Česky English Deutsch Francais

Novinky 6 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

9. Mezinárodní programy a spolupráce

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

 • Elbphilharmonie.
  Labská filharmonie.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.6,s.8-53,31 obr.
  Články o výstavbě, architektonickém řešení a další informace o Labské filharmonii (zkráceně nazývané Elphi) v Hamburku. Dokončení stavby se několikrát prodlužovalo a plánované náklady se mnohonásobně zvýšily.
 • O cenu se v roce 2017 utká téměř 250 prací.
  Bul. ČKA 2017,č.2,s.52-81,249 fot.
  Přehled 249 děl (staveb, domů, rekonstrukcí aj.) z let 2012-2016 přihlášených do soutěže "Česká cena za architekturu 2017". Obsahem jsou základní informace o díle (název, autor, rok, fotografie).
 • S citem pro věc. Konverze letecké základny RAF Caversfield v anglickém Bicesteru.
  ERA 2017,č.3,s.50-52,8 obr.,res.angl.
  Přestavba bývalé letecké základny, která patří mezi historické stavby 2. stupně památkové ochrany, na rezidenční čtvrť.

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

 • Poslední přeživší. Rekonstrukce obytného bloku Kleiburg v Amsterdamu.
  ERA 2017,č.3,s.32-35,10 obr.
  Autoři rekonstrukce obytného bloku Kleiburg v Amsterdamu získali hlavní ocenění v rámci Evropské ceny za současnou architekturu. Kleiburg je jedenáctipodlažní stavba o délce 400 metrů.
 • Vítězové přehlídky Pasivní dům 2016.
  Energ. soběst. budovy 2017,č.2,s.36-37,9 obr.
  Ve veřejném hlasování zvítězila dřevostavba v Černošicích. Odborná porota zvolila minimalistický rodinný dům v Brně. V kategorii ostatní energ. úsporné stavby byla oceněna reflexe na archetyp venkovské stavby.
 • MAGNUSKOVÁ, Eva
  Mírová dohoda s modernismem.
  ERA 2017,č.3,s.30-31,2 obr.,res.angl.
  Amsterdamská čtvrť Bijlmermeer byla budována jako příklad modernistického urbanismu. Přestavba byla zaměřena na polidštění stávajícího měřítka, demolici chátrajících domů a vytvoření menších obytných souborů.
 • SEDLÁK, Jaroslav
  Anarchie versus regulace.
  ERA 2017,č.3,s.27-29,9 obr.,res.angl.
  V oblastech bývalého Sovětského svazu je současná podoba sídlištních celků výsledkem shora neřízených architektonických i urbanistických zásahů.

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

 • GALLENMÜLLER, Tanja
  Im Westen viel Neues.
  Na západě mnoho nového.
  Garten + Landschaft 2017,č.5,s.36-41,8 obr.
  Město Augsburg (SRN) provedlo konverzi bývalých kasáren. Získalo tak park o rozloze 60 hektarů přístupný všem občanům.
 • JAEGER, Falk
  Einfach volllaufen lassen.
  Jednoduše nechat zcela naplnit.
  Garten + Landschaft 2017,č.5,s.20-25,4 obr.
  Kritické posouzení plánů na budoucí využití letiště Berlín-Tegel, které má být uzavřeno po zprovoznění vznikajícího berlínského letiště Berlín Brandenburg (BER).
 • RADA, Uwe
  Wandel-Lust und Wandel-Last - Konversionsstadt ist Zukunftsstadt.
  Chuť na změnu a náklady spojené se změnou – město konverzí je městem budoucnosti.
  Garten + Landschaft 2017,č.5,s.12-18,5 fot.
  Německá města vnímají konverzi brownfields jako výzvu, z níž může profitovat celé okolí. Tato území mají problémy se starou zátěží, ale výhodou je často centrální poloha, dostatek zeleně a historické budovy.
 • RAMISCH, Theresa
  Vom Staub befreit.
  Zbaveno prachu.
  Garten + Landschaft 2017,č.5,s.26-31,4 obr.
  V Basileji probíhá od roku 2012 konverze území přístavu. Na tomto území probíhají dočasné kulturní akce a projekty s cílem poskytnout impulsy pro nové využití přístavu jako obytné čtvrtí.
 • VYLETELOVÁ, Stanislava
  Motivácia privátneho sektora k účasti na rekonverzii industriálnych objektov.
  Motivace privátního sektoru k účasti na rekonverzi průmyslových objektů.
  Urban. a územní rozvoj 2017,č.2,s.42-48,lit.,res.angl.
  Problematika průmyslových brownfieldů a možnosti jejich rekonverze. Faktory ovlivňující úspěšnost projektů rekonverze. Nevyjasněné vlastnické vztahy v ČR. Případová studie projektu NEW LAB (v New York).

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

 • Vítězové přehlídky Pasivní dům 2016.
  Energ. soběst. budovy 2017,č.2,s.36-37,9 obr.
  Ve veřejném hlasování zvítězila dřevostavba v Černošicích. Odborná porota zvolila minimalistický rodinný dům v Brně. V kategorii ostatní energ. úsporné stavby byla oceněna reflexe na archetyp venkovské stavby.
 • ANSORGE, Libor - DLABAL, Jiří
  Odhad vývoje budoucích odběrů vody v ČR.
  VTEI 2017,č.3,s.17-22,7 obr.,tab.,lit.,res.angl.
  Shrnutí závěrů projektu, jehož cílem bylo stanovení možných budoucích potřeb vody v časovém horizontu 2030 až 2050.
 • PRAŽANOVÁ, Markéta
  Otevřená zahrada v Brně.
  Energ. soběst. budovy 2017,č.2,s.24-29,7 obr.,6 tab.
  "Otevřená zahrada" je jedním z energeticky nejúspornějších administrativních areálů v ČR. Je jedinečnou praktickou učebnicí ukazující, jak v praxi fungují tepelná čerpadla v hlubinných vrtech, fotovoltaika atd.

18. Občanské vybavení a služby

 • Elbphilharmonie.
  Labská filharmonie.
  Werk, Bauen + Wohnen 2017,č.6,s.8-53,31 obr.
  Články o výstavbě, architektonickém řešení a další informace o Labské filharmonii (zkráceně nazývané Elphi) v Hamburku. Dokončení stavby se několikrát prodlužovalo a plánované náklady se mnohonásobně zvýšily.
 • Probuzení Buďánek.
  Zlatý řez 2016,č.39,s.71-75,8 obr.
  Buďánky jsou bývalá dělnická kolonie v Praze z 1. poloviny 19. stol. Od r. 1991 jsou vesnickou památkovou zónou. V r. 2014 byla vypsána soutěž o návrh na využití objektu bývalé mlékárny a přilehlých pozemků.
 • HLAVSOVÁ, Lucie
  Hora za horou.
  ASB 2017,č.3,s.28-31,8 obr.
  Velkolepě pojaté horolezecké centrum na okraji přístavu Andalsnes (Norsko). Ozubená forma centra je pokryta šindely zemitých a bílých odstínů, které odkazují na zasněženou horu za budovou.
 • CHYBÍK, Ondřej - KRIŠTOF, Michal
  Lesy v lese.
  Energ. soběst. budovy 2017,č.2,s.20-23,6 obr.
  V mezinárodní architektonické soutěži na nové administrativní centrum s. p. Lesy ČR zvítězil návrh z brněnského ateliéru, který přišel s originálním konceptem znovuzalesnění místa.
 • ŠTĚPÁN, Marek - JANIŠOVÁ, Tereza
  Kostel z papíru.
  ASB 2017,č.3,s.32-33,6 obr.
  Představení stavby kostela v Sazovicích (Zlínský kraj), která vypadá spíše jako z papíru než z cihel.
 • TESAŘ, Jan
  Pro jakou veřejnost se stavějí nové budovy?
  ASB 2017,č.3,s.14-16,obr.
  Veřejné budovy ovlivňují prostor a obráceně. Tento vztah někdy probíhá zvolna, jindy bouřlivě, zejména když změny postupují za pomoci rekonstrukcí. Příklady proměny Václavského náměstí i dalších míst v Praze.

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

 • Grüne Infrastruktur konkret.
  Zelená infrastruktura konkrétně.
  Garten + Landschaft 2017,č.6,s.36-40,4 obr.
  Rozhovor s odborníkem na krajinářskou architekturu Stephanem Pauleitem na téma zelená infrastruktura, strategie vedoucí k rozvoji zeleně ve městě a metodická pomoc obcím v SRN.
 • Územní studie rozšíření obce Rantířov.
  Zlatý řez 2016,č.39,s.60-69,23 obr.
  Nově navržená část obce se rozkládá na ploše určené k zástavbě platným územním plánem. Výstavba je plánovaná ve dvou etapách a má oživit tradiční model zástavby vesnice s návsí a rohovým zastavěním pozemku.
 • BERÁNKOVÁ, Martina aj.
  Vypustit nebo znovu využít?
  VTEI 2017,č.3,s.27-31,2 obr.,lit.,res.angl.
  Článek přináší zamyšlení nad možnými úsporami pitné vody a rozumným znovuvyužíváním šedé vody a vyčištěné odpadní vody.
 • GALLENMÜLLER, Tanja
  Im Westen viel Neues.
  Na západě mnoho nového.
  Garten + Landschaft 2017,č.5,s.36-41,8 obr.
  Město Augsburg (SRN) provedlo konverzi bývalých kasáren. Získalo tak park o rozloze 60 hektarů přístupný všem občanům.
 • HAGEN, Juliane von
  Überbrückt.
  Přemostěno.
  Garten + Landschaft 2017,č.6,s.30-34,4 obr.
  V Porúří existuje řada více či méně navzájem propojených dílčích "zelených" projektů. Cílem koncepce zelené infrastruktury je tyto projekty propojit a vzájemně koordinovat a vytvořit tak krajinnou síť.
 • HLAVSOVÁ, Lucie
  Oáza z kontejnerů.
  ASB 2017,č.3,s.26-27,5 obr.
  Zahradní lázně Bota Bota se nacházejí v Montrealu na břehu řeky Saint-Lawrence. Lokalita je obklopena vodou, vegetací a mohutnými obilnými sily.
 • KOLKAU, Anette
  Errungene(r) Sieg.
  Vybojovaná řeka Sieg.
  Garten + Landschaft 2017,č.6,s.22-29,7 obr.
  Ve městě Siegen (SRN) se podařilo otevřít a zpřístupnit řeku Sieg, která byla předcházejících 25 let ve vnitřním městě uzavřená pod povrchem. Jedná se o zajímavý projekt v kategorii "zelená infrastruktura".
 • LEHNERT, Michal - GELETIČ, Jan
  Místní klimatické zóny a jejich význam ve městech České republiky.
  Urban. a územní rozvoj 2017,č.2,s.9-16,5 obr.,2 tab.,lit.,res.angl.
  Příspěvek představuje koncept místních klimat. zón (LCZ) a jeho využití při plánování adaptačních opatření. Na příkladu Brna, Hradce Králové, Olomouce a Prahy popisuje zákonitosti prostorové diferenciace LCZ.
 • LOSCHWITZ-HIMMEL, Gesa
  Grüne Infrastruktur - ins grüne Netz gegangen.
  Zelená infrastruktura – v zelené síti.
  Garten + Landschaft 2017,č.6,s.14-21,5 obr.
  Vláda SRN představila v březnu 2017 Spolkovou koncepci pro zelenou infrastrukturu, která představuje krok k naplňování Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti.
 • PALACKÝ, Jiří - KRIŠTOF, Michal - KUBÍNOVÁ, Šárka
  High Line: Realizační principy, udržitelnost a společenský kontext.
  Urban. a územní rozvoj 2017,č.2,s.22-29,9 obr.,lit.,res.angl.
  Rozhovor s autory architektonického řešení parku High Line uzavírá sérii interview s tvůrci a plánovači veřejných prostorů a parků v New Yorku.

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022