Česky English Deutsch Francais

Novinky 8 / 2017

1. Teorie a metodika územního plánování a urbanismu

2. Samospráva, právní předpisy a územní plánování

3. Společenskovědní východiska územního plánování

5. Rozvoj osídlení a velkých územních celků

6. Územní plánování měst

7. Územní plánování částí měst

8. Venkovská sídla

 • MEHL, Peter aj.
  Integrationspotenziale ländlicher Räume.
  Potenciál venkovských území pro integraci.
  Inform. Raumentw. 2017,č.2,s.88-99,9 obr.,2 fot.,lit.
  Různorodost potenciálu venkovských území v Německu pro integraci. První výsledky pilotní studie z okresu Wolfenbüttel, která zkoumala podmínky území a faktory ovlivňující úspěšnost integrace uprchlíků.
 • MILBERT, Antonia
  Regionale Disparitäten ländlicher Räume und Integrationspotenziale.
  Regionální disparity venkovských území a potenciál pro integraci.
  Inform. Raumentw. 2017,č.2,s.74-87,7 obr.,lit.
  Srovnání disparit mezi centry a periferiemi a mezi městem a venkovem v Německu se zaměřením na potenciál těchto území pro úspěšnou integraci uprchlíků.
 • SÝKORA, Jaroslav
  Zemědělské stavby. Základy navrhování.
  Praha,Grada Publishing 2014.127 s.,tab.,obr.,rejstř.,lit.
  Texty se týkají staveb pro ustájení hlavních druhů hospodářských zvířat, skladů krmiva, steliva, hnojných látek, obilí a brambor a skleníků. Řešeno je také umísťování těchto staveb v území venkovských obcí.
  15 356

10. Vodní hospodářství

11. Regionální politika a regionální rozvoj

12. Kulturní hodnoty města a krajiny

13. Ekonomika územního plánování a urbanismu

14. Bydlení

15. Průmysl, výroba, sklady, brownfields

16. Doprava

17. Technická infrastruktura, energetika

18. Občanské vybavení a služby

19. Rekreace a volný čas

20. Zeleň. Ochrana a tvorba krajiny

21. Životní prostředí, ekologie, hygiena města

22. Výpočetní technika v územním plánování, informační systémy

 • PROCHÁZKOVÁ, Dana
  Bezpečnost kritické infrastruktury.
  Praha,České vysoké učení technické 2012.318 s.,obr.,tab.,lit.
  Cílem publikace je ukázat principy pro řízení a řešení problémů v inženýrské praxi, které zajistí jak ochranu, tak rozvoj kritické infrastruktury.
  15 353
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 1. 10. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022