Česky English Deutsch Francais

Novinky 4 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

 • HÖFER, Wolfram
  Aufgeschlossen.
  Otevřeno.
  Garten + Landschaft 2017,č.4,s.32-37,9 obr.
  Město New York prosazuje program "Parky bez hranic" – parky, které byly dosud oploceny a segregovány, se mají s pomocí občanské angažovanosti stát částí veřejného prostoru podporujícího začlenění.
 • HOHLER, Anna
  Zu viel Platz? Ein neuer ÖV-Knoten in Lausanne-La Sallaz.
  Příliš mnoho místa? Nový uzel veřejné dopravy v La Sallaz v Lausanne.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.4,s.44-49,10 obr.,angl.a franc.res.
  Na severním okraji města Lausanne (Švýcarsko) vzniká nové městské centrum. Dříve průjezdní ulice je nyní určena pouze pro chodce a autobusy. Nově zklidněný prostor však působí prázdně a neútulně.
 • JOANELLY, Tibor
  Netz der Stadträume. Neue Plätze rund um den Bahnhof Oerlikon.
  Síť městských prostorů. Nové prostory kolem nádraží Oerlikon.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.4,s.36-42,13 obr.,angl.a franc.res.
  Město Curych má připraven plán rozvoje volných ploch kolem nádraží Oerlikon, který zahrnuje nové podzemní vedení kolejí, ale také zhodnocení stávajících náměstí a ulic v okolí nádraží.
 • LOHAUS, Irene
  Kontrast kontrollieren.
  Kontrolovat kontrast.
  Garten + Landschaft 2017,č.4,s.28-31,6 obr.
  Příklad z města Meppen (SRN), které při rekonstrukci náměstí Marktplatz kladlo důraz na bezbariérovost. Přitom zohlednilo potřeby osob s omezenou schopností pohybu i potřeby nevidomých.
 • MATZIG, Katharina
  Eine Stadt will nach oben.
  Město chce nahoru.
  Garten + Landschaft 2017,č.4,s.20-26,6 obr.
  Město Starnberg (SRN) leží na svahu, přesto si dalo za cíl stát se modelovou bezbariérovou obcí. Jedním z prvních projektů je přestavba stezky Georgenbachweg.
 • MELKOVÁ, Pavla - KULDOVÁ, Zuzana
  Pravidla umísťování venkovní reklamy v Praze.
  Bul. ČKA 2017,č.1,s.60-62,6 obr.
  Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy přináší obecné principy a pravidla pro úpravy ulic, náměstí a parků. Součástí je i kapitola věnovaná venkovní reklamě.
 • PRAŽANOVÁ, Markéta
  Architektura by vizuálnímu smogu ustupovat neměla.
  Bul. ČKA 2017,č.1,s.57-59,5 obr.
  Rozhovor s grafičkou V. R. Novákovou o tom, že reklama zakrývá skutečnou tvář města a může zpomalit jeho rozvoj, o boji proti vizuálnímu smogu, o koncepčním přístupu k řešení fasád atd.
 • PRAŽANOVÁ, Markéta
  Soutok vizí budoucnosti.
  Energ. soběst. budovy 2017,č.1,s.5-8,5 obr.
  Město Lyon získalo v roce 2016 ocenění za svůj přístup k aplikaci programu Smart Cities. Město se zabývá řízením energetiky, dopravy i mobility a šetrným hospodařením s vodními zdroji.
 • SMOLA, Josef
  Aspern - jezerní město budoucnosti na okraji Vídně.
  Energ. soběst. budovy 2017,č.1,s.15-18,6 obr.
  Jeden z největších městských projektů v Evropě - jezerní město na zelené louce v čtvrti Aspern ve Vídni - má všechny znaky chytrého urbanizmu. K jeho vzniku přispívá technologickými poznatky i Akademie věd ČR.
 • TESAŘ, Jan
  Byty míří vzhůru.
  ASB 2017,č.2,s.14-17,3 obr.
  Méně bytů se v r. 2016 v Praze postavilo, než prodalo. Článek popisuje vývoj sídlištního urbanismu v Praze a příklady stávajících i připravovaných mrakodrapů.
 • ZÜGER, Roland
  Stadt statt Siedlung. Stadtquartier Freilager Zürich.
  Město namísto sídliště. Městská čtvrť Freilager, Curych.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.4,s.26-35,11 obr.,angl.a franc.res.
  Na území bývalého areálu v městské části Albisrieden v Curychu vznikla nová obytná čtvrť Freilager, ve které bude část bytů pronajímána za snížené nájemné.

8. Venkovská sídla

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Bílá a šedá.
  ASB 2017,č.2,s.42-44,8 obr.
  Při realizaci nové rezidence v pražském Podolí vycházeli architekti ze základního kompozičního záměru - najít kompoziční "mezičlánek" vilové a vícepodlažní bytové zástavby.
 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Život v Truhlárně.
  ASB 2017,č.2,s.22-25,8 obr.
  Truhlárna vzniká uprostřed malebných uliček památkové oblasti Tejnka v Praze. Na místě zájezdního hostince vzniknou 4 rodinné domy. Projekt propojuje historii i současnost.
 • KOPEČEK, Milan - JANIŠOVÁ, Tereza
  Odkaz meziválečné tradice.
  ASB 2017,č.2,s.32-35,6 obr.
  Na pražském Smíchově, v blízkosti historické usedlosti Koulka, byla nedávno dokončena realizace bytového projektu Nová Koulka.
 • SMOLA, Josef
  Aspern - jezerní město budoucnosti na okraji Vídně.
  Energ. soběst. budovy 2017,č.1,s.15-18,6 obr.
  Jeden z největších městských projektů v Evropě - jezerní město na zelené louce v čtvrti Aspern ve Vídni - má všechny znaky chytrého urbanizmu. K jeho vzniku přispívá technologickými poznatky i Akademie věd ČR.
 • TESAŘ, Jan
  Byty míří vzhůru.
  ASB 2017,č.2,s.14-17,3 obr.
  Méně bytů se v r. 2016 v Praze postavilo, než prodalo. Článek popisuje vývoj sídlištního urbanismu v Praze a příklady stávajících i připravovaných mrakodrapů.
 • ZÜGER, Roland
  Stadt statt Siedlung. Stadtquartier Freilager Zürich.
  Město namísto sídliště. Městská čtvrť Freilager, Curych.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.4,s.26-35,11 obr.,angl.a franc.res.
  Na území bývalého areálu v městské části Albisrieden v Curychu vznikla nová obytná čtvrť Freilager, ve které bude část bytů pronajímána za snížené nájemné.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • KK. Kreativní centrum Tallinn.
  ERA 2017,č.2,s.43-45,12 obr.,res.angl.
  Kreativní centrum vzniklo v komplexu bývalé elektrárny. Klíčovou roli při obnově památkově chráněné budovy hrála otevřenost. Centrum se stalo sídlem mnoha institucí a dějištěm mnoha kulturních událostí.
 • NTM. Centrum stavitelského dědictví Plasy - konverze bývalého klášterního pivovaru.
  ERA 2017,č.2,s.65-67,10 obr.,res.angl.
  Vzorový projekt památkové obnovy zahrnoval adaptaci dvou zchátralých památkově hodnotných areálů bývalého kláštera - pivovaru a hospodářského dvora. Cílem rekonstrukce bylo navrácení do podoby kolem roku 1900.

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

 • JANIŠOVÁ, Tereza
  Lesní centrála.
  ASB 2017,č.1,s.20-23,8 obr.
  Vítězný koncept centra Lesů ČR je založen na myšlence znovuzalesnění místa, do kterého autoři vložili dvoupodlažní pětiprstou stavbu, které nenásilně a přirozeně vrůstá do lesa.

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

23. Různé

 • Výroční zpráva Ústavu územního rozvoje za rok 2016.
  Brno,Ústav územního rozvoje 2017.22 s.,obr.,tab.,gr.,4 příl.
  Zpráva o činnosti, organizační struktuře a hospodaření ÚÚR v roce 2016. Publikační činnost ÚÚR. Hodnocení odborných úkolů a návštěvnost webových stránek ÚÚR v roce 2016.
  15 336
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022