housing, Theory and Society 2016,č.4,s.469-483,2 tab.,lit.
  Článek popisuje odlišné teorie zabývající se materiálním a sociálním hlediskem bydlení, pojmenovává slabá místa a nastiňuje směr budoucího výzkumu.
 • KLÖSER, Laura
  Spielend beteiligen.
  Účast formou hry.
  Garten + Landschaft 2017,č.2,s.28-34,5 fot.
  Zkušenosti se zapojením dětí a mládeže do zpracování návrhu parku pro volný čas ve městě Herten (SRN).

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

10. Vodní hospodářství

 • PACINOVÁ, Zuzana
  K výraznému zvýšení ceny vody letos nedojde.
  Veř. správa 2017,č.2,s.8-9,tab.
  Cena vody se bude v roce 2017 zvyšovat jen mírně, v některých případech dochází i k jejímu snížení. V řadě případů tak dojde k navýšení pouze o inflaci.
 • PLECHATÝ, Jan
  Konference Vodní toky 2016.
  Vod. hospod. 2017,č.1,s.27-30,2 obr.
  Konference se konala 22. a 23. listopadu 2016 v Hradci Králové. Hlavní témata byla orientována na problematiku extrémních hydrologických jevů, legislativu správy vodních toků, výzkum a financování projektů.

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

 • KLÖSER, Laura
  Spielend beteiligen.
  Účast formou hry.
  Garten + Landschaft 2017,č.2,s.28-34,5 fot.
  Zkušenosti se zapojením dětí a mládeže do zpracování návrhu parku pro volný čas ve městě Herten (SRN).
 • SIDOROVÁ, Milada
  Dievčatá do parkov.
  Děvčata do parků.
  Smart Cities 2016,č.4,s.74-75,2 obr.
  Ženy využívají městský prostor více než muži, přesto však neodpovídá jejím potřebám. Reportáž z vídeňského parku ukazuje, co je třeba dělat jinak.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

23. Různé

 • Ročenka 2016. Česká komora architektů. Soutěže 2016.
  Praha, Česká komora architektů 2016.39 a 81 s.,obr.,fot.,angl.res.
  Informace o dění v České komoře architektů v roce 2016 a o architektonických soutěžích vyhlášených v období 2015/2016 vč. výsledků, soutěžního manuálu a poznatků k realizacím soutěží.
  15 322
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 28. 9. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022